Download  Print this page

Introduktion; Sätta In Kortet - Nokia C021 User Manual

Wireless lan card
Hide thumbs

Advertisement

Introduktion

Nätverkskortet Nokia C021 för trådlöst LAN är en PC Card-baserad
lösning för att skicka och ta emot data i trådlösa nätverk. Den här
handboken innehåller information om hur du ansluter antennen till kortet
och hur du sätter in kortet i PC Card-platsen på en anslutningsenhet eller en
bärbar dator. Information om installation av programvaran för det
trådlösa nätverket finns i installationshandboken på cd-skivan.
(1) Anslutning för extern antenn.
(2) Spänningslampan visar att kortet är i funktion.
(3) Överföringslampan blinkar när kortet skickar data.
(4) Mottagningslampan blinkar när kortet tar emot data.
Obs! Använd endast den medföljande antennen från Nokia. Det
kan vara olagligt att använda någon annan typ av antenn.
Sätta in kortet
1 Vrid antennen moturs in i antennanslutningen på Nokia C021-kortet.
Se figur 2.
Figur 1
17

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Nokia C021