Download Print this page

AEG SK 204 Operating And Installation Instructions

Portable convector.
Hide thumbs
   

Advertisement

SK 204, SK 204 T
Standkonvektor
Gebrauchs- und Montageanweisung
Portable Convector
Operating and Installation instructions
Convecteur mobile
Notice d'utilisation et de montage
Staande convector
Gebruiks- en Montagehandleiding
Pøenosné konvektory
Návod k obsluze a montáži
Álló konvektor
Kezelési és szerelési útmutató
Konwektory stoj¤ce
Instrukcja obsługi i monta¿u
Deutsch
English
Français
Nederlands
Èesky
Magyar
Polksi

Advertisement

   Related Manuals for AEG SK 204

   Summary of Contents for AEG SK 204

 • Page 1

  SK 204, SK 204 T Standkonvektor Deutsch Gebrauchs- und Montageanweisung Portable Convector English Operating and Installation instructions Convecteur mobile Français Notice d‘utilisation et de montage Staande convector Nederlands Gebruiks- en Montagehandleiding Pøenosné konvektory Èesky Návod k obsluze a montáži Álló konvektor Magyar Kezelési és szerelési útmutató...

 • Page 2

  Inhaltsverzeichnis Table of Contents Deutsch English 1. Gebrauchsanweisung _____________________________ 6 1. Operating instructions __________________________12 1.1 Gerätebeschreibung ___________________________ 6 1.1 Unit description _____________________________ 1 1. Bedienung ___________________________________ 6 1. Operation __________________________________ 1 1.3 Sicherheitshinweise ___________________________ 7 1.3 Safety instructions ___________________________ 13 1.4 Pflege und Wartung ___________________________ 8 1.4 Care and maintenance ________________________ 14 Was tun wenn .

 • Page 3

  110 mm 600 mm (nur SK 204 T) 175 mm ≤200 mm ≥150 mm ≥150 mm ≥500 mm...

 • Page 4

  Constructiegroep elektrische sada el. topného tìlesa Elektromos f¢t†test verwarmingselementen bezpeènostní termostat Biztonsági h†mérséklet Veligheids-temperatuurbegrenzer határoló ventilátor (jen u SK 204 T) Ventilator (alleen SK 04 T) Ventilátor (csak SK 204 T) provozní termostat Thermostaat H†mérséklet szabályzó R1/R2 topný odpor R1/R2 Verwarmingsweerstand R1/R2 F¢t†...

 • Page 5: Technische Daten

  Technische Daten Technical data SK 204 SK 204 T Type SK 204 SK 204 T Abmessung H / B / T 440/600/110 440/600/110 Dimensions H / W / D 440/600/110 440/600/110 Gewicht Weight Anschluss 1/N ~ 30 V 50/60 Hz...

 • Page 6

    1.    Elektrické přístroje je nutno zásadně používat s požadovanou opatrností, aby se vyloučilo potenciální riziko vlivem požáru, nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo zranění. Proto se smí přístroj používat pouze tím způsobem, který je popsán v tomto návodu. Jakékoliv použití, které neodpovídá doporučení výrobce, může mít za následek poškození, požár, zasažení...

 • Page 7

                             U modelu SK 204 T je pomocí spínače II spínán ventilátor.              a vytáhnout síťovou zástrčku z nástěnné...

 • Page 8

    Nenechávejte spadnout, vyčnívat nebo viset žádné předměty v jakémkoli otvoru přístroje (např. řetízky na krk). To může mít za následek smrtelné působení elektrického proudu a / nebo požáry. Nepoužívejte přístroj pro vystupování do výšky! Na přístroji se nesmí provádět žádné změny. Přístroj nenechávejte nikdy v provozu bez dozoru.

 • Page 9

    .    .1 y  y                                         ...

 • Page 10

  0 18 03 / 91 13 3 Tel. 0 31 / 96 50 -11 Czech Republic 09 11 / 96 56 - 44 4 0 31 / 96 50 -77 AEG Home Comfort Czech Kundendienstzentrale Hamburg K Hájùm 946 Georg-Heyken-Str. 4a 15500 Praha 5 - Stodulky...

This manual also for:

Sk 204 t

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: