Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

NL
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
EN
User Manual
Fridge Freezer
FR
Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
DE
Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
2
20
37
56
S53630CSX2

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG S53630CSX2

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing S53630CSX2 Koel-vriescombinatie User Manual Fridge Freezer Notice d'utilisation Réfrigérateur/congélateur Benutzerinformation Kühl - Gefrierschrank...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. TECHNISCHE INFORMATIE................19 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 •...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat • te reinigen. Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte • doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen •...
 • Page 5 NEDERLANDS 2.3 Gebruik verlichting van huishoudelijke ruimten. WAARSCHUWING! 2.5 Onderhoud en reiniging Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische WAARSCHUWING! schokken. Gevaar voor letsel of schade • De specificatie van het apparaat mag aan het apparaat. niet worden veranderd. • Schakel het apparaat uit en trek de •...
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 3.1 Productoverzicht Groentelades Flessenrek Kastplateaus Vrieslades Flessenrek Typeplaatje Bedieningspaneel Deurplateaus 4. BEDIENING 4.1 Inschakelen 4.3 Temperatuurregeling Steek de stekker in het stopcontact. De temperatuur wordt automatisch geregeld. Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand...
 • Page 7: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS • zet de temperatuurknop op een Als de hogere stand om de maximale koelte omgevingstemperatuur te verkrijgen. hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de Een gemiddelde instelling is thermostaatknop op de over het algemeen het koudste instelling staat, kan meest geschikt.
 • Page 8: Koude Accumulators

  5.3 Ontdooien Verwijder de glasplaat boven de groentelade niet Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt om een goede u, voordat het gebruikt wordt, in het luchtcirculatie te koelvak of op kamertemperatuur laten garanderen. ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
 • Page 9: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 5.8 Vriesmandjes uit de vriezer Bij het terugzetten tilt u de voorkant van de korf een beetje op en schuift u hem verwijderen gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt De vriesmandjes hebben een limietstop u hem terug op zijn plaats schuiven.
 • Page 10: Onderhoud En Reiniging

  • Boter en kaas: dit moet in speciale om te voorkomen dat dit laatste warm luchtdichte bakjes gelegd of in wordt aluminiumfolie of plastic zakjes • Mager voedsel kan beter worden gewikkeld worden om zoveel mogelijk ingevroren dan vet voedsel. Zout lucht in te sluiten.
 • Page 11: Periodieke Reiniging

  NEDERLANDS 7.2 Eerste inschakeling Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt: LET OP! 1. Maak de binnenkant en de Laat, voordat u de stekker in accessoires schoon met lauw water het stopcontact steekt en de en wat neutrale zeep. koelkast voor de eerste keer 2.
 • Page 12: De Vriezer Ontdooien

  Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag compressormotor, waar het verdampt. een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft. Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het 1. Trek de stekker uit het stopcontact of koelvak regelmatig schoon te maken om schakel het apparaat uit.
 • Page 13: Probleemoplossing

  NEDERLANDS 8. PROBLEEMOPLOSSING WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. 8.1 Wat moet u doen als… Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat werkt niet. Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan. keld. De stekker zit niet goed in Steek de stekker goed in het het stopcontact.
 • Page 14: Het Lampje Vervangen

  Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er loopt water in de koel- De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer. kast. Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten het water in de waterop- de achterwand niet raken. vangbak loopt. Er ligt water op de vloer.
 • Page 15: Montage

  NEDERLANDS vermogen en vorm dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking van het lampje). 3. Plaats de afdekking van het lampje terug. 4. Steek de stekker in het stopcontact. 5. Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
 • Page 16 9.4 Nivellering apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes Zorg ervoor dat het apparaat waterpas aan de onderkant van het apparaat staat wanneer u het plaatst. Deze stand garanderen een nauwkeurig horizontale kan bereikt worden met de twee uitlijning.
 • Page 17 NEDERLANDS 3. Verwijder de deur van de draaipen 9. Schroef de schroeven van het van het middelste scharnier (2). onderste scharnier los en verwijder 4. Plaats de deksel van het bovenste het scharnier (8). 10. Schroef de onderste afdekpluggen scharnier in de gaten aan de tegenoverliggende zijde.
 • Page 18 Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat: • Alle schroeven zijn aangedraaid. • De magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast. • De deur goed open en dicht gaat. Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past.
 • Page 19: Technische Informatie

  NEDERLANDS 10. TECHNISCHE INFORMATIE 10.1 Technische gegevens Hoogte 1845 Breedte Diepte Maximale bewaartijd bij stroomuitval Spanning Volt 230 - 240 Frequentie De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de bonne- of buitenkant van het apparaat en op het energielabel. 11.
 • Page 20 10. TECHNICAL INFORMATION................36 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 21: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 22: Safety Instructions

  Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use • neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not store explosive substances such as aerosol •...
 • Page 23: Internal Light

  ENGLISH • Do not change the specification of • Before maintenance, deactivate the this appliance. appliance and disconnect the mains • Do not put electrical appliances (e.g. plug from the mains socket. ice cream makers) in the appliance • This appliance contains hydrocarbons unless they are stated applicable by in the cooling unit.
 • Page 24: Product Description

  3. PRODUCT DESCRIPTION 3.1 Product overview Vegetable drawers Bottle shelf Cabinet shelves Freezer drawers Bottle rack Rating plate Control panel Door shelves 4. OPERATION 4.1 Switching on 4.2 Switching off Insert the electrical plug into a wall To turn off the appliance, turn the socket.
 • Page 25: Daily Use

  ENGLISH To operate the appliance, proceed as • how often the lid is opened follows: • the quantity of food stored • turn the Temperature regulator • the location of the appliance. towards lower settings to obtain the If the ambient temperature minimum coldness.
 • Page 26: Positioning The Door Shelves

  5.4 Positioning the door shelves To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: 1. Gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes 5.6 Bottle rack...
 • Page 27: Hints And Tips

  ENGLISH At the time of putting it back, slightly lift the front of the basket to insert it into the freezer. Once you are over the end points, push the baskets back in their position. 6. HINTS AND TIPS 6.1 Normal operating sounds •...
 • Page 28: Care And Cleaning

  6.6 Hints for storage of frozen subsequently to thaw only the quantity required; food • wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the To obtain the best performance from this packages are airtight;...
 • Page 29: Periodic Cleaning

  ENGLISH 7.4 Periodic cleaning 7.6 Defrosting of the refrigerator CAUTION! Do not pull, move or Frost is automatically eliminated from the damage any pipes and/or evaporator of the refrigerator cables inside the cabinet. compartment every time the motor compressor stops, during normal use. CAUTION! The defrost water drains out through a Take care of not to damage...
 • Page 30: Troubleshooting

  A certain amount of frost will always form In order to speed up the defrosting on the freezer shelves and around the process, place a pot of warm water in top compartment. the freezer compartment. In addition, remove pieces of ice that break away Defrost the freezer when the frost layer before defrosting is complete.
 • Page 31 ENGLISH Problem Possible cause Solution The appliance is noisy. The appliance is not sup- Check if the appliance stands ported properly. stable. The lamp does not work. The lamp is in stand-by. Close and open the door. The lamp is defective. Refer to "Replacing the lamp".
 • Page 32: Installation

  Problem Possible cause Solution The food products' tem- Let the food products temper- perature is too high. ature decrease to room tem- perature before storage. Many food products are Store less food products at the stored at the same time.
 • Page 33: Electrical Connection

  ENGLISH Climate Ambient temperature class +16°C to + 43°C Some functional problems might occur for some types of models when operating outside of that range. The correct operation can only be guaranteed within the specified temperature range. If you have any doubts regarding where to install the appliance, please turn to the vendor, to our...
 • Page 34: Door Reversibility

  9.5 Door reversibility WARNING! Before carrying out any 3. Remove the door from the middle operations, remove the plug hinge pivot (2). from the power socket. 4. Place the cover of the upper hinge into the holes on the opposite side.
 • Page 35 ENGLISH 9. Screw off the screws of the lower 15. Place the upper door on the middle hinge and remove the hinge (8). hinge pivot (12). 10. Screw off the lower cover plugs and 16. Fix the door with upper hinge and fix screw them into the hole on the it with screws of it (13).
 • Page 36: Technical Information

  Do a final check to make sure that: • All screws are tightened. • The magnetic seal adheres to the cabinet. • The door opens and closes correctly. If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet.
 • Page 37 10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..............54 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 38: Consignes De Sécurité

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 39: Instructions De Sécurité

  FRANÇAIS N'endommagez pas le circuit frigorifique. • N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des • compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant. Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer •...
 • Page 40 • Utilisez toujours une prise de courant • Ne placez pas de produits de sécurité correctement installée. inflammables ou d'éléments imbibés • N'utilisez pas d'adaptateurs de produits inflammables à l'intérieur multiprises ni de rallonges. ou à proximité de l'appareil, ni sur •...
 • Page 41: Description De L'appareil

  FRANÇAIS • Retirez la porte pour empêcher les municipal pour obtenir des enfants et les animaux de s'enfermer informations sur la marche à suivre dans l'appareil. pour mettre l'appareil au rebut. • Le circuit frigorifique et les matériaux • N'endommagez pas la partie du d'isolation de cet appareil préservent circuit de réfrigération située à...
 • Page 42: Fonctionnement

  4. FONCTIONNEMENT 4.1 Mise en marche Toutefois, on obtiendra le réglage exact en tenant compte du fait que la Insérez la fiche dans la prise murale. température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs : Tournez le thermostat vers la droite sur •...
 • Page 43 FRANÇAIS Les tiroirs de congélation vous permettent de trouver facilement et rapidement les aliments dont vous avez besoin. Si vous devez stocker une grande quantité d'aliments, retirez tous les tiroirs et le bac à glaçons, sauf le bac inférieur qui doit être en place afin de permettre une circulation d'air optimale.
 • Page 44: Conseils

  5.8 Retrait des bacs de congélation du congélateur Les bacs de congélation sont équipés d'une butée afin d'empêcher leur retrait accidentel ou leur chute. Pour retirer le bac du congélateur, tirez-le vers vous et, lorsque vous atteignez la butée, retirez-le en inclinant la partie avant vers le haut.
 • Page 45 FRANÇAIS 6.4 Conseils pour la • Préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide réfrigération et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation ; Conseil utiles : • Enveloppez les aliments dans des • Viande (tous types de viande) : feuilles d'aluminium ou des sachets enveloppez-la dans des sachets en en plastique et assurez-vous que les...
 • Page 46: Entretien Et Nettoyage

  7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE AVERTISSEMENT! ATTENTION! Reportez-vous aux chapitres N'utilisez jamais de produits concernant la sécurité. abrasifs ou caustiques car ils pourraient endommager le revêtement. 7.1 Avertissements généraux 7.4 Nettoyage périodique ATTENTION! Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien ATTENTION! et de nettoyage.
 • Page 47 FRANÇAIS 7.5 En cas de non-utilisation prolongée Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes : 1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. 2. Retirez tous les aliments. 3. Dégivrez (si nécessaire) et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires.
 • Page 48: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Le dégivrage peut être accéléré en AVERTISSEMENT! plaçant un récipient d'eau chaude Ne touchez pas les dans le compartiment congélateur. produits congelés et les Retirez également les morceaux de surfaces givrées avec les glace au fur et à mesure qu'ils se mains humides.
 • Page 49 FRANÇAIS Anomalie Cause possible Solution L'éclairage ne fonctionne L'éclairage est en mode Fermez puis ouvrez la porte. pas. veille. L'ampoule est défec- Reportez-vous au chapitre tueuse. « Remplacement de l'am- poule ». Le compresseur fonctionne Il y a une erreur dans le Reportez-vous au chapitre en permanence.
 • Page 50: Fermeture De La Porte

  Anomalie Cause possible Solution La température à l'intérieur Le thermostat n'est pas ré- Augmentez/réduisez la tem- de l'appareil est trop basse/ glé correctement. pérature. élevée. La porte du four n’est pas Reportez-vous au chapitre fermée. « Fermeture de la porte ».
 • Page 51: Installation

  FRANÇAIS 9. INSTALLATION l'air circule librement à l'arrière de AVERTISSEMENT! l'appareil. Pour garantir un rendement Reportez-vous aux chapitres optimum si l'appareil est installé sous un concernant la sécurité. élément suspendu, la distance entre le haut de l’appareil et l'élément suspendu 9.1 Installation doit être de 100 mm minimum.
 • Page 52 électricien spécialisé. • Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité. • Cet appareil est conforme aux directives CEE. 9.4 Mise de niveau Lorsque vous installez l'appareil, veillez à...
 • Page 53 FRANÇAIS 9. Dévissez les vis de la charnière 15. Placez la porte supérieure sur le inférieure et retirez la charnière (8). gond de la charnière centrale (12). 10. Dévissez les caches inférieurs et 16. Fixez la porte à la charnière vissez-les dans les orifices du côté...
 • Page 54: Caractéristiques Techniques

  Faites une dernière vérification pour vous assurer que : • Toutes les vis sont bien serrées. • Le joint magnétique adhère bien à l'appareil. • La porte s'ouvre et se ferme correctement. Si la température ambiante est basse (par exemple, en hiver), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement.
 • Page 55 FRANÇAIS ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.
 • Page 56 9. MONTAGE.......................70 10. TECHNISCHE DATEN..................74 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 57: Sicherheitsinformationen

  DEUTSCH SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und •...
 • Page 58: Sicherheitsanweisungen

  Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts • keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder • Dampfstrahl. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten • Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
 • Page 59 DEUTSCH • Schließen Sie das Gerät nur an eine • Bewahren Sie keine entzündbaren ordnungsgemäß installierte Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf. Schutzkontaktsteckdose an. • Platzieren Sie keine entflammbaren • Verwenden Sie keine Produkte oder Gegenstände, die mit Mehrfachsteckdosen oder entflammbaren Produkten benetzt Verlängerungskabel.
 • Page 60: Gerätebeschreibung

  • Entfernen Sie die Tür, um zu Entsorgung des Gerätes wenden Sie verhindern, dass sich Kinder oder sich an Ihre kommunale Behörde. Haustiere in dem Gerät einschließen. • Achten Sie darauf, dass die • Der Kältekreislauf und die Kühleinheit in der Nähe des Isolierungsmaterialien dieses Gerätes...
 • Page 61: Betrieb

  DEUTSCH 4. BETRIEB 4.1 Einschalten des Geräts Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass Stecken Sie den Stecker in die die Temperatur im Inneren des Geräts Netzsteckdose. von verschiedenen Faktoren abhängt: • Raumtemperatur Drehen Sie den Temperaturregler im •...
 • Page 62 5.4 Positionierung der keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät. Türablagen 5.2 Lagern von gefrorenen Die Türablagen können in verschiedener Höhe positioniert werden; damit Lebensmitteln ermöglichen sie das Lagern verschieden Lassen Sie das Gerät bei der ersten großer Lebensmittelpackungen.
 • Page 63: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH Lagerzeit im Falle eines Stromausfalls oder Geräteausfalls verlängert. 5.8 Entnehmen von Gefrierkörben aus dem Gefriergerät Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein versehentliches Herausziehen oder ein Herausfallen verhindert. Um einen 5.6 Flaschenhalter Gefrierkorb aus dem Gefriergerät zu nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich, bis Im voreingestellten Flaschenhalter er den Anschlag erreicht.
 • Page 64: Hinweise Zum Einfrieren

  • Leises Klicken des Temperaturreglers, • Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und wenn sich der Kompressor ein- oder Knoblauch sollten im Kühlschrank ausschaltet. nicht unverpackt aufbewahrt werden. 6.2 Energiespartipps 6.5 Hinweise zum Einfrieren • Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, Im Folgenden finden Sie einige wertvolle und lassen Sie diese nicht länger...
 • Page 65: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH • Vergewissern Sie sich, dass die • Aufgetaute Lebensmittel verderben gefrorenen Lebensmittel vom Händler sehr schnell und eignen sich nicht für angemessen gelagert wurden. ein erneutes Einfrieren. • Achten Sie unbedingt darauf, die • Das Haltbarkeitsdatum auf der eingekauften gefrorenen Tiefkühlkostverpackung darf nicht Lebensmittel in der kürzest möglichen überschritten werden.
 • Page 66 Das gesamte Gerät muss regelmäßig sammelt sich in einer Auffangrinne und gereinigt werden: läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des 1. Reinigen Sie die Innenseiten und die Geräts über dem Kompressor, wo es Zubehörteile mit lauwarmem Wasser verdampft.
 • Page 67: Fehlersuche

  DEUTSCH Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die Stellen Sie eine Schale mit warmem Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 Wasser in das Gefrierfach, um den mm erreicht hat. Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie bereits während des 1. Schalten Sie das Gerät aus, oder Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, ziehen Sie den Netzstecker aus der die sich lösen lassen.
 • Page 68 Problem Mögliche Ursache Abhilfe Es liegt keine Spannung an Testen Sie, ob ein anderes der Steckdose an. Gerät an dieser Steckdose funktioniert. Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft. Das Gerät erzeugt Geräu- Das Gerät ist nicht ord- Kontrollieren Sie, ob das Gerät sche.
 • Page 69 DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Tür ist nicht richtig aus- Das Gerät ist nicht ausger- Siehe hierzu „Ausrichten des gerichtet oder berührt das ichtet. Gerätes“. Belüftungsgitter. Die Temperatur im Gerät ist Der Temperaturregler ist Stellen Sie eine höhere/niedri- zu hoch/niedrig. nicht richtig eingestellt.
 • Page 70: Montage

  Leistung und Form, die speziell für Prüfen Sie, ob die Lampe brennt. Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (Die maximal erlaubte Leistung finden Sie auf der Lampenabdeckung.) 3. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an. 4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
 • Page 71: Elektrischer Anschluss

  DEUTSCH mit zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen. 9.5 Wechseln des Türanschlags WARNUNG! ACHTUNG! Vor der Durchführung von Um einen einwandfreien Arbeiten am Gerät ist stets Betrieb bei der Netzstecker aus der Umgebungstemperaturen Steckdose zu ziehen. über 38 °C zu gewährleisten, muss zwischen den ACHTUNG! Geräteseiten und den...
 • Page 72 3. Entfernen Sie die Tür aus dem Stift 9. Lösen Sie die Schrauben des unteren des mittleren Scharniers (2). Türscharniers und entfernen Sie das 4. Setzen Sie die Abdeckung des Scharnier (8). 10. Schrauben Sie die unteren oberen Scharniers in die Löcher auf der gegenüberliegenden Seite.
 • Page 73 DEUTSCH Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass: • Alle Schrauben fest angezogen sind; • Die Magnetdichtung am Gerät anliegt. • Die Tür ordnungsgemäß öffnet und schließt. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im Winter) kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt.
 • Page 74: Technische Daten

  10. TECHNISCHE DATEN 10.1 Technische Daten Höhe 1845 Breite Tiefe Lagerzeit bei Störung Stunden Spannung Volt 230 - 240 Frequenz Die technischen Daten befinden sich auf Innenseite des Geräts sowie auf der dem Typenschild auf der Außen- oder Energieplakette.
 • Page 75 DEUTSCH...
 • Page 76 www.aeg.com/shop...

Table of Contents