Download Print this page

Handmatige Bediening - Honeywell evotouch User Manual

Wireless
Hide thumbs

Advertisement

Handmatige bediening

Het screensaver scherm toont de door de interne voeler gemeten
temperatuur, de datum en de tijd:
Er is zowel een stilstaande als een bewegende screensaver
beschikbaar (Scherminstellingen).
• Het standaardscherm verschijnt door het scherm aan te raken.
De ingestelde temperatuur wijzigen
De ingestelde temperatuur blijft onveranderd tot de begintijd van
de volgende periode. De tijd ziet u onder de gemeten temperatuur,
bijvoorbeeld: Actief tot 18:00.
evotouch user guide.indb 21
De duur van de tijdelijke instelling wijzigen
Het volgende scherm verschijnt:
Druk op
of
om de
temperatuurinstellingen
• ·Kies KLAAR om te bevestigen.
te wijzigen
U kunt de tijdelijke instelling op elk moment wijzigen of opheffen
door in het startscherm op WIJZIGEN? te drukken.
Druk op WIJZIGEN?
Kies CONTINU om
de tijdelijke instelling
te wijzigen in een
instelling voor een
onbepaalde tijd
Druk op
of
om
het gewenste tijdstip
in te stellen wanneer
de tijdelijke instelling
beëindigd moet
worden
21
03.09.2009 15:36:21

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell evotouch