Hide thumbs Also See for BFT123F:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cordless Screwdriver
GB
Бездротовий шуруповерт
UA
Wkrętarka Bezprzewodowa
PL
Maşină de înşurubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Akku-Schrauber
DE
Akkumulátoros csavarbehajtó
HU
Akumulátorový skrutkovač
SK
Akumulátorový šroubovák
CZ
BFT020F
BFT021F
BFT040F
BFT042F
BFT080F
BFT081F
BFT122F
BFT123F
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BFT123F

 • Page 1 Бездротовий шуруповерт ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Wkrętarka Bezprzewodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de înşurubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Schrauber BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový skrutkovač NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový šroubovák NÁVOD K OBSLUZE BFT020F BFT021F BFT040F BFT042F BFT080F BFT081F BFT122F BFT123F...
 • Page 2 004243 004244 004245 004338 004246 004247 004521 004248 013091 011406 004249 001145 004250...
 • Page 3: Specifications

  The declared vibration emission value may also be • The noise level under working may exceed 80 dB(A) used in a preliminary assessment of exposure. Model BFT123F WARNING: Sound pressure level (L ) : 71 dB(A) The vibration emission during actual use of the •...
 • Page 4: General Power Tool Safety Warnings

  EC Declaration of Conformity immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin. Makita Corporation responsible manufacturer declare that the following Makita SAVE THESE INSTRUCTIONS. machine(s): Designation of Machine: WARNING: Cordless Screwdriver Model No./ Type: BFT020F, BFT021F, BFT040F,...
 • Page 5: Functional Description

  If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you. For Model BFT042F, BFT081F, BFT123F Fig.2 To remove the battery cartridge, withdraw it from •...
 • Page 6: Checking The Remaining Battery Capacity

  Be careful not to scratch the lens of lamp, or it refresh charging, the orange lamp begins to flicker. Use may lower the illumination. Makita refreshing adapter to refresh the battery. CAUTION: A battery cartridge extracted from the charger that •...
 • Page 7: Led Indicator

  LED indicator Fig.6 The lamp on the tool shows the following functions. Status of the LED indicator/beeper Function Status Action to be taken LED indicator Beeper This function works when the tool has reached the preset fastening torque and normal Auto-stop fastening tightening has been completed.
 • Page 8: Operation

  Adjusting the fastening torque position and the bit will not be secured. In this case, try re-inserting the bit according to the Fig.7 instructions above. When you wish to drive machine screws, wood screws, OPERATION hex bolts, etc. with the predetermined torque, adjusting the fastening torque as follows.
 • Page 9: Maintenance

  Only use accessory or Range of fastening capacity attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Makita genuine battery and charger • Automatic refreshing adapter •...
 • Page 10: Технічні Характеристики

  • Рівень шуму під час роботи може перевищувати 80 використовуватися для попередньої оцінки дБ (А) впливу. Модель BFT123F УВАГА: Рівень звукового тиску (L ): 71 дБ(A) Залежно від умов використання вібрація під час • Погрішність (К): 3 дБ(A) фактичної роботи...
 • Page 11 Бездротовий шуруповерт Завжди майте тверду опору. № моделі/ тип: BFT020F, BFT021F, BFT040F, При виконанні висотних робіт BFT042F, BFT080F, BFT081F, BFT122F, BFT123F переконайтеся, що під Вами нікого немає. є серійним виробництвом та Міцно тримайте інструмент. Відповідає таким Європейським Директивам: Не торкайтесь...
 • Page 12 може випадково випасти з інструмента та строку експлуатації акумулятора поранити вас або людей, що знаходяться поряд. Касету з акумулятором слід заряджати до Для моделей BFT042F, BFT081F, BFT123F того, як він розрядиться повністю. Fig.2 Завжди слід зупинити роботу інструменту Для того, щоб зняти касету з акумулятором, її...
 • Page 13 функції, навіть якщо інструмент є увімкненим, коли в нього вславляють акумулятор. В такому разі її слід перезарядити протягом п'яти секунд перед використанням. ПРИМІТКА: Будь ласка звертайтесь до вповноваженого • центру Makita, якщо на касеті акумулятора під час використанні або заряджання не загоряється сигнальна лампочка.
 • Page 14 РК індикатор Fig.6 Лампочка на інструменті показує наступні функції. Стан РК індикатора/звукового сигналу Функція Стан Дії, які треба ужити РК індикатор Звуковий сигнал Ця функція спрацьовує, коли інструмент досяг встановленого моменту затягування, й Затягування із автоматичною зупинкою нормальне затягування було виконане. Це...
 • Page 15 Регулювання моменту затягування Заборонено використовувати інші наконечники або наконечники патронного типу. Fig.7 Для встановлення робочого наконечника слід Гвинти для металу, деревини, шестигранні болти та потягнути муфту в напрямку стрілки та вставити в ін. із заздалегідь визначеним моментом затягування, нього до упора робочий наконечник. Потім слід слід...
 • Page 16: Технічне Обслуговування

