Download  Print this page

Advertisement

EN User manual
2
BC3331302
HU Használati útmutató
25

Advertisement

Chapters

   Also See for AEG BC3331302

   Related Manuals for AEG BC3331302

   Summary of Contents for AEG BC3331302

 • Page 1 EN User manual BC3331302 HU Használati útmutató...
 • Page 2: Table Of Contents

  12. INSTALLATION ............23 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 3: Safety Information

  ENGLISH 1. SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, careful- ly read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use cau- ses injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Page 4: Safety Instructions

  • Before maintenance cut the power supply. • Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass. • To remove the shelf supports first pull the front of the shelf support and then the rear end away from the side walls.
 • Page 5 ENGLISH way that it cannot be removed without • Do not let sparks or open flames to tools. come in contact with the appliance when you open the door. • Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installa- •...
 • Page 6: Product Description

  • Clean the appliance with a moist soft • Before replacing the lamp, disconnect cloth. Only use neutral detergents. Do the appliance from the power supply. not use abrasive products, abrasive • Only use lamps with the same specifi- cleaning pads, solvents or metal ob- cations.
 • Page 7: Initial Cleaning

  ENGLISH 4.1 Initial cleaning To change the time, press again and again until the indica- • Remove all accessories and removable tor for the Time of Day function shelf supports (if applicable). flashes. You must not set the Du- • Clean the appliance before first use. ration or End function at...
 • Page 8: Oven Functions

  5.2 Oven functions Oven function Application Off position The appliance is off. To activate the oven lamp without a cooking func- Light tion. Conventional To bake and roast on one oven level. The top and Cooking bottom heating elements operate at the same time.
 • Page 9: Setting The Clock Functions

  ENGLISH Clock function Application Time of day To set, change or check the time of day. Minute Minder To set a countdown time. This function has no effect on the operation of the oven. Duration To set how long the appliance must operate. To set when the appliance must be deactivated.
 • Page 10: Telescopic Runners

  10 www.aeg.com 7.1 Telescopic runners Pull out the right and left hand tele- scopic runners. °C Put the wire shelf on the telescopic runners and carefully push them into °C the appliance. Make sure you push back the tele- scopic runners fully in the appliance before you close the oven door.
 • Page 11: Helpful Hints And Tips

  ENGLISH 9. HELPFUL HINTS AND TIPS 9.1 Inner side of the door nium foil on the components when you cook. This can change the baking In some models, on the inner side of results and cause damage to the en- the door you can find: amel.
 • Page 12 12 www.aeg.com Conventional True Fan Cook- Cooking Cooking TYPE OF time Notes DISH Shelf Temp Shelf po- Temp [min] position [°C] sition [°C] Buttermilk 60 - 80 In a 26 cm cheesecake cake mould Apple cake 2 (left and 80 - 100...
 • Page 13 ENGLISH Conventional True Fan Cook- Cooking Cooking TYPE OF time Notes DISH Shelf Temp Shelf po- Temp [min] position [°C] sition [°C] Buns 12 - 20 In a baking tray Eclairs - one 25 - 35 In a baking level tray Eclairs - two 2 and 4...
 • Page 14 14 www.aeg.com Conventional True Fan Cook- Cooking Cooking TYPE OF time Notes DISH Shelf Temp Shelf po- Temp [min] position [°C] sition [°C] Vegetