Download Print this page
Makita BHR202 Instruction Manual

Makita BHR202 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cordless Combination Hammer
GB
Багаторежимний бездротовий
UA
бурильний молоток
Młotowiertarka Akumulatorowa
PL
Ciocan combinat cu acumulatori
RO
Akku-Kombi-Bohrhammer
DE
Akkumulátoros kombikalapács
HU
Akumulátorové kombinované kladivo NÁVOD NA OBSLUHU
SK
Akumulátorové kombinované vrtací kladivo
CZ
BHR202
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita BHR202

 • Page 1 INSTRUCTION MANUAL Багаторежимний бездротовий ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ бурильний молоток Młotowiertarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciocan combinat cu acumulatori MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Kombi-Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros kombikalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorové kombinované kladivo NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorové kombinované vrtací kladivo NÁVOD K OBSLUZE BHR202...
 • Page 2 008829 008831 008836 008832 007575 007576 007577 001296 008830 007342 001298 007578...
 • Page 3 007579 001300 008838 008833 002449 008837 004223 007048 001145 008834 008835...
 • Page 4: Specifications

  23-2. Screwdriver 7-1. Hammering only 12-1. Action mode changing knob 8-1. Grip base 12-2. O symbol 8-2. Teeth 14-1. Depth gauge SPECIFICATIONS Model BHR202 Concrete 20 mm Capacities Steel 13 mm Wood 26 mm No load speed (min 0 - 1,100...
 • Page 5 Makita Corporation responsible mask and thickly padded gloves. manufacturer declare that the following Makita Be sure the bit is secured in place before machine(s): operation. Designation of Machine: Under normal operation, the tool is designed Cordless Combination Hammer to produce vibration.
 • Page 6: Functional Description

  If operating time has become excessively To insert the battery cartridge, align the tongue on • shorter, stop operating immediately. It may the battery cartridge with the groove in the housing result in a risk of overheating, possible burns and slip it into place. Always insert it all the way and even an explosion.
 • Page 7 Selecting the action mode assures smooth action and longer service life. Rotation with hammering Installing or removing the bit Fig.5 Clean the bit shank and apply bit grease before installing For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock the bit. button and rotate the action mode changing knob to the Fig.9 symbol.
 • Page 8 Remount the holder cap covers on the tool. tool will not increase the efficiency. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, Drilling in wood or metal any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always Fig.19 using Makita replacement parts. Fig.20 ACCESSORIES Use the optional drill chuck assembly.
 • Page 9 If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. SDS-Plus Carbide-tipped bits • Bull point • Cold chisel • Scaling chisel • Grooving chisel • Drill chuck assembly • Drill chuck S13 •...
 • Page 10 12-1. Ручка зміни режиму роботи 23-1. Ковпачок щіткотримача 8-1. Основа ручки 12-2. Символ "О" 23-2. Викрутка 8-2. Зубці 14-1. Обмежувач глибини ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BHR202 Бетон 20 мм Діаметр свердління Сталь 13 мм Деревина 26 мм Швидкість холостого ходу (хв.
 • Page 11 контролю може Позначення обладнання: призвести до травм. Багаторежимний бездротовий бурильний молоток Тримайте електроприлад за ізольовані № моделі/ тип: BHR202 поверхні держака під час виконання дії, за є серійним виробництвом та якої він може зачепити сховану Відповідає таким Європейським Директивам: електропроводку.
 • Page 12 призвести до опіку шкіри. огні. 14. Деякі матеріали мають у своєму складі Не слід кидати або ударяти акумулятор. токсичні хімічні речовини. Будьте уважні, Не слід використовувати пошкоджений щоб запобігти вдихання пилу та контактів зі акумулятор. шкірою. Дотримуйтеся правил техніки ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ безпеки...
 • Page 13 Дія вимикача. Вибір режиму роботи Обертання із відбиванням Fig.2 Fig.5 ОБЕРЕЖНО: Для свердлення бетону, кладки та ін., слід віджати Перед тим, як вставляти касету з акумулятором • кнопку блокування та повернути ручку зміни режиму в інструмент, слід перевірити належну роботу таким...
 • Page 14 Бокова ручка (допоміжна ручка) ПРИМІТКА: Глибиномір неможна використовувати у Fig.8 • положеннях, коли він б'ється об корпус ОБЕРЕЖНО: механізму. Для забезпечення безпечної роботи слід завжди • Пилозахисний ковпачок триматись за бокову ручку. Встановіть бокову ручку таким чином, щоб зубці на Fig.15 ручці...
 • Page 15 Ніколи не використовуйте газолін, бензин, • • Пластмасова валіза для транспортування розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх • Швидкозатискний патрон використання може призвести до зміни кольору, • Різні типи оригінальних акумуляторів та • деформації та появи тріщин. зарядних пристроїв виробництва компанії Makita...
 • Page 16 11-2. Osłona uchwytu 23-1. Pokrywka uchwytu szczotki 7-1. Tylko udar 12-1. Gałka zmiany trybu pracy 23-2. Śrubokręt 8-1. Podstawa uchwytu 12-2. Znak O SPECYFIAKCJE Model BHR202 Beton 20 mm Wydajność Stal 13 mm Drewno 26 mm Prędkość bez obciążenia (min 0 - 1 100 Liczba udarów na minutę...
 • Page 17 Makita: spowodować obrażenia. Opis maszyny: Gdy narzędzie podczas pracy może zetknąć Młotowiertarka Akumulatorowa się z ukrytymi przewodami elektrycznymi, Model nr/ Typ: BHR202 należy trzymać urządzenie izolowane jest produkowane seryjnie oraz uchwyty. Przecięcie przewodu elektrycznego pod jest zgodne wymogami określonymi...
 • Page 18 gorące, grożąc poparzeniem skóry. zużytych. ogniu mogą bowiem 14. Niektóre materiały zawierają substancje eksplodować. chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać Chronić akumulator przed upadkiem wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać uderzeniami. przepisów bezpieczeństwa podanych przez wolno używać uszkodzonego dostawcę materiałów. akumulatora.
 • Page 19 Włączanie Wybór trybu pracy Wiercenie udarowe Rys.2 Rys.5 UWAGA: Aby wiercić w betonie, cegle, itp., należy wcisnąć Przed włożeniem akumulatora do narzędzia • przycisk blokady i ustawić dźwignię zmiany trybu pracy zawsze sprawdź, czy język spustowy wyłącznika na znak . Należy do tego używać wierteł z ostrzami z działa prawidłowo i po zwolnieniu powraca do węgliku wolframu.
 • Page 20 Uchwyt boczny (pomocnicza rękojeść) UWAGA: wolno używać ogranicznika głębokości Rys.8 • wiercenia w pozycji, w której uderza on o korpus UWAGA: narzędzia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi • Osłona przeciwpyłowa należy zawsze korzystać z uchwytu bocznego. Zamontować zespół uchwytu bocznego w taki sposób, Rys.15 aby zęby na uchwycie znalazły się...
 • Page 21 Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, stronie. wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. Ustaw gałkę zmiany trybu pracy na znak AKCESORIA (WYPOSAŻENIE UWAGA: DODATKOWE) Kiedy zamontowany jest uchwyt wiertarski, nie • wolno pracować w trybie „Wiercenie udarowe".
 • Page 22 22-2. Apărătoarea capacului suportului 7-1. Percuţie simplă 12-1. Buton rotativ de schimbare a 23-1. Capacul suportului pentru perii 8-1. Baza mânerului modului de acţionare 23-2. Şurubelniţă SPECIFICAŢII Model BHR202 Beton 20 mm Capacităţi Oţel 13 mm Lemn 26 mm Turaţia în gol (min 0 - 1.100...
 • Page 23 Declaraţie de conformitate CE tăiere care intră în contact cu un fir aflat sub tensiune poate pune sub tensiune componentele Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, metalice neizolate ale maşinii electrice şi poate declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): produce un şoc electric asupra operatorului.
 • Page 24 nerespectarea normelor de securitate din acest Supraîncărcarea scurta durata manual de instrucţiuni poate provoca vătămări exploatare a acumulatorului. corporale grave. Încărcaţi cartuşul acumulatorului temperatura camerei, între 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ ENC007-5 F - 104 ゚ F). Lăsaţi un acumulator fierbinte să INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE se răcească...
 • Page 25 modurilor de acţionare. NOTĂ: Folosiţi o cârpă curată pentru a şterge depunerile Limitator de cuplu • de pe lentila lămpii. Aveţi grijă să nu zgâriaţi lentila Limitatorul de cuplu va acţiona atunci când se atinge o lămpii, deoarece calitatea iluminării va fi afectată. anumită...
 • Page 26 Unghiul de atac al burghiului (la operaţii de ATENŢIE: spargere, curăţare sau demolare) Asupra maşinii/burghiului este exercitată o forţă • enormă în momentul în care gaura este străpunsă, Fig.12 dacă gaura se înfundă cu aşchii şi particule, sau Burghiul poate fi fixat la unghiul de atac dorit. Pentru a dacă...
 • Page 27 şi fixaţi capacul pentru periile de carbon. Fig.23 Reinstalaţi apărătoarea capacului suportului pe sculă. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 28: Technische Daten

  11-2. Werkzeugverriegelung 22-2. Halterkappenabdeckung 7-1. Nur Schlag 12-1. Drehknopf zum Wechsel der 23-1. Kohlenhalterdeckel 8-1. Grifffläche Aktionsbetriebsart 23-2. Schraubendreher TECHNISCHE DATEN Modell BHR202 Beton 20 mm Leistungen Stahl 13 mm Holz 26 mm Leerlaufdrehzahl (min 0 - 1.100 Schläge pro Minute 0 - 4.000...
 • Page 29 Bezeichnung des Geräts: Kontakt Trennwerkzeugs einem Akku-Kombi-Bohrhammer stromführenden Kabel wird der Strom an die Modelnr./ -typ: BHR202 Metallteile des Elektrowerkzeugs und dadurch an in Serie gefertigt werden und den Bediener weitergeleitet, und der Bediener den folgenden EG-Richtlininen entspricht: erleidet einen Stromschlag.
 • Page 30 14. Manche Materialien enthalten Chemikalien, die Selbst wenn Akkublock schwer giftig sein können. Geben Sie Acht, dass Sie beschädigt oder völlig verbraucht ist, darf er diese nicht einatmen oder berühren. Lesen Sie nicht angezündet werden. Der Akkublock kann die Material-Sicherheitsblätter des Lieferers. in den Flammen explodieren.
 • Page 31 Einschalten Auswahl der Aktionsbetriebsart Schlagbohren Abb.2 Abb.5 ACHTUNG: Drücken Sie für Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk usw. Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in • die Arretiertaste nach unten, und stellen Sie den Werkzeug darauf, dass sich Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Auslöseschalter korrekt bedienen lässt und beim Symbol .
 • Page 32 am Werkzeug ausführen. Tiefenlehre Seitengriff (Zusatzgriff) Abb.14 Die Tiefenlehre ist ein patentes Hilfsmittel beim Bohren Abb.8 von Löchern mit gleicher Tiefe. Lösen Sie den seitlichen ACHTUNG: Griff und schieben Sie die Tiefenlehre in die Öffnung Verwenden Sie stets den Seitengriff, um die •...
 • Page 33 Verkürzung seiner Lebensdauer. In dem Augenblick, in dem der Bohrer in das • ACHTUNG: Material eindringt, wirken auf das Werkzeug und Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • den Bohrer enorme Kräfte. Halten Sie das beschrieben ist,...
 • Page 34 Verzunderungsmeißel • Nutenmeißel • Bohrfuttersatz • Bohrfutter S13 • Bohrfutteradapter • Spannfutterschlüssel S13 • Bohrer-/Meißelfett • Seitenzusatzgriff • Tiefenlehre • Ausblasvorrichtung • Staubschutzkappe • Staubabzugsvorrichtung • Schutzbrille • Kunststoffkoffer • Schlüsselloses Bohrmaschinenspannfutter • Verschiedene Arten von Makita-Originalakkus und • -Ladegeräten...
 • Page 35 7-1. Vésés 12-1. Működési mód váltó gomb 23-2. Csavarhúzó 8-1. Markolat szorítóbilincse 12-2. O jelölés 8-2. Fogak 14-1. Mélységmérce RÉSZLETES LEÍRÁS Modell BHR202 Beton 20 mm Teljesítmény Acél 13 mm 26 mm Üresjárati sebeség (min 0 - 1100 Lökés percenként...
 • Page 36 FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSRA ENH101-14 Csak európai országokra vonatkozóan VONATKOZÓ BIZTONSÁGI EK Megfelelőségi nyilatkozat FIGYELMEZTETÉSEK Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős Viseljen fülvédőt. A zajártalom halláskárosodást gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita okozhat. gép(ek): Ha a szerszámhoz mellékelték, használja a Gép megnevezése: kisegítő...
 • Page 37 ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT UTASÍTÁSOKAT Tippek a maximális élettartam eléréséhez FIGYELMEZTETÉS: Töltse fel az akkumulátort még mielőtt tejesen NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék lemerülne. (többszöri használatból adódó) mind alaposabb Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó...
 • Page 38 egyre jobban húzza a kioldókapcsolót. Engedje fel a Vésés kioldókapcsolót a leállításhoz. Fig.7 A lámpa felkapcsolása Vésési, kaparási vagy bontási műveletekhez nyomja le a reteszelőgombot és forgassa el a működési mód váltó Fig.3 kart jelöléshez. Használjon fúrórudat, bontóvésőt, VIGYÁZAT: kaparóvésőt, stb. Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a •...
 • Page 39 ÜZEMELTETÉS A vésőszerszám berakása vagy eltávolítása Tisztítsa meg a szerszámot és használjon szerszámzsírt Ütvefúrás a vésőszerszám behelyezése előtt. Fig.16 Fig.9 Állítsa a működési mód váltó gombot a jelöléshez. Helyezze a vésőszerszámot a gépbe. Fordítsa el a Állítsa a szerszám hegyét a furat tervezett helyére és vésőszerszámot és nyomja be amíg nem rögzül.
 • Page 40 és az akkumulátor eltávolításra Védőszemüveg • került mielőtt átvizsgálja a szerszámot vagy annak Műanyag szállítóbőrönd • karbantartását végzi. Gyorstokmány • Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, • Különböző típusú eredeti Makita akkumulátorok és • alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek töltők elszineződést, alakvesztést vagy repedést...
 • Page 41 7-1. Len zatĺkanie 12-1. Gombík na zmenu funkcie 23-2. Skrutkovač 8-1. Upínania podložka 12-2. Symbol O 8-2. Zub 14-1. Hĺbkomer TECHNICKÉ ÚDAJE Model BHR202 Betón 20 mm Výkony Oceľ 13 mm Drevo 26 mm Otáčky naprázdno (min 0 - 1100 Úderov za minútu...
 • Page 42 „živým“ vodičom môžu Vyhlásenie o zhode so smernicami spôsobiť vystavenie kovových časti elektrického náradia „živému“ prúdu a spôsobiť tak obsluhe Európskeho spoločenstva zasiahnutie elektrickým prúdom. Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca Používajte pevnú pokrývku hlavy prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky (bezpečnostnú...
 • Page 43 ENC007-5 POPIS FUNKCIE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POZOR: POKYNY Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja • vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok PRE JEDNOTKU akumulátora je vybratý. AKUMULÁTORA Inštalácia alebo demontáž kazety akumulátora Pred použitím jednotky akumulátora Fig.1 prečítajte všetky pokyny a záručné poznámky Pred vložením alebo...
 • Page 44 MONTÁŽ zo strany B pre otáčanie proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Keď je páčka vratného prepínača v neutrálnej polohe, POZOR: spúšťací prepínač sa nedá potiahnuť. Pred vykonaním akejkoľvek práce na nástroji vždy • skontrolujte, či je nástroj vypnutý a kazeta POZOR: akumulátora je vybratá.
 • Page 45 Hĺbkomer Sekanie / Osekávanie / Zbíjanie Fig.14 Fig.18 Hĺbkomer je šikovná pomôcka pri vŕtaní otvorov rovnakej Prepínač pracovných režimov nastavte na symbol hĺbky. Povoľte bočnú rukoväť a zasuňte hĺbkomer do Držte nástroj pevne oboma rukami. Zapnite nástroj a a otvorov na nej. Nastavte hĺbkomer na požadovanú hĺbku trochu naň...
 • Page 46 Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce.
 • Page 47 7-1. Pouze příklep 12-1. Volič provozního režimu 23-2. Šroubovák 8-1. Základna rukojeti 12-2. Symbol O 8-2. Zub 14-1. Hloubkoměr TECHNICKÉ ÚDAJE Model BHR202 Beton 20 mm Výkony Ocel 13 mm Dřevo 26 mm Otáčky naprázdno (min 0 - 1 100 Příklepů...
 • Page 48 Společnost Makita Corporation jako odpovědný Používejte tvrdou ochranu hlavy výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: (bezpečnostní přilbu), ochranné brýle a/nebo popis zařízení: obličejový štít. Běžné dioptrické brýle nebo Akumulátorové kombinované vrtací kladivo sluneční brýle NEJSOU ochranné brýle. Velice č. modelu/ typ: BHR202 se také...
 • Page 49 ENC007-5 POPIS FUNKCE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POZOR: POKYNY Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a AKUMULÁTOR je odpojen jeho akumulátor. Před použitím akumulátoru přečtěte Instalace a demontáž akumulátoru všechny pokyny a varovné symboly na (1) nabíječce, baterii výrobku...
 • Page 50 Přepínání směru otáčení omezovače točivého momentu. Fig.4 MONTÁŽ Tento nástroj je vybaven přepínačem směru otáčení. Stisknutím páčky přepínače směru otáčení v poloze A se POZOR: nástroj otáčí ve směru hodinových ručiček, zatímco při Před prováděním libovolných prací na nástroji se •...
 • Page 51 Hloubkoměr Vyfukovací nástroj (volitelné příslušenství) Fig.14 Fig.17 Hloubkoměr je šikovná pomůcka při vrtání otvorů stejné Po vyvrtání otvoru použijte k odstranění prachu z otvoru hloubky. Povolte boční rukojeť a zasuňte hloubkoměr do vyfukovací nástroj. otvoru na ní. Nastavte hloubkoměr na požadovanou Sekání...
 • Page 52 Nainstalujte kryty víčka zpět na nástroj. Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884810A974...