  BFT123F Діапазон потужності затягування Діапазон потужності затягування BFT040F Крутний момент Крутний момент Н·м Н·м 004251 004254 ПРИМІТКА: Кут обертання означає кут, під яким гвинт/болт • BFT042F Діапазон потужності затягування обертається, коли інструмент 100% від 50% потрібного крутного моменту. У разі...
 • Page 17: Додаткове Приладдя

  У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Макіта". Оригінальний акумулятор та заряджаючий • пристрій Makita Автоматичний заряджаючий адаптер • Ручка регулювання • Протектор • Комплект основи ручки • Ручка 37 •...
 • Page 18 Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB OSTRZEŻENIE: Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego • Model BFT123F użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 71 dB(A) wartości deklarowanej, w zależności od sposobu Niepewność (K): 3 dB(A) jego użytkowania.
 • Page 19 że również odsłonięte Wkrętarka Bezprzewodowa elementy metalowe narzędzia znajdą się pod Model nr/ Typ: BFT020F, BFT021F, BFT040F, BFT042F, napięciem, grożąc porażeniem operatora prądem BFT080F, BFT081F, BFT122F, BFT123F elektrycznym. jest produkowane seryjnie oraz Zapewnić stałe podłoże. jest zgodne wymogami określonymi...
 • Page 20: Opis Działania

  Chronić akumulator przed upadkiem narzędzia, raniąc operatora lub osoby postronne. uderzeniami. Dla modelu BFT042F, BFT081F, BFT123F Nie używać baterii, które zostały upuszczone lub zniekształcone. Rys.2 W celu wyjęcia akumulatora przesunąć przycisk • ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.
 • Page 21 • dłuższego czasu lub wymaga doładowania, zacznie światła. migać pomarańczowa kontrolka. Do doładowania W celu zapalenia lampki należy pociągnąć za język akumulatora należy używać ładowarki Makita. spustowy. Lampka świeci dopóki język spustowy przełącznika jest naciskany. Lampka gaśnie UWAGA: automatycznie po upływie 10 sekund od momentu Akumulator wyjęty z ładowarki, która została...
 • Page 22: Wskaźnik Led

  Wskaźnik LED Rys.6 Lampka na narzędziu wskazuje następujące funkcje. Stan wskaźnika LED/sygnału dźwiękowego Funkcja Stan Wymagane działanie Wskaźnik LED Sygnał dźwiękowy Ta funkcja działa, gdy urządzenie osiąga ustawiony moment dokręcania i gdy zostało Mechanizm samoczynnego zakończone dokręcanie. Umożliwia ona zatrzymywania uniknięcie nadmiernego dokręcenia.
 • Page 23 Regulacja momentu dokręcania Następnie zwolnij tuleję, aby zamocować w niej końcówkę. Rys.7 Rys.10 Jeżeli chcesz wkręcać śruby do elementów metalowych, Aby wyjąć końcówkę, pociągnij tuleję w kierunku strzałki śruby do drewna, śruby sześciokątne itp. z określonym i zdecydowanym ruchem wyciągnij z niej końcówkę. momentem obrotowym, wyreguluj moment dokręcania w następujący sposób.
 • Page 24: Wymiana Szczotek Węglowych

  Zakres dokręcania NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. Moment obrotowy 004253 BFT123F Zakres dokręcania Moment obrotowy 004254 UWAGA: Kąt obrotu oznacza kąt, pod którym obraca się...
 • Page 25: Akcesoria Opcjonalne

