Download  Print this page

Mitsubishi Electric VL-100EU5-E Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

1305875HF7601
Mitsubishi Lossnay Ventilator
MODEL:
VL-100U
-E
(pull cord Type)
5
VL-100EU
-E
(wall switch Type)
5
Operating Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric VL-100EU5-E

  Summary of Contents for Mitsubishi Electric VL-100EU5-E

 • Page 1 1305875HF7601 Mitsubishi Lossnay Ventilator MODEL: VL-100U (pull cord Type) VL-100EU (wall switch Type) Operating Instructions...
 • Page 2: Table Of Contents

  Mitsubishi Lossnay-ventilator MODELL: VL-100U (med snorbryter) VL-100U (med veggbryter) Bruksanvisning Til kunden Les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og riktig bruk. Innhold Side Forholdsregler ......1 Les ”Forholdsregler” før enheten tas i bruk. Der finner du Når enheten brukes ....3 viktig informasjon om korrekt og sikker betjening av Lossnay- Funksjoner .........4 ventilatoren.
 • Page 3 - Bruken må opphøre umiddelbart - Bruk hansker ved vedlikehold av ved en eventuell funksjonsfeil eller enheten. driftsstans. Dersom du ikke bruker hansker, kan Hvis du fortsetter å bruke Lossnay- det resultere i personskade. enheten, kan det føre til røykdannelse, - Sett delene ordentlig på...
 • Page 4: Når Enheten Brukes

  Når enheten brukes ■ Om vinteren overfører Lossnay- - Panelet må ikke sperres av. - Dette kan hemme ordentlig ventilasjon. enheten varm inneluft til den kalde uteluften mens den trekker inn - Du må ikke trekke diagonalt i ledningen (kun VL-100U -E). uteluften. - Dette kan føre til at enheten ikke fungerer som Det betyr at når luften utendørs er kaldere enn den skal.
 • Page 5: Funksjoner

  Funksjoner Delenes navn Lossnay-ventilatoren, fra Mitsubishi Lossnay-kjerne Luftventil Panel (varmeveksler) Avtrekksfilter Betjene Lossnay-enheten Kjernehåndtak Lossnay-enheten frakter skitten inneluft ut (avtrekk) og frakter ren luft utenfra inn (lufttilførsel). Ved lufttilførsel tilpasser den utendørsluften til romtemperaturen (som en varmeveksler). * Lossnay-enheten er ikke et klimaapparat. Det er en ventileringsvifte som utveksler varme mens den ventilerer.
 • Page 6: Betjening

  Betjening Hvis det blåser kald luft på deg - I følgende tilfeller må du stanse Lossnay- Hvis det blåser kald luft direkte på deg, vipp enheten og manuelt flytte lukens knott så luftventilen mot deg for å endre luftstrømmens langt den går til venstre (lukket posisjon) for retning fra vertikalt til horisontalt.
 • Page 7: Vedlikehold

  Vedlikehold 3. Fjern Lossnay-kjernen. For å maksimere Lossnay-enhetens levetid bør du fjerne skitt og støv som samler seg opp på Trykk på spissen på Lossnay-kjernens håndtak avtrekksfilteret og det ytre filteret minst én gang og trekk håndtaket mot deg for å fjerne kjernen. hver sjette måned.
 • Page 8 Rengjøre avtrekksfilteret 6. Montering og kontroll etter vedlikehold Bruk en støvsuger for å fjerne støv. Monter filteret og Lossnay-kjernen i motsatt rekkefølge av fjerningsprosedyren. Avtrekksfilter - Sett delene ordentlig på igjen etter vedlikehold. Dersom enheten faller ned, kan det føre til personskade.
 • Page 9: Feilsøking

  6. Etter montering, kontroller følgende. - Er filtrene og panelet godt festet? - Bruk av følgende løsemidler ved - Kommer det rare lyder fra enheten? vedlikehold kan forårsake at Lossnay- - Blåses det luft fra enheten? (Kontroller dette komponentene blir skjeve, svekket eller mens enheten er i drift.
 • Page 10: Spesifikasjoner

  Spesifikasjoner Tilført Frekvens Luftvolum Støy Strømforbruk Temperaturskifteeffekt Modell spenning Innstilling Vekt (kg) (Hz) (dB) 36,5 VL-100U VL-100EU * Støyverdien kan være noe høyere enn det som er nevnt avhengig av rommets struktur. Service etter salg Ta kontakt med forhandleren angående service - Hvis du hører rare lyder, hvis det ikke kommer ut luft etter salg som tilbys for dette Lossnay-produktet.
 • Page 11 HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX, UB8 1QQ, U.K.
 • Page 12 2006/66/EC Article 20 Information for end-users and Annex II. Français English Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and recyclés et/ou réutilisés.
 • Page 13 Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i! Nederlands Dansk Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden med kvalitetsmaterialer og komponenter, der kan genindvindes gerecycled en/of worden hergebruikt.

This manual is also suitable for:

Vl-100u5-e