Hide thumbs Also See for 7104L:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Chain Mortiser
GB
Ланцюговий пазоріз
UA
Dłutarka łańcuchowa
PL
Maşină de frezat cu lanţ
RO
Kettenstemmer
DE
Láncmaró
HU
Reťazová dlabačka
SK
Řetězová dlabačka
CZ
7104L
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 7104L

 • Page 1 Chain Mortiser INSTRUCTION MANUAL Ланцюговий пазоріз ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Dłutarka łańcuchowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de frezat cu lanţ MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Kettenstemmer BEDIENUNGSANLEITUNG Láncmaró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Reťazová dlabačka NÁVOD NA OBSLUHU Řetězová dlabačka NÁVOD K OBSLUZE 7104L...
 • Page 2 006300 005999 006290 5-6mm 3-8mm 006291 006003 006004 006006 006005 006007 006008 006009 006010...
 • Page 3 (3) (2) (1) (6) (5) (4) 006012 006011 006013 006014 001145...
 • Page 4: Specifications

  The typical A-weighted noise levels are 8JD, ENGLAND sound pressure level: 90 dB (A) Responsible manufacturer: sound power level: 103 dB (A) Makita Corporation Anjo Aichi Japan Wear ear protection. ENB093-1 The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s...
 • Page 5: Functional Description

  Handle the cutter chain carefully; it is very To prevent the switch trigger from being accidentally sharp. pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, Place the workpiece on wood blocks or short push in the lock-off button and pull the switch trigger. beams to prevent the cutter chain from hitting Release the switch trigger to stop.
 • Page 6: Operation

  OPERATION Cutter chain position Hole length to be cut Original position 52.5 mm Fig.9 No.1 set position 52.5 mm - 105 mm Grasp firmly the grips on either side. Switch on the tool No.2 set position 77.5 mm - 130 mm and wait until the cutter chain attains full speed.
 • Page 7: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Cutter chain • Chain bar for 30 mm • Sprocket 4 for 30 mm •...
 • Page 8: Технічні Характеристики

  Призначення Ці значення отримані згідно з EN61029. Інструмент призначено для різання пазів у деревини. ENF001-1 Джерело живлення Для моделі 7104L Інструмент можна підключати лише до джерела ENH003-5 струму, що має напругу, зазначену в табличці з ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС заводськими характеристиками. Інструмент може...
 • Page 9 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Макіта Корпорейшн Анджо Аічі Японія ENB093-1 ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ОБЕРЕЖНО: Перед регулюванням та перевіркою справності • БЕЗПЕКИ інструменту, переконайтеся в тому, що він Інструмент слід застосовувати тільки для вимкнений та відключений від мережі. прорізання отворів у деревині. Регулювання глибини різання Цей...
 • Page 10 Fig.4 Індикаторна планка регулювання та Поверніть гвинт регулювання для того, щоб індикаційна планка збільшити натяг ланцюга різака. Злегка потягніть за Жовта індикаторна планка та індикаційна планка середину ланцюга різака. Якщо між шиною та відрегульовані на заводі під стандартний ланцюг ланцюгом різака є зазор біля 5-6 мм, то це означає, різака...
 • Page 11: Технічне Обслуговування

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Натисніть на праву рукоятку, одночасно піднімаючи ліву. Перевірте, щоб болт регулювання із шестигранною голівкою надійно встав на місце. ОБЕРЕЖНО: Перед тим, як оглянути інструмент, або Fig.11 • виконати ремонт, переконайтеся, що він Послабте шестигранну гайку, якою кріпиться болт вимкнений...
 • Page 12 MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. krzywej A wynosi Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A) 8JD, ENGLAND (ANGLIA) poziom mocy akustycznej: 103 dB(A) Producent odpowiedzialny: Nosić ochronniki słuchu Makita Corporation Anjo Aichi Japan (Japonia) Typowa wartość ważonej średniej kwadratowej...
 • Page 13: Opis Działania

  ENB093-1 OPIS DZIAŁANIA DODATKOWE ZALECENIA UWAGA: DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania • Opisywanego narzędzia używać tylko do działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy wycinania otworów w drewnie. jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci. Narzędzie przeznaczone jest do wycinania Dostosowywanie głębokości cięcia otworów w płaskim kawałku drewna.
 • Page 14 Rys.4 Regulacja płytki wskaźnikowej i listwy z Obróć śrubą regulacyjną, aby zwiększyć naciąg podziałką łańcucha. Pociągnij lekko za łańcuch w jego środku. Gdy Żółta płytka wskaźnikowa oraz listwa z podziałką zostały prześwit pomiędzy łańcuchem a wspornikiem łańcucha fabrycznie wyregulowane pod kątem łańcucha tnącego wynosi 5 - 6 mm, naciąg łańcucha tnącego jest 16.5 mm będącego na standardowym wyposażeniu.
 • Page 15: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  łańcucha tnącego należy przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, pamiętać o zawieszeniu głowicy narzędzia na zaczepie. wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. Rys.13 AKCESORIA (WYPOSAŻENIE przypadku powiększania otworu zarówno DODATKOWE) poprzecznie jak i podłużnie należy wycinać otwory w kolejności od pozycji nr (1) do (6) jak pokazano na...
 • Page 16 8JD, ANGLIA Presiunea sonoră este de 90 dB (A) Producător: iar nivelul de zgomot este de: 103 dB (A) Makita Corporation Anjo Aichi Japan Purtaţi antifoane. Acceleraţia pătratică medie ponderată în condiţii normale este de maxim 2,5 m/s Aceste valori au fost obţinute conform standardului...
 • Page 17 ENB093-1 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ NORME SUPLIMENTARE DE ATENŢIE: SECURITATE Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi • Folosiţi această maşină numai pentru a debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de decupa găuri în lemn. a verifica starea sa de funcţionare. Această...
 • Page 18 Lărgirea găurilor Fig.5 Lărgirea transversală (pe lăţime) După ajustarea tensionării, strângeţi ferm şurubul cu cap Fig.10 hexagonal pentru a fixa şina port-lanţ. De asemenea, O gaură poate fi lărgită transversal prin reglarea plăcii strângeţi puţin şurubul de reglare. Închideţi apărătoarea de calibrare.
 • Page 19 în jos şi ridicând puţin mânerul din stânga şi reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la deplasaţi lanţul aşchietor înapoi în poziţia iniţială. Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese Când frezaţi o gaură, folosiţi întâi poziţia perpendiculară, de schimb Makita.
 • Page 20: Technische Daten

  Schneiden gewonnen. Zapfenlöchern in Holz entwickelt. ENF001-1 Speisung Für Modell 7104L Das Werkzeug darf nur an eine entsprechende Quelle ENH003-5 mit der gleichen Spannung angeschlossen werden, wie ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG MIT DEN sie auf dem Typenschild aufgeführt wird, und es kann EU-NORMEN nur mit Einphasen-Wechselstrom arbeiten.
 • Page 21: Montage

  BEWAHREN SIE DIESE Verantwortlicher Hersteller: Makita Corporation Anjo Aichi Japan ANWEISUNGEN AUF. ENB093-1 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN FUNKTIONSBESCHREIBUNG Dieses Werkzeug darf nur zum Fräsen von Löchern in Holz verwendet werden. ACHTUNG: Dieses Werkzeug ist für das Fräsen von Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen •...
 • Page 22 Richten Sie die Fräszähne in der Richtung des Pfeils Sie das Werkzeug vom Werkstück. aus, sich Werkzeug befindet WARNUNG: (Drehbewegung). Befestigen Sie die Fräskette zunächst am Zahnrad und anschließend am Kettenschwert. Haken Sie den Werkzeugkopf immer wieder ein, • Ziehen Sie die Sechskantschraube halb an. wenn das Werkzeug nicht betrieben wird.
 • Page 23: Wartung

  Abbildung angegebenen Reihenfolge von Nr. ZUVERLÄSSIGKEIT Produkts müssen (1) bis (6). Dadurch wird die Zapfenlochvergrößerung Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von erheblich vereinfacht und effizienter gestaltet. den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung Ersatzteile Makita Abb.14 durchgeführt werden.
 • Page 24 ZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.
 • Page 25: Részletes Leírás

  értéke:90 dB(A) 8JD, ENGLAND a hangerő értéke:103 dB(A) Felelős gyártó: Használjon személyi hallásvédelmi segédeszközt. Makita Corporation Anjo Aichi Japan A gyorsulás tipikus súlyozott négyzetes középértéke nem nagyobb, mint 2,5 m/s Ezek az értékek az EN61029-nek megfelelően lettek meghatározva.
 • Page 26: Működési Leírás

  ENB093-1 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI VIGYÁZAT: ELŐÍRÁSOK Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • Ezzel szerszámmal csak fába vágjon és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról lyukakat. mielőtt ellenőrzi vagy beállítja azt. Ez a szerszám hornyok vágására szolgál sík A vágási mélység beállítása felületű...
 • Page 27 Fig.4 lazítsa meg a csavarokat és állítsa be a sárga Forgassa beállítócsavart láncfeszesség jelzőlemezt és a mutatólemezt. beállításához. Húzza meg kissé a maróláncot középen. Horonynagyobbítás Amikor a láncvezető és a marólánc közötti hézag kb. 5 - Keresztirányú (szélesség) nagyobbítás 6 mm, akkor a marólánc feszessége megfelelően van Fig.10 beállítva.
 • Page 28 Soha ne állítsa be szögben a maróláncot az első keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • vágáskor, mert az veszélyes visszarúgásokhoz Marólánc • vezethet. Az első vágáskor a maróláncot mindig Láncvezető 30 mm-hez •...
 • Page 29: Technické Údaje

  8JD, ANGLICKO úroveň akustického tlaku: 90 dB (A) Zodpovedný výrobca: úroveň akustického výkonu: 103 dB (A) Makita Corporation Anjo Aichi Japan Používajte pomôcky na ochranu sluchu. Typická záťažová efektívna hodnota zrýchlenia nie je vyššia ako 2,5 m/s Tieto hodnoty boli získané podľa normy EN61029.
 • Page 30: Popis Funkcie

  ENB093-1 POPIS FUNKCIE ĎALŠIE BEZPEČNOSNÉ POZOR: ZÁSADY Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho • Tento nástroj používajte len na rezanie funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a otvorov do dreva. vytiahnutý zo zásuvky. Tento nástroj slúži na rezanie otvorov do Nastavenie hĺbky rezu hladkého dreva.
 • Page 31 Fig.5 Príklad: Po nastavení napnutia pevne utiahnite šesťbokú Pri rezaní otvoru širokého 25 mm pomocou maticovú skrutku na zaistenie rezacej lišty. Na záver reznej reťaze 16,5 postupujte trochu dotiahnite nastavovaciu skrutku. Zatvorte kryt nasledovne: reťaze. Zatlačte páčku (B) smerom od seba. •...
 • Page 32 č. 1 a nakoniec nastavenú pozíciu č. 2. Pri zmene polohy reznej reťaze vždy bezpečne zaveste hlavicu nástroja späť na háčik. POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, Fig.13 • doporučujeme používať toto príslušenstvo Pri zväčšovaní otvoru priečne aj pozdĺžne režte otvory v nástavce.
 • Page 33 8JD, ANGLIE úroveň akustického tlaku: 90 dB (A) Odpovědný výrobce: úroveň akustického výkonu: 103 dB (A) Makita Corporation Anjo Aichi Japan Používejte pomůcky na ochranu sluchu. Typická vážená střední kvadratická hodnota zrychlení nepřekračuje 2,5 m/s Tyto hodnoty byly získány podle normy EN 61029.
 • Page 34: Popis Funkce

  ENB093-1 POPIS FUNKCE DOPLŇKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ POZOR: PRAVIDLA Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • Tento nástroj používejte pouze k vyřezávání funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a otvorů ve dřevě. vytažený ze zásuvky. Tento nástroj je určen k vyřezávání otvorů v Nastavení...
 • Page 35 Fig.5 Potlačte páčku (B) směrem od sebe. • Po seřízení napnutí zajistěte vodicí lištu pevným Povolte šrouby s šestihrannou hlavou utažením šroubu s šestihrannou hlavou. Dále mírně uchycující montážní desku. utáhněte stavěcí šroub. Uzavřete kryt řetězu. Seřiďte montážní desku tak, aby se •...
 • Page 36 Fig.13 Zvětšujete-li otvor příčně i podélně, řežte otvory v uvedeném pořadí, tj. od č. (1) do (6), jak je vyobrazeno. POZOR: Tímto postupem se zjednodušuje a zefektivňuje Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • zvětšování otvoru. doporučujeme používat toto příslušenství...
 • Page 40 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 883685-978...

Table of Contents