Download Print this page

Electrolux PARTNER B 321/34CC Instruction Manual page 11

Hide thumbs

Advertisement

Tiukkaamisen aikana terä-kansi-kokonaisuus
voidaan pitää helposti paikallaan
hammaspyörästössä oleviin niille tarkoitettuihin
aukkoihin; pyöritä kantta kunnes nämä kaksi
aukkoa osuvat yhteen.
4) Asenna nailonlankapää kuten kuvattu:
a) Suojus Laippa - b) Ylempi kansi - c) Suojus -
d) Nailonlankapää.
Tiukkaa vastapäivään.
G. MOOTTORIN/AKSELIN ASENNUS
VAROITUS: Älä käynnistä moottoria ellei se ole
kiinnitettynä akseliin, koska kytkin saattaa mennä
rikki.
1) Asenna moottorin/akselin "liitos" omaan
moottorilla olevaan paikkaansa ja kierrä 2 ruuvia
(A) kiinni tiukkaamalla ne pohjaan asti
ristikkäisessä järjestyksessä.
2) Aseta kaasujohdon pää (B) navan (C) aukkoon.
H. KÄSIKAHVOJEN ASENNUS
1) KAKSOLSKÄSIKAHVA
Kiinnitä ja säädä kaksolskäslkahvan puristin 40
cm:n päähän moottorin liitoksesta ruuvilla (C).
2) DELTA ETUMMAINEN KAHVA
Kiinnitä etukahva turvallisuutesi vuoksi ainakin
11 cm:n etälsyydelle takakahvasta, kun
asennat lankapäätä, ja 36 cm:n etäisyydelle
I. MOOTTORIN KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS
HUOMIO. Kts. ensin luvut:
TURVALLISUUSNORMIT, TURVALLINEN
KÄYTTÖ JA SYMBOLIT.
KYLMÄN MOOTTORIN KÄYNNISTYS
1) Pysäytyskytkimen ollessa "STOP" asentoa
vastakkaisessa asennossa (on).
2) Vie varmuusvipu (S) alas. Vedä kaasuvipua (A)
ja kytke kaasuttimen pysäytin (B), päästä sitten
kaasutin (A) vapaaksi ja sen jälkeen
kaasuttimen pysäytin (B).
HUOMIO: Kaasuttimen pysäyttimen (B) ollessa
päällä terä pyörii.
3) Vie ilmaläpän (E) vipu suljettu-asentoon
4) Pumppaa painamalla useamman kerran kupua
(C) kunnes näet polttoaineen palaavan tankkiin
letkua (D) pitkin. Vedä käynnistysnuoraa kunnes
moottori ampuu kerran.
5) Vie ilmaläpän (E) vipu asentoon auki
sitten käynnistysnuoraa kunnes moottori
käynnistyy. Anna moottorin käydä muutama
sekunti pitämällä trimmeriä paikallaan. Vapauta
esikaasutin vetämällä kaasutinvipua pohjaan
asti. Moottori jää nyt tyhjäkäynnille.
5) Tiukkaamisen aikana terä-kansi-kokonaisuus
voidaan pitää helposti paikallaan laittamalla
varusteisiin kuuluva ruuviavain tai ruuvimeisseli
niille tarkoitettuihin aukkoihin, kuten on jo
selitetty terän kiinnityksessä.
VAROITUS: älä käyta muoviruohosuojaa
nailonlankapää (pos C Fig. 4F) mukana olevaa
metalliterää.
3) Saada kaasujohdon kalibrointiruuvi (D) siten,
että johto voi vapaasti liikkua aukossa 1 mm
verran ennen kuin napaa (C) käytetään.
Tiukkaa nyt kuusikolomutteri (E).
4A) Virrankatkaisijan (STOP) johto: sovita kytkentä.
4B) Maadoitettu johto: liitä se kuten kuvassa.
kun asennat metalliteriä.
Käsikahvan on oltava aina kohtisuorassa
tankoon kuten kuvassa 2.
Etummainen turvasuojus on asennettava
kayttämällä toimitettuja lisätarvikkeita ja
kuvassa osoitetulla kokoonpanolla.
LÄMPIMÄN MOOTTORIN KÄYNNISTYS
Katkaisin STOP asentoon I (START). Kaasuvipu
minimiasentoon (vapaa). Ilmaläppävipu
asentoon auki
useamman kerran kupua (C) kunnes näet
polttoaineen palaavan tankkiin letkua (D) pitkin.
Vedä käynnistysnuoraa.
HUOMIO: Kaasuttimen pysäyttimen (B) ollessa
päällä terä pyörii.
6) MOOTTORIN PYSÄYTYS
Paina virrankatkaisinta, ja vie se asentoon 0
(STOP).
HUOMIO: moottorin pysähtymisen jälkeen
pyörivät osat, terä tai lankapää, jatkavat
pyörimistään muutaman sekunnin ajan. Pidä
koneesta tiukasti kiinni kunnes se on täysin
pysähtynyt.
HUOMIO: Hätätapauksessa pysähtymistä
vedä
voidaan lyhentää pitämällä terää maata vasten.
.Pumppaa painamalla
/
59

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux PARTNER B 321/34CC

This manual is also suitable for:

Partner b341/34ccPartner b 340/34ccPartner b 380/38cc