Download  Print this page

Siemens ET375GA11E Operating Instructions Manual Page 53

Hide thumbs

Advertisement

Ventilatie
Wat te doen in geval
van brand
Na het frituren
Glaskeramische afdekking
Olie of vet vervangen
Pas op, brandgevaar! Bewaar nooit brandbare
voorwerpen (zoals reinigingsmiddelen, spuitbussen)
in het apparaat.
Zorg voor een goede ventilatie (deuren, ramen
openen of afzuigkap inschakelen).
Pas op! Indien het apparaat onder een afzuigkap of
naast een randafzuiging is geplaatst, bestaat er
brandgevaar als de vetfilters verzadigd zijn!
• Schakel de friteuse uit of trek de stekker uit het
stopcontact!
• Haal de frituurmand uit het apparaat!
• Plaats de glazen afdekking op het apparaat!
• Schakel de afzuigkap direct uit, de afzuiging
wakkert het vuur aan!
Explosiegevaar! Nooit met water blussen!
Schakel de friteuse na gebruik uit. Reinig de friteuse
regelmatig.
Wanneer de friteuse niet in gebruik is, moet de
glaskeramische afdekking altijd op het apparaat
liggen omdat olie en vet zeer lichtgevoelig zijn.
Tijdens het frituren mag de glaskeramische afdekking
niet op het apparaat worden geplaatst.
Pas op, brandgevaar! Oude olie en oud vet hebben
de neiging om over te schuimen en vatten bij een
lage temperatuur vlam.
Vervang oude, vervuilde olie of oud, vervuild vet
wanneer de olie of het vet bruin wordt,
onaangenaam ruikt en/of vroegtijdig gaat walmen.
Olie/vet vervangen indien deze veel water bevat
(bijv. door het veelvuldig frituren van diepvries-
producten). Dit kunt u herkennen aan:
– opstijgende belletjes
– waterdruppels
– waterdamp
– hevig spatten
53

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: