Download  Print this page

Hitachi G 10SD2 Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

VINKELSLIP
VINKELSLIBER
VINKELSLIPER
KULMAHIOMAKONE
DISC GRINDER
G 10SD2
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions
G 12S2
G 13SD
G 13SD

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Hitachi G 10SD2

 • Page 1 VINKELSLIP VINKELSLIBER VINKELSLIPER KULMAHIOMAKONE DISC GRINDER ● ● G 10SD2 G 12S2 G 13SD G 13SD Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 2 15°~30° 17mm...
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Nyckel Nøgle Nøkkel Skivmutter Møtrik il slibeskive Mutter til slipeskiven Slipskiva Slibeskive Slipeskive Mellanlägg Spændeskive Underlagskive til slipeskive Sprängskydd Beskyttelseskappe Vernedeksel Spindel Slibespindel Spindel Tryckknapp Trykknap Trykknapp Avnötningsgräns Slidgrænse Slitasjegrense Nr. av kolsborste Kulnummer Kullbørstens Nr. Fjäder Fjader Fjær Kolborste...
 • Page 4 Svenska förlängningskablarna. Byt ut vid behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELVERKTYG Håll alltid handtagen torra och rena. Se till att det inte kommer olja och fett på dem. VARNING! 15. Ta bort alla verktyg när du inte använder maskinen, Vid användning av elektriska verktyg måste före underhållsåtgärder och efter byte av tillbehör, grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive de som t.ex.
 • Page 5: Tekniska Data

  Svenska TEKNISKA DATA Modell G10SD2 G12S2 G13SD Spänning (i förbruksländer)* (110V, 115V, 220V, 230V, 240V) Ineffekt* 760W Tomgångsvarvtal 11000/min 10000/min Inre dia. × yttre dia. 100 × 16 mm 115 × 22 mm 125 × 22 mm Slipskiva Periferihastighet 70 m/s 80 m/s Vikt (endast själva maskinen) 1,6 kg...
 • Page 6 MONTERING OCH DEMONTERING AV ANMÄRKNING: Beroende på HITACHIs kontinuerliga forsknings-och SLIPSKIVA (Bild 2) utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till VARNING: Slå ifrån strömmen och dra ut stickkontakten ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. ur vägguttaget för att skydda dig mot olycksfall.
 • Page 7 Dansk forlængerledningen efter og skift den ud, hvis den er GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER beskadiget. Sørg for, at håndtagene holdes tørre, rene og frie for olie og fedt. ADVARSEL! 15. Tag stikket ud af stikkontakten, når værktøjet ikke er i Når der anvendes elektrisk værktøj, skal grundlæggende brug og når der skal skiftes redskab som f.eks.
 • Page 8: Før Ibrugtagning

  Dansk SPECIFIKATIONER Model G10SD2 G12S2 G13SD Spænding (områdevis)* (110V, 115V, 220V, 230V, 240V) Optagen effekt* 760W Hastighed ubelastet 11000/min 10000/min udv. diam. × indiv. diam. 100 × 16 mm 115 × 22 mm 125 × 22 mm Slibeskive periferihastighed 70 m/s 80 m/s Vægt (kun maskinen) 1,6 kg...
 • Page 9: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Dansk MONTERING OG AFMONTERING AF BEMÆRK Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan SLIBESKIVE (Fig. 2) bemeldte specifikationer ændres uden forudgående FORSIGTIG: Slå altid afbryderen fra og tag stikket ud varesl. af stikkontakten af hensyn til sikkerheden. 1. Montering (Fig. 2) (1) Vend maskinen med undersiden opefter, således at...
 • Page 10 Norsk mellomrom og skift de ut dersom de er skadet. Hold GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR BRUK håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15. Fjern alle verktøyene når maskinen ikke er i bruk, før ADVARSEL! service, når du skifter utstyr som blader, bor, sagblader Når elektriske verktøy brukes, må...
 • Page 11: Tekniske Data

  Norsk TEKNISKE DATA Modell G10SD2 G12S2 G13SD Spenning (etter områder)* (110V, 115V, 220V, 230V, 240V) Strømforbruk* 760W Tomgangshastighet 11000/min 10000/min Ytre × indre diam. 100 × 16 mm 115 × 22 mm 125 × 22 mm Slipeskive Periferi-hastighet 70 m/s 80 m/s Vekt (kun maskinen) 1,6 kg...
 • Page 12 Norsk MONTERING OG DEMONTERING AV På grunn av Hitachi’s kontinuerlige forsknings-og SLIPESKIVEN (Fig. 2) utviklings-program kan oppgitte spesifikasjoner NB: Apparatet må være avslått og støpselet tas ut av forandres uten ytterligere varsel. stikkontakten for å være sikker på at det ikke oppstår alvorlige problemer.
 • Page 13 Suomi öljyä tai rasvaa. SÄHKÖTYÖKALUJEN 15. Katkaise virta työkaluista, kun niitä ei käytetä, kun TURVALLISUUSSÄÄNNÖT miitä huolletaan, kun vaihdetaan osia kuten teriä, poranteriä, leikkureita jne. VAROITUS! 16. Poista säätöön tarvitut avaimet koneesta ennen sen Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina noudattaa käynnistämistä. Ota tavaksi tarkistaa aina ennen perusturvallisuustoimenpiteitä, jotta tulipalon, sähköiskun laitteen käynnistämistä, että...
 • Page 14: Tekniset Tiedot

  Suomi TEKNISET TIEDOT Malli G10SD2 G12S2 G13SD Jännite (eroja maasta riippuen)* (110V, 115V, 220V, 230V, 240V) Teho* 760W Kuormittamaton nopeus 11000/min 10000/min ulkohalkaisija × sisähalkaisija. 100 × 16 mm 115 × 22 mm 125 × 22 mm Laikka ulkokehän nopeus 70 m/s 80 m/s Paino (vain itse laite)
 • Page 15 Suomi HIOMALAIKAN ASENNUS JA HUOM: HITACHIs jatkuvasta tutkimus-ja kehitysohjemasta PURKAMINEN (KUVA 2) johtuen edellä estitettyihin voi tulla muutoksia ilman HUOMAUTUS: Muista katkaista virta ja irrottaa ennakoilmoitusta kiinnityspistoke pistorasiasta vakavien ongelmien välttämiseksi. 1. Asennus (Kuva 2) Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä (1) Käännä...
 • Page 16: General Operational Precautions

  English Disconnect tools. When not in use, before serv- GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS icing, and when changing accessories such as blades, bits and cutters. WARNING! When using electric tools, basic safety Remove adjusting keys and wrenches. Form the precautions should always be followed to reduce the risk habit of checking to see that keys and adjusting of fire, electric shock and personal injury, including the wrenches are removed from the tool before turning...
 • Page 17: Specifications

  English SPECIFICATIONS Model G10SD2 G12S2 G13SD Voltage (by areas)* (110V, 115V, 220V, 230V, 240V) Power Input* 760W No-load speed* 11000/min 10000/min outer dia. × hole dia. 100 × 16 mm 115 × 22 mm 125 × 22 mm Wheel peripheral speed 70 m/s 80 m/s Weight (only main body)
 • Page 18: Maintenance And Inspection

  NOTE (2) Mount the wheel washer onto the spindle. Due to HITACHI’s continuing program of research and (3) Fit the protuberance of the depressed center wheel development, the specifications herein are subject to onto the wheel washer.
 • Page 19 English...
 • Page 21 EN60555 og/eller EN50082-1 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/392/EØS og/eller 89/336/ EØS. * Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany Hitachi Koki Co., Ltd. Nippon Building, 6-2, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan K.

This manual is also suitable for:

G 12s2G 13sd