Download  Print this page

Güvenlik Uyarıları - Siemens ET375GA11E Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Güvenlik
uyarıları
Güvenli kullanım
Sıvı ve katı yağ
Kızartılacak malzemelerin
doldurulması
Aşırı ısınan sıvı ve katı yağ
Sıcak cihaz
100
Bu cihaz sadece evlerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Cihazı sadece yemek hazırlamak
için kullanın.
Yetişkinlerin ve çocukların,
– bedensel veya zihinsel bakımdan cihazı
kullanabilecek durumda olmamaları,
– veya cihazı doğru ve emniyetli şekilde
kullanabilmek için gerekli bilgi ve tecrübeden
yoksun olmaları halinde cihazı gözetimsiz
kullanmaları yasaktır.
Çocukların cihazla oynamalarına engel olun.
Cihaz sadece sıvı veya katı yağla işletilmelidir!
Cihaz boş olarak işletilirse, sıcaklık koruma
düzeneği cihazı otomatik olarak kapatır.
Yağ seviyesi minimumun (alt işaret) altına indiğinde
sıvı veya katı yağ ikmal edin.
Dikkat: Yağ seviyesi alt işaretin altına düştüğünde
yangın tehlikesi vardır!
Dikkat, yanma tehlikesi! Fazla yaş gıda
maddelerinin veya büyük miktarların doldurulması
sıvı/katı fritöz yağının aşırı köpürmesine sebep
olur!
Dikkat, yangın tehlikesi! Cihazı sadece gözetim
altında işletin. Sıvı veya katı yağda kızartılacak
olan yemekler ancak sürekli gözetim altında
hazırlanmalıdır. Aşırı ısınan sıvı veya katı yağ
kolayca tutuşabilir!
Dikkat, yanma tehlikesi! Cihaz işletim esnasında
oldukça ısınır. Çocukları uzak tutun!
Sıcak fritözün yakınlarında suyla çalışırken özellikle
dikkat etmek gerekir! Patlama tehlikesi!
Kısa devre tehlikesi! Elektrikli cihazların kablolarını
kesinlikle sıcak pişirme yüzeylerinin üzerinden
geçirmeyin. Kablo izolasyonu eriyebilir.
Isıtıcı yukarı kaldırılmış olduğu sürece fritözü
çalıştırmayın.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: