Download  Print this page

Bosch GLM Professional 150 Original Instructions Manual

Laser distance meter
Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-947-005.book Page 1 Wednesday, April 23, 2014 9:20 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 0KT (2014.04) I / 320 XXX
GLM Professional
150 | 250 VF
de Originalbetriebsanleitung
pl Instrukcja oryginalna
en Original instructions
cs Původní návod k používání
fr
Notice originale
sk Pôvodný návod na použitie
es Manual original
hu Eredeti használati utasítás
pt Manual original
ru Оригинальное руководство
it
Istruzioni originali
по эксплуатации
nl Oorspronkelijke
uk Оригінальна інструкція
gebruiksaanwijzing
з експлуатації
da Original brugsanvisning
kk Пайдалану нұсқаулығының
sv Bruksanvisning i original
түпнұсқасы
no Original driftsinstruks
ro Instrucţiuni originale
fi
Alkuperäiset ohjeet
bg Оригинална инструкция
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
mk Оригинално упатство за работа
tr
Orijinal işletme talimatı
sr Originalno uputstvo za rad
sl
Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija
cn 正本使用说明书
tw 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
ar
fa

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch GLM Professional 150

 • Page 1 OBJ_BUCH-947-005.book Page 1 Wednesday, April 23, 2014 9:20 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen GLM Professional Germany www.bosch-pt.com 150 | 250 VF 1 609 92A 0KT (2014.04) I / 320 XXX de Originalbetriebsanleitung pl Instrukcja oryginalna Izvirna navodila en Original instructions cs Původní...
 • Page 2 OBJ_BUCH-947-005.book Page 3 Wednesday, April 23, 2014 9:23 AM GLM 250 VF Professional 1 609 92A 0KT | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-947-005.book Page 4 Wednesday, April 23, 2014 9:23 AM 1 609 92A 0KT | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 4 OBJ_BUCH-947-005.book Page 5 Wednesday, April 23, 2014 9:23 AM 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 1 609 92A 0KT | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 5 OBJ_BUCH-947-005.book Page 6 Wednesday, April 23, 2014 9:23 AM 2 607 001 391 2 607 990 031 BT 150 0 601 096 B00 X XXX XXX XXX | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 6: Safety Notes

  OBJ_BUCH-947-005.book Page 16 Wednesday, April 23, 2014 9:23 AM 16 | English Österreich English Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen. Tel.: (01) 797222010 Safety Notes Fax: (01) 797222011 All instructions must be read and observed E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com in order to work safely with the measuring Schweiz tool.
 • Page 7: Technical Data

  D) Less measurements are possible when using 1.2 V rechargeable batteries than with 1.5 V batteries. The battery life listed refers to measurements without display illumination and audio signal. The measuring tool can be clearly identified with the serial number 20 on the type plate. Bosch Power Tools 1 609 92A 0KT | (23.4.14)
 • Page 8: Product Features

   Do not leave the switched-on measuring tool unattend- Simple Pythagoras measurement ed and switch the measuring tool off after use. Other Double Pythagoras measurement persons could be blinded by the laser beam. Combined Pythagoras measurement Trapezium measurement 1 609 92A 0KT | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 9 – Length measurement: m, cm, mm, When no measurement has taken place approx. 20 seconds – Area/surface measurement: m after sighting, the laser beam is switched off automatically to – Volume measurement: m save the batteries. Bosch Power Tools 1 609 92A 0KT | (23.4.14)
 • Page 10: Measuring Functions

  For maximum measurements, press button 13 again, so that “max” is displayed in the result line. Then press the measur- ing button 7. The laser is switched on and the measurement starts. 1 609 92A 0KT | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 11 The individual measured values The wall surface measurement is used to determine the sum are displayed in the measured-value of several individual surfaces with a common height. lines a. Bosch Power Tools 1 609 92A 0KT | (23.4.14)
 • Page 12 Now, move the measuring tool in the desired direction for measuring function. To exit the measured-value list, press marking out. The current measuring value of the complete one of the measuring-mode buttons. 1 609 92A 0KT | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 13: Working Advice

  Measured Values”. tool. This allows for easier sighting of target surfaces, espe- cially over longer distances. In combination with the laser beam, the spirit level 14 is not suitable for levelling. Bosch Power Tools 1 609 92A 0KT | (23.4.14)
 • Page 14: Troubleshooting - Causes And Corrective Measures

  The measuring tool is outside the Wait until the measuring checked by an after-sales service agent for Bosch power operating temperature range from tool has reached the tools.
 • Page 15 Uxbridge Tel.: (011) 6519600 UB 9 5HJ Fax: (011) 6519880 At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com the collection of a product in need of servicing or repair. People’s Republic of China Tel. Service: (0844) 7360109 China Mainland E-Mail: boschservicecentre@bosch.com...
 • Page 16 Uxbridge Silom Road, Bangrak UB 9 5HJ Bangkok 10500 At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange Tel.: 02 6393111, 02 6393118 the collection of a product in need of servicing or repair. Fax: 02 2384783 Tel. Service: (0844) 7360109 Robert Bosch Ltd., P.
 • Page 17: Кәдеге Жарату

  Факс: +7 (727) 233 07 87 toarele de avertizare de pe aparatul dum- E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com neavoastră de măsură, făcându-le de nere- Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz cunoscut. PĂSTRAŢI ÎN BUNE CONDIŢII PREZENTELE INSTRUCŢIUNI ŞI TRANSMI- Кәдеге жарату TEŢI-LE MAI DEPARTE LA PREDAREA APA- Өлшеу...
 • Page 18: Utilizare Conform Destinaţiei

  Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa de la volumelor pagina grafică. 5 Tastă pentru rezultat 1 Dispozitiv de blocare pin de măsurare 6 Tastă plus 2 Tastă rază laser permanentă 7 Tastă de măsurare şi măsurare continuă Bosch Power Tools 1 609 92A 0KT | (23.4.14)
 • Page 19: Punere În Funcţiune

  Avertizare temperatură – Apăsare scurtă a taste de măsurare 7: aparatul de măsură şi laserul sunt conectate. Aparatul de măsură se află în funcţia de măsurare a lungimilor. 1 609 92A 0KT | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 20 (de ex. în cazul amplasării aparatului pe colţuri exterioare), tastei plus 6 resp. a tastei minus 12 – vârful pinului de măsurare 18 dat pe spate (de ex. pentru selectaţi unitatea de măsură dorită. măsurători efectuate din colţuri), Bosch Power Tools 1 609 92A 0KT | (23.4.14)
 • Page 21 18) să rămână întotdeauna în acelaşi loc. Valorile de peste 999999 m nu pot fi afişate, pe display va apărea mesa- jul „ERROR“ şi „––––“. Divizaţi volumul care urmează a fi 1 609 92A 0KT | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 22 înălţime comună. Pitagora combinată În exemplul din figură trebuie determinată suprafaţa totală a mai multor pereţi, având aceeaşi înălţime A, dar lungimi dife- rite B. Bosch Power Tools 1 609 92A 0KT | (23.4.14)
 • Page 23 Pe rândul de rezultate c va fi afişată continuu valoarea măsu- sură comută înapoi în ultima funcţie de măsurare. Pentru a pă- rată curentă a întregului tronson de măsurare. Pe rândul de 1 609 92A 0KT | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 24: Instrucţiuni De Lucru

  în special în cazul distanţelor mai mari. „Adunarea valorilor măsurate“. Nivela cu bulă de aer 14 în combinaţie cu raza laser nu este adecvată pentru nivelare. Bosch Power Tools 1 609 92A 0KT | (23.4.14)
 • Page 25: Întreţinere Şi Service

  Ştergeţi-l de murdărie cu o lavetă umedă, moale. Nu folosiţi (de ex. din cauza unei schimbări 27 respectiv lentila detergenţi sau solvenţi. rapide de temperatură). receptoare 26 1 609 92A 0KT | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 26: Указания За Безопасна Работа

  настройване или ако се изпълняват други процеду- www.bosch-pt.com ри, това може да Ви изложи на опасно облъчване. Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-  Измервателният уред се доставя с предупредител- bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.

This manual is also suitable for:

Glm professional 250 vf