Bezpečnostní Upozornění - AEG ML 3 Instructions For Use Manual

Vehicle multilight
Hide thumbs

Advertisement

NÁVOD
Při používání výrobku mějte prosím na paměti tento návod.
Předejte všechny podklady i dalšímu uživateli. Vyobrazení se mo-
hou nepatrně od výrobku odlišovat.
Změny, které slouží technickému pokroku, jsou vyhrazeny.
Obsah dodávky
Multifunkční svítilna ML 3 pro motorová vozidla
nabíjecí kabel na 12 V pro nabíjení v autě
nabíjecí síťový adaptér na 230 V
návod k obsluze
Řezač bezpečnostních pásů
Zkontrolujte ihned po rozbalení dodávky její obsah. Kontrolujte artikl a
všechny jeho díly, jestli nejsou poškozené. Neuvádějte do provozu vadný
artikl nebo artikl s vadnými díly.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Výstraha!
Nebezpečí na životě a nehodě u dětí!
Děti nemohou nebezpečí, která výrobkem vznikají, rozeznat!
Nebezpečí udušení a uškrcení!
Nenechte děti hrát si s obalem a výrobkem.
Nebezpečí ohrožení života! Poškozený síťový adaptér 230 V pro nabíjení
může způsobit smrtelný zásah elektrickým proudem. Poškozený síťový
adaptér dále nepoužívejte.
Nebezpečí ohrožení života! Nepřipojujte síťový adaptér vlhkýma nebo
mokrýma rukama do přívodu elektrického proudu s napětím 230 V.
Nebezpečí ohrožení života! Nevytahujte nikdy nabíjecí síťový adaptér ze
sítě za přívodní kabel. Při odpojování ze zásuvky ho uchopte jen za jeho
těleso. V opačném případě může dojít k poškození kabelu a zasažení
elektrickým proudem.
CZ
35

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG ML 3

Table of Contents