Makita BFT021F Instructions Manual
Hide thumbs Also See for BFT021F:
Table of Contents
 • Технічні Характеристики
 • Інструкція З Використання
 • Технічне Обслуговування
 • Opis Działania
 • Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)
 • Technische Daten
 • Montage
 • Wartung
 • Részletes Leírás
 • MűköDési Leírás
 • Technické Údaje
 • Popis Funkcie
 • Popis Funkce

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cordless Screwdriver
GB
Бездротовий шуруповерт
UA
Wkrętarka bezprzewodowa
PL
Maşină de înşurubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Akkuschrauber
DE
Akkumulátoros csavarbehajtó
HU
Akumulátorový skrutkovač
SK
Akumulátorový šroubovák
CZ
BFT020F
BFT021F
BFT040F
BFT042F
BFT080F
BFT081F
BFT122F
BFT123F
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BFT021F

 • Page 1 Бездротовий шуруповерт ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Wkrętarka bezprzewodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de înşurubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akkuschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový skrutkovač NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový šroubovák NÁVOD K OBSLUZE BFT020F BFT021F BFT040F BFT042F BFT080F BFT081F BFT122F BFT123F...
 • Page 2 004243 004244 004245 004338 004246 004247 12mm(15/32") 9mm(3/8") 004248 004046 001761 004047 004249 001145 004250...
 • Page 3: Specifications

  8JD, ENGLAND For European countries only Responsible manufacturer: Noise and Vibration Makita Corporation Anjo Aichi Japan The typical A-weighted sound pressure level is not more ENB026-1 than 70 dB (A). The noise level under working may exceed 85 dB (A).
 • Page 4: Functional Description

  (1) removal of the battery cartridge. battery charger, (2) battery, and (3) product For Models using battery. BFT020F,BFT021F,BFT040F,BFT080F,BFT122F Do not disassemble battery cartridge. Fig.1 If operating time has become excessively To remove the battery cartridge, withdraw it from •...
 • Page 5 • refresh charging, the orange lamp begins to flicker. Use directly. Makita refreshing adapter to refresh the battery. Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp keeps on lighting while the switch trigger is being pulled. CAUTION:...
 • Page 6 Status of the LED indicator/beeper Function Status Action to be taken LED indicator Beeper This function works when the tool has reached the preset fastening torque and normal Auto-stop fastening tightening has been completed. This helps overtightening to be avoided. Lights up in green for approximately one second.
 • Page 7: Operation

  And the tool cannot deliver enough fastening torque. fastening torque, and counterclockwise to set a smaller fastening torque. BFT020F BFT021F Align the yellow line with your desired number on Range of fastening capacity the fastening torque scale. Insert the battery cartridge and be sure that a fastening torque has been set up by using a fastening torque tester.
 • Page 8: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. 004253 If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Various type of Makita genuine batteries and • BFT123F chargers Range of fastening capacity Automatic refreshing adapter •...
 • Page 9: Технічні Характеристики

  • Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • Примітка. У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. ENE033-1 ENH102-5 Призначення Модель; BFT020F,BFT021F,BFT040F,BFT042F, Інструмент призначено для укручування гвинтів у BFT080F,BFT081F,BFT122F,BFT123F деревину, пластмасу та метал. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС ENF002-1 Ми...
 • Page 10 ENB026-1 Не слід зберігати інструмент та касету з акумулятором в містах, де температура ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА може сягнути та перевищити 50гр.゚ C (122 ゚ БЕЗПЕКИ ПРИ КОРИСТУВАННІ Не слід спалювати касету з акумулятором ІНСТРУМЕНТОМ навіть, якщо вона була неодноразово Слід пам'ятати, що цей інструмент завжди пошкоджена...
 • Page 11: Інструкція З Використання

  повністю, доки червону частину не буде видно. Для перезаряджання батареї використовуйте Якщо цього не зробити, то касета може заряджаючий адаптер Makita. випадково випасти з інструмента та поранити вас або людей, що знаходяться поряд. ОБЕРЕЖНО: Не застосовуйте силу, вставляючи касету з •...
 • Page 12 ходу для зміни напрямку обертання. Для обертання Будь ласка звертайтесь до вповноваженого • по годинниковій стрілці важіль-перемикач слід центру Makita, якщо на касеті акумулятора під пересунути в положення "А", проти годинникової час використанні або заряджання не стрілки - в положення "В".
 • Page 13 Стан РК індикатора/звукового сигналу Функція Стан Дії, які треба ужити РК індикатор Звуковий сигнал Ця функція спрацьовує, коли інструмент досяг Затягування із встановленого моменту затягування, й нормальне затягування було виконане. автоматичною зупинкою Це допомагає запобігти надмірному затягуванню. Загоряється зеленим кольором приблизно Протягом...
 • Page 14 Поверніть кільце в передній частині інструмент не може забезпечити достатній момент інструмента, а потім затягніть гвинт, щоб затягування. закріпити кільце. BFT020F BFT021F ПРИМІТКА: Діапазон потужності затягування Номера на шкалі моменту затягування є • опорними для налаштування необхідного моменту затягування. КОМПЛЕКТУВАННЯ...
 • Page 15: Технічне Обслуговування

  типи оригінальних акумуляторів та Крутний момент • Н·м зарядних пристроїв виробництва компанії 004254 Makita Автоматичний заряджаючий адаптер • Ручка регулювання ПРИМІТКА: • Протектор Кут обертання означає кут, під яким гвинт/болт • • Комплект основи ручки • обертається, коли інструмент 100% від 50% Ручка...
 • Page 16 Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 przekracza 70 dB (A). 8JD, ENGLAND (ANGLIA) Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 85 dB Producent odpowiedzialny: (A). Makita Corporation Anjo Aichi Japan (Japonia) Nosić ochronniki słuchu ENB026-1 Typowa średnia ważona wartość...
 • Page 17: Opis Działania

  W przypadku przedostania się elektrolitu do • koniecznie wyłączyć narzędzie. oczu, przemyć je wodą i niezwłocznie uzyskać Dla modelu pomoc lekarską. Może bowiem BFT020F,BFT021F,BFT040F,BFT080F,BFT122F spowodować utratę wzroku. Rys.1 Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora: Aby wyjąć akumulator, naciśnij zaczepy po jego dotykać styków przedmiotami •...
 • Page 18 Do doładowania • akumulatorze z rowkiem w obudowie i wsunąć go na akumulatora należy używać ładowarki Makita. swoje miejsce. Akumulator wsunąć do oporu, aż UWAGA: wskoczy na swoje miejsce, co jest sygnalizowane delikatnym kliknięciem. Jeżeli element w kolorze Akumulator wyjęty z ładowarki, która została odłączona...
 • Page 19 automatycznie po upływie 10 sekund od momentu osłony lampki, gdyż może to zmniejszyć natężenie zwolnienia języka spustowego przełącznika. oświetlenia. Wskaźnik LED UWAGA: Rys.6 Użyć suchej tkaniny aby zetrzeć zanieczyszczenia • Lampka na narzędziu wskazuje następujące funkcje. z osłony lampki. Uważać, aby nie zarysować Stan wskaźnika LED/sygnału dźwiękowego Funkcja Stan...
 • Page 20 Obróć pierścień z przodu narzędzia, a następnie nie będzie działać. Wtedy narzędzie nie zapewnia dokręć śrubę, aby zablokować pierścień. wystarczającego momentu dokręcania. UWAGA: BFT020F BFT021F Zakres dokręcania Numery na skali momentu dokręcania stanowią • przydatne wytyczne podczas ustawiania żądanego momentu dokręcania.
 • Page 21 Moment obrotowy Rys.13 zachowania BEZPIECZEŃSTWA 006302 NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, BFT122F Zakres dokręcania wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. Moment obrotowy 004253 BFT123F Zakres dokręcania Moment obrotowy 004254...
 • Page 22: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.
 • Page 23 ENG001-2 8JD, ANGLIA Numai pentru ţările europene Producător: Emisie de zgomot şi vibraţii Makita Corporation Anjo Aichi Japan Nivelul de presiune acustică normală ponderată A nu ENB026-1 depăşeşte 70 dB (A). Nivelul de zgomot în timpul funcţionării poate depăşi 85 NORME SUPLIMENTARE DE dB (A).
 • Page 24 Opriţi întotdeauna maşina înainte de a introduce poate prezenta risc de supraîncălzire, posibile • sau scoate cartuşul acumulatorului. arsuri şi chiar explozie. Pentru modelele BFT020F, BFT021F, BFT040F, Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiţi bine BFT080F, BFT122F ochii cu apă curată şi consultaţi imediat un Fig.1 medic.
 • Page 25 NOTĂ: Când încărcaţi un cartuş acumulator nou sau un • Vă rugăm să contactaţi un centru de service Makita • cartuş acumulator care nu a fost utilizat timp autorizat, dacă lampa cartuşului acumulator nu se îndelungat, acesta ar putea să nu permită...
 • Page 26 LED indicator Fig.6 Lampa de pe maşină indică următoarele funcţii. Starea LED-ului indicator / semnalizatorului acustic Funcţie Stare Acţiune necesară LED indicator Semnalizator acustic Această funcţie acţionează atunci când maşina a atins momentul de strângere presetat şi Oprire automată a strângerea normală...
 • Page 27 Rotiţi inelul de la partea din faţă a maşinii şi apoi BFT020F strângeţi şurubul pentru a fixa inelul. BFT021F Intervalul momentului de strângere NOTĂ: Numerele de pe scala momentului de strângere • sunt orientative pentru reglarea momentului de strângere dorit.
 • Page 28 şi fixaţi capacul pentru periile de carbon. Cuplu Fig.13 006302 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese BFT122F Intervalul momentului de strângere de schimb Makita. ACCESORII ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 29: Technische Daten

  Verwenden Sie Hilfsmittel für den Gehörschutz. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 typische gewogene Wert 8JD, ENGLAND Effektivbeschleunigung ist nicht größer als 2,5 m/s Verantwortlicher Hersteller: Diese Werte wurden in Übereinstimmung mit EN60745 Makita Corporation Anjo Aichi Japan gemessen.
 • Page 30 ENB026-1 beispielsweise Nägel, Münzen usw. befinden. ZUSÄTZLICHE Der Akkublock darf weder Feuchtigkeit SICHERHEITSREGELN FÜR DAS noch Regen ausgesetzt werden. Ein Kurzschluss des Akkus kann zu WERKZEUG hohem Kriechstrom, Überhitzung, Seien Sie sich dessen bewusst, dass dieses möglichen Verbrennungen und sogar zu Werkzeug immer im Betriebszustand ist, da es einer Zerstörung des Geräts führen.
 • Page 31 0% - 10% orange Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie • Anzeigenleuchte den Akkublock einsetzen oder entfernen. Für Modelle BFT020F, BFT021F, BFT040F, BFT080F, Kapazität BFT122F Abb.1 80% - 100% Zur Entfernung des Akkublocks müssen Sie diesen 60% - 80% •...
 • Page 32 Betätigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den Anschalten der Lampe Auslöseschalter. Lassen Sie zum Ausschalten des Abb.5 Werkzeugs den Auslöseschalter los. ACHTUNG: Umschalten der Drehrichtung Schauen Sie nicht direkt ins Licht oder die • Lichtquelle. Abb.4 Ziehen Einschalten Lampe ACHTUNG: Auslöseschalter.
 • Page 33 Status von LED-Anzeige/Piepser Funktion Status Auszuführende Maßnahme LED-Anzeige Piepser Diese Funktion wird ausgelöst, wenn das Werkzeug das voreingestellte Autostopp-Befestigung Anzugsdrehmoment erreicht hat und die Befestigung somit abgeschlossen ist. Leuchtet für etwa eine Auf diese Weise wird ein Überdrehen verhindert. Sekunde grün auf. Nach der Autostopp-Befestigung lässt sich das Verzögerter Neustart Werkzeug etwa eine Sekunde lang nicht starten,...
 • Page 34: Montage

