Download  Print this page

Philips DVP520/02 User Manual Page 5

Philips dvd player dvp520.
Hide thumbs

Advertisement

CAUTION
VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ADVARSEL
SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
VARNING
SYNLIG OCH OSYNLIG
LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN
VARO!
AVATTAESSA OLET ALTTIINA
NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO
SÄTEESEEN
VORSICHT
GEFAHR VON SICHTBARER UND
UNSICHTBARER LASERSTRAHLUNG
BEI GEÖFFNETEM GEHÄUSE.
ATTENTION
RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET
INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE
EXPOSITION DANGEREUSE AU
FAISCEAU
01-34 DVP520_02a1
English --------------------------------------- 6
Français ------------------------------------ 35
Deutsch ------------------------------------ 63
Español ------------------------------------ 91
Italiano ------------------------------------ 119
Svenska ----------------------------------- 147
Dansk -------------------------------------- 175
5
Index
02(A)_8239 210 98882
18/03/2004, 6:30 PM
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DVP520/02

   Related Manuals for Philips DVP520/02

This manual is also suitable for:

Dvp520

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: