Download Print this page

Bosch gsc 160 professional Original Instruction

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-460-003.book Page 1 Wednesday, April 23, 2014 12:35 PM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
3 609 929 C98 (2014.04) T / 129 EURO
GSC 160 Professional
de Originalbetriebsanleitung
pl Instrukcja oryginalna
en Original instructions
cs Původní návod k používání
fr
Notice originale
sk Pôvodný návod na použitie
es Manual original
hu Eredeti használati utasítás
pt Manual original
ru Оригинальное руководство по
it
Istruzioni originali
эксплуатации
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
uk Оригінальна інструкція з
da Original brugsanvisning
експлуатації
sv Bruksanvisning i original
kk Пайдалану нұсқаулығының
no Original driftsinstruks
түпнұсқасы
fi
Alkuperäiset ohjeet
ro Instrucţiuni originale
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
bg Оригинална инструкция
tr
Orijinal işletme talimatı
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl
Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija
ar
fa

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch gsc 160 professional

 • Page 1 OBJ_BUCH-460-003.book Page 1 Wednesday, April 23, 2014 12:35 PM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen GSC 160 Professional Germany www.bosch-pt.com 3 609 929 C98 (2014.04) T / 129 EURO de Originalbetriebsanleitung pl Instrukcja oryginalna sr Originalno uputstvo za rad en Original instructions cs Původní...
 • Page 2 OBJ_BUCH-460-003.book Page 3 Wednesday, April 23, 2014 12:36 PM GSC 160 2 608 635 243 (1x) 1 907 950 004 3 609 929 C98 | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 3: Safety Notes

  If from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged damaged, have the power tool repaired before use. or entangled cords increase the risk of electric shock. 3 609 929 C98 | (23.4.14) Bosch Power Tools...
 • Page 4: Product Description And Specifications

  5 Bottom cutter damaged. Have a damaged chip deflector replaced imme- 6 Adjustment screw, bottom cutter diately by an after-sales service centre for Bosch power 7 Fastening screw for bottom cutter tools. 8 Allen key* ...
 • Page 5: Working Advice

  5000 it is damaged. Have a damaged chip deflector replaced im- Stroke speed under load 3500 mediately by an after-sales service centre for Bosch power tools. Max. steel sheet cutting  Wear protective gloves while working and pay particu- capacity* lar attention to the mains cable.
 • Page 6: Maintenance And Service

  Tel.: (011) 4939375 If the replacement of the supply cord is necessary, this has to Fax: (011) 4930126 be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or- E-Mail: bsctools@icon.co.za der to avoid a safety hazard. Bosch Power Tools...
 • Page 7: Кәдеге Жарату

  ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere. E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz vă este legat la pământ.  Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei Кәдеге жарату...
 • Page 8: Utilizare Conform Destinaţiei

  în piesele afla- de asistenţă tehnică şi service post-vânzări Bosch. te în mişcare.  Purtaţi mănuşi de protecţie în timpul lucrului şi aveţi în ...
 • Page 9: Date Tehnice

  Solicitaţi imediat înlocu- irea unui deflector de aşchii deteriorat la un centru autorizat Grosime maximă tablă* de asistenţă tehnică şi service post-vânzări Bosch. Rază minimă curbă  Purtaţi mănuşi de protecţie în timpul lucrului şi aveţi în Greutate conform mod deosebit grijă...
 • Page 10: Întreţinere Şi Service

  Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita punerea în pericol a siguranţei exploatării, această opera- Aluminiu ţie se va executa de către Bosch sau de către un centru autorizat de asistenţă tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch. Reglarea distanţei dintre cuţite a ...