Download  Print this page

Ansluta Perifera Usb-enheter; Välja Språk För Menyerna På Skärmen (language/information) - Sony HMD-A420 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Ansluta perifera USB-enheter

Den här bildskärmen har en "upstream" USB-anslutning (på
baksidan) och fyra "downstream" USB-anslutningar (två på
vänster sida och två på höger sida). Med de här anslutningarna
kan du, med en USB-kabel av standardmodell, enkelt ansluta
andra enheter som stödjer USB (t.ex. tangentbord, möss, skrivare
och scannrar) till datorn.
Om du vill använda bildskärmen som en hubb för perifera USB-
enheter, ansluter du USB-kablarna som bilden nedan visar.
till USB-kompatibel
till USB-
dator
kompatibel
periferiutrustning
1
Slå på monitorn och datorn.
2
Anslut datorn till den fyrkantiga upstream-
anslutningen
med den medföljande USB-
kabeln.
Om du kör Windows
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna på
skärmen och väljer Generic USB Hub som standardinställning.
3
Anslut de perifera USB-kompatibla enheterna till de
rektangulära downstream-anslutningarna
Obs!
• Alla datorer och/eller operativsystem kan inte hantera USB. Se efter i
instruktionsboken till datorn om du är osäker.
• I de flesta fall måste drivrutiner för USB installeras på värddatorn. Mer
information finns i de olika periferienheternas instruktionsböcker.
• Bildskärmen fungerar som hubb för USB-anslutningar så länge
bildskärmen är påslagen eller är i energisparläge.
• Om du ansluter ett tangentbord eller mus till USB-anslutningarna och
sedan startar om datorn för första gången kan det hända att
perifierenheterna inte fungerar. Anslut först tangentbordet och musen
direkt till datorn och gör inställningarna för USB-enheterna. Därefter
kan du ansluta dem till den här bildskärmen.
• Tänk på att inte luta dig över bildskärmen när du ansluter USB-
kablarna. Den kan välta och du kan skada dig.
Välja språk för menyerna på
skärmen (LANGUAGE/
INFORMATION)
Det finns engelska, franska, tyska, italienska, spanska,
nederländska, svenska, ryska och japanska versioner av
skärmmenyerna. Standardinställningen är engelska.
1
Tryck mitt på kontrollknappen.
Se sidan 9 om du vill veta mer om hur du använder
kontrollknappen.
Rör på kontrollknappen m/M så att
2
INFORMATION markeras och tryck sedan mitt på
kontrollknappen igen.
till USB-
kompatibel
periferiutrustning
3
Välj
sedan språk genom att röra kontrollknappen </,.
• ENGLISH: engelska
• FRANÇAIS: franska
.
• DEUTSCH: tyska
• ITALIANO: italienska
• ESPAÑOL: spanska
• NEDERLANDS: nederländska
• SVENSKA
Stänga menyn
Tryck mitt på kontrollknappen en gång så återvänder du till huvudmenyn
MENU. Om du trycker två gånger återgår du till normalt visningsläge.
Om du inte trycker på några knappar stängs menyn automatiskt efter ca
30 sekunder.
Återställa till engelska
Se "Återställa justeringarna (ÅTERSTÄLL)" på sidan 11.
MENU
S L UT A
P I CTURE E F F ECT
S TOR L . / CENT ER
GEOME TR I
KONVERGENS
B I L D
F ÄRG
L ANGUAGE / I NFORMA T
Å T ERS T Ä L L
M E N U
SE L ECT
LANGUAGE
ENGL I SH
DEUT SCH
ESPAÑOL
SVENSKA
SE L ECT
M E N U
genom att röra kontrollknappen m/M. Välj
: ryska
: japanska
I
O
N
LANGUAGE/
/ I NFORMAT I ON
FRANÇA I S
I T A L I ANO
NEDER L AN S
D
EX I T
SE
7

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony HMD-A420

   Related Manuals for Sony HMD-A420

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: