Electrolux PARTNER B 321/34CC Instruction Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

L. KAASUTTAJAN SÄÄTÖ
Anna huoltoliikkeen säätää kaasuttaja.
L: Neularuuvi (L) ohjaa polttoainesyöttöä matalilla
kierroksilla sekä kaasutettaessa tyhjäkäynniltä
täydelle kaasulle. Ruuvi (L):n säätö: kierrä
kevyesti kiinni myötäpäivään
senjälkeen 1 kierros vastapäivään
kiihdytys ei ole tasainen kierrä vielä 1/8
kierrosta vastapäivään polttoainesyötön
lisäämiseksi.
H: Neularuuvi (H) ohjaa polttoainesyöttöä täydellä
kaasulla. Ruuvi (H): n säätö: kierrä kevyesti
kiinni myötäpäivään
M. HUOLTO
Tarkista ajoittain, että trimmerin kaikki ruuvit
ovat paikoillaan ja hyvin kiinni.
/
Vaihda vahingoittuneet, käytetyt, halkeilleet,
epätasaiset terät. Varmista aina, että terä tai
nailonlankapää on oikein asennettu (kts. luku
TERÄN ja NAILONLANKAPPÄÄN ASENNUS) ja
että terän lukitseva ruuvi on hyvin tiukattu.
1) ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS
(vähintään joka 25 työtunnin jälkeen).
Tukkeutunut suodatin aiheuttaa kaasuttimen
säädön muuttumisen vahentämällä tehoa,
lisäämällä polttoaineen kulutusta ja
synnyttämällä käynnistysvaikeuksia. Poista
suodattimen kansi kuten kuvassa. Puhdista
suodatinrasian sisus huolellisesti. Suodattimen
voi puhdistaa hienovaraisesti paineilmalla.
2) RASVAA KORKEANOPEUKSINEN
hammaspyörästö joka 50 tunnin jälkeen
hammaspyörästörasvalla, aukon (C) läpi.
3) SYTYTYSTULPPA
Poista ja puhdista aika ajoin (ainakin joka 50
tunti) sytytystulppa ja säädä elektrodien välinen
etäisyys (0,5/0,6 mm). Vaihda sytytystulppa, jos
N. NAILONLANGAN VAIHTO
PURKAMINEN
1) Löysennä nailonpään kannassa olevaa
sulkumutteria kääntämällä sitä myötäpäivään.
2) Poista alempi suojus. Poista tyhjä kela
alustaltaan ja irroita mikä tahansa langan osa.
UUDEN LANGAN TAKAISINKELAUS
3) Valmista 2 nailonlankaa, joiden pituus on n. 2,5
m/lanka ja halkaisija 2,4 mm. Pujota jokainen
langan alkupää puolan vastakkaisilla puolilla
sijaitseviin aukkoihin. Lukitse langan ääripää
pihdeillä estämään sen pääsyä ulos.
4) Kierrä molemmat langat kelalle
samansuuntaisesti.
60
. Kierrä
. Mikäli
. Kierrä senjälkeen 1
kierros vastapäivään
on liian korkea . Kierrä ruuvia 1/8 kierrosta
vastapäivään.
I: Neularuuvi (I) ohjaa polttoainesyöttöä
tyhjäkäynnillä (2800 min
HUOMIO: Tyhjäkäynnin säätö liian korkealle
kierrosluvulle saattaa aiheuttaa leikkaavan pään
liikeen.
Kun tarvitset kaasuttimen tarkempaa
kalibrointia käänny valtuutetun huoltoliikkeen
puoleen, jossa on kalibrointiin sopivat laitteet.
se on liian karstainen ja kulunut, joka
tapauksessa 100 työtunnin jälkeen. Jos se on
liian karstainen, tarkista kaasuttimen säätö,
öljysekoituksen prosenttimäärä 5% (1:20) ja
varmista, että öljy hyvää laatua ja 2-tahtisille
moottoreille valmistettua.
4) POLTTOAINESUODATIN
Kun puhdistat tai vaihdat
polttoainesuodattimen, ota tankin kansi pois ja
vedä suodatin ulos käyttämällä hakasta tai
pihtejä. Käänny huoltoliikkeesi puoleen ainakin
kerran vuodessa yleistä kunnossapitoa ja
sisäosien puhdistusta varten. Tämä vähentää
yhtäkkisiä ongelmia ja varmistaa koneellesi
täyden tehokkuuden ja pitkän eliniän.
SÄÄNNÖLLISESTI: jottei moottori
ylikuumentuisi, on tärkeää poistaa pöly ja lika
aukoista, sylinterin kannesta ja sylinterin rivoista
käyttämallä puista kaavinta.
PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS: tyhjennä
polttoainetankki ja käytä moottoria kunnes
jäljelle jäänyt polttoaine loppuu. Säilytä
trimmeriä kuivassa tilassa.
UUDELLEEN KOKOONPANO
5) Lukitse kummankin langan ääripää kahteen
vastakkaiseen uurteeseen.
6) Aseta puola uudelleen paikalleen ja pujota
lankojen ääripäät vastaaviin holkkeihin.
7) Vedä jokaista lankaa niin, että sitä tulee ulos
jokaiselta sivulta n. 12 cm.
8) Pane nailonlankapää takaisin kokoon kuten
esitetty: jousi, siimapuola ja sulkumutteri (kiristä
vastapäivään).
9) Huomaa: Jatkaaksesi nailonlankaa kun se
kuluu, paina siimapuolaa alaspäin ja käännä sitä
myötäpäivään syöttämään haluttu langan pituus
ulos.
. Mikäli kierrosnopeus
-1
).

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux PARTNER B 321/34CC

This manual is also suitable for:

Partner b341/34ccPartner b 340/34ccPartner b 380/38cc