Download  Print this page

Identifiera Delar Och Reglage - Sony HMD-A420 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Identifiera delar och reglage

Mer information finns på sidorna inom parentes.
Framsida
1 Kontrollknapp (sidan 9)
Kontrollknappen används för att visa menyer och göra
justeringar på bildskärmen, bl a ljus- och kontrastjusteringar.
2
2
2
2 ! (på/av)-knapp och strömindikator
(sidorna 6, 12, 15)
Med den här knappen slår du på och av bildskärmen.
Strömindikatorn lyser grönt när bildskärmen är påslagen, och
den blinkar antingen i grönt och orange, eller lyser orange när
bildskärmen är i energisparläge.
3
3 AC IN-uttag (sidan 6)
3
3
Här kopplar du in växelströmskabeln till bildskärmen.
MENU
Baksida
4 Videoingång (HD15) (sidan 6)
Här tas RGB-videosignaler (0,700 Vp-p, positiva) och
synksignaler in.
1 2 3 4 5
6
7
8
11 12 13 14 15
Stiftnr.
Signal
1
Röd
2
Grön
3
Blå
4
ID (jord)
5
DCC-jord*
6
Röd jord
7
Grön jord
8
Blå jord
9
DDC + 5V*
10
Jord
11
ID (jord)
12
Dubbelriktade data (SDA)*
13
H. synk
14
V. synk
15
Dataklocka (SCL)*
* DDC (Display Data Channel) är en VESA-standard.
5
5
5 USB (universell seriebuss) downstream-
5
anslutningar (sidan 7)
Använd de här anslutningarna för att ansluta perifera USB-
enheter till bildskärmen.
6 USB (universell seriebuss) upstream-anslutning
6
6
6
(sidan 7)
Använd den här anslutningen för att koppla bildskärmen till
en dator som kan hantera USB.
9
10
5
SE

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony HMD-A420

   Related Manuals for Sony HMD-A420

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: