Údržba A Servis - AEG ML 3 Instructions For Use Manual

Vehicle multilight
Hide thumbs

Advertisement

40
Vypnutí světla na čtení a výstražného blikajícího světla:
1. Sejmout kryt [2].
2. Vypínač [11] zatlačit do polohy 0.
3. Nasadit kryt [2].
Poznámka:
Po připojení nabíjecího kabelu do nabíjecí zdířky [9] se multifunkční svítilna
ihned vypíná. Po odpojení nabíjecího kabelu se vrací multifunkční svítilna do
původně navolené funkce (reflektor, světlo na čtení nebo výstražné blikající
světlo).
Naklápění rukojeti
Pro optimální manipulaci a pro místo šetřící uchovávání je možné naklopit
rukojeť multifunkční svítilny [4] do dvou poloh.
1. Stlačit aretační tlačítko [3].
2. Rukojeť natáčet proti směru chodu hodinových ručiček a přitom pustit
aretační tlačítko. Rukojeť zaskočí do žádané polohy.
ÚDRŽBA A SERVIS
Pozor!
Nepoužívejte poškozený výrobek (např. s prodřeným kabelem nebo prask-
lým tělesem). V případě poškození výrobku, pro nutné opravy nebo při
jiných problémech se obraťte na prodejnu nebo kvalifikovaného odborníka.
Před čistěním multifunkční svítilny vždy odpojte síťový adaptér ze zásuvky s
napětím 230 V.
Ošetřování
Akumulátory se po určité době samočinně vybíjejí. Jestliže nepoužíváte
multifunkční svítilnu pravidelně, nabíjejte akumulátor každé tři měsíce.
Produkt čistěte měkkým, suchým hadrem. Nepoužívejte žádné agresivní
čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Neponořujte multifunkční svítilnu do tekutin.
Skladujte multifunkční svítilnu na čistém, suchém a tmavém místě.
Technické údaje
Osvětlovací prostředek
power LED
Napájení proudem
akumulátor (NiMH) / 3,6 V / 800 mAh
Nabíjecí síťový adaptér
vstupní napětí: 230 V AC / 50 Hz / 3,6 W
na 230 V
maximálně
výstupní napětí: 6 V DC / 300 mA
Nabíjecí kabel pro
vstupní napětí: 12 V DC
motorová vozidla s
napětím 12 V
Doba nabíjení
maximálně 7 hodin
Doba svícení
až 3 hodiny
Poznámka: Při velmi nízkých teplotách (pod
0 °C) klesá kapacita akumulátoru. Doba svícení
se odpovídající mírou zkracuje.
Teplota okolního
-5 °C až +40 °C
prostředí
Teplota skladování
+5 °C až +50 °C
Rozměry
cca 19 x 17,5 (resp. 27) x 12 cm
Váha
480 g
Druh ochrany
IP 20 podle DIN EN 60529
Likvidace
Nevyhazujte obal a výrobek do odpadků!
Výrobek a obal je zhotoven ze znovupoužitelných látek (plasty,
kovy, papír). Likvidujte více nepoužitelný výrobek způsobem
odpovídajícím životnímu prostředí a místním ustanovením.
Garance a servis
Všeobecné garanční podmínky se vztahují na defekty výrobku a materiálu.
Přineste zpět vadný výrobek prodejci.
Pro rychlé zpracování Vaší reklamace potřebujete kromě toho:
Kopii účtenky s datumem
Důvod reklamace (popis závady).
CZ
41

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG ML 3

Table of Contents