  Drehen Sie den Ring vorne am Werkzeug und Werkzeug kann dann nicht genügend ziehen Sie die Schrauben an, um den Ring zu Anzugsdrehmoment liefern. sichern. BFT020F ANMERKUNG: BFT021F Bereich der Befestigungskapazität Die Zahlen auf der Anzugsdrehmoment-Skala • dienen Richtlinie Einstellung gewünschten Anzugsdrehmoments. MONTAGE Drehmoment ACHTUNG:...
 • Page 35: Wartung

  Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung Ersatzteile Makita durchgeführt werden. Drehmoment ZUBEHÖR 004253 ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende BFT123F Bereich der Befestigungskapazität Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.
 • Page 36: Részletes Leírás

  Használjon személyi hallásvédelmi segédeszközt. 8JD, ENGLAND A jellegzetes frekvenciával súlyozott gyorsulási értékek Felelős gyártó: négyzeteinek (rms) összegéből vont négyzetgyök értéke Makita Corporation Anjo Aichi Japan ENB026-1 nem nagyobb mint 2.5 m/s Ezek az értékek a EN60745 szabvánnyal összhangban KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI lettek mérve.
 • Page 37: Működési Leírás

  Mindig kapcsolja ki az eszközt mielőtt behelyezi • veszélyével is járhat. vagy eltávolítja az akkumulátort. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt BFT020F, BFT021F, BFT040F, BFT080F, BFT122F tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi típusok segítséget. látásának elvesztését Fig.1 okozhatja.
 • Page 38 Ne erőltesse az akkumulátort a behelyezéskor. Ha másodpercig a használat előtt. • az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor MEGJEGYZÉS: az rosszul lett behelyezve. Lépjen kapcsolatba a Makita hivatalos vagy gyári • Csepptöltés szervizközpontjával, akkumulátor A frissítő akkumulátor adapter (opcionális kiegészítő) fel figyelmeztető...
 • Page 39 a megvilágítás erősségét. MEGJEGYZÉS: LED jelzőlámpa Használjon száraz rongyot a lámpa lencséin lévő • Fig.6 szennyeződés eltávolításához. Ügyeljen arra hogy A lámpa a szerszámon a következő funkciókat látja el. ne karcolja meg a lámpa lencséit, ez csökkentheti A LED jelzőlámpa/hangjelző állapota Funkció...
 • Page 40 BFT020F Forgassa a gyűrűt a szerszám elején, majd húzza BFT021F Meghúzási teljesítmény tartománya meg a csavart a gyűrű rögzítéséhez. MEGJEGYZÉS: A meghúzási nyomaték skálán levő számok •...
 • Page 41 újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat. Fig.13 BFT122F termék BIZTONSÁGÁNAK és Meghúzási teljesítmény tartománya MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek használatával. Nyomaték 004253 BFT123F Meghúzási teljesítmény tartománya Nyomaték 004254...
 • Page 42 A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Különböző típusú eredeti Makita akkumulátorok és • töltők Automatikus frissítő adapter • Beállító markolat •...
 • Page 43: Technické Údaje

  ENG001-2 8JD, ANGLICKO Len pre Európske krajiny Zodpovedný výrobca: Hluk a vibrácie Makita Corporation Anjo Aichi Japan Typická hladina akustického tlaku záťaže A nie je vyššia ENB026-1 ako 70 dB (A). Úroveň hluku pri práci môže prekročiť 85 dB (A).
 • Page 44: Popis Funkcie

