Download Print this page

Electrolux PARTNER B 321/34CC Instruction Manual page 9

Hide thumbs

Advertisement

C. TURVALLINEN KÄYTTÖ
Tätä laitetta on pidettävä vartalon oikealla
puolella, jotta pakokaasut poistuvat vapaasti
koneen käyttäjän läheltä eivätkä käyttäjän
vaatteet estä niiden vapautumista. Ellet ole
koskaan käyttänyt trimmeriä, tutustu siihen
ensin hyvin. Tarkasta kone aina huolellisesti
ennen käyttöä: tarkista, etteivät ruuvit ole
löystyneet tai liian kuluneet lisävarusteet (terät,
nailonlankaiset päät, suojukset). Anna
valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa mahdollisesti
vahingoittuneet koneen osat. tarkista aika ajoin
värähtelyn vastainen järjestelmä.
HUOMIO. Jotta koneen täydellinen toiminta ja
turvallisuus säilyisi, tarkista että kaikki osat tai
lisävarusteet vaihdetaan alkuperäisiin
samanlaisiin. Väitä trimmerin pitkällistä käyttöä-
Värähtelyt saattavat olla vaarallisia.
1) Poista työalueelta kivet, lasi, metalliosat ja
kaikki roskat, mitkä saattaisivat tarttua pyöriviin
osiin tai sinkoutua vaarallisesti kauas. Leikkaa
vain jokaiselle lisävarusteelle suositeltua
materiaalia, vältä ettei leikkaava osa kosketa
kalliota, metalliosia jne. Kiinnitä hiukset siten,
että ne jäävät hartioiden yläpuolelle. Tarkista
ennen työn aloittamista, että tukihihnat on
kiinnitetty oikein. Säädä hihna siten, että
trimmeri on hyvin tasapainossa oikealla
puolellasi ja, että terä tai lankainen pää on
samansuuntainen maahan nähden. Älä käytä
työkalua jos olet epavakaassa asennossa; on
tärkeää olla alna tasapainossa.
Pidä koneen käytön aikana työalue alna
edessäsi, älä kävele taaksepäin leikatessasi,
koska näin et näe mahdollista vaaroja. Deltan
muotoisella käsikahvalla varustetuissa
malleissa, joissa käytetään leikkausterää on
käytettävä sivuturvasuojusta.
Sivuturvasuojuksen tarkoituksena on estää
koneen llialliset kulun vaihtelut ja niistä johtuva
vaarallinen terän lähestyminen koneen
käyttäjän raajoja.
2) Tukirengas (B) pidetään alkuperälsessä
paikassaan jottei kone menettäisi
tesapainoaan. Malleissa joissa on "U"
muotoinen kädensija, etukädensijat voidaan
säätää eirkseen, jotta koneen käyttö olisi
helpompaa.
3) Seuraavat lisävarusteet voidaan asentaa
trimmeriisi: a) terä,
b) nailonlankainen pää. Älä asenna mitään
terää ilman että olet asettanut kaikki osat
oikein paikalleen. Päinvastaisessa tapauksessa
terä saattaisi irtautua ja iskeä vaarallisesti
koneen käyttäjää ja/tai multa henkllöltä
a) KUN KÄYTÄT PYÖRIVÄÄ TERÄÄ VARMISTA,
ETTÄ OIKEA SUOJUS ON KIINNITETTY.
b) KUN KÄYTÄT NAILONLANKAPÄÄTÄ
VARMISTA, ETTÄ OIKEA SUOJUS ON
KIINNITETTY. Konetta käyttäessäsi pidä sen
etupuolta (terä tai nailonlanka) vyötärösi alapuolella.
NAILONLANKAPÄÄ:
Varmista aina, että se on asennettu oikein (kts.
luku ASENNUS ja siihen kuuluva taulukko) ja
käytä sitä nurmikkojen leikkaamiseen, nurmen
ja rikkaruohon leikkaamiseen reunoilta tai missä
on mahdollisesti esteitä, kuten puita, aitauksia
ja seiniä.
Nailonlankapää vähentää pienten kasvien ja
puiden kuorten vahingoittumista. Käytä
lankapäissä vain taipuvaa, ei-metallista
valmistajan suosittelemaa lankamaterlaalla. Äla
käytä koskaan esim metallilankaa, mikä
saattaisi mennä rikki, ja olla vaarallinen.
TERÄ:
Varmista aina sen oikea asennus (kts. luku
TURVALLISUUS ja luku ASENNUS ja siihen
kuuluva taulukko).
Kun kiinnität leikkaustyökaluja, seuraa tarkasti
luvun "TERÄN JA NAILONLANKAPÄÄN
ASENNUS" ohjeita. Kiinnitä leikkaustyökalut
asettamalla kaikki siihen kuuluvat osat oikein ja
oikeassa järjestyksessä.
4) TERÄT: Sallivat kaikenlaisen ruohon, risun ja
pensaiden leikkaamisen. Käytä konetta kuten
sirppiä painamalla kaasuvipua pohjaan.
5) HUOMIO: Käytä aina hyvin teroitettua terää.
Käytetty terä luo sekä leikkausvaikeuksia että
saattaa aiheuttaa TAKAISKUN, eli koneen
etuosaan tulee äkillinen liike, mikä johtuu terän
kosketuksesta puuhun tai muihin kiinteisiin
kappaleisiin. Tämä kosketus saattaa saada
koneenkäyttäjän menettämään koneen hallinnan.
Älä teroita vahingoittunutta terää vaan vaihda se
uuteen terään.
TAKAISKU: saattaa aiheutua myös kun
leikataan käyttämällä mitä tahansa pyöröterää
vaara-alueella l: leikkaa siis käyttämällä jäljelle
jäävää aluetta.
PYÖRÖSAHAN TERÄ: sopii nuoren puun,
pienten puiden, joiden halkaisija on 7 cm,
leikkaamiseen, pensaikon puhdistamiseen.
VAROITUS: JOS KÄYTÄT 24-80-HAMPAISTA
METALLITERÄÄ (PYÖRÖSAHAN), ON SINUN
KÄYTETTÄÄVÄ KAKSOISTUKIHIHNAA JA
TURVASUOJUSTA (SUOJUS) KUTEN
TAULUKOSSA ON ESITETTY (KTS. LUVUN
TURVALLISUUS KOHTAA VAATETUS: KÄYTÄ
KYPÄRÄÄ). KÄYTÄ AINA ALKUPERÄISIÄ
LISÄLAITTEITA JA VARAOSIA, JOITA ON
SAATAVANA VALTUUTETUILTA
HUOLTOKAUPPIAILTA.
MUIDEN KUIN ALKUPERÄISTEN
LISÄLAITTEIDEN JA VARAOSIEN KÄYTTÖ
LISÄÄ TAPATURMIEN VARAA. TÄSSÄ
TAPAUKSESSA EI VASTAA MISTÄÄN
HENKILÖ-TAI OMAISSUUSVAHINGOISTA.
/
57

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux PARTNER B 321/34CC

This manual is also suitable for:

Partner b341/34ccPartner b 340/34ccPartner b 380/38cc