Download  Print this page

Opstart; Sådan Isættes Kortet - Nokia C021 User Manual

Wireless lan card
Hide thumbs

Advertisement

Opstart

Nokia C021 kort til trådløst LAN er et pc-kort til afsendelse og modtagelse
af data i et trådløst LAN-netværk. Denne vejledning beskriver, hvordan
antennen tilsluttes kortet, og hvordan kortet isættes i pc-kortstikket ved
adgangspunktet eller i en bærbar computer. Se i installationsvejledningen
på cd-rom'en for at få flere oplysninger om installation af softwaren til det
trådløse LAN-kort.
(1) Stik til ekstern antenne.
(2) Lysdioden for strøm viser, at kortet fungerer.
(3) Lysdioden for afsendelse blinker, når kortet afsender data.
(4) Lysdioden for modtagelse blinker, når kortet modtager data.
Bemærk: Brug kun den anerkendte Nokia-antenne. Hvis du
bruger en type anden antenne, kan det være ulovligt.
Sådan isættes kortet
1 Isæt antennen i antennestikket på kortet til trådløst LAN ved at dreje
mod uret. Se figur 2.
Figur 1
25

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Nokia C021