  • Jednotku akumulátora nerozoberajte. akumulátora nástroj vždy vypnite. Ak sa doba prevádzky príliš skráti, ihneď Pre modely BFT020F, BFT021F, BFT040F, BFT080F, prerušte prácu. Môže nastať riziko prehriatia, BFT122F možných popálením či dokonca explózie. Fig.1 V prípade zasiahnutia očí elektrolytom ich Ak chcete odstrániť...
 • Page 45 Lampa svieti, kým ťaháte spúšťací prepínač. Kontrolka použiť obnovovacie nabíjanie, začne blikať oranžová automaticky zhasne po 10 sekundách po uvoľnení kontrolka. Na obnovovacie nabíjanie akumulátora spúšťacieho prepínača. používajte adaptér Makita. POZNÁMKA: POZOR: Na utretie nečistôt z šošovky svetla používajte •...
 • Page 46 Stav indikátora LED/pípača Funkcia Stav Potrebný úkon Indikátor LED Pípač Táto funkcia sa spustí, keď nástroj dosiahol predvolený uťahovací moment a vykonalo sa Utiahnutie automatického normálne utiahnutie. To pomáha zabrániť zastavenia nadmernému utiahnutiu. Rozsvieti sa zeleným svetlom za približne jednu sekundu. Približne jednu sekundu po utiahnutí...
 • Page 47 či fungovať. A nástroj nebude schopný vyvinúť dostatočný nastavený uťahovací moment. uťahovací moment. Otáčajte krúžkom v prednej časti nástroja, potom utiahnite skrutku na zaistenie krúžku. BFT020F BFT021F Rozsah kapacity uťahovania POZNÁMKA: Čísla na stupnici uťahovacieho momentu slúžia • pomôcka nastavenie požadovaného...
 • Page 48 Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI Moment výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či 006302 nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. BFT122F Rozsah kapacity uťahovania PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, •...
 • Page 49 MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. zemnicího vodiče. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 ENG001-2 8JD, ANGLIE Pouze pro evropské země Odpovědný výrobce: Hluk a vibrace Makita Corporation Anjo Aichi Japan Typická A-vážená hladina akustického tlaku ENB026-1 nepřekračuje 70 dB(A). Hladina hluku během provozu může překročit 85 dB(A).
 • Page 50: Popis Funkce

  Před vložením nebo demontáží akumulátoru vždy • Před použitím akumulátoru přečtěte nástroj vypněte. všechny pokyny a varovné symboly na (1) Modely BFT020F, BFT021F, BFT040F, BFT080F, nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku využívajícím BFT122F baterii. Fig.1 Akumulátor nedemontujte. Při demontáži akumulátoru je nutno během •...
 • Page 51 V případě, že akumulátor nebyl delší dobu používán nebo je potřeba obnovit jeho Rozsvícení světla nabití, začne blikat oranžová kontrolka. K obnovení Fig.5 nabití akumulátoru použijte adaptér společnosti Makita. POZOR: Nedívejte přímo do světla nebo jeho zdroje. • POZOR: Světlo se rozsvítí...
 • Page 52 Stav diodového ukazatele / bzučáku Funkce Stav Prováděná činnost Diodový ukazatel Bzučák Tato funkce se aktivuje, jakmile nástroj dosáhne nastaveného utahovacího momentu Utahování s automatickým a je ukončeno normální utahování. zastavením Slouží jako prevence přílišného utažení. Rozsvítí se zeleně přibližně na jednu sekundu.
 • Page 53 Otáčejte prstencem na přední straně nástroje a utahovací moment. poté utažením šroubu prstenec zajistěte. BFT020F POZNÁMKA: BFT021F Rozsah kapacit upnutí Čísla na stupnici utahovacího momentu slouží jako • vodítko při nastavování...
 • Page 54 Utahovací moment výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či 006302 seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. BFT122F Rozsah kapacit upnutí PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, •...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884500-979...

This manual is also suitable for:

Bft020fBft040fBft042fBft080fBft081fBft122f ... Show all

Table of Contents