Download Print this page

Reglage Och Funktioner - Yamaha pdx-30 Owner's Manual

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
INLEDNING
PDX-30 är en portabel uppspelardocka som är avsedd för olika modeller av
iPhone och iPod. Enheten kan manövreras med fjärrkontrollen. Den iPhone
eller iPod som är placerad i enheten laddas också automatiskt så att du kan
spela musik så länge du vill.
Bokstäverna nedan (
etc.) fungerar som referens till illustrationerna på
det separata bladet "Snabbguide", för utförligare uppgifter.
Medföljande tllbehör
Fjärrkontroll [
] ...............................................................................................1
Nätadapter [
] ..................................................................................................1
(DC 15 V, 2,66 A, modellnummer: NU40-2150266-I3)
Nätsladd [
] .....................................................................................................1
Bruksanvisning (denna bok) ..............................................................................1
Snabbguide .........................................................................................................1
Upphovsrätt och logotyper
Phone
, Pod
"iPhone" och "iPod" är
varumärken som tillhör
Apple Inc., registrerade i
USA och andra länder.
ATT BYTA UT BATTERIET
I FJÄRRKONTROLLEN
1
2
Se tabellen nedan om enheten inte fungerar korrekt. Om det speciella problem du har inte finns med nedan, eller om anvisningarna inte hjälper, stäng av enheten,
dra ur nätsladden och kontakta Yamahas närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter.
Problem
Inget ljud
Kan nte ändra volymen på enheten
genom att ändra volymen på Phone eller
Pod.
dsplayen på Phone eller Pod ändras
nte när du trycker på fjärrkontrollens
volymknappar.
enheten kan nte manövreras med
fjärrkontrollen.

REGLAGE OCH FUNKTIONER

docknngstermnal [ ]
För anslutning av iPhone eller iPod. När din iPhone eller iPod är ansluten
kommer batteriet att laddas. Enheten går in i beredskapsläge när en iPhone
eller iPod kopplas bort. En iPhone eller iPod kan anslutas (eller kopplas bort)
när som helst.
/
För inställning av ljudnivån.
statusndkator (lysdod) [ ]
Visar enhetens aktuella status.
Lysdodens status
Släckt
Blinkar grönt
Blinkar grönt en gång
Tänds med grönt ljus
Tänds med grönt ljus och
blinkar rött
3
Blinkar rött
Blinkar rött en gång
dC IN 5 V-ngång [ ]
Anslut nätadaptern till den här ingången för strömförsörjning. När nätadaptern
är ansluten är enheten i beredskapsläge och förbrukar lite elektricitet. När en
iPhone eller iPod ansluts till enheten när denna är i beredskapsläge sätts den
på. När iPhone eller iPod kopplas bort återgår enheten till beredskapsläge.
FELSÖKNING
Orsak
iPhone eller iPod är inte ansluten ordentligt.
Programversionen för iPhone eller iPod har inte
uppdaterats.
Strömmen till enheten är avstängd.
Volymen är sänkt.
Skyddskretsarna har aktiverats på grund av alltför
hög volym.
Den här enheten har inte stöd för den iPhone eller
iPod som används, eller iPhone eller iPod är inte
ansluten ordentligt.

Sv
(Volymknappar) [ ]
denna enhets status
Enheten är i beredskapsläge. iPhone eller
iPod är inte ansluten, eller har avbrutit
uppspelningen. (Tänds dock i 30 sekunder
efter anslutning eller när en uppspelning
stoppas.)
Ansluter, vänta.
Justera volymnivån med volymknapparna
på enheten eller med fjärrkontrollen.
Enheten slås på. En iPhone eller iPod är
ansluten.
Blinkar rött i 2 sekunder: En iPod som det
inte finns stöd för har anslutits.
Blinkar ihållande rött: Anslutningen
misslyckades. (Anslut igen.)
Skyddskretsarna har aktiverats.
(Koppla ur nätadaptern och vänta en
stund.)
Den här enhetens volym är inställd på
högsta läget eller lägsta läget.
Åtgärd
Anslut iPhone eller iPod ordentligt.
Ladda ner senaste versionen av iTunes för att
uppdatera firmware-versionen på iPhone eller
iPod till den senaste.
Anslut nätadaptern korrekt.
Öka volymen.
Sänk volymen.
Använd en iPhone eller iPod som enheten har
stöd för.
Anslut iPhone eller iPod ordentligt.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha pdx-30

  Related Manuals for Yamaha pdx-30