Download Print this page

Makita DHR280 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for DHR280:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Combination Hammer INSTRUCTION MANUAL
Brezžično kombinirano kladivo NAVODILA ZA UPORABO
SL
Çekiç me kombinim me bateri MANUALI I PËRDORIMIT
SQ
Акумулаторен комбиниран
BG
перфоратор
HR
Bežični kombinirani rotirajući čekić PRIRUČNIK S UPUTAMA
Безжичен комбиниран чекан УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
МК
Бежични комбиновани чекић УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
SR
Ansamblu percutor
RO
multifuncțional cu acumulator
Акумуляторний
UK
трирежимний перфоратор
Аккумуляторный
RU
трехрежимный перфоратор
DHR280
DHR281
DHR282
DHR283
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
10
23
36
50
66
79
95
109
123
138

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DHR280

 • Page 1 Bežični kombinirani rotirajući čekić PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжичен комбиниран чекан УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Бежични комбиновани чекић УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Ansamblu percutor MANUAL DE INSTRUCŢIUNI multifuncțional cu acumulator Акумуляторний ІНСТРУКЦІЯ З трирежимний перфоратор ЕКСПЛУАТАЦІЇ Аккумуляторный РУКОВОДСТВО ПО трехрежимный перфоратор ЭКСПЛУАТАЦИИ DHR280 DHR281 DHR282 DHR283...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4 Fig.16 Fig.20 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.19...
 • Page 5 Fig.26 Fig.23 Fig.27 Fig.24 Fig.28 Fig.25 Fig.29...
 • Page 6 Fig.30 Fig.34 Fig.35 Fig.31 Fig.36 Fig.32 Fig.37 Fig.33...
 • Page 7 Fig.38 Fig.42 Fig.39 Fig.43 Fig.40 Fig.41 Fig.44...
 • Page 8 Fig.45 Fig.48 Fig.49 Fig.46 Fig.50 Fig.47...
 • Page 9 Fig.54 Fig.51 Fig.55 Fig.56 Fig.52 Fig.53...
 • Page 10 The tool is intended for hammer drilling and drilling in Uncertainty (K) : 3 dB(A) brick, concrete and stone as well as for chiselling work. Model DHR280 with DX08 It is also suitable for drilling without impact in wood, Sound pressure level (L ) : 92 dB(A) metal, ceramic and plastic.
 • Page 11 The vibration total value (tri-axial vector sum) deter- emission value depending on the ways in which the mined according to EN60745-2-6: tool is used. Model DHR280 WARNING: Be sure to identify safety measures Work mode: hammer drilling into concrete to protect the operator that are based on an estima- Vibration emission (a ): 9.0 m/s...
 • Page 12 It will product. MISUSE or failure to follow the safety also void the Makita warranty for the Makita tool and rules stated in this instruction manual may cause charger.
 • Page 13: Fig.1

  25. When storing the wireless unit, keep it in the supplied case or a static-free container. 50% to 75% 26. Do not insert any devices other than Makita wireless unit into the slot on the tool. 25% to 50% 27. Do not use the tool with the lid of the slot dam- aged.
 • Page 14: Fig.2

  Before installing the battery car- no-load rotation function is not working properly. tridge into the tool, always check to see that the Ask your local Makita Service Center for repair. switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.
 • Page 15: Fig.15

  Changing the quick change chuck Hook for SDS-plus CAUTION: Never hook the tool at high loca- tion or on potentially unstable surface. For DHR281/DHR283 ► Fig.12: 1. Hook The quick change chuck for SDS-plus can be easily The hook is convenient for temporarily hanging the tool. exchanged for the quick change drill chuck.
 • Page 16: Fig.4

  Chisel angle (when chipping, NOTE: This function does not work if the acceleration does not reach the predetermined one when the tool scaling or demolishing) is swung. NOTE: If the bit is swung at the predetermined The chisel can be secured at the desired angle. To acceleration during chipping, scaling, or demolishing, change the chisel angle, rotate the action mode chang- the motor is forcibly stopped.
 • Page 17 Dust cup set Hammer drilling operation Optional accessory CAUTION: There is tremendous and sudden Before installing the dust cup set, remove the bit from twisting force exerted on the tool/drill bit at the time of the tool if installed. hole break-through, when the hole becomes clogged Install the dust cup set on the tool so that the sym- with chips and particles, or when striking reinforcing...
 • Page 18 For DHR280/DHR282 Disposing of dust Optional accessory Optional accessory Attach the chuck adapter to a keyless drill chuck to which 1/2"-20 size screw can be installed, and then CAUTION: Always be sure that the tool is install them to the tool. When installing it, refer to the switched off and the battery cartridge is removed section “Installing or removing drill bit”.
 • Page 19 Tool registration for the vacuum WIRELESS ACTIVATION cleaner FUNCTION NOTE: A Makita vacuum cleaner supporting the wireless activation function is required for the tool Optional accessory for DHR282/DHR283 registration. What you can do with the wireless NOTE: Finish installing the wireless unit to the tool activation function before starting the tool registration.
 • Page 20 Push the wireless activation button on the tool NOTE: The wireless activation lamp on the tool will briefly. The wireless activation lamp will blink in blue. stop blinking in blue when there is no operation for ► Fig.49: 1. Wireless activation button 2. Wireless 2 hours.
 • Page 21 Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace- ment parts for repairs.
 • Page 22 To maintain product SAFETY and RELIABILITY, • Dust collection system repairs, any other maintenance or adjustment should • Wireless unit be performed by Makita Authorized or Factory Service • Makita genuine battery and charger Centers, always using Makita replacement parts. • Safety goggles Replacing filter of dust case •...
 • Page 23 Orodje je namenjeno za udarno vrtanje v opeke, beton Odstopanje (K): 3 dB (A) in kamen ter za klesarska dela. Model DHR280 z DX08 Primerno je tudi za vrtanje v les, kovino, keramiko in plastiko. Raven zvočnega tlaka (L ): 92 dB(A) Hrup Raven zvočne moči (L...
 • Page 24 Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh osi) v navedene vrednosti oddajanja, odvisno od načina skladu z EN60745-2-6: uporabe orodja. Model DHR280 OPOZORILO: Upravljavec mora za lastno zaš- Delovni način: udarno vrtanje v beton čito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni...
 • Page 25 ZLORABA ali neupoštevanje var- poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo nostnih zahtev v teh navodilih za uporabo lahko boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in povzroči resne telesne poškodbe. polnilnik Makita. Pomembna varnostna navodila za Nasveti za ohranjanje največje...
 • Page 26 Sveti Ne sveti Utripa 26. V režo orodja lahko vstavljate smo brezžično enoto Makita in ne drugih naprav. od 75 % do 100 % 27. Ne uporabljajte orodja, če sta reža ali pokrov poškodovana. Voda, prah in umazanija v reži od 50 % do lahko povzročijo okvaro.
 • Page 27 (OFF), ko ga spustite. nitve ne deluje pravilno. Za popravilo se obrnite ► Sl.3: 1. Sprožilec na lokalni servisni center Makita. Za zagon orodja pritisnite sprožilno stikalo. Hitrost OPOMBA: Uporabite suho krpo, da obrišete umaza- orodja se poveča za povečani tlak na sprožilnem sti- nijo z leče lučke.
 • Page 28 Stikalo za preklop smeri vrtenja Izbira načina delovanja ► Sl.6: 1. Ročica za preklop smeri vrtenja OBVESTILO: Ne premikajte preklopnika za spremembo načina delovanja, ko orodje deluje. S tem bi orodje poškodovali. POZOR: Pred obratovanjem vedno preverite OBVESTILO: Da bi preprečili hitro obrabo meha- smer vrtenja.
 • Page 29 Omejevalnik navora Namastite Pred tem na steblo vrtalnega nastavka nanesite nekaj OBVESTILO: Ko se omejevalnik navora sproži, masti (pribl. 0,5–1 g). takoj izklopite orodje. To bo pomagalo preprečiti Mazanje vpenjalne glave zagotavlja nemoteno delova- predčasno obrabo orodja. nje in daljšo življenjsko dobo. OBVESTILO: Vrtalni nastavki, kot je vbodna Nameščanje ali odstranjevanje...
 • Page 30 Protiprašni pokrov POZOR: Sistem za zbiranje prahu je namenjen samo za vrtanje v beton. Ne uporabljajte sistema Dodatna oprema za zbiranje prahu, kadar vrtate v kovino ali les. Pri delu nad višino glave uporabljajte protiprašni pokrov, POZOR: Kadar orodje uporabljate s sistemom ki preprečuje padanje prahu na uporabnika in orodje.
 • Page 31 Nastavite gumb za spremembo načina delovanja na simbol POZOR: Pred vsako izvedbo dela na orodju se prepričajte, da je le to izključeno in da je akumula- Za DHR280/DHR282 torska baterija odstranjena. Dodatna oprema POZOR: Pri odstranjevanju prahu nosite Adapter vrtalne glave pritrdite na vrtalno glavo brez ključa, protiprašno masko.
 • Page 32 Registracija orodja za sesalnik za FUNKCIJA BREZŽIČNE prah AKTIVACIJE OPOMBA: Za registracijo orodja je potreben sesal- nik za prah Makita, ki podpira funkcijo brezžične aktivacije. Izbirni pripomoček za DHR282/DHR283 OPOMBA: Pred registracijo orodja najprej namestite Kaj lahko storite s funkcijo brezžično enoto v orodje.
 • Page 33 Povlecite sprožilec orodja. Preverite, ali sesalnik Zagon funkcije brezžične aktivacije za prah deluje, ko povlečete sprožilec. Če želite zaustaviti brezžično aktivacijo sesalnika za OPOMBA: Dokončajte registracijo orodja za sesalnik prah, pritisnite gumb za brezžično aktivacijo na orodju. za prah pred brezžično aktivacijo. OPOMBA: Lučka brezžične aktivacije na orodju bo OPOMBA: Preberite navodila za uporabo sesalnika nehala utripati modro, ko orodje ne deluje 2 uri.
 • Page 34 Odpravljanje težav s funkcijo brezžične aktivacije Preden zahtevate popravilo, izvedite lasten pregled. Če naletite na težavo, ki ni pojasnjena v navodilih, ne posku- šajte razstavljati orodja. Namesto tega se obrnite na pooblaščeni servis Makita. Pri popravilih vedno uporabljajte nadomestne dele Makita.
 • Page 35 ► Sl.56: 1. Izbočeni del 2. Tesnilni pokrovček DODATNA OPREMA POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke uporabljajte samo za navedeni namen.
 • Page 36 Pajisja është synuar për shpim me goditje dhe shpim në Pasiguria (K): 3 dB (A) tulla, beton dhe gur, si edhe për punime me daltë. Modeli DHR280 me DX08 Është gjithashtu e përshtatshme për shpim pa goditje Niveli i presionit të zhurmës (L ) : 92 dB(A) në...
 • Page 37 Vlera totale e dridhjeve (shuma e vektorit me tre akse) ndryshojnë nga vlerat e deklaruara të emetimeve në përcaktohet sipas EN60745-2-6: varësi të mënyrave sesi përdoret vegla. Modeli DHR280 PARALAJMËRIM: Vërtetoni që masat e sigurisë për Regjimi i punës: shpimi me goditje në beton mbrojtjen e përdoruesit bazohen në...
 • Page 38 (të fituara nga përdorimi personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu i shpeshtë) të zëvendësojnë zbatimin me përpikëri edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe të rregullave të sigurisë për produktin në fjalë. ngarkuesin.
 • Page 39 26. Në folenë e veglës mos vendosni pajisje të 25% deri 50% tjera të ndryshme nga njësia me valë “Makita”. 27. Mos e përdorni veglën me kapakun e folesë të 0% deri 25% dëmtuar.
 • Page 40 Kërkojini qendrës lokale Ndryshimi i shpejtësisë të shërbimit të Makita që ta riparojë. Rrotullimet dhe goditjet në minutë mund të rregullohen SHËNIM: Përdorni një leckë të thatë për të fshirë...
 • Page 41 Çelësi i ndryshimit të veprimit Zgjedhja e mënyrës së veprimit ► Fig.6: 1. Leva e ndryshimit të veprimit VINI RE: Mos e rrotulloni dorezën për ndryshimin e modalitetit të punës kur vegla është ndezur. KUJDES: Kontrolloni gjithmonë drejtimin e Vegla mund të dëmtohet. rrotullimit përpara përdorimit.
 • Page 42 Rregullimi i thellësisë së shpimit të Mbajtëse anësore (dorezë ndihmëse) sistemit të thithjes së pluhurit KUJDES: Përdorni gjithmonë mbajtësen Aksesor opsional anësore për të garantuar funksionim të sigurt. Rrëshqiteni butonin e rregullimit të thellësisë në KUJDES: Pas instalimit apo rregullimit të pozicionin e dëshiruar ndërsa e shtyni lart.
 • Page 43: Fig.39

  Për të hequr kompletin e kupës së pluhurit, hiqeni Matësi i thellësisë punton ndërsa tërhiqni kapakun e mandrinës në drejtimin e shigjetës. Matësi i thellësisë është i përshtatshëm për shpimin e ► Fig.28: 1. Puntoja 2. Kapaku i mandrinos vrimave me thellësi të njëtrajtshme. Mbajeni bazën e kupës së...
 • Page 44 Për DHR280/DHR282 Funksionimi i shpimit me goditje Aksesor opsional KUJDES: Kur vrima bllokohet me cifla dhe grimca Vendoseni përshtatësin e mandrinës në një mandrinë ose gjatë goditjes së shufrave përforcuese të futura shpimi pa çelësa te e cila mund të instalohet një vidë e në...
 • Page 45: Fig.43 4

  Flakja e pluhurit FUNKSIONI I AKTIVIZIMIT TË LIDHJES ME VALË Aksesor opsional KUJDES: Sigurohuni gjithmonë që vegla Aksesor opsional për DHR282/DHR283 të jetë e fikur dhe kutia e baterisë të jetë hequr përpara se të kryeni ndonjë punë në vegël. Çfarë...
 • Page 46: Fig.40

  Instaloni njësinë me valë në vegël. Lidhni tubin e fshesës me korrent me veglën. SHËNIM: Për regjistrimin e veglës nevojitet fshesë ► Fig.47 me korrent “Makita” që mbështet funksionin e Vendoseni çelësin e pushimit në fshesën me aktivizimit të lidhjes me valë. korrent në “AUTO”.
 • Page 47 Përshkrim i statusit të llambës së aktivizimit të lidhjes me valë ► Fig.50: 1. Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë Llamba e aktivizimit të lidhjes me valë tregon statusin e funksionit të aktivizimit të lidhjes me valë. Referojuni tabelës më...
 • Page 48 Zgjidhja e problemeve për funksionin e aktivizimit të lidhjes me valë Përpara se të kërkoni riparime bëni inspektimet tuaja. Nëse zbuloni ndonjë problem që nuk shpjegohet në manual, mos u mundoni të çmontoni veglën. Por për riparime drejtojuni Qendrave të Autorizuara të Shërbimit Makita, duke përdorur gjithmonë pjesë zëvendësuese Makita.
 • Page 49 çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen • Njësia me valë kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të • Bateri dhe ngarkues origjinal Makita shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë • Syzet mbrojtëse pjesë këmbimi të Makita-s. • Kutia mbajtëse plastike Zëvendësimi i filtrit të...
 • Page 50 Ниво на звукова мощност (L ) : 103 dB (A) Шум Коефициент на неопределеност (K): 3dB(A) Модел DHR280 с DX08 Ниво на звуково налягане (L ) : 92 dB(A) Обичайното ниво на шума с тегловен коефициент А, Ниво на звукова мощност (L ) : 103 dB(A) определено...
 • Page 51 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на вибрациите вектора), определена съгласно EN60745-2-6: при работа с електрическия инструмент може да Модел DHR280 се различава от обявената стойност в зависимост Работен режим: ударно пробиване в бетон от начина на използване на инструмента. Ниво на вибрациите (a ): 9,0 м/с...
 • Page 52 комфорта от познаването на продукта (при- 12. Използвайте батериите само с продуктите, добит при дългата му употреба) да замени определени от Makita. Поставянето на батери- стриктното спазване на правилата за безопас- ите към неодобрени продукти може да предиз- ност за въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА...
 • Page 53 12. Винаги изваждайте батерията от продукта, ване на различни от акумулаторните батерии на когато монтирате безжичното устройство. Makita или стари акумулаторни батерии може да се 13. При отварянето на капака на гнездото избяг- получи пръскане на акумулаторната батерия, което вайте места, където може да влязат прах и...
 • Page 54 ОПИСАНИЕ НА Светлинни индикатори Оставащ заряд на батерията ФУНКЦИИТЕ Свети Изкл. Мига 75% до 100% ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и касетата с акуму- 50% до 75% латорната батерия е извадена, преди да регу- лирате или проверявате дадена функция на 25% до...
 • Page 55 Оборотите и ударите на инструмента в минута може празен ход не работят правилно. Обърнете се да се регулират чрез завъртане на регулатора. По към местния сервиз на Makita за извършване пръстена има маркировки от 1 (най-ниска скорост) на ремонт. до 5 (пълна скорост).
 • Page 56 Изваждане на бързодействащ Кука патронник за SDS-plus ВНИМАНИЕ: Никога не окачвайте инстру- ВНИМАНИЕ: Преди изваждане на бър- мента нависоко или на повърхност, която може зодействащия патронник за SDS-plus винаги да е нестабилна. махайте накрайника. ► Фиг.12: 1. Кука Хванете капака за смяна на бързодействащия Куката...
 • Page 57 Електронна функция Монтаж или демонтаж на свредлото За лесно управление инструментът е оборудван с електронни функции. Почистете края на опашката на свредлото и нане- • Управление за постоянни обороти сете грес, преди да монтирате свредлото. Функцията за управление на оборотите гаран- ►...
 • Page 58 Капачка за прах ВНИМАНИЕ: Прахоуловителят е предназ- начен само за пробиване в бетон. Не използ- Допълнителна принадлежност вайте прахоуловителя, когато пробивате в метал или дърво. Използвайте капачката за прах, за да предотвратите попадането на прах върху инструмента и върху вас, ВНИМАНИЕ: Когато...
 • Page 59 Поставете превключвателя за смяна на режима на мм (14 отвора ø 3/8″ и дълбочина 2″). работа в позицията, обозначена със символа ► Фиг.35: 1. Контейнер за прах 2. Кръгъл бутон За DHR280/DHR282 Изхвърляне на праха Допълнителна принадлежност Поставете адаптера за патронник към безключов...
 • Page 60 ФУНКЦИЯ ЗА ВНИМАНИЕ: При изхвърляне на праха носете маска за прах. БЕЗЖИЧНО ВНИМАНИЕ: Изпразвайте контейнера за АКТИВИРАНЕ прах редовно, преди да се напълни. В противен случай ефективността на прахоуловителя ще се намали и ще доведе до вдишване на прах. Опционална принадлежност за DHR282/DHR283 ВНИМАНИЕ: Ефективността...
 • Page 61 Монтирайте безжичното устройство на инструмента. Свържете маркуча на прахосмукачката с инструмента. ► Фиг.47 ЗАБЕЛЕЖКА: За регистриране на инструмента е необходима прахосмукачка Makita, която под- Поставете превключвателя за режима на готовност на държа функцията за безжично активиране. прахосмукачката в положение „AUTO“ (АВТОМАТИЧНО).
 • Page 62 Описание на състоянието на лампата за безжичното активиране ► Фиг.50: 1. Лампа за безжичното активиране Лампата за безжичното активиране показва състоянието на функцията за безжично активиране. Значението на състоянието на лампата можете да видите в таблицата по-долу. Състояние Лампа за безжичното активиране Описание...
 • Page 63 Преди да заявите ремонт, сами извършете проверка. Ако установите проблем, който не е обяснен в ръко- водството, не се опитвайте да разглобявате инструмента. Вместо това го занесете в някой от оторизираните сервизи на Makita, които винаги използват за ремонтите резервни части от Makita. Състояние на неизправност...
 • Page 64 ката или регулирането трябва да се извършват от нова, като издатъкът сочи нагоре. упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- ► Фиг.56: 1. Издатък 2. Уплътнителна капачка трове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita. Смяна на филтъра на контейнера за прах...
 • Page 65 АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответния аксе- соар или накрайник само по предназначение.
 • Page 66 404 mm Nazivni napon DC 36 V Neto težina 3,9 – 5,1 kg Dodatni pribor Model: DX08 (za model DHR280/DHR282) DX09 (za model DHR281/DHR283) Usisne performanse 350 l/min Radni hod Do 190 mm Odgovarajući nastavak za bušenje Do 260 mm...
 • Page 67 Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbir) razlikovati od deklarirane vrijednosti emisije, ovisno o izračunata u skladu s EN60745-2-6: načinu na koji se alat rabi. Model DHR280 UPOZORENJE: Nemojte zaboraviti da identi- Način rada: udarno bušenje betona ficirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se...
 • Page 68 Makita. Upotreba baterija koje nisu origi- 15. Prije dodavanja alata drugoj osobi obvezno nalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti provjerite jeste li isključili alat te izvadili bate- do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu rijski uložak i nastavak.
 • Page 69 25 % do 50 % antistatičkom spremniku. 26. Nemojte umetati bilo kakve uređaje osim 0 % do 25 % bežične jedinice Makita u utor na alatu. 27. Nemojte upotrebljavati alat ako je poklopac Napunite utora oštećen. Voda, prašina i prljavština mogu bateriju.
 • Page 70 Za pokretanja alata jednostavno povucite uključno/ rećenja ne rade ispravno. Za popravak se obratite isključnu sklopku. Brzina alata povećava se poveća- lokalnom ovlaštenom servisu Makita. njem pritiska na uključno/isključnu sklopku. Za zaustav- ljanje alata otpustite uključno/isključnu sklopku. NAPOMENA: Suhom krpom obrišite prljavštinu s leće žaruljice.
 • Page 71 Promjena glave za brzu promjenu za Kuka SDS-plus OPREZ: Nikad ne vješajte alat na povišenom mjestu ili potencijalno nestabilnoj površini. Za model DHR281/DHR283 ► Sl.12: 1. Kuka Glava za brzu promjenu za SDS-plus može se lako Kuka služi za privremeno vješanje alata. zamijeniti brzosteznom glavom za brzu promjenu.
 • Page 72 Kut dlijeta (za otkidanje, struganje ili NAPOMENA: Funkcija ne radi ako ubrzanje ne dose- gne unaprijed zadanu vrijednost u trenutku zakretanja rušenje) alata. NAPOMENA: Ako se nastavak zakrene pri unaprijed Dlijeto se može pričvrstiti pod željenim kutom. Za pro- određenom ubrzanju tijekom otkidanja, struganja mjenu kuta dlijeta okrenite gumb za promjenu načina ili rušenja, motor se prisilno zaustavlja.
 • Page 73 Rad udarnom bušilicom NAPOMENA: Ako priključujete usisavač s kompletom čašica za prašinu, uklonite poklopac za prašinu prije priključivanja. OPREZ: Na alat/nastavak djeluje jaka i izne- ► Sl.27: 1. Poklopac za prašinu nadna zavrtna sila u trenutku bušenja rupe ako rupa postane začepljena krhotinama i česticama ili ako Za uklanjanje kompleta čašica za prašinu uklonite dođe do kontakta s armaturnim žicama u betonu.
 • Page 74 Za model DHR280/DHR282 Odlaganje prašine Dodatni pribor Dodatni pribor Pričvrstite adapter za ključ na brzosteznu glavu bez ključa na koju je moguće postaviti vijak veličine 1/2″-20, OPREZ: Prije izvođenja bilo kakve radnje na a zatim ih instalirajte na alat. Pojedinosti o postavljanju alatu obavezno provjerite je li stroj isključen i...
 • Page 75 Registracija alata za usisivač FUNKCIJA AKTIVACIJE prašine BEŽIČNE JEDINICE NAPOMENA: Za registraciju alata potreban je usisi- vač prašine Makita koji podržava funkciju aktivacije Dodatna oprema za model DHR282/DHR283 bežične jedinice. Što možete raditi s funkcijom NAPOMENA: Prije registracije alata umetnite bežičnu aktivacije bežične jedinice...
 • Page 76 Kratko pritisnite gumb za aktivaciju bežične jedi- NAPOMENA: Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice nice na alatu. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice na alatu prestat će treperiti plavo ako nema aktivnosti zatreperit će plavo. u trajanju od 2 sata. U tom slučaju postavite prekidač ►...
 • Page 77 Prije nego zatražite popravak, sami pregledajte stroj. Ako pronađete problem za koji ne postoji objašnjenje u upu- tama, nemojte pokušavati rastaviti alat. Umjesto toga obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke Makita koji za popravke uvijek koristi zamjenske dijelove tvrtke Makita.
 • Page 78 ► Sl.56: 1. Izbočina 2. Brtveni čep DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu.
 • Page 79 Ниво на јачина на звукот (L ) : 103 dB (A) Бучава Отстапување (K): 3 dB (A) Модел DHR280 со DX08 Ниво на звучниот притисок (L ) : 92 dB (A) Типична А-вредност за ниво на бучавата одредена Ниво на јачина на звукот (L ) : 103 dB (A) во...
 • Page 80 Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума на споредување алати. три оски) одредена во согласност со EN60745-2-6: НАПОМЕНА: Номиналната јачина на вибрациите Модел DHR280 може да се користи и како прелиминарна процена Работен режим: ударно дупчење во бетон за изложеност. Ширење вибрации (a ): 9,0 м/с...
 • Page 81 БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА удобноста или познавањето на производот (стекнати со подолга употреба) да ве наведат БЕЗЖИЧНИОТ РОТИРАЧКИ ЧЕКАН да не се придржувате строго до безбедносните правила за овој производ. ЗЛОУПОТРЕБАТА Носете штитници за уши. Изложувањето на или непочитувањето на безбедносните бучава...
 • Page 82 Користете само оригинални батерии на Makita. Користењето неоригинални 13. Кога го отворате капакот на отворот, батерии на Makita или батерии што се изменети избегнувајте го местото на кое во отворот може да резултира со распукување на батеријата, може да влезат прав и вода. Секогаш...
 • Page 83 ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ Индикаторски ламбички Преостанат капацитет ВНИМАНИЕ: Запалено Исклучено Трепка Пред секое нагодување или проверка на алатот, проверувајте дали е Батеријата исклучен и батеријата е извадена. можеби е неисправна. Монтирање или отстранување на касетата за батеријата НАПОМЕНА: Во зависност од условите на користење...
 • Page 84 брзина) до 5 (полна брзина). правилно. Однесете го уредот на поправка во ► Сл.4: 1. Бројчаник за нагодување вашиот локален сервисен центар на Makita. Видете ја табелата подолу за односот помеѓу бројот на бројчаникот за нагодување и на вртежите и...
 • Page 85 Монтирање на клинот за сопирање Нагодување на положбата на за дупчалката за брза промена смукалката на системот за собирање прав Проверете дали линијата на клинот за сопирање за дупчалката за брза промена покажува на симболот . Опционален додаток Фатете го капакот за промена на клинот за сопирање за...
 • Page 86 Агол на длетото (при делкање, НАПОМЕНА: Функцијава нема да работи доколку забрзувањето не го достигне она што е однапред делење или демолирање) определено кога алатот се врти. НАПОМЕНА: Ако бургијата се врти на претходно Длетото може да се прицврсти на саканиот агол. За одреденото...
 • Page 87 Комплет со чаша за прав ЗАБЕЛЕШКА: Не користете го системот за собирање прав кога дупчите со јадро или длетувате. Опционален додаток Пред да го монтирате комплетот со чаша за прав, ЗАБЕЛЕШКА: Не користете го системот ако на алатот е поставена бургија, извадете ја. за...
 • Page 88 (14 дупки со ø3/8″ и длабочина од 2″). Поставете го копчето за промена на работниот ► Сл.35: 1. Кутија за прав 2. Бирач режим на симболот Фрлање на правот во отпад За DHR280/DHR282 Опционален додаток Опционален додаток Прикачете го адаптерот за главата на самостезната ВНИМАНИЕ: Пред...
 • Page 89 на поддржаната вакуумска правосмукалка, таа ќе работи автоматски заедно со менување на работата на алатот. НАПОМЕНА: За регистрација на алатот е ► Сл.41 потребна вакуумска правосмукалка на Makita што ја поддржува функцијата за активирање на За користење на функцијата за активирање на безжичниот уред.
 • Page 90 Доколку сакате да ја активирате вакуумската Повлечете го прекинувачот за стартување на правосмукалка заедно со менувањето на работата на алатот. Проверете дали вакуумската правосмукалка алатот, претходно завршете ја регистрацијата на алатот. работи додека е повлечен прекинувачот за стартување. Монтирајте ги батериите на вакуумската правосмукалка...
 • Page 91 Опис на статусот на ламбичката за активирање на безжичниот уред ► Сл.50: 1. Ламбичка за активирање на безжичниот уред Ламбичката за активирање на безжичниот уред го покажува статусот на функцијата за активирање на безжичниот уред. Погледнете ја табелата подолу за значењето на статусот на ламбичката. Статус...
 • Page 92 Пред да нарачате поправка, прво сами проверете ја состојбата. Ако најдете проблем што не е објаснет во упатството, не обидувајте се да го расклопите алатот. Наместо тоа, побарајте помош од овластените сервисни центри на Makita и секогаш користете делови за замена и поправка од Makita. Состојба на аномалии...
 • Page 93 перформансите на собирачот на прав се треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички намалуваат. Заменете го ако е излижано. центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. Отстранете го заптивното капаче и потоа прикачете Замена на филтерот од кутијата за...
 • Page 94 ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена. Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita. • Бургии со врв од карбид (бургии со врв од...
 • Page 95 метала, керамике и пластике. Ниво звучне снаге (L ): 103 dB (A) Бука Несигурност (K): 3 dB (A) Модел DHR280 са DX08 Ниво звучног притиска (L ): 92 dB (A) Типичан А-пондерисани ниво буке одређен је према Ниво звучне снаге (L ): 103 dB (A) стандарду...
 • Page 96 Укупна вредност вибрација (векторски збир по три вибрација, што зависи од начина на који се користи алат. осе) одређена је према стандарду EN60745-2-6: УПОЗОРЕЊЕ: Модел DHR280 Уверите се да сте идентификовали Режим рада: ударно бушење бетона безбедносне мере за заштиту руковаоца које су засноване...
 • Page 97 добро упознали и стекли рутину у руковању њиме телесне повреде или штету. То ће такође поништити (услед честог коришћења). НЕНАМЕНСКА УПОТРЕБА или гаранцију компаније Makita за Makita алат и пуњач. непоштовање безбедносних правила наведених у овом упутству могу довести до тешких телесних повреда.
 • Page 98 Бежичну јединицу користите искључиво у ОПИС НАЧИНА комбинацији са Makita алатом. Не излажите бежичну јединицу киши или влази. ФУНКЦИОНИСАЊА Не користите бежичну јединицу на местима на којим температура премашује 50°C. Не користите бежичну јединицу у близини ПАЖЊА: Пре подешавања или провере...
 • Page 99 Промена брзине Индикаторске лампице Преостали капацитет Број обртаја и удара алата у минуту могу да се Светли Искључено Трепће подешавају окретањем бројчаника за подешавање. Бројчаник је означен од броја 1 (најмања брзина) до Могуће је да броја 5 (највећа брзина). је...
 • Page 100 поклопац брзо измењиве стезне главе и окрените Затражите поправку од свог локалног прстен у положај са ознаком . Поставите брзо сервисног центра компаније Makita. измењиву стезну главу на осовину алата. Ухватите поклопац брзо измењиве стезне главе и окрећите НАПОМЕНА: Сувом крпом обришите прљавштину...
 • Page 101 Подешавање положаја млазнице на СКЛАПАЊЕ систему за прикупљање прашине ПАЖЊА: Пре обављања било каквог посла Опциони додатни прибор на алату увек проверите да ли је он искључен Притисните вођицу док истовремено гурате дугме и да ли је уложак батерије уклоњен. за...
 • Page 102 Граничник дубине НАПОМЕНА: Ако прикључите усисивач на комплет посуде за прашину, скините поклопац за прашину пре прикључивања. Граничник дубине је погодан за бушење рупа подједнаке дубине. ► Слика27: 1. Поклопац за прашину Притисните и задржите дугме за закључавање, а Да бисте скинули комплет посуде за прашину, затим...
 • Page 103 За DHR280/DHR282 Бушење са ударањем Опциони додатни прибор ПАЖЊА: Долази до огромне и неочекиване Поставите адаптер стезне главе на стезну главу силе увртања на алат/бургију у тренутку за стезање без кључа на који може да се постави пробијања рупе, када се рупа запуши опиљцима и...
 • Page 104 Одлагање прашине ФУНКЦИЈА БЕЖИЧНОГ АКТИВИРАЊА Опциони додатни прибор ПАЖЊА: Пре обављања било каквог посла Опциони прибор за DHR282/DHR283 на алату увек проверите да ли је он искључен и да ли је уложак батерије уклоњен. Шта све можете да радите са функцијом...
 • Page 105 Регистрација алата за усисивач ће се аутоматски укључивати када се притисне прекидач на алату. НАПОМЕНА: За регистрацију алата је потребан Поставите бежичну јединицу у алат. Makita усисивач који подржава функцију бежичног Повежите црево усисивача на алат. активирања. ► Слика47 НАПОМЕНА: Довршите постављање бежичне...
 • Page 106 Опис статуса лампице за бежично активирање ► Слика50: 1. Лампица за бежично активирање Лампица за бежично активирање приказује статус функције бежичног активирања. У табели испод су наведена значења статуса лампице. Статуc Лампица за бежично активирање Опис Боја Трајање Сија Трепће Мировање...
 • Page 107 Пре него што затражите поправку, најпре сами извршите преглед. Уколико наиђете на проблем који није објашњен у упутству, не покушавајте да расклопите алат. Уместо тога тражите поправке од овлашћених сервисних центара Makita и увек користите оригиналне Makita резервне делове приликом поправки. Неисправно стање...
 • Page 108 само ако поправке, свако друго одржавање или • Систем за прикупљање прашине подешавање, препустите овлашћеном сервису • Бежична јединица компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Makita. • Makita оригинална батерија и пуњач • Заштитна маска...
 • Page 109 404 mm Tensiune nominală 36 V c.c. Greutate netă 3,9 - 5,1 kg Accesoriu opţional Model: DX08 (pentru DHR280/DHR282) DX09 (pentru DHR281/DHR283) Capacitate de aspirație 350 l/min Cursă de funcționare Până la 190 mm Cap burghiu adecvat Până la 260 mm Tensiune nominală...
 • Page 110 Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN60745-2-6: AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că identificaţi măsu- Model DHR280 rile de siguranţă pentru a proteja operatorul, acestea Mod de lucru: găurire cu percuţie în beton fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiţii Emisie de vibraţii (a...
 • Page 111 (obţinute prin utilizare 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele repetată) să înlocuiască respectarea strictă a specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- normelor de securitate pentru acest produs. relor în produse neconforme poate cauza incen- FOLOSIREA INCORECTĂ sau nerespectarea nor- dii, căldură...
 • Page 112 ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita a fantei, evitaţi locurile unde praful sau apa originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi poate pătrunde în fantă. Menţineţi întotdeauna acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, curat orificiul de admisie al fantei.
 • Page 113 DESCRIEREA FUNCŢIILOR Lămpi indicatoare Capacitate rămasă ATENŢIE: Iluminat Oprit Iluminare Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina intermitentă este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos înainte de a ajusta sau verifica funcţionarea maşinii. Este posibil ca acumu- latorul să fie Instalarea sau scoaterea cartuşului defect.
 • Page 114: Fig.51

  ► Fig.8: 1. Mandrină de găurit rapidă 2. Arbore fără sarcină nu funcționează corect. Adresaţi-vă 3. Linia de pe manşonul de schimbare centrului local de service Makita pentru efectua- 4. Manşon de schimbare rea reparaţiilor. 114 ROMÂNĂ...
 • Page 115 Selectarea modului de acţionare Reglarea adâncimii de găurire a sistemului de colectare a prafului NOTĂ: Nu acţionaţi butonul rotativ de schimbare a modului de acţionare când maşina este în func- Accesoriu opţional ţiune. Maşina va fi avariată. Glisaţi butonul de reglare a adâncimii spre poziţia dorită NOTĂ: Pentru a evita uzarea rapidă...
 • Page 116 Pentru a instala mânerul lateral, urmați pașii de mai jos. Montarea sau demontarea Slăbiţi şurubul cu cap striat de pe mânerul lateral. sistemului de colectare a prafului ► Fig.16: 1. Şurub cu cap striat Accesoriu opţional Montați mânerul lateral în timp ce apăsați șurubul cu cap striat, astfel încât canelurile de pe mâner să...
 • Page 117 Reglaţi butonul rotativ de schimbare a modului de acţio- momentul în care orificiul este străpuns, dacă orificiul nare la simbolul se înfundă cu aşchii şi particule sau dacă întâlniţi Pentru DHR280/DHR282 barele de armătură încastrate în beton. Folosiţi întotdeauna mânerul lateral (mânerul auxiliar) şi Accesoriu opţional ţineţi maşina ferm de mânerul lateral şi mânerul...
 • Page 118 Pentru DHR281/DHR283 ATENŢIE: Asiguraţi-vă că purtaţi mască anti- praf atunci când eliminaţi praful. Folosiţi mandrina de găurit rapidă ca echipament stan- dard. La momentul instalării, consultaţi „Schimbarea ATENŢIE: Goliţi în mod regulat cutia pentru mandrinei rapide pentru SDS-plus”. praf, înainte ca aceasta să se umple. În caz contrar, Ţineţi inelul şi rotiţi manşonul în sens antiorar pentru a performanţa de colectare a prafului poate scădea şi deschide fălcile mandrinei.
 • Page 119 NOTĂ: Pentru înregistrarea maşinii este necesar Funcţia de activare wireless face posibilă o utilizare curată şi con- un aspirator Makita care acceptă funcţia de activare fortabilă. Conectând un aspirator acceptat la maşină, puteţi rula wireless. automat aspiratorul, împreună cu operaţia de comutare a maşinii.
 • Page 120 Instalaţi unitatea wireless la maşină. NOTĂ: Lampa de activare wireless de pe maşină va Conectaţi furtunul aspiratorului cu maşina. înceta să lumineze intermitent cu albastru atunci când ► Fig.47 nu există funcţionare timp de 2 ore. În acest caz, setaţi comutatorul de stare de aşteptare de pe aspirator pe Setaţi comutatorul de stare de aşteptare de pe „AUTO”...
 • Page 121 Înainte de a solicita reparaţii, efectuaţi mai întâi propria inspecţie. În cazul în care găsiţi o problemă care nu este explicată în manual, nu încercaţi să demontaţi echipamentul. În schimb, adresaţi-vă Centrelor de service autorizate Makita, utilizând întotdeauna piese de schimb Makita pentru reparaţii. Stare de anormalitate Cauză...
 • Page 122 Sistem de colectare a prafului sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau • Unitate wireless reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de • Acumulator şi încărcător original Makita schimb Makita.
 • Page 123 ління деревини, металу, кераміки та пластмаси. Рівень звукової потужності (L ): 103 дБ (A) Шум Похибка (K): 3 дБ (A) Модель DHR280 із DX08 Рівень звукового тиску (L ): 92 дБ(A) Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, Рівень звукової потужності (L ): 103 дБ...
 • Page 124 впливу. Загальна величина вібрації (векторна сума трьох напрямків) визначена згідно з EN60745-2-6: ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов вико- Модель DHR280 ристання вібрація під час фактичної роботи елек- Режим роботи: ударне свердління бетону троінструмента може відрізнятися від заявленого Розповсюдження вібрації (a ): 9,0 м/с...
 • Page 125 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕОБХІДНУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НІКОЛИ НЕ втрачайте ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ З пильності та не розслаблюйтеся під час корис- тування виробом (що можливо при частому БЕЗДРОТОВИМ ПЕРФОРАТОРОМ користуванні); обов’язково строго дотримуй- теся відповідних правил безпеки. НЕНАЛЕЖНЕ Користуйтеся засобами захисту органів слуху. ВИКОРИСТАННЯ...
 • Page 126 Використовуйте тільки акуму- модуль, обов’язково вийміть акумулятор. лятори Makita. Використання акумуляторів, інших ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- 13. Не відкривайте кришку відсіку в місцях, де в торів, конструкцію яких було змінено, може призве- нього може потрапити пил або вода. Завжди...
 • Page 127 ОПИС РОБОТИ Індикаторні лампи Залишковий ресурс ОБЕРЕЖНО: Горить Вимк. Блимає Обов’язково переконайтеся, що прилад вимкнено, а касету з акумулятором від 75 до знято, перед регулюванням або перевіркою 100% функціонування інструмента. від 50 до Встановлення та зняття касети з від 25 до акумулятором...
 • Page 128 плавного обертання без навантаження не пра- можна відрегулювати, повернувши диск регулю- цює належним чином. Зверніться до місцевого вання. На кільці нанесені відмітки від 1 (найнижча сервісного центру компанії Makita для прове- швидкість) до 5 (максимальна швидкість). дення ремонту. ► Рис.4: 1. Диск регулювання...
 • Page 129 Тільки відбивання Заміна швидкороз’ємного патрона для SDS-plus Під час виконання операцій із довбання, шкребіння або демонтажу слід повернути ручку зміни режиму таким чином, щоб покажчик вказував на символ Моделі DHR281/DHR283 Використовуйте пірамідальне долото, слюсарне зубило, зубило для довбання тощо. Швидкороз’ємний патрон для SDS-plus можна легко ►...
 • Page 130 Електронні функції Установлення та зняття свердла Для полегшення роботи інструмент обладнано елек- Очистіть свердло та нанесіть мастило, перш ніж тронними функціями. встановлювати його. ► Рис.18: 1. Хвостовик 2. Мастило • Контроль постійної швидкості Функція контролю швидкості забезпечує Вставте свердло в інструмент. Проверніть свердло постійну...
 • Page 131 Пилозахисний ковпачок ОБЕРЕЖНО: Система збирання пилу призначена лише для свердління бетону. Не Додаткове обладнання використовуйте систему збирання пилу для свердління металу або деревини. Використовуйте пилозахисний ковпачок для запобі- гання падінню пилу на інструмент та на себе під час ОБЕРЕЖНО: Під час використання інстру- свердління.
 • Page 132 Поверніть ручку зміни режиму роботи, щоб вона 10 мм и 65 мм глибиною (14 отворів діам. 3/8″ й 2″ вказувала на символ глибиною). Моделі DHR280/DHR282 ► Рис.35: 1. Корпус для збору пилу 2. Диск Додаткове обладнання Видалення пилу Приєднайте адаптер патрона до патрона свердла, що...
 • Page 133 ФУНКЦІЯ БЕЗДРОТОВОЇ ОБЕРЕЖНО: Обов’язково надівайте пило- захисну маску, коли видаляєте пил. АКТИВАЦІЇ ОБЕРЕЖНО: Регулярно спорожнюйте коробку для пилу, перш ніж вона наповниться. Додаткове приладдя для DHR282/DHR283 Невиконання цієї умови може призвести до погір- шення якості роботи системи збирання пилу та до Для...
 • Page 134 Установіть перемикач режиму очікування на пилососі в положення «AUTO». ► Рис.48: 1. Перемикач режиму очікування ПРИМІТКА: Для реєстрації інструмента потрібно мати пилосос Makita, який підтримує функцію Натисніть і відпустіть кнопку бездротової акти- бездротової активації. вації на інструменті. Індикатор бездротової активації...
 • Page 135 Опис стану індикатора бездротової активації ► Рис.50: 1. Індикатор бездротової активації Індикатор бездротової активації відображає стан функції бездротової активації. Значення стану індикатора див. у таблиці нижче. Стан Індикатор бездротової активації Опис Колір Тривалість Увімк. Блимає Режим Синій 2 години Доступна бездротова активація пилососа. Індикатор автома- очікування...
 • Page 136 Перш ніж звертатися з приводу ремонту інструмента, проведіть його перевірку самостійно. У разі виявлення несправ- ності, яку не описано в цьому посібнику, не намагайтеся розібрати інструмент. Натомість зверніться до авторизова- них сервісних центрів Makita та використовуйте для ремонту тільки запасні частини виробництва компанії Makita. Стан відхилення від норми...
 • Page 137 Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- ОБЕРЕЖНО: Перед здійсненням перевірки вати з інструментом Makita, зазначеним у цій або обслуговування завжди перевіряйте, щоб інструкції з експлуатації. Використання будь- інструмент був вимкнений, а касета з акумуля- якого іншого додаткового та допоміжного облад- тором...
 • Page 138 Уровень звуковой мощности (L ): 103 дБ (А) дерева, металла, керамики и пластмассы. Погрешность (K): 3 дБ (A) Шум Модель DHR280 с DX08 Уровень звукового давления (L ): 92 дБ(A) Уровень звуковой мощности (L ): 103 дБ(A) Типичный уровень взвешенного звукового давления...
 • Page 139 по трем осям), определенное в соответствии с ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во EN60745-2-6: время фактического использования электроинстру- Модель DHR280 мента может отличаться от заявленного значения в Рабочий режим: ударное сверление бетона зависимости от способа применения инструмента. Распространение вибрации (a ) : 9,0 м/с...
 • Page 140 Если при выполнении работ существует риск Важные правила техники контакта режущего инструмента со скрытой безопасности для работы с электропроводкой, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные аккумуляторным блоком поверхности. Контакт с проводом под напряжением может стать причиной поражения оператора током. Перед использованием аккумуляторного Надевайте...
 • Page 141 циям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, блок в правильном направлении. травмам и повреждению имущества. Это также авто- 15. Не нажимайте слишком сильно кнопку матически аннулирует гарантию Makita на инструмент активации на беспроводном блоке и/или и зарядное устройство Makita. не нажимайте кнопку, используя объекты с...
 • Page 142 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Индикаторы Уровень заряда ВНИМАНИЕ: Горит Выкл. Мигает Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно Зарядите убедитесь, что он выключен и его аккумуля- аккуму- ляторную торный блок снят. батарею. Установка или снятие блока Возможно, аккумулятор- аккумуляторов ная батарея неисправна. ВНИМАНИЕ: Обязательно...
 • Page 143 вочного диска. На диск нанесены отметки от 1 (наи- без нагрузки работает неправильно. Обратитесь в меньшая скорость) до 5 (наибольшая скорость). местный сервисный центр Makita для ремонта. ► Рис.4: 1. Регулировочный диск Соотношение между цифрой на регулировочном ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления пыли с линзы...
 • Page 144 Установка быстро cменяемого Регулировка положения сопла сверлильного патрона системы пылеулавливания Убедитесь, что линия быстро сменяемого сверлиль- Дополнительные принадлежности ного патрона указывает на символ . Возьмитесь Задвигайте направляющую, нажимая кнопку регу- за сменную крышку быстро сменяемого сверлиль- лировки направляющей, затем отпустите кнопку в ного...
 • Page 145 Угол зубила (при расщеплении, ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция не работает, если во время колебания инструмента не было достигнуто скоблении или разрушении) заданного ускорения. ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время расщепления, Зубило можно закрепить под нужным углом. Для скобления или разрушения головка резко коле- изменения...
 • Page 146 Колпак для пыли в сборе ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте систему пылеудаления для колонкового бурения или долбления долотом. Дополнительные принадлежности ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой колпака для пыли в сборе снимите с Не используйте систему инструмента сверло, если оно было на него установлено. пылеудаления для сверления влажного бетона Установите...
 • Page 147 волу ПРИМЕЧАНИЕ: 50 000 мм пыли равно количе- ству пыли после просверливания 10 отверстий Модели DHR280/DHR282 диаметром 10 мм и 65 мм глубиной (14 отверстий диам. 3/8 дюйма и 2 дюйма глубиной). Дополнительные принадлежности ► Рис.35: 1. Корпус для сбора пыли 2. Регулятор...
 • Page 148 Снимите корпус для сбора пыли при нажатии Обзор настройки функции беспроводной активации рычага корпуса. выглядит следующим образом. Подробные проце- ► Рис.36: 1. Рычаг дуры см. в каждом разделе. Установка беспроводного блока Откройте крышку корпуса для сбора пыли. ► Рис.37: 1. Крышка Регистрация...
 • Page 149 ► Рис.48: 1. Выключатель режима ожидания На короткое время нажмите кнопку беспрово- ПРИМЕЧАНИЕ: Для регистрации инструмента дной активации на инструменте. Лампа беспрово- необходим пылесос Makita, поддерживающий дной активации мигает синим цветом. функцию беспроводной активации. ► Рис.49: 1. Кнопка беспроводной активации...
 • Page 150 Описание статуса лампы беспроводной активации ► Рис.50: 1. Лампа беспроводной активации Лампа беспроводной активации отображает состояние функции беспроводной активации. Значения состоя- ния лампы см. в таблице ниже. Состояние Лампа беспроводной активации Описание Цвет Продол- житель- Вкл Мигает ность Ожидание Синий 2 часа...
 • Page 151 Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправ- ность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизован- ных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita. Состояние неисправности...
 • Page 152 НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое новую крышку выступом вверх. техобслуживание или регулировку необходимо про- ► Рис.56: 1. Выступ 2. Уплотнительная крышка изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita. Замена фильтра корпуса для...
 • Page 153 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении...
 • Page 156 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885632B963 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20180607...

This manual is also suitable for:

Dhr281Dhr282Dhr283