Download  Print this page

Justera Bildens Färg (fÄrg); Ytterligare Inställningar (bild); Återställa Justeringarna (ÅterstÄll) - Sony HMD-A420 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Justera bildens färg (FÄRG)
Med inställningarna i FÄRG kan du justera bildens
färgtemperatur genom att ändra färgnivå på det vita färgfältet.
Färgerna kan se rödaktiga ut om temperaturen är låg och blåaktig
om den är hög. Här kan du t ex justera bildskärmens färger efter
färgerna på en utskrift.
Inställningarna sparas i minnet för alla insignaler.
1
Tryck mitt på kontrollknappen.
Huvudmenyn MENU visas på skärmen.
Rör på kontrollknappen m/M så att
2
markeras och tryck sedan mitt på kontrollknappen
igen.
Menyn FÄRG visas på skärmen.
Rör kontrollknappen </, och välj färgtemperatur.
3
Förinställda färgtemperaturer är 5000K, 6500K och 9300K.
Eftersom standardinställningen är 9300K ändras vita färger
och får en rödaktig ton istället för en blåaktig ton när
temperaturen sänks till 6500K och 5000K.
4
Du kan även finjustera färgtemperaturen om det
behövs.
Välj först USER genom att röra på kontrollknappen </,.
Välj sedan R (röd), G (grön) eller B (blå) genom att röra på
kontrollknappen m/M och gör inställningarna med
kontrollknappen </,.
FÄRG
USER
5000
K
6500
R
G
B
SE L ECT
Om du fininställer färgtemperaturen lagras färginställningen i
minnet och återställs varje gång du väljer USER.
Ytterligare inställningar (BILD)
Du kan avmagnetisera skärmen och ställa in
moaréupphävningsnivån manuellt.
1
Tryck mitt på kontrollknappen.
Huvudmenyn MENU visas på skärmen.
Rör på kontrollknappen m/M så att
2
markeras och tryck sedan mitt på kontrollknappen
igen.
Menyn BILD visas på skärmen.
Använd kontrollknappen m/M och välj den
3
inställning du vill ändra.
Justera önskad inställning enligt instruktionerna som följer.
FÄRG
K
9300
K
5 0
5 0
5 0
EX I T
BILD
x Avmagnetisera skärmen
Bildskärmen avmagnetiseras automatiskt när strömmen slås på.
Om du vill avmagnetisera skärmen manuellt går du
(DEGAUSS) med kontrollknappen m/M.
först till
Sedan använder du kontrollknappen ,.
Skärmen avmagnetiseras under ca 5 sekunder. Om en andra
avmagnetiseringscykel krävs bör du vänta i minst 20 minuter för
bästa resultat.
x Justera moaré*
Om elliptiska eller vågiga mönster syns på skärmen justerar du
moaréupphävningsnivån.
Om du vill justera moaréupphävningsnivån går du först
(ELIMINERA MOARE) med kontrollknappen m/M.
till
Minimera sedan moaréeffekten med hjälp av
kontrollknappen </,.
* Moaré är en sorts naturlig störning som ger upphov till mjuka
vågmönster på skärmen. Det kan uppstå p g a störningar mellan bildens
mönster på skärmen och bildskärmens fosforpunktsmönster.
Exempel på moaré
Återställa justeringarna
(ÅTERSTÄLL)
Det finns två sätt att återställa bildskärmen till
fabriksinställningarna. Använd ÅTERSTÄLL menyn för att
återställa justeringarna.
1
Tryck på mitten av kontrollknappen.
Huvudmenyn MENU visas på skärmen.
Markera 0 ÅTERSTÄLL genom att röra
2
kontrollknappen m/M och tryck sedan på mitten av
kontrollknappen.
Menyn ÅTERSTÄLL visas på skärmen.
Återställ fabriksinställningarna enligt följande.
Återställa all justeringsinformation för den
aktuella insignalen (MODE)
Rör kontrollknappen <.
MODE-alternativet är valt. All information om inställningarna för
den aktuella insignalen återställs.
Tänk på att följande alternativ inte återställs genom den här
metoden.
• skärmmenyernas språk (sidan 7)
• bildens vridning (sidan 10)
Återställa all justeringsinformation till
fabriksinställningarna (ALLT)
Rör kontrollknappen ,.
Alternativet ALLT är valt. All information om inställningarna för
den aktuella insignalen återställs. All justeringsinformation
(förutom för inställningar för USER i FÄRG-menyn) återställs till
fabriksinställningarna.
Obs!
Bildskärmens knappar fungerar inte under ungefär 5 sekunder när du har
valt ALLT.
MENU
SE
11

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony HMD-A420

   Related Manuals for Sony HMD-A420

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: