Download Table of Contents Print this page

Electrolux PARTNER B 321/34CC Instruction Manual page 8

Advertisement

Table of Contents
A. SELOSTE
1)
MOOTTORI
2)
AKSELI
3)
KAASUVIPU
4)
PYSÄYTIN
5)
OIKEANPUOLEINEN
KONTROLLINAPPULA
6)
TERÄ
7)
NAILONLANKAPÄÄ
8)
VIRRANKATKAISIN (STOP)
9)
ILMALÄPPÄVIPU
10)
KÄYNNISTIMEN KÄDENSIJA
11)
TUKIRENGAS
B. TURVALLISUUSNORMIT
1) Trimmerin käyttäjän tulee lukea tämä ohjekirja
kokonaan ja huolellisesti, tuotetta saa käyttää
vain siinä mainittuihin tarkoituksiin.
Lapset eivät saa käyttää trimmeriä.
/
2) Koneella työskentelevän on puettava sopivat
vaatteet: a) vartalonmyötäiset suojavaatteet (älä
käytä shortseja tai väljiä vaatteita), b)
turvasaappaat (älä käytä sandaaleja äläkä
työskentele paljain jaloin), c) työkäsineet, d)
kasvosuojus tai suojalasit. Poista suoja jos se
on paikalla, e) kuulonsuojaimet, f) suojakypärä,
kun käytät pyörösahan teriä.
Varmista, että osaat pysäyttää moottorin ja terän
hätätapauksessa (kts. luku MOOTTORIN
KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS). Älä käytä koskaan
trimmeriä ollessasi väsynyt, fyysisesti
huonovointinen tai käyttäessäsi määrättyjä
lääkkeitä. Varo koneen pyöriviä osia ja kuumia pintoja.
3) Moottorisahan tai muiden, työntekijälle värähtelyä
aiheuttavien koneiden pitkäaikainen käyttö saattaa
saada aikaan "Valkosormisuustaudin" (Raynard'n
ilmiö).Tämä saattaa vähentää käsien tuntoaistia eri
lämpötilojen erottamisessa ja aiheuttaa yieistä
tunnottomuutta. Koneen käyttäjän tulisi siksi
tarkastaa huolellisesti käsien ja sormien kunto, jos
käyttää konetta jatkuvasti tai säännöllisesti. Jos
jokin oireista ilmenee, käänny heti lääkärin puoleen.
Pidä pensaikkoauraa lujasti molemmin käsin työn
aikana. Työskentele aina tukevassa asennossa.
Konetta saa käyttää vain sille tarkoitettuihin
käyttöihin (kts. luku TURVALLINEN KÄYTTÖ).
4) Älä kuljeta trimmeriä pensaikkoauraa moottorin
ollessa käynnissä. Pysäytä moottori, peitä terä
suojuksella ja kuljeta konetta leikkauspään
ollessa takanasi. Jos kuljetat trimmeriä autossa,
aseta se tukevaan asentoon jottei polttoaine
läikkyisi ulos. Tyhjennä polttoainesäiliö aina
ennen kuljetusta.
HUOMIO: Turvallisuuden kannalta on
välttämätöntä suojata terä laitten mukana
toimitettavalla suojalla kuljetuksen ja
varastoinnin aikana.Käynnistä trimmeri
tasaisissa paikoissa. Kun käynnistät sen, ole
56
12)
SYTYTYSTULPPA
13)
ILMANSUODATTIMEN KANSI
14)
POLTTOAINESÄILIÖN KANSI
15)
ÄÄNENVAIMENNIN
16)
MOOTTORI/AKSELILIITOS
17)
DELTAN MUOTOINEN ETUMMAINEN
KÄDENSIJA
18)
TAKIMMAINEN KONTROLLIKÄDENSIJA
19)
TURVASUOJUS
20)
TURVAVIPU
21)
SIVUTURVASUOJUS
vakaassa asennossa. Varmista, ettei terä tai
nailonlankapää kosketa maata tai esteitä.
5) VAROTOIMET TULIPALOA VASTAAN: Älä
käytä trimmeriä tulen tai läikkyneen bensiinin
äärellä. Älä käynnistä äläkä käytä trimmeriä
muuten kuin ulkotiloissa ja hyvin tuuletetuissa
paikoissa.
PAKOKAASUT OVAT MYRKYLLISIÄ NIiTÄ
HENGITETTÄESSÄ, NE SAATTAVAT SAADA
AIKAAN TUKEHTUMISEN JA JOPA
KUOLEMAN. Kuivaa aina polttoainetäydennyksen
jälkeen mahdollisesti läikkynyt polttoaine. Älä
tupakoi toimenpidettä tehdessäsi. Käynnistä
moottori kaukana täydennyspaikasta ja
polttoainesäiliöistä (minimietäisyys 3 m). Älä tee
täydennystä moottorin ollessa käynnissä.
6) Ihmisten ja eläinten on pysyttävä kaukana
työalueelta (minimietäisyys 15m). Koska työn
aikana terä tai lankapää saattaa viskata ruohoa,
multaa, kiviä tai muita roskia, sammuta
moottori ja pysäytä terä tai pyörivä pää, kun
joku lähestyy työaluetta (kts. luku MOOTTORIN
KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS). Terä on terävä,
ole varovainen käsitellessäsi sitä myös
moottorin ollessa pysäytettynä. Käytä
työhansikkaita. Sammuta moottori ja odota
kunnes pyörivät osat ovat täysin pysähtyneet,
ennen kuin teet mitään koneelle tai ennen kuin
kosketat terää tai nailonlankapäätä. ÄLÄ
KÄYTÄ TRIMMERIÄ OLLENKAAN ELLEI
ERITYISTURVASUOJUS OLE ASETETTU
LUJASTI (kts. luvut TURVALLINEN KÄYTTÖ ja
TERIEN JA NAILONLANKAPÄÄN ASENNUS).
Näiden turvallisuusnormien laiminlyönti saattaa
vaarantaa oman tai toisen henkilön
turvallisuuden, esim. a) mahdollinen kosketus
pyöriviin ja leikkaaviin osiin, b) mahdollinen
erilaisten roskien sinkoaminen.
VAROITUS: Älä käynnistä moottoria ellei se ole
kiinnitettynä akseliin, koska kytkin saattaa
mennä rikki. Käyttäessäsi kytkimellä
varustettuja konella, varmista että leikkuupää
on pysähdyksissä kun moottori käy minimillä.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Partner b341/34ccPartner b 340/34ccPartner b 380/38cc

Table of Contents