Electrolux PARTNER B 321/34CC Instruction Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

VIKOJEN ETSINTÄTAULUKKO
Tarkista, että STOP on asennosa (I).
Tarkista, että polttoainesäiliössä on
min. 25% sen tilavuudesta
polttoainetta.
Tarkista, että ilmanpuhdistin on
puhdas.
Poista ja puhdista sytytystulppa, ja
vaihda se uuteen jos tarpeellista.
Säädä kaasuttajan ruuvit.
Vaihda polttoainesuodatin.
Seuraa tarkasti leikkauslisätarvikkeiden
asennustoimenpiteitä.
Tarkista, että metalliterät ovat terävät.
Jos tarpeen, käänny jälleenmyyjän
puoleen.
Moottorissa on ongelmiai: Käänny valtuutetun myyjään puoleen.
Moottori
Moottori pyöril
ei käynnisty
huonosti tai ei
jaksa leikata
Moottori pyörii
mutta ei leikkaa
hyvin
/
61

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux PARTNER B 321/34CC

This manual is also suitable for:

Partner b341/34ccPartner b 340/34ccPartner b 380/38cc