Download  Print this page

Placera Antennen - Nokia C021 User Manual

Wireless lan card
Hide thumbs

Advertisement

3 Slå på anslutningsenheten.
När du vill ta bort kortet drar du försiktigt i änden som sticker ut en bit ur
anslutningsenheten.

Placera antennen

Du kan ställa antennen på skrivbordet med hjälp av skrivbordsstället eller
fästa den på väggen eller i taket. Se figur 4.
Figur 4
19

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Nokia C021