Advertisement

Electrolux Outdoor Products
Via Como 72
23868 Valmadrera (Lecco)
ITALIA
Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671
Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.
© Electrolux Outdoor Products Italy
PN 249119 REV. 01 (12/02)
B 321 / 34cc
B 340 / 34cc
B 341 / 34cc
B 380 / 38cc
INSTRUCTION MANUAL
BRUGERHÅNDBOG
IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions
VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne
GB
DK
carefully and make sure you understand them before using
omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til
this unit. Retain these instructions for future reference.
senere henvisning.
LIBRETTO D'ISTRUZIONI
OHJEKIRJA
I
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni
TÄRKEÄÄ TIETOA: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja
FIN
attentamente e capirle bene prima di usare il
varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat
prodotto. Conservare per ulteriore consultazione.
käyttää tätä laitetta ja säilytä myöhempää tarvetta varten.
MANUEL D'INSTRUCTIONS
BRUKERHÅNDBOK
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet
VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene
F
N
appareil, veuillez lire atentivement les instructions et
nøye og forsikre deg om at du forstår dem før
assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les
du bruker enheten og oppbevar dem for sen-ere
instructions pour référence ultérieure.
bruk.
BETRIEBSANWEISUNG
MANUAL DO OPERADOR
WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler
D
P
Handha-bung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden
cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de
Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle
entendë--las antes de usar a serra e guarde para
Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren.
consulta futura.
MANUAL DE INSTRUCCIONES
EΓXEIPI∆IO XEIPIΣMOE
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lea atentamente las
ΣHMANTIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ: ∆ιαβάστε
E
instrucciones y asegúrese de entenderlas antes de
GR
πρoσεxτιxά αvτές τις οδηγίες xαι Φρovτίστε vα τις
utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la
xαταvoήσετε αvτ τo µηχάvηµα xαι Φuλάξτε το για
referencia en el futuro.
vα το σuµβοuλεύεστε στο µέλλοv.
HANDLEIDING
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NL
BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerüen használatba
HU
aandachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag
vett gépekre tudunk. Kérj ü hogy a gép használatba
te gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.
vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
BRUKSANVISNING
S
VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och
försäkra dig om att du förstår dem innan du använder
utrustningen och spara dem för framtida behov.
A.
1
2
3
B.
4
5
6
1
2
3
C.
4
5
D.
Partner
McCulloch
oil
oil
50:1
40:1
2%
2,5%
1 ltr
20 cm
3
25 cm
3
4
80
100
5
100
125
10
200
250
20
400
500
1
2
E.
F.
1
2
4
3
3
5
3
3
2T
oil
25:1
4%
40 cm
3
160
200
400
800

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux PARTNER B 321/34CC

 • Page 1 Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. te gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging. vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. BRUKSANVISNING ©...
 • Page 2 SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE A EC Declaration of Conformity : EU Overensstemmelseerklæring The undersigned, authorised by E.O.P.I., declares that the following Undertegnede, bemyndiget af E.O.P.I., erklærer herved, at følgende CORRECT GUARD NEEDED, WITH products: Petrol Brushcutter 34-38cc, manufactured by E.O.P.I., produkter: Benzindrevet Græstrimmer 34-38cc, E.O.P.I., DIFFERENT CUTTING ATTACHMENTS Valmadrera, Italia, are in accordance with the European Directives...
 • Page 3: Technical Data

  TECHNICAL DATA DISPLACEMENT (cm3) BORE AND STROKE (mm) 38x30 40x30 ENGINE OUTPUT (Kw) ENGINE SPEED AT MAX POWER (min-1) 8.000 8.000 MAXIMUM SPEED, NO LOAD (min-1) 10.000 10.000 MINIMUM SPEED (min-1) 2.800 2.800 BLADE SHAFT SPEED (min-1) 7.700 7.700 BLADE LOCKING NUT TIGHTENING TORQUE (Nm) DRY WEIGHT (kg) FUEL TANK CAPACITY (cm3) SOUND PRESSURE LEVEL (AT THE OPERATOR’S EAR) LpAav (dBA) (ISO7917)
 • Page 4: Datos Tecnicos

  DATOS TECNICOS CILINDRADA (cm3) DIAMETRO Y CARRERA (mm) 38x30 40x30 POTENCIA DEL MOTOR (Kw) REGIMEN DE MAXIMA POTENCIA (min-1) 8.000 8.000 VELOCIDAD MAXIMA EN VACIO (min-1) 10.000 10.000 VELOCIDAD AL MINIMO (min-1) 2.800 2.800 VELOCIDAD EJE/CUCHILLA (min-1) 7.700 7.700 LLAVE DE TORSION TORNILLO DE FIJACION DE LA CUCHILLA (Nm) PESO EN VACIO (Kg) CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (cm3) PRESION SONORA (AL OIDO DEL USUARIO) LpAav (dBA) (ISO 7917)
 • Page 5: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT SYLINTERIN TILAVUUS (cm3) HALKAISIJAxISKUNPITUUS (mm) 38x30 40x30 TEHO (kW) MOOTTORIN KIERR TÄYDELLÄ TEHOLLA (min-1) 8.000 8.000 MAKSIMINOPEUS TYHJÄNÄ (min-1) 10.000 10.000 MINIMINOPEUS (min-1) 2.800 2.800 TERÄNKANNATIN AKSELIN NOPEUS (min-1) 7.700 7.700 TERÄNLUKITSIJAMUTTERIN KIINNITYSPARI (Nm) MOOTTORIN PAINO (Kg) POLTTOAINESÄILIÖN tilavuus (cm3) KÄYTTÄJÄN KORVALLE TULEVAÄÄNENPAINE LpAav (dBA) (ISO 7917) ÄNENVOIMAKKUUSTASO TAATTU LwAav (dBA) (ISO 10884) POZIOM MIERZONEJ MOCY DZWIEKU LwAav (dBA) (ISO 10884)
 • Page 6 Read operator’s Wear safety clothing: 1 Approved safety glasses or face shield / 2 Approved safety helmet / 3 Do not smoke while re-fuelling manual carefully Approved ear defender / 4 Approved gloves / 5 Approved safety footwear or while operating the trimmer Leggere attentamente Abbigliamento di sicurezza: 1 Occhiali di protezione o visiera protettiva approvati / 2 Casco protettivo Non fumate durante il...
 • Page 7 Due to a constant product improvement programme, the factory eserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice. La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.
 • Page 8 A. SELOSTE MOOTTORI SYTYTYSTULPPA AKSELI ILMANSUODATTIMEN KANSI KAASUVIPU POLTTOAINESÄILIÖN KANSI PYSÄYTIN ÄÄNENVAIMENNIN OIKEANPUOLEINEN MOOTTORI/AKSELILIITOS KONTROLLINAPPULA DELTAN MUOTOINEN ETUMMAINEN TERÄ KÄDENSIJA NAILONLANKAPÄÄ TAKIMMAINEN KONTROLLIKÄDENSIJA VIRRANKATKAISIN (STOP) TURVASUOJUS ILMALÄPPÄVIPU TURVAVIPU KÄYNNISTIMEN KÄDENSIJA SIVUTURVASUOJUS TUKIRENGAS B. TURVALLISUUSNORMIT 1) Trimmerin käyttäjän tulee lukea tämä ohjekirja vakaassa asennossa.
 • Page 9 C. TURVALLINEN KÄYTTÖ Tätä laitetta on pidettävä vartalon oikealla etupuolta (terä tai nailonlanka) vyötärösi alapuolella. puolella, jotta pakokaasut poistuvat vapaasti NAILONLANKAPÄÄ: koneen käyttäjän läheltä eivätkä käyttäjän Varmista aina, että se on asennettu oikein (kts. vaatteet estä niiden vapautumista. Ellet ole luku ASENNUS ja siihen kuuluva taulukko) ja koskaan käyttänyt trimmeriä, tutustu siihen käytä...
 • Page 10 D. POLTTOAINESEKOITUS Käytä vain tämän käsikirjan suosittelemaa vanhempaa sekoitusta, koska tämä voi polttoainetta. aiheuttaa moottorivaurion. Tämä tuote on asennettu kaksitahtimoottorilla VAROITUS ja vaatii sen vuoksi kaksitahtista bensiiniä ja Älä tupakoi, kun lisäät polttoainetta sahaan. öljysekoitusta. Käytä tai lyijytöntä, vähintään 80 Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti.
 • Page 11 Tiukkaamisen aikana terä-kansi-kokonaisuus 5) Tiukkaamisen aikana terä-kansi-kokonaisuus voidaan pitää helposti paikallaan voidaan pitää helposti paikallaan laittamalla hammaspyörästössä oleviin niille tarkoitettuihin varusteisiin kuuluva ruuviavain tai ruuvimeisseli aukkoihin; pyöritä kantta kunnes nämä kaksi niille tarkoitettuihin aukkoihin, kuten on jo aukkoa osuvat yhteen. selitetty terän kiinnityksessä.
 • Page 12 L. KAASUTTAJAN SÄÄTÖ Anna huoltoliikkeen säätää kaasuttaja. kierros vastapäivään . Mikäli kierrosnopeus L: Neularuuvi (L) ohjaa polttoainesyöttöä matalilla on liian korkea . Kierrä ruuvia 1/8 kierrosta kierroksilla sekä kaasutettaessa tyhjäkäynniltä vastapäivään. täydelle kaasulle. Ruuvi (L):n säätö: kierrä I: Neularuuvi (I) ohjaa polttoainesyöttöä kevyesti kiinni myötäpäivään .
 • Page 13 VIKOJEN ETSINTÄTAULUKKO Moottori Moottori pyöril Moottori pyörii ei käynnisty huonosti tai ei mutta ei leikkaa jaksa leikata hyvin • Tarkista, että STOP on asennosa (I). Tarkista, että polttoainesäiliössä on • • min. 25% sen tilavuudesta polttoainetta. Tarkista, että ilmanpuhdistin on •...

This manual is also suitable for:

Partner b341/34ccPartner b 340/34ccPartner b 380/38cc

Table of Contents