Download  Print this page

Oppstart; Slik Setter Du Inn Kortet - Nokia C021 User Manual

Wireless lan card
Hide thumbs

Advertisement

Oppstart

Kortet Nokia C021 for trådløst LAN er en PC-kortbasert løsning for å
sende og motta data i et trådløst LAN-nettverk. Denne håndboken
beskriver hvordan du fester antennen til kortet, og hvordan du setter inn
kortet i PC-kortsporet på et tilgangspunkt eller en bærbar datamaskin. Du
finner informasjon om hvordan du installerer programvaren til kortet for
trådløst LAN under Installerings-veiledning på CD-ROM-platen.
(1) Kontakt for ekstern antenne.
(2) Indikatoren for strøm viser at kortet er operativt.
(3) Indikatoren for overføring blinker når kortet overfører data.
(4) Indikatoren for mottak blinker når kortet mottar data.
Merk: Bruk bare godkjent Nokia-antenne. Det kan være ulovlig å
bruke en annen type antenne.

Slik setter du inn kortet

1 Skru inn antennen i retning mot klokken i antennekontakten på kortet
for trådløst LAN. Se figur 2.
Figur 1
21

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Nokia C021