Silvercrest 73485 Operating Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

KOMPERNASS GMBH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij
Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen:
02 / 2012 · Ident.-No.: SBB850EDSA1022012-1
IAN 73485
BREAD MAKER SBB 850 EDS A1
BREAD MAKER
Operating instructions
APARAT ZA PEKO KRUHA
Navodila za uporabo
AUTOMAT NA PEČENIE CHLEBA
Návod na obsluhu
IAN 73485
4
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
AUTOMAT DO PIECZENIA CHLEBA
PL
Instrukcja obsługi
SI
CZ
DOMÁCÍ PEKÁRNA
SK
Návod k obsluze
DE / AT / CH
BROTBACKAUTOMAT
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Navodila za uporabo
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Bedienungsanleitung
Page
1
Strona 21
Stran
41
Strana 61
Strana 81
Seite 101

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest 73485

 • Page 1 Bedienungsanleitung Seite 101 Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: AUTOMAT NA PEČENIE CHLEBA BROTBACKAUTOMAT 02 / 2012 · Ident.-No.: SBB850EDSA1022012-1 Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 73485 IAN 73485...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Page Introduction Intended Use Items supplied Description of the appliance Technical data Safety Notices Before the first usage Properties Control panel Programme Timer-Function Before baking Baking bread Error Messages Cleaning and Care Disposal Warranty and Service Importer Programme sequence Troubleshooting the Bread Baking Machine Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Introduction

  Description of the appliance Bread Maker Illustration A: Introduction Viewing window Appliance lid Congratulations on the purchase of your new appli- Ventilation slits ance. Power cable You have clearly decided in favour of a quality pro- Control panel duct. These operating instructions are a part of this product.
 • Page 5 • Do not place the appliance near inflammable • The use of ancillaries not recommended by materials or explosive/ignitable gases. A mini- the manufacturer could cause damage to the mum distance of 10 cm must be maintained to appliance. Only use the appliance for its inten- all other materials.
 • Page 6: Before The First Usage

  Before the first usage • During use, NEVER come into contact with the rotating kneading paddles. There is also a risk of personal injury! Disposal of the packaging material • Do not pull on the cable to remove the plug, Unpack your appliance and dispose of the packaging rather, pull the plug itself from the socket.
 • Page 7: Properties

  Properties Display Display for With this Bread Baking Machine you have the pos- selection of the weight sibility to bake bread according to your taste. (750 g, 1000 g, 1250 g) • You can choose from 12 different baking the remaining baking time in minutes and programmes.
 • Page 8 Display Level of browning (or Rapid modus) Display for Select the browning level or switch into the Rapid selection of the weight modus (light/medium/dark/Rapid). Press the (750 g, 1000 g, 1250 g) Browning Level button repeatedly, until the the remaining baking time in minutes and arrow is located above the desired browning level.
 • Page 9: Programme

  Programme selection (Menu) Programme 4: Sweet Call-up of the desired baking programme (1-12). For breads with ingredients like fruit juices, coconut In the display appears the Programme number flakes, raisins, dried fruit, chocolate or additional and the corresponding baking time. sugar.
 • Page 10: Timer-Function

  Timer-Function Programme 10: Cake In this programe the ingredients are kneaded, allowed to rise and then baked. Use baking The timer function allows you to do time-delayed powder for this programme. baking. ▲ ▼ With the arrow buttons enter in the Programme 11: Jam desired completion time for the baking process.
 • Page 11: Before Baking

  Example: Note: It is 8:00 a.m. and you would like to have fresh NEVER use quantities larger than those specified. Too bread in 7 hours and 30 minutes, in other words much dough could rise out of the baking mould at 3:30 p.m.
 • Page 12 If necessary, select the size of bread you want The Programme automatically carries out the to bake with the button various operations. Select the browning level for your bread. You can watch the programme sequence via the In the display the arrow shows you what window of your Bread Baking Machine.
 • Page 13: Error Messages

  Error Messages If the bread does not slip off the kneading paddles , carefully remove the kneading paddles using the supplied kneading paddle remover • If the display shows "HHH" after the programme has been started, it indicates that the temperatu- Note: re in the Bread Baking Machine is still too high.
 • Page 14: Disposal

  Important! Important! The appliance and its ancillaries are not suitable Never submerse the baking mould in water or for being cleaned in a dish washing machine! other liquids. Clean the interior areas of the baking mould with Housing, lid, baking space warm soapy water.
 • Page 15: Importer

  The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, but not transport damage, worn parts, e.g the baking mould or the kneading paddles, or damage to fragile components. This product is intended for domestic use only, it is not in- tended for commercial applications.
 • Page 16: Programme Sequence

  Programme sequence Programme 1. Regular 2. French Light Light Level of browning Medium Rapid Medium Rapid Dark Dark Size 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 2:58 3:05...
 • Page 17 Programme 3. Whole Wheat 4. Sweet Light Light Level of browning Medium Rapid Medium Rapid Dark Dark Size 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 3:18 3:25...
 • Page 18 Programme 5. Super Rapid 7. Pasta 8. Buttermilk bread 9. Gluten Free Dough Light Light Light Level of browning Medium Medium Medium Dark Dark Dark Size 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 1:15 1:18...
 • Page 19 Programme 10. Cake 11. Jam 12. Bake Light Light Level of browning Medium Medium Dark Dark Size 750 g 1000 g 1250 g Time (Hours) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Preheat (Min) Kneading 1 (min) Rise 1 (Min) Heat + kneading Kneading 2 (min) Rise 2 (Min) Rise 3 (Min)
 • Page 20: Troubleshooting The Bread Baking Machine

  Troubleshooting the Bread Baking Machine What do I do if the kneading paddle gets stuck in the Fill the baking mould with hot water and twist the kneading baking mould after baking? paddle to loosen the encrustation underneath. What happens if the finished bread is left inside the Through the "Keep-warm function"...
 • Page 21 - 19 -...
 • Page 22 - 20 -...
 • Page 23 Spis treści Strona Wprowadzenie Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zakres dostawy Opis urządzenia Dane techniczne Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym użyciem Właściwości Panel obsługi Programy Funkcja programatora czasu Przed rozpoczęciem pieczenia Pieczenie chleba Komunikaty błędów Czyszczenie i konserwacja Utylizacja Gwarancja i serwis Importer Przebieg programu Usuwanie usterek w urządzeniu do pieczenia chleba...
 • Page 24: Wprowadzenie

  Automat do pieczenia Opis urządzenia chleba Ilustracja A: Okienko Wprowadzenie Pokrywa automatu Otwory wentylacyjne Gratulujemy Ci zakupu naszego urządzenia. Kabel sieciowy Jest to produkt wysokiej jakości. Instrukcja obsługi Panel obsług stanowi część tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowa- Rysunek B: nia i utylizacji urządzenia.
 • Page 25 • Nie umieszczać urządzenia w pobliżu materi- • Użytkowanie oprzyrządowania niedopuszc- ałów palnych, wybuchowych i/lub gazów pal- zonego przez producenta urządzenia może nych. Odstęp od sąsiadujących przedmiotów doprowadzić do różnego rodzaju uszkodzeń. powinien wynosić co najmniej 10 cm. Użytkowanie urządzenia dozwolone wyłącz- •...
 • Page 26: Przed Pierwszym Użyciem

  Przed pierwszym użyciem • Nie przesuwaj urządzenia, jeśli w formie do pieczenia znajduje się płynna zawartość, np. konfitura. Zagrożenie odniesienia obrażeń! Likwidacja opakowania • Nie dotykaj nigdy haków do zagniatania cia- Rozpakuj swój automat i zlikwiduj opakowanie sta, jeśli obracają się one w czasie pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi na urządzenia.
 • Page 27: Właściwości

  Właściwości Wyświetlacz Wyświetla Automat do pieczenia chleba pozwala na pieczenie wybór ciężaru chleba wg naszego smaku. (750 g, 1000 g, 1250 g) • Możesz wybierać spośród 12 różnych czas w godzinach pozostały do zakończenia programów do pieczenia chleba. pieczenia i zaprogramowany czas pracy •...
 • Page 28: Programy

  Stopień wypieczenia chleba Wybór programu (menu) (lub tryb szybki) Wybór żądanego programu pieczenia (1-12). Wybór stopnia wypieczenia chleba lub przejść Na wyświetlaczu pojawia się numer programu i do trybu szybkiego (Jasny/Średni/Ciemny/Szybki). odpowiedni czas pieczenia. Naciskaj przycisk Stopień wypieczenia chleba tak długo, aż nad wybranym stopniem wypiecze- Funkcja pamięci nia chleba pojawi się...
 • Page 29: Funkcja Programatora Czasu

  Program 4: Słodkie: Program 12: Pieczenie Do chleba z dodatkami soków owocowych, wiórek Służy do wypieku chlebów, które są zbyt blade lub kokosowych, rodzynek, suszonych owoców, czekolady nie całkiem przypieczone. Wszystkie operacje lub z dodatkiem cukru. Przedłużenie czasu rośnięcia mieszania w tym programie odpadają. Chleb powoduje, że chleb staje się...
 • Page 30: Przed Rozpoczęciem Pieczenia

  Przed rozpoczęciem pieczenia Wybrać jeden program. Na wyświetlaczu poja- wia się czas potrzebny do upieczenia chleba. ▲ Za pomocą przycisku strzałek przesuń czas Aby uzyskać zadowalający efekt pieczenia należy zakończenia programu. Przy pierwszym naciśnięciu uwzględnić następujące czynniki: czas zakończenia przesuwa się do następnej dziesiątki.
 • Page 31 Dodaj składniki z przepisu w odpowiedniej kolej- Uruchomienie programu ności do formy . Zaczynaj od składników płyn- Uruchom teraz program za pomocą przycisku nych, cukru, soli i mąki oraz drożdży na końcu. Start/Stop Wskazówka: Wskazówka: Programy 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 9 Zwrócić...
 • Page 32: Komunikaty Błędów

  Ostrzeżenie! • Włóż ciasto ponownie do formy do pieczenia Przed otwarciem pokrywy wyciągnij wtyczkę . Umieść formę ponownie w urządzeniu z gniazdka zasilania. i zamknij pokrywę Jeśli nie korzystasz z urządzenia, wyłączaj je zaws- • Ewentualnie włóż wtyczkę do gniazdka. ze z prądu! Trwa kontynuacja programu pieczenia.
 • Page 33: Czyszczenie I Konserwacja

  Czyszczenie i konserwacja Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij formy i łopatki z komory do pieczenia. Wytrzyj Ostrzeżenie! powierzchnię zewnętrzną form wilgotną szmatką. Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka i odczekaj do ostygnięcia Uwaga! urządzenia. Formy do pieczenia nie zanurzaj nigdy pod Chroń...
 • Page 34: Gwarancja I Serwis

  Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc E-Mail: kompernass@lidl.pl od daty zakupu. Urządzeniezostało starannie wy- IAN 73485 produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód Importer dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwar- ancyjnych należy skontaktować...
 • Page 35: Przebieg Programu

  Przebieg programu Program 1. Normalne 2. Kruche jasny jasny Stopień spieczenia: średni Szybki średni Szybki ciemny ciemny Wielkość: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 2:58 3:05...
 • Page 36 Program 3. Razowe 4. Słodkie jasny jasny Stopień spieczenia: średni Szybki średni Szybki ciemny ciemny Wielkość: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 3:18 3:25...
 • Page 37 6. Ciasto Program 5. Express Zagniata- 7. Makaron 8. Chleb maślany 9. Bezglutenowe jasny jasny jasny Stopień spieczenia: średni średni średni ciemny ciemny ciemny 1250 Wielkość: 750 g 1000 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 1:15 1:18...
 • Page 38 Program 10. Ciasto 11. Konfitura 12. Pieczenie jasny jasny Stopień spieczenia: średni średni ciemny ciemny Wielkość: 750 g 1000 g 1250 g Czas (godziny) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Nagrzewanie (min) Mieszanie 1 (min): Rośnięcie 1 (min): nagrzewanie + zagniatanie Mieszanie 2 (min): Rośnięcie 2 (min) Rośnięcie 3 (min):...
 • Page 39: Usuwanie Usterek W Urządzeniu Do Pieczenia Chleba

  Usuwanie usterek w urządzeniu do pieczenia chleba Co uczynić, kiedy łopatka po pieczeniu zostanie Nalej do formy gorącą wodę i obracaj łopatkę aby usunąć zaschnięte pozostałości. w formie Co się stanie, jeżeli gotowy chleb zostanie w automacie Funkcja "Utrzymywanie ciepła" zabezpiecza, że chleb do pieczenia? jest utrzymywany ciepły przez okres około 1 godziny i chroniony przed wilgotnością.
 • Page 40 - 38 -...
 • Page 43 Kazalo vsebine Stran Uvod Predvidena uporaba Vsebina kompleta Upravljalni elementi Tehnični podatki Varnostni napotki Pred prvo uporabo Lastnosti Upravljalno polje Programi Funkcija časovnika Pred začetkom peke Peka kruha Sporočila napak Čiščenje in nega Odstranitev Garancijski list Proizvajalec Potek programa Odpravljanje napak avtomata za peko kruha Pred prvo uporabo ta navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo.
 • Page 44: Uvod

  Avtomat za peko kruha Upravljalni elementi Slika A: Uvod Okence Pokrov naprave Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Prezračevalne reže Odločili ste se za kakovosten izdelek. Ta navodila Omrežni kabel za uporabo so sestavni del vašega izdelka. Vsebu- Upravljalno polje jejo pomembne napotke za njegovo varnost, upor- abo in odstranitev.
 • Page 45 • Avtomata ne postavljajte v bližino gorljivih • Uporaba pribora, ki ga ni priporočil proizvaja- materialov, eksplozivnih in/ali gorljivih plinov. lec, lahko privede do poškodb. Avtomat upo- Do drugih predmetov morate ohraniti minimalno rabljajte samo za njegov predvideni namen. razdaljo 10 cm. ę Drugače garancijska pravica neha veljati.
 • Page 46: Pred Prvo Uporabo

  Pred prvo uporabo • Vtiča ne vlecite iz vtičnice za omrežni kabel. • Kadar avtomata ne uporabljate ter pred vsa- kim čiščenjem omrežni vtič potegnite iz vtičnice. Odstranitev embalažnega materiala • Avtomata za peko kruha ne uporabljajte, da Avtomat vzemite iz embalaže in odstranite emba- bi v njemu hranili jedi ali pripomočke.
 • Page 47: Lastnosti

  Lastnosti Prikazovalnik Prikaz za Z avtomatom za peko kruha lahko spečete kruh po izbiro teže svojem okusu. (750 g, 1000 g, 1250 g) • Izbirate lahko med 12 različnimi programi. preostali čas obratovanja v urah in pro- • Uporabite lahko gotove mešanice za peko. gramirano predizbiro časa •...
 • Page 48: Programi

  Stopnja zapečenosti (ali hitri način) Funkcija spomina Memory V primeru izpada elektrike, ki traja do 10 minut, Izbira stopnje zapečenosti ali prehod v hitri način se bo program po ponovnem vklopu nadaljeval na (rahlo/srednje/temno/hitro). Večkrat pritisnite tipko istem mestu. To pa ne velja pri brisanju/zaključitvi za stopnjo zapečenosti , da se nad želeno postopka peke ali pri sprožitvi tipke Start/Stop...
 • Page 49: Funkcija Časovnika

  Program 6: Testo (gnetenje) Takoj po tem dodajte še ostale sestavine, kot so Za izdelavo kvašenega testa za žemlje, pico ali sadeži in oreški. pletenice. Postopek peke pri tem programu odpade. Nastavek za gnetenje sestavin ne naseklja. Če ste nastavili časovnik, lahko vse sestavine Program 7: Testo za rezance daste v pekač...
 • Page 50: Pred Začetkom Peke

  Peka kruha Primer: Ura je 8.00 in v 7 urah in 30 minutah, torej ob 15:30 uri, želite imeti svež kruh. Priprava Najprej izberite program 1 in potem puščične tipke Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih. pritiskajte tako dolgo, da se na prikazovalniku Avtomat za peko kruha postavite na ravno in trdno prikaže 7:30, ker čas do konca peke obsega 7 ur podlago.
 • Page 51 10. Sedaj imate možnost, da s funkcijo časovnika Opozorilo! Omrežni vtič potegnite iz vtičnice, preden pokrov avto- nastavite čas konca programa. Največ lahko mata odprete. vnesete časovno zakasnitev do 15 ur. Ko avtomata ne uporabljate, mora biti zmeraj ločen od električnega omrežja! Napotek: Pri programu 11 ta funkcija ni možna.
 • Page 52: Sporočila Napak

  Sporočila napak Ohišje, pokrov, prostor za peko Odstranite vse ostanke v prostoru za peko z vlažno • Če prikazovalnik prikaže „HHH“, potem ko krpo ali rahlo navlaženo mehko gobico. Tudi ohišje je bil program zagnan, je temperatura avtomata in pokrov samo obrišite z vlažno krpo ali gobico. za peko kruha še previsoka.
 • Page 53: Odstranitev

  Tel.: 080080917 GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob E-Mail: kompernass@lidl.si normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in IAN 73485 se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkl- Proizvajalec jivosti in okvare zaradi napak v materialu ali iz- delavi oz.
 • Page 54: Potek Programa

  Potek programa Program 1. Normalno 2. Rahel Rahlo Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Hitro Srednje Hitro Temno Temno Velikost 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (ur) 2:58 3:05...
 • Page 55 Program 3. Polnozrnat 4. Sladek Rahlo Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Hitro Srednje Hitro Temno Temno Velikost 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (ur) 3:18 3:25...
 • Page 56 7. Testo za Program 5. Ekspresno 6. Testo 8. Kruh s pinjencem 9. Brez glutena rezance Rahlo Rahlo Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Srednje Srednje Temno Temno Temno Velikost 750 g 1000 g 1250 g N/A 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (ur) 1:15 1:18...
 • Page 57 Program 10. Kolač 11. Marmelada 12. Peka Rahlo Rahlo Stopnja zapečenosti Srednje Srednje Temno Temno Velikost 750 g 1000 g 1250 g Čas (ur) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Predogrevanje (min) Gnetenje 1 (min) Vzhajanje 1 (min) Vročina + gnetenje Gnetenje 2 (min) Vzhajanje 2 (min) Vzhajanje 3 (min)
 • Page 58: Odpravljanje Napak Avtomata Za Peko Kruha