  W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita. Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita • Adapter automatycznej regeneracji • Uchwyt regulujący •...
 • Page 26 (A) Nivelul de vibraţii în timpul utilizării reale a uneltei • electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat, Model BFT123F în funcţie de modul în care unealta este utilizată. Nivel de presiune acustică (L ): 71 dB(A) Asiguraţi-vă că identificaţi măsurile de siguranţă...
 • Page 27 Numai pentru ţările europene Păstraţi-vă echilibrul. Declaraţie de conformitate CE Asiguraţi-vă că nu se află nimeni dedesubt atunci când folosiţi maşina la înălţime. Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Ţineţi bine maşina declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Nu atingeţi piesele în mişcare. Destinaţia utilajului: Nu atingeţi scula sau piesa prelucrată...
 • Page 28 încărcat. dumneavoastră sau a persoanelor din jur. Supraîncărcarea scurta durata Pentru modelele BFT042F, BFT081F, BFT123F exploatare a acumulatorului. Încărcaţi cartuşul acumulatorului Fig.2 temperatura camerei, între 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ Pentru a scoate cartuşul acumulatorului, extrageţi- •...
 • Page 29 în maşină. În acest caz, reîncărcaţi-l timp de circa cinci secunde înainte de utilizare. NOTĂ: Vă rugăm să contactaţi un centru de service Makita • autorizat, dacă lampa cartuşului acumulator nu se aprinde în timpul utilizării sau încărcării. Acţionarea întrerupătorului Fig.3...
 • Page 30 LED indicator Fig.6 Lampa de pe maşină indică următoarele funcţii. Starea LED-ului indicator / semnalizatorului acustic Funcţie Stare Acţiune necesară LED indicator Semnalizator acustic Această funcţie acţionează atunci când maşina Oprire automată a a atins momentul de strângere presetat şi strângerii strângerea normală...
 • Page 31 Reglarea momentului de strângere Pentru a instala capul de înşurubat, trageţi manşonul în direcţia săgeţii şi introduceţi capul de înşurubat în Fig.7 manşon până când se opreşte. Apoi eliberaţi manşonul Când doriţi să înşurubaţi şuruburi cu cap, şuruburi pentru a fixa capul de înşurubat. pentru lemn, şuruburi cu cap hexagonal etc.
 • Page 32 006302 Fig.13 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, BFT122F Intervalul momentului de strângere reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. Cuplu 004253 BFT123F Intervalul momentului de strângere...
 • Page 33: Accesorii Opţionale

  Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. Acumulator şi încărcător original Makita • Adaptor de reîmprospătare automată • Dispozitiv de reglare •...
 • Page 34: Technische Daten

  Abweichung (K): 3 dB(A) Die deklarierte Schwingungsbelastung kann auch • Unter Arbeitsbedingungen kann der Geräuschpegel 80 in einer vorläufigen Bewertung der Gefährdung dB (A) überschreiten verwendet werden. Modell BFT123F WARNUNG: Schalldruckpegel (L ) : 71 dB(A) Schwingungsbelastung während • Abweichung (K): 3 dB(A) tatsächlichen Anwendung des Elektrowerkzeugs...
 • Page 35: Sicherheitshinweise Für Akku-Schrauber

  Achten Sie darauf, dass Sie immer einen Modelnr./ -typ: BFT020F, BFT021F, BFT040F, BFT042F, festen Stand haben. BFT080F, BFT081F, BFT122F, BFT123F Wenn Sie in der Höhe arbeiten, achten Sie in Serie gefertigt werden und darauf, dass sich unter Ihnen niemand aufhält.
 • Page 36 Block versehentlich aus dem Werkzeug fallen kann in den Flammen explodieren. und Sie oder Personen in Ihrem Umfeld verletzen. Lassen Sie den Akku nicht fallen, und Für Modelle BFT042F, BFT081F, BFT123F vermeiden Sie Schläge gegen den Akku. Verwenden Sie keine heruntergefallenen oder Abb.2 gestoßenen Akkus.
 • Page 37 Laden Sie in diesem Fall den Akkublock vor dem nicht zerkratzen, dadurch kann ihre Leuchtkraft Gebrauch etwa fünf Sekunden lang auf. verringert werden. ANMERKUNG: Nehmen Sie mit einem von Makita autorisierten • Servicecenter Kontakt auf, wenn die Warnlampe des Akkublocks im Betrieb oder während des Ladens nicht aufleuchtet.
 • Page 38: Led-Anzeige

  LED-Anzeige Abb.6 Lampe Werkzeug zeigt folgenden Funktionen. Status von LED-Anzeige/Piepser Funktion Status Auszuführende Maßnahme LED-Anzeige Piepser Diese Funktion wird ausgelöst, wenn das Werkzeug das voreingestellte Autostopp-Befestigung Anzugsdrehmoment erreicht hat und die Befestigung somit abgeschlossen ist. Leuchtet für etwa eine Auf diese Weise wird ein Überdrehen verhindert. Sekunde grün auf.
 • Page 39: Montage

  Einstellen des Anzugsdrehmoments Verwenden Sie keine anderen Schrauben- oder Steckeinsätze. Abb.7 Ziehen Sie zum Einsetzen des Einsatzes den Kranz in Für Eintreiben Maschinenschrauben, Pfeilrichtung und setzen Sie den Einsatz bis zum Holzschrauben, Sechskantschrauben usw. Anschlag in den Kranz ein. Lassen Sie dann den Kranz voreingestelltem Drehmoment stellen...
 • Page 40: Wartung

  Kohlen, legen Sie neue ein und schrauben Sie den Deckel wieder auf. Abb.13 Aufrechterhaltung SICHERHEIT ZUVERLÄSSIGKEIT Produkts müssen Drehmoment Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und 004253 unter Verwendung Ersatzteile Makita durchgeführt werden.
 • Page 41 SONDERZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.
 • Page 42: Részletes Leírás

  értékének segítségével • A zajszint a munkavégzés során meghaladhatja a 80 előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való dB(A) értéket kitettség mértéke. Típus BFT123F FIGYELMEZTETÉS: angnyomásszint (L ) : 71 dB(A) szerszám rezgéskibocsátása adott • Bizonytalanság (K) : 3 dB (A) alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a...
 • Page 43: A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések

  AZ AKKUMULÁTOROS ENH101-16 Csak európai országokra vonatkozóan CSAVARBEHAJTÓRA EK Megfelelőségi nyilatkozat VONATKOZÓ BIZTONSÁGI Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős FIGYELMEZTETÉSEK gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt gép(ek): markolási felületeinél fogva amikor olyan Gép megnevezése:...
 • Page 44: Működési Leírás

  Ne használja az akkumulátort, ha leesett vagy Önnek vagy a környezetében másnak sérüléseket erős ütés érte. okozva. ŐRIZZE MEG EZEKET AZ BFT042F, BFT081F, BFT123F típusok UTASÍTÁSOKAT. Fig.2 Az akkumulátor eltávolításához húzza azt ki a • Tippek a maximális élettartam eléréséhez szerszámból, az akkumulátor elején található...
 • Page 45 Ebben az esetben töltse azt újra körülbelül öt másodpercig a használat előtt. MEGJEGYZÉS: Lépjen kapcsolatba a Makita hivatalos vagy gyári • szervizközpontjával, akkumulátor figyelmeztető lámpája nem gyullad ki a használat vagy a töltés során. A kapcsoló használata Fig.3...
 • Page 46 LED jelzőlámpa Fig.6 A lámpa a szerszámon a következő funkciókat látja el. A LED jelzőlámpa/hangjelző állapota Funkció Állapot Teendő LED jelzőlámpa Hangjelző Ez a funkció akkor lép működésbe, amikor Meghúzás automatikus a szerszám elérte a beállított meghúzási leállítása nyomatékot és a normál meghúzás befejeződött. Segít a túlhúzás elkerülésében.
 • Page 47 A meghúzási nyomaték beállítása használjon más csavarhúzóbetétet és dugókulcsbetétet. Fig.7 A betét behelyezéséhez húzza meg a tokmányt a nyíl Amikor a gépcsavarokat, facsavarokat, hatlapfejű irányába, és tolja be a betétet a tokmányba amilyen csavarokat stb. előre meghatározott nyomatékkal mélyen csak lehet. Ezután engedje fel a tokmányt a szeretne behajtani, állítsa be a meghúzási nyomatékot betét rögzítéséhez.
 • Page 48 és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita Nyomaték pótalkatrászek használatával. 004253 BFT123F Meghúzási teljesítmény tartománya Nyomaték 004254 MEGJEGYZÉS: A forgásszög azt az szöget jelenti, amelyre a • csavar/fejescsavar elfordul, amikor a szerszám a...
 • Page 49 A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Eredeti Makita akkumulátor és töltő • Automatikus frissítő adapter • Beállító markolat •...
 • Page 50: Technické Údaje

  • Odchýlka (K) : 3 dB (A) použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia ich Úroveň hluku pri práci môže prekročiť 80 dB(A) účinkom. Model BFT123F VAROVANIE: Úroveň akustického tlaku (L ) : 71 dB(A) Emisie vibrácií počas skutočného používania •...
 • Page 51 Dbajte, abyste vždy mali pevnú oporu nôh. Ak pracujete vo výškach, dbajte, aby pod Európskeho spoločenstva vami nikto nebol. Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca Držte nástroj pevne . prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Nepřibližujte ruky k otáčajúcim sa častiam.
 • Page 52: Popis Funkcie

  Pred nabíjaním nechajte jednotku osobám v okolí. akumulátora vychladnúť. Pre model BFT042F, BFT081F, BFT123F Nikel-metal-hydridovú jednotku akumulátora Fig.2 nabite, ak ste ju nepoužívali dlhšie ako šesť Ak chcete odstrániť blok akumulátora, vytiahnite • mesiacov.
 • Page 53 • použiť obnovovacie nabíjanie, začne blikať oranžová suchú handričku. Dávajte pozor, aby ste šošovku kontrolka. Na obnovovacie nabíjanie akumulátora svetla nepoškrabali, môže sa tým zmenšiť jeho používajte adaptér Makita. svietivosť. POZOR: Kazeta akumulátora vytiahnutá z nabíjačky, ktorá • bola odpojená pri vloženej kazete akumulátora, nesignalizuje kapacitu akumulátora z dôvodu...
 • Page 54: Indikátor Led

  Indikátor LED Fig.6 Kontrolka na nástroji ukazuje nasledujúce funkcie. Stav indikátora LED/pípača Funkcia Stav Potrebný úkon Indikátor LED Pípač Táto funkcia sa spustí, keď nástroj dosiahol Utiahnutie automatického predvolený uťahovací moment a vykonalo sa zastavenia normálne utiahnutie. To pomáha zabrániť nadmernému utiahnutiu.
 • Page 55 Nastavenie uťahovacieho momentu Fig.10 Vrták alebo skrutkovač vyberiete potiahnutím vložky v Fig.7 smere šípky a silným vytiahnutím vrtáka alebo Keď chcete skrutkovať skrutky so šesťhrannou hlavou, skrutkovača. skrutky do dreva, šesťhranné skrutky a pod., s vopred nastaveným momentom, nastavte uťahovací moment POZNÁMKA: nasledovne.
 • Page 56: Voliteľné Príslušenstvo

  Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI 006302 výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov BFT122F Rozsah kapacity uťahovania Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, •...
 • Page 57 POZNÁMKA: Niektoré položky zo zoznamu môžu byť súčasťou • balenia náradia forme štandardného príslušenstva. Rozsah týchto položiek môže byť v každej krajine odlišný.
 • Page 58 Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovněž • Nejistota (K): 3 dB (A) využít k předběžnému posouzení vystavení jejich Hladina hluku při práci může překročit hodnotu 80 dB vlivu. VAROVÁNÍ: Model BFT123F Emise vibrací během skutečného používání • Hladina akustického tlaku (L ): 71 dB(A) elektrického nářadí...
 • Page 59: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi Prohlášení ES o shodě nikdo nebyl. Držte nástroj pevně . Společnost Makita Corporation jako odpovědný Nepřibližujte ruce k otáčejícím se částem. výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Bezprostředně ukončení práce popis zařízení: nedotýkejte nástroje...
 • Page 60: Popis Funkce

  V opačném případě může akumulátor vypadnout způsobit zranění vám nebo okolostojícím osobám. Modely BFT042F, BFT081F, BFT123F Fig.2 Při demontáži akumulátoru je nutno během • vysunování z nástroje posunout tlačítko na přední straně akumulátoru. Při instalaci akumulátoru vyrovnejte jazýček na •...
 • Page 61 Dávejte pozor, abyste čočku světla nebyl delší dobu používán nebo je potřeba obnovit jeho nepoškrábali, může se tím zmenšit jeho svítivost. nabití, začne blikat oranžová kontrolka. K obnovení nabití akumulátoru použijte adaptér společnosti Makita. POZOR: Akumulátor vysunutý z nabíječky, která byla •...
 • Page 62 Diodový ukazatel Fig.6 Kontrolka na nástroji signalizuje následující funkce. Stav diodového ukazatele / bzučáku Funkce Stav Prováděná činnost Diodový ukazatel Bzučák Tato funkce se aktivuje, jakmile nástroj Utahování s automatickým dosáhne nastaveného utahovacího momentu zastavením a je ukončeno normální utahování. Slouží...
 • Page 63 Seřízení utahovacího momentu Fig.10 Chcete-li nástavec vyjmout, potáhněte sklíčidlo ve Fig.7 směru šipky a nástavec vytáhněte. Chcete-li šroubovat strojní šrouby, vruty do dřeva, šrouby s šestihrannou hlavou, apod., pro které je POZNÁMKA: stanoven utahovací moment, nastavte následujícím Nebude-li nástavec vložen dostatečně hluboko do •...
 • Page 64: Volitelné Příslušenství

  údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními BFT122F Rozsah kapacit upnutí středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Utahovací moment Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, •...
 • Page 65 POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být k zařízení • přibaleny jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit.
 • Page 68 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884500B979...

This manual is also suitable for:

Bft080fBft122fBft042fBft040fBft021fBft020f ... Show all

Table of Contents