Download  Print this page

Manfrotto MTWISTGRIPH Instructions Manual page 11

Hide thumbs

Advertisement

TR
Manfrotto ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Manfrotto ürünleri, tasarlandıkları amaçlar doğrultusunda kullanıla-
bilmeleri için, ve malzeme veya işçilikten kaynaklanabilecek olum-
suzlukları giderebilmek adına garanti altındadır. Bu garanti, sonradan
meydana getirilen zararları veya hatalı kullanımları kapsamaz. Standart
sınırlı garanti, ürünün satıldığı ülkenin yasalarında belirtilen süredir.
Garantiden faydalanabilmek için lütfen satınalma belgenizi saklayınız.
Süresi Uzatılmış Garanti
Yasal zorunlu garanti süresine ek olarak bu ürün, satın alınma tari-
hinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak sürede uzatılmış garanti
altına alınabilir. Sözleşmeye dayalı limitli garanti uzatımı, standart zo-
runlu kapsamı etkilemez. Garanti uzatma avantajlarından faydalanmak
için ürününüzü
www.manfrotto.com/warranty
adresine kaydettirmeniz
gerekmektedir.
RU
Благодарим вас за приобретение товара Manfrotto.
Мы гарантируем, что продукция Manfrotto соответствует своему
предназначению и изготовлена из доброкачественных материалов
без производственного брака. Гарантия не распространяется на по-
вреждения, возникшие после покупки в результате неправильного
использования продукта. Сроки действия Стандартной Ограниченной
Гарантии определяются действующим законодательством страны или
региона, где была приобретена продукция. Пожалуйста, сохраняйте
товарный чек продукта для подтверждения покупки и права на осу-
ществление гарантийного ремонта.
Как продлить гарантийный срок
Помимо вышеописанной стандартной гарантии данный продукт может
покрываться дополнительной гарантией, продлённой на срок до 5 лет
со дня покупки. Продление обычной гарантии не затрагивает стандарт-
ные гарантийные условия. Чтобы воспользоваться предложением по
продлению гарантийного срока, зарегистрируйте свою покупку на
сайте www.manfrotto.com/warranty.

Advertisement

loading