Download  Print this page

Nokia C021 User Manual page 22

Wireless lan card
Hide thumbs

Advertisement

Figur 2
2 Sätt in kortet i PC Card-platsen i anslutningsenheten enligt figur 3. Se till
att kortet är rätt justerat och intryckt hela vägen i kortplatsen.
Figur 3
18

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Nokia C021