  Odpravljanje napak avtomata za peko kruha Kaj storiti, če nastavek za gnetenje po peki obtiči V pekač nalijte vročo vodo in nastavek za gnetenje v pekaču obračajte, da odstranite skorjo pod njim. Kaj se zgodi, če pečeni kruh ostane v avtomatu za peko S „funkcijo ohranjanja toplote“...
 • Page 61 Obsah Strana Úvod Účel použití Obsah dodávky Popis přístroje Technická data Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím Vlastnosti Ovládací panel Programy Funkce časovače Před pečením Pečení chleba Chybová hlášení Čištění a údržba Likvidace Záruka & servis Dovozce Průběh programu Odstranění závad automatické domácí pekárny Před prvním použitím si pozorně...
 • Page 62: Úvod

  Domácí pekárna Popis přístroje Obrázek A: Úvod Průzor Víko přístroje Gratulujeme Vám k zakoupení nového přístroje. Větrací drážky Vaším nákupem jste si vybrali kvalitní výrobek. Ná- Síťový kabel vod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje Ovládací panel důležité pokyny a upozornění ohledně bezpečnosti, použití...
 • Page 63 • Nepokládejte přístroj do blízkosti hořlavých • Používání příslušenství, které nebylo schváleno materiálů, výbušných nebo hořlavých plynů. výrobcem, může vést k poškození přístroje. Mezi přístrojem a jinými předměty musí být Přístroj může být používán pouze k účelu, pro dodržena minimální vzdálenost 10 cm. který...
 • Page 64: Před Prvním Použitím

  Před prvním použitím • Během používání se vyhněte kontaktu s rotující- mi hnětacími háky. Hrozí nebezpečí poranění! • Nevytahujte zástrčku ze zásuvky škubáním za Likvidace obalového materiálu kabel. Vybalte přístroj a obalový materiál zneškodněte • Při nepoužívání a před každým čištěním podle předpisů...
 • Page 65: Vlastnosti

  Vlastnosti Displej Ukazatel S automatickou pekárnou si můžete péci chleba zvolené hmotnosti podle chuti. (750 g, 1000 g, 1250 g) • Můžete vybírat z 12 různých programů. zbývající doby pečení v hodinách • Můžete zpracovávat hotové pečicí směsi. a naprogramované časové předvolby •...
 • Page 66: Programy

  Stupeň zhnědnutí Volba programu (menu) (nebo rychlý režim) Vyvolání požadovaného programu pečení (1-12). Volba stupně zhnědnutí nebo přepnutí na rychlý Na displeji se zobrazí číslo programu a odpoví- režim (světlý/střední/tmavý/rychlý). Opakovaně dající doba pečení. stiskněte tlačítko stupně zhnědnutí , až se šipka přesune nad požadovaný...
 • Page 67: Funkce Časovače

  Program 4: Sladký Program 12: Pečení Pro chleby s přísadami z ovocných šťáv, kokosových Pro dopékání chlebů, které jsou příliš světlé nebo vloček, rozinek, sušeného ovoce, čokolády nebo nejsou zcela propečené, nebo pro hotová těsta. s přidaným cukrem. Díky delší fázi kynutí se chléb Všechny programy hnětení...
 • Page 68: Před Pečením

  Před pečením Zvolte program. Na displeji je zobrazena potřebná doba pečení. ▲ Tlačítkem se šipkou posuňte ukončení pro- Abyste byli při pečení úspěšní, dbejte prosím na gramu. Při první aktivaci se čas skončení posune následující: k následující desítce. S každým dalším stisknutím ▲...
 • Page 69 Vložte suroviny z receptu v uvedeném pořadí Upozornění: do pečicí formy . Nejdříve vložte tekutiny, U programu 11 tato funkce není k dispozici. cukr, sůl a potom mouku, droždí nakonec. Spuštění programu Upozornění: Nyní spusťte program tlačítkem Start/Stop Dbejte na to, aby droždí nepřišlo do styku se solí nebo tekutinami.
 • Page 70: Chybová Hlášení

  Varování! • Je-li to nutné, zasuňte zástrčku do síťové zásuv- Než otevřete víko přístroje , vytáhněte zástrčku ze ky. Program pečení pokračuje dál. síťové zásuvky. Nepoužíváte-li přístroj, vždy jej odpojte ze sítě! Před jídlem nechte chléb 15-30 minut vychladnout. Před nakrojením chleba se vždy ujistěte, že v těstě Vyjmutí...
 • Page 71: Čištění A Údržba

  Čištění a údržba Vlhkost a pára může postupem času změnit vzhled povrchu. To však není na závadu funkčnosti ani to Varování! neznamená snížení kvality. Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout. Před čištěním vyjměte pečicí formy a hnětací...
 • Page 72: Záruka & Servis

  škody a vady, existující už při koupi, se musí hlá- sit ihned po vybalení, nejpozději však do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby se provedené opravy musí zaplatit. Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 73485 - 70 -...
 • Page 73: Průběh Programu

  Průběh programu Program 1. Normální 2. Kyprý Světlý Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Rychlý Střední Rychlý Tmavý Tmavý Velikost: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 2:58 3:05...
 • Page 74 Program 3. Celozrnný 4. Sladký Světlý Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Rychlý Střední Rychlý Tmavý Tmavý Velikost: 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 3:18 3:25...
 • Page 75 Program 5. Express 6. Těsto 7. Nudlové těsto 8. Chléb z podmáslí 9. Bezlepkový Světlý Světlý Světlý nelze Stupeň zhnědnutí Střední nelze aplikovat Střední Střední aplikovat Tmavý Tmavý Tmavý nelze Velikost 750 g 1000 g 1250 g nelze aplikovat 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g aplikovat Čas (hodiny) 1:15...
 • Page 76 Program 10. Koláč 11. Marmeláda 12. Pečení Světlý Světlý Stupeň zhnědnutí Střední nelze aplikovat Střední Tmavý Tmavý Velikost: 750 g 1000 g 1250 g nelze aplikovat nelze aplikovat Čas (hodiny) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 nelze nelze nelze Předehřátí (min) apliko- apliko- apliko-...
 • Page 77: Odstranění Závad Automatické Domácí Pekárny

  Odstranění závad automatické domácí pekárny Co udělat, když hnětací hák zůstane po pečení Naplňte horkou vodu do pečicí formy a otáčejte vězet v pečicí formě hnětací hák , abyste uvolnili zaschlé zbytky pod ním. Co se stane, když hotový chléb zůstane v pekárně? Funkcí...
 • Page 78 - 76 -...
 • Page 81 Obsah Strana Úvod Používanie primerané účelu Obsah dodávky Zariadenie sa skladá z Technické údaje Bezpečnostné pokyny Pred prvým použitím Vlastnosti Ovládací panel Programy Funkcia časovania Pred pečením Pečenie chleba Chybové hlásenia Čistenie a údržba Likvidácia Záruka a servis Dovozca Priebeh programu Odstraňovanie chýb pekárničky Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre prípadné...
 • Page 82: Úvod

  Automat na pečenie Zariadenie sa skladá z chleba Obrázok A: Pozorovacie okienko Úvod Veko prístroja Vetracie otvory Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového prí- Sieťová šnúra stroja. Ovládací panel Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok. Ná- vod na používanie je súčasťou tohto výrobku. Obsa- Obrázok B: huje dôležité...
 • Page 83 • Neumiestňujte zariadenie do blízkosti horľavých • Program pečenia spúšťajte len s vloženou materiálov, explozívnych a/alebo horľavých nádobou na pečenie. V opačnom prípade plynov. Od iných predmetov treba dodržať to môže viesť k nenapraviteľným škodám na minimálny odstup 10 cm. prístroji.
 • Page 84: Pred Prvým Použitím

  Pred prvým použitím • Zariadenie nepoužívajte na skladovanie potra- vín alebo riadu. • Nikdy nevkladajte hliníkové fólie ani iné kovové Likvidácia obalového materiálu predmety do pekárničky. Môže to viesť ku Vybaľte automat a zlikvidujte obalový materiál skratu. Hrozí nebezpečenstvo požiaru! podľa predpisov platných vo Vašom bydlisku.
 • Page 85: Vlastnosti

  Vlastnosti Displej Zobrazuje Automatická domáca pekárnička chleba umožňuje voľbu hmotnosti piecť chlieb podľa Vašej chuti. (750 g, 1000 g, 1250 g) • Môžete voliť medzi 12 rôznymi programami. zostávajúci čas a naprogramovaný čas • Môžete spracovať hotové zmesi na pečenie. zvolený...
 • Page 86: Programy

  Stupeň zhnednutia Funkcia pamäte (alebo rýchly režim) Program bude po opätovnom zapnutí po výpadku Voľba stupňa zhnednutia alebo prepnutie do rých- prúdu po dobu až 10 minút pokračovať na rovnakom leho režimu (svetlý/stredný/tmavý/rýchly). Opako- mieste. Toto však neplatí pri zrušení alebo ukončení vane stláčajte tlačidlo stupeň...
 • Page 87: Funkcia Časovania

  Program 5: Expres Upozornenie: U miesenia nechať cesto vykysnúť a pečenie bude Pri programoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 zaznie trvať kratšiu dobu. Pre tento program sú však vhodné v priebehu programu pípnutie a na displeji sa len recepty, ktoré...
 • Page 88: Pred Pečením

  Na displeji bliká dvojbodka a naprogramovaný Upozornenie: čas začne plynúť. Len čo sa spustí program, rozs- V žiadnom prípade nepoužívajte väčšie množstvá vieti sa prevádzková kontrolka než je uvedené. Príliš mnoho cesta môže pretiecť Pri skončení procesu pečenia zaznie desať pípnutí cez okraj formy na pečenie a na horúcich špirá- a na displeji...
 • Page 89 Upozornenie: Upozornenie: V programoch 6, 7 a 11 nie je funkcia „stupeň To neplatí pre programy 6, 7 a 11. zhnednutia” k dispozícii. Pritom v prístroji cirkuluje teplý vzduch. Funkciu Funkcia „rýchlo“ je k dispozícii iba v programoch 1-4. udržania obsahu v teple môžete predčasne ukončiť V programoch 6, 7, 11 a 12 nie je nastavenie tým, že budete držať...
 • Page 90: Chybové Hlásenia

  Čistenie a údržba • Otvorte veko prístroja a vyberte nádobu na pečenie . Pomúčenými rukami môžete vybrať cesto a hnetacie háky Varovanie! • Cesto vložte späť do nádoby na pečenie Pred každým čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a Nádobu na pečenie vložte znovu do nechajte prístroj celkom vychladnúť.
 • Page 91: Likvidácia

  Servis Slovensko Dodržte aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na zariadenia na likvidáciu Tel.: 0850 232001 odpadu. E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 73485 Všetok baliaci materiál zlikvidujte ekologickým spôsobom. Dovozca KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com...
 • Page 92: Priebeh Programu

  Priebeh programu Program 1. Normálny 2. Kyprý svetlý svetlý Stupeň zhnednutia stredný rýchly stredný rýchly tmavý tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 2:58 3:05...
 • Page 93 Program 3. Celozrnný 4. Sladký svetlý svetlý Stupeň zhnednutia stredný rýchly stredný rýchly tmavý tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 3:18 3:25...
 • Page 94 7. Cesto na Program 5. Expres 8. Cmarový chlieb 9. Bezlepkový Cesto rezance svetlý svetlý svetlý Stupeň zhnednutia stredný stredný stredný tmavý tmavý tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g N/A 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 1:15 1:18...
 • Page 95 Program 10. Koláč 11. Lekvár 12. Pečenie svetlý svetlý Stupeň zhnednutia stredný stredný tmavý tmavý Veľkosť 750 g 1000 g 1250 g Čas (hodiny) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Predhrievanie (min) Miesenie 1 (min) Kysnutie 1 (min) vysoká teplota + miesenie Miesenie 2 (min) Kysnutie 2 (min) Kysnutie 3 (min)
 • Page 96: Odstraňovanie Chýb Pekárničky

  Odstraňovanie chýb pekárničky Čo robiť, keď hnetací hák po pečení zostane v nádobe Naplňte horúcou vodou nádobu na pečenie a otáčajte na pečenie hnetacie háky , aby sa zatvrdnuté zvyšky pod nimi uvoľnili. Čo sa stane, ak hotový chlieb zostane v domácej Pomocou funkcie „Udržať...
 • Page 99 Inhaltsverzeichnis Seite Einführung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Gerätebeschreibung Technische Daten Sicherheitshinweise Vor dem ersten Gebrauch Eigenschaften Bedienfeld Programme Timer-Funktion Vor dem Backen Brot backen Fehlermeldungen Reinigung und Pflege Entsorgung Garantie und Service Importeur Programmablauf Fehlerbehebung Brotbackautomat Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 100: Einführung

  Brotbackautomat Gerätebeschreibung Einführung Abbildung A: Sichtfenster Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätedeckel Gerätes. Belüftungsschlitze Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt Netzkabel entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- Bedienfeld teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Abbildung B: Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen 2 Knethaken...
 • Page 101 • Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von • Die Verwendung von nicht vom Hersteller emp- brennbaren Materialien, explosiven und/oder fohlenem Zubehör kann zu Beschädigungen brennbaren Gasen auf. Zu anderen führen. Das Gerät nur für den vorgesehenen Gegenständen muss ein Mindestabstand von Zweck verwenden.
 • Page 102: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Vor dem ersten Gebrauch • Kommen Sie nie während der Benutzung mit den rotierenden Knethaken in Berührung. Es besteht Verletzungsgefahr! Entsorgung des Verpackungsmaterials • Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel Packen Sie Ihr Gerät aus und entsorgen Sie das aus der Steckdose.
 • Page 103: Eigenschaften

  Eigenschaften Display Mit dem Brotbackautomat haben Sie die Anzeige für Möglichkeit Brot nach Ihrem Geschmack zu backen. die Auswahl des Gewichts • Sie können zwischen 12 verschiedenen (750 g, 1000 g, 1250 g) Programmen wählen. die noch verbleibende Betriebszeit in Stunden •...
 • Page 104: Programme

  Bräunungsgrad (oder Schnellmodus) Programmwahl (Menü) Wahl des Bräunungsgrades oder wechseln in den Aufrufen des gewünschten Backprogramms (1-12). Schnellmodus (Hell/Mittel/Dunkel/Schnell). Im Display erscheint die Programm-Nummer und Drücken Sie wiederholt die Taste Bräunungsgrad die entsprechende Backzeit. , bis der Pfeil über dem gewünschten Bräunungsgrad erscheint.
 • Page 105 Programm 4: Süß Programm 10: Kuchen Für Brote mit Zutaten aus Fruchtsäften, Die Zutaten werden bei diesem Programm gekne- Kokosnussflocken, Rosinen, Trockenfrüchten, tet, gehen gelassen und gebacken. Benutzen Sie Schokolade oder zusätzlichem Zucker. Durch eine Backpulver für dieses Programm. längere Aufgehphase wird das Brot leichter und luftiger.
 • Page 106: Timer-Funktion

  Timer-Funktion Beispiel: Es ist 8.00 Uhr und Sie möchten in 7 Stunden und 30 Die Timer-Funktion ermöglicht Ihnen ein zeitverzö- Minuten, also um 15:30 Uhr, frisches Brot haben. gertes Backen. Wählen Sie zunächst das Programm 1 und ▲ ▼ Mit den Pfeiltasten stellen Sie den drücken Sie dann die Pfeiltasten so lange, bis im...
 • Page 107: Brot Backen

  Hinweis: Wählen Sie den Bräunungsgrad Ihres Verwenden Sie auf keinen Fall größere Mengen als Brotes. Im Display zeigt Ihnen der Pfeil, ob angegeben. Zu viel Teig kann über die Backform Sie Hell, Mittel oder Dunkel eingestellt haben. laufen und an den heißen Heizschlangen einen Sie können hier auch die Einstellung „Schnell“...
 • Page 108 Sie können den Programmablauf über das Löst sich das Brot nicht von den Knethaken Sichtfenster Ihres Brotbackautomaten beobach- entfernen Sie vorsichtig die Knethaken mit dem ten. Gelegentlich kann es während des beiliegenden Knethakenentferner Backvorgangs zur Feuchtigkeitsbildung im Hinweis: Sichtfenster kommen. Der Gerätedeckel kann während der Knetphase geöffnet werden.
 • Page 109: Fehlermeldungen

  Fehlermeldungen Achtung! Die Geräte- bzw. Zubehörteile sind nicht spülma- • Wenn das Display „HHH“ anzeigt, nachdem schinengeeignet! das Programm gestartet wurde, ist die Tempera- Gehäuse, Deckel, Backraum tur des Brotbackautomaten noch zu hoch. Stop- pen Sie das Programm und ziehen Sie den Netz- Entfernen Sie alle Rückstände im Backraum mit stecker.
 • Page 110: Entsorgung

  Tel.: 01805 772 033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen E-Mail: kompernass@lidl.de Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale IAN 73485 Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Service Österreich Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungs- Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
 • Page 111: Programmablauf

  Programmablauf Programm 1. Normal 2. Locker Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Schnell Mittel Schnell Dunkel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 2:58 3:05...
 • Page 112 Programm 3. Vollkorn 4. Süß Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Schnell Mittel Schnell Dunkel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 3:18 3:25 3:35...
 • Page 113 Programm 5. Express 6. Teig 7. Nudelteig 8. Buttermilchbrot 9. Glutenfrei Hell Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Mittel Mittel Dunkel Dunkel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 1:15 1:18...
 • Page 114 Programm 10. Kuchen 11. Marmelade 12. Backen Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Mittel Dunkel Dunkel Größe 750 g 1000 g 1250 g Zeit (Stunden) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00 Vorheizen (Min) Kneten 1 (Min) Gehen 1 (Min) Hitze + kneten Kneten 2 (Min) Gehen 2 (Min) Gehen 3 (Min) Hitze + kneten...
 • Page 115: Fehlerbehebung Brotbackautomat

  Fehlerbehebung Brotbackautomat Was tun, wenn der Knethaken nach dem Backen in Füllen Sie heißes Wasser in die Backform und drehen der Backform stecken bleibt? Sie den Knethaken , um die Verkrustungen darunter zu lösen. Was passiert, wenn das fertige Brot im Backautomaten Durch die „Warmhalte-Funktion“...
 • Page 116 - 114 -...

This manual is also suitable for:

Sbb 850 eds a1

Table of Contents