Download Print this page

Makita HM0810T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

GB Demolition Hammer
F
Burineur
D
Meißelhammer
I
Martello demolitore
NL Breekhamer
E
Martillo demoledor
P
Martelo demolidor
DK Opbrydningshammer
S
Mejselhammare
N
Meiselhammer
SF Purkuvasara
GR Σφυρί κατεδάφισης
HM0810T
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita HM0810T

 • Page 1 Instruction Manual Burineur Manuel d’instructions Meißelhammer Betriebsanleitung Martello demolitore Istruzioni per l’uso NL Breekhamer Gebruiksaanwijzing Martillo demoledor Manual de instrucciones Martelo demolidor Manual de instruções DK Opbrydningshammer Brugsanvisning Mejselhammare Bruksanvisning Meiselhammer Bruksanvisning SF Purkuvasara Käyttöohje GR Σφυρί κατεδάφισης Οδηγίες χρήσεως HM0810T...
 • Page 3: Specifications

  10. Keep hands away from moving parts. 11. Do not leave the tool running. Operate the tool Model HM0810T only when hand-held. Blows per minute ............. 2,900 12. Do not point the tool at any one in the area when Overall length ............
 • Page 4: Maintenance

  MAINTENANCE ACCESSORIES CAUTION: CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and • These accessories or attachments are recommended unplugged before carrying out any work on the tool. for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might Replacement of carbon brushes (Fig.
 • Page 5: Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS Bij normale bediening behoort het gereedschap te trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk los- Model HM0810T raken, waardoor een defect of ongeluk kan ont- Aantal slagen/min........... 2 900 staan. Controleer of de schroeven goed zijn Totale lengte ............428 mm...
 • Page 6 BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN ONDERHOUD LET OP: Installeren of verwijderen van de beitel Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld (Fig. 1 en 2) en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens Belangrijk: onderhoud aan de machine uit te voeren. Controleer altijd of de machine is uitgeschakeld en zijn Vervangen van de koolborstels (Fig.
 • Page 7 ENH112-5-V3 ENGLISH DEUTSCH For European countries only Nur für europäische Länder EC-DECLARATION OF CONFORMITY CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG We declare under our sole responsibility that this product Hiermit erklärt wir unter unserer alleinigen Verantwortung, is in compliance with the following standards of standard- daß...
 • Page 8 ENH112-5-V3 NEDERLANDS PORTUGUÊS Alleen voor Europese landen Só para países Europeus EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE Wij verklaren hierbij uitsluitend op eigen verantwoorde- Declaramos sob inteira responsabilidade que este pro- lijkheid dat dit produkt voldoet aan de volgende normen duto obedece às seguintes normas de documentos nor- van genormaliseerde documenten, malizados,...
 • Page 9 ENH112-5-V3 SVENSKA SUOMI Endast för Europa Vain Euroopan maat EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna pro- Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote dukt överensstämmer med följande standardiseringar för on seuraavien standardoitujen dokumenttien standardien standardiserade dokument, mukainen, EN60745, EN55014, EN61000...
 • Page 12 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884096E994...