Download  Print this page

De Beeldkleur Regelen (kleuren); Bijkomende Instellingen (scherm); De Instellingen Terugstellen (reset) - Sony HMD-A420 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

De beeldkleur regelen (KLEUREN)

Met de KLEUREN instellingen kunt u de beeldkleurtemperatuur
regelen door het kleurniveau van het witte kleurveld te
veranderen. De kleuren hebben een rode tint bij lage temperatuur
en een blauwe kleur bij hoge temperatuur. Deze regeling is handig
om de monitorkleuren af te stemmen op drukkleuren.
Deze instelling wordt gememoriseerd voor alle ingangssignalen.
1
Druk in het midden van de regeltoets.
Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
Beweeg de regeltoets m/M om
2
oplichten en druk nogmaals in het midden van de
regeltoets.
Het KLEUREN menu verschijnt op het scherm.
Beweeg de regeltoets </, om een
3
kleurtemperatuur te kiezen.
De vooringestelde kleurtemperaturen zijn 5000K, 6500K en
9300K. Doordat standaard 9300K is ingesteld, krijgt wit een
rode in plaats van een blauwe kleur wanneer de temperatuur
wordt verlaagd tot 6500K en 5000K.
4
Regel de kleurtemperatuur desgevallend handmatig
bij.
Beweeg eerst de regeltoets </, om USER te kiezen.
Beweeg vervolgens de regeltoets m/M om R (rood), G (groen)
of B (blauw) te kiezen en beweeg de regeltoets </, om te
regelen.
KLEUREN
USER
5000
K
6500
R
G
B
SE L ECT
Als u de kleurtemperatuur bijstelt, wordt de nieuwe
kleurinstelling gememoriseerd en opnieuw opgeroepen
telkens wanneer u USER kiest.
Bijkomende instellingen
(SCHERM)
U kunt het scherm handmatig demagnetiseren (degauss) en de
moiré-annulering te regelen.
1
Druk in het midden van de regeltoets.
Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
Beweeg de regeltoets m/M om
2
oplichten en druk nogmaals in het midden van de
regeltoets.
Het SCHERM menu verschijnt op het scherm.
Beweeg de regeltoets m/M om het onderdeel te
3
kiezen dat u wilt regelen.
Regel het gekozen onderdeel als volgt.
KLEUREN te laten
K
9300
K
5 0
5 0
5 0
EX I T
SCHERM te laten
x Het scherm demagnetiseren
De monitor wordt automatisch gedemagnetiseerd bij het
aanschakelen.
Om de monitor handmatig te demagnetiseren, beweegt
u eerst de regeltoets m/M om
Beweeg vervolgens de regeltoets ,.
Het scherm wordt gedurende ongeveer 5 seconden
gedemagnetiseerd. Als het een tweede maal moet worden
gedemagnetiseerd, moet u minstens 20 minuten wachten voor het
beste resultaat.
x Moiré-annulering regelen*
Wanneer er ellips- of golfpatronen op het scherm verschijnen,
moet u de moiré-annulering regelen.
Om de mate van moiré-annulering te regelen, beweegt
u eerst de regeltoets m/M om
te kiezen. Beweeg vervolgens de regeltoets </, tot
het moiré-effect minimaal is.
* Moiré is een natuurlijke storing die zachte, golvende lijnen op het
scherm doet verschijnen. Dit fenomeen ontstaat door de interferentie
tussen het patroon van het beeld op het scherm en het fosforpatroon van
de monitor.
Voorbeeld van moiré
De instellingen terugstellen
(RESET)
Deze monitor beschikt over de volgende twee
terugstelmogelijkheden. Gebruik het RESET menu om de
instellingen terug te stellen.
1
Druk in het midden van de regeltoets.
Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
Beweeg de regeltoets m/M om 0 RESET te laten
2
oplichten en druk opnieuw in het midden van de
regeltoets.
Het RESET menu verschijnt op het scherm.
Stel de instellingen als volgt terug.
Alle instelgegevens voor het huidige
ingangssignaal terugstellen (MODE)
Beweeg de regeltoets <.
Het onderdeel MODE wordt gekozen. Alle instelgegevens voor
het huidige ingangssignaal worden teruggesteld.
Merk op dat de volgende zaken op deze manier niet worden
teruggesteld.
• de schermmenutaal (pagina 7)
• de beeldrotatie (pagina 10)
Alle instelgegevens terugstellen naar de
fabrieksmatig ingestelde niveaus (ALLES)
Beweeg de regeltoets ,.
Het onderdeel ALLES wordt gekozen. Alle instelgegevens voor
het huidige ingangssignaal worden teruggesteld. Alle
instelgegevens (behalve de USER instellingen in het KLEUREN
menu) worden teruggesteld naar de fabrieksmatig ingestelde
niveaus.
Opmerking
De toetsen van de monitor werken ongeveer 5 seconden niet wanneer
ALLES wordt gekozen.
(DEMAGN.) te kiezen.
(ONDERDRUK MOIRE)
MENU
11
NL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony HMD-A420

   Related Manuals for Sony HMD-A420

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: