Download Print this page

Whirlpool AKR601FXIX Instructions For Use Manual page 30

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ηλεκτρική σύνδεση
Η τάση του δικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που
αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών, στο
εσωτερικό του απορροφητήρα. Εάν ο απορροφητήρας
διαθέτει φις, συνδέστε τον σε πρίζα που συμμορφώνεται με
τους ισχύοντες κανονισμούς και βρίσκεται σε προσιτό
σημείο. Εάν ο απορροφητήρας δεν διαθέτει φις (απευθείας
σύνδεση με το δίκτυο) ή η πρίζα δεν βρίσκεται σε προσιτό
σημείο, τοποθετήστε ένα διπολικό διακόπτη βάσει των
κανονισμών που να εξασφαλίζει την πλήρη αποσύνδεση
από το δίκτυο στις συνθήκες της κατηγορίας υπέρτασης III,
σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού
καλωδίου πρέπει να γίνεται από την εξουσιοδοτημένη
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή από άλλο άτομο με
παρόμοια κατάρτιση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν να επανασυνδέσετε το
κύκλωμα του απορροφητήρα στην παροχή ρεύματος και να
ελέγξετε τη σωστή λειτουργία, πρέπει να βεβαιώνεστε
πάντα ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο
και ότι ΔΕΝ συμπιέζεται κατά την εγκατάσταση. Η
διαδικασία συνιστάται να εκτελείται από εξειδικευμένο
τεχνικό.
Καθαρισμός του απορροφητήρα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν δεν καθαρίζετε τα λάδια/λίπη
(τουλάχιστον 1 φορά το μήνα) μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά.
Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί με ουδέτερο απορρυπαντικό.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα ή οινόπνευμα.
Πριν χρησιμοποιήσετε τον
απορροφητήρα
Για την καλύτερη δυνατή χρήση του απορροφητήρα, σας
συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
και να φυλάξετε το εγχειρίδιο για περιπτώσεις ανάγκης.
Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρόλη
κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά καθώς
αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.
Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας δεν έχει υποστεί ζημιές
κατά τη μεταφορά.
Δήλωση συμμόρφωσης
Το προϊόν αυτό σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και
διατέθηκε στην αγορά σύμφωνα με τις ακόλουθες
προδιαγραφές:
- προδιαγραφές ασφαλείας της Οδηγίας
2006/95/ΕΚ περί χαμηλής τάσης (η οποία αντικαθιστά
την οδηγία 73/23/ΕΟΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις),
- απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας "EMC" 89/336/ΕΟΚ
που τροποποιήθηκε από τη μετέπειτα οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
Οδηγός εντοπισμού βλαβών
Αν ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί:
Έχετε συνδέσει καλά το φις στην ηλεκτρική πρίζα;
Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
Εάν η αναρρόφηση δεν είναι επαρκής:
Έχετε επιλέξει τη σωστή ταχύτητα;
Μήπως πρέπει να καθαρίσετε ή να αντικαταστήσετε τα
φίλτρα;
Οι έξοδοι του αέρα είναι φραγμένες;
Αν ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί:
Μήπως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα;
Έχετε τοποθετήσει σωστά το λαμπτήρα;
5019 318 33314/A
D
GB
F
NL
ΣΕΡΒΙΣ
Πριν καλέσετε το Σέρβις
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα
μόνοι σας (βλέπε "Οδηγός εντοπισμού βλαβών").
2. Σβήστε και ανάψτε πάλι τον απορροφητήρα, για να
βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί.
3. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, απευθυνθείτε στο
Σέρβις.
Δηλώστε:
τον τύπο της βλάβης,
το μοντέλο της συσκευής που αναγράφεται στην
πινακίδα στο εσωτερικό του απορροφητήρα και είναι
ορατή αφαιρώντας τα φίλτρα για λίπη,
την πλήρη διεύθυνσή σας,
τον αριθμό του τηλεφώνου σας,
τον αριθμό του Σέρβις (κάτω από την ένδειξη
SERVICE, στην πινακίδα που βρίσκεται στο εσωτερικό
του απορροφητήρα, πίσω από το φίλτρο για λίπη).
Εάν πρέπει να εκτελεστεί επισκευή, απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο Σέρβις (για να διασφαλιστεί η χρήση
γνήσιων ανταλλακτικών και η ορθή επισκευή).
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να επηρεάσει την
ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος.
E
P
I
GR

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Akr601fxwh