Download  Print this page

AEG WKL 503 Operating And Installation Instructions

Wall mounted convector heater
Hide thumbs
   

Advertisement

WKL 503, WKL 753,
WKL 1003, WKL 1503,
WKL 2003, WKL 2503,
WKL 3003
Wand-Konvektor
Gebrauchs- und Montageanweisung
Wall mounted convector heater
Operating and Installation instructions
Convecteur mural
Notice d'utilisation et de montage
Wand-convector
Gebruiks- en Montagehandleiding
Convector mural
Instrucciones de utilización y montaje
Nástìnný konvektor
Návod k použití a montáži
Konwektory
Instrukcja u¿ytkowania i monta¿u
Конвектор
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Deutsch
English
Français
Nederlands
Español
Èesky
Polski
Pyccкий
ME95

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG WKL 503

  Related Manuals for AEG WKL 503

  Summary of Contents for AEG WKL 503

 • Page 1 WKL 503, WKL 753, WKL 1003, WKL 1503, WKL 2003, WKL 2503, WKL 3003 Wand-Konvektor Deutsch Gebrauchs- und Montageanweisung Wall mounted convector heater English Operating and Installation instructions Convecteur mural Français Notice d‘utilisation et de montage Wand-convector Nederlands Gebruiks- en Montagehandleiding Convector mural Español...
 • Page 2 Inhaltsverzeichnis Inhoudsoverzicht Spis treœci Deutsch Seite 4 - 9 Nederlands bladzijde 22 - 27 Polski strona 40 - 45 Gebrauchsanweisung 4 - 6 Gebruiksaanwijzing 22 - 24 Instrukcja obs¢ugi 40 - 42 Gerätebeschreibung Toestelbeschrijving Opis urz¤dzenia Bedienung Bediening Obs¢uga Sicherheitshinweise Veiligheidsaanwijzingen Wskazówki dotycz¤ce bezpieczeñstwa Pflege und Wartung Verzorging en onderhoud Czyszczenie i konserwacja Was tun wenn . . .?
 • Page 3 ≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 500 mm a a a...
 • Page 4: Návod K Použití

  Pro uživatele Návod k použití Elektrické přístroje je nutno zásadně používat s požadovanou Nejdůležitější informace opatrností, aby se vyloučilo potenciální riziko vlivem požáru, ve zkratce nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo zranění. Proto se smí přístroj používat pouze tím způsobem, který je popsán v tomto návodu. Jakékoliv užití, které neodpovídá doporučení výrobce, může mít za následek poškození...
 • Page 5: Bezpečnostní Pokyny

  Pro uživatele Omezení regulátoru teploty S oběma kolíky (3), které jsou umístěny na zadní straně spínací skříňky, je možno regulátor teploty fixovat na určité nastavení nebo omezit rozsah nastavení teploty. Pro fixování na požadovanou teplotu se musí zasunout kolík přesně protilehlého otvoru. Při omezení...
 • Page 6: Ošetřování A Údržba

  Pro uživatele Pro předměty jakéhokoliv druhu, jako nábytek, záclony, závěsy a textilie nebo ostatní hořlavé nebo  nehořlavé materiálu musejí být dodrženy k přístroji následující minimálně odstupy: ⇒ k výstupní mřížce vzduchu 500 mm ⇒ k bočním částem přístroje 100 mm ⇒...
 • Page 7: Instrukce K Montáži

  Pro odborníka Instrukce k montáži Instalaci a elektrickou přípojku přístroje musí provést odborník s přihlédnutím k těmto instrukcím k montáži. Obal přístroj a příslušenství odstraňte teprve na místě jeho instalace, přitom dejte pozor na přibalený sáček! Při vybalování dbejte na to, aby nezůstaly v obalovém materiálu žádné části příslušenství přístroje.
 • Page 8: Elektrická Přípojka

  Pro odborníka Přístroj se nesmí instalovat bezprostředně pod nástěnnou zásuvku.  Pokud se má přístroj pevně připojit na rozvodnou síť střídavého proudu (přípojnou  krabici), musí jej být možno oddělit od sítě všemi póly zařízením s mezerou mezi kontakty velikosti nejméně 3 mm. K tomu lze použít stykačů, vypínačů LS, pojistek atd. Instalace s pevně...
 • Page 9 Pro uživatele                        AEG                ...
 • Page 10 0 18 03 / 91 13 23 Tel. 02 31 / 96 50 22-11 Czech Republic 09 11 / 96 56 - 44 4 02 31 / 96 50 22-77 AEG Home Comfort Czech Kundendienstzentrale Hamburg K Hájùm 946 Georg-Heyken-Str. 4a 15500 Praha 5 - Stodulky...

This manual is also suitable for:

Wkl 753Wkl 1503Wkl 1003Wkl 2003Wkl 2503Wkl 3003