Download  Print this page

Dikkat Etmeniz Gerekenler; Montaj öncesi - Siemens ET375GA11E Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dikkat etmeniz gerekenler

Montaj öncesi
Çevreyi koruma kriterlerine
uygun imha
Nakliyat hasarları
Elektrik bağlantısı
Kurulum ve bağlantılar
Bu kullanım kılavuzunu lütfen dikkatle okuyun.
Ancak bu şekilde cihazınızı emniyetli ve doğru
şekilde kullanabilirsiniz.
Kullanım ve montaj kılavuzunu itinayla saklayın.
Cihazı başkasına verdiğinizde, kılavuzları da
vermeyi unutmayın.
Cihazın ambalajını çıkarın ve ambalajı çevreyi
koruma kriterlerine uygun şekilde imha edin.
Bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazlar (waste
electrical and electronic equipment – WEEE)
hakkındaki 2002/96/AB sayılı Avrupa
Yönetmeliğiʼne göre işaretlenmiştir. Bu yönetmelik,
eski cihazların AB genelinde geçerli olmak üzere
geri alınmaları ve değerlendirilmeleri için şartları
belirlemektedir.
Ambalajını çıkardıktan sonra cihazı kontrol edin.
Nakliyat hasarı tespit edildiğinde cihazın bağlantısı
yapılmamalıdır.
Bağlantı kablosu hasarlıysa, tehlikeleri önlemek için
kablonun üretici tarafından eğitilmiş bir uzman
tarafından değiştirilmesi gerekir.
Özel montaj kılavuzunu lütfen dikkate alın.
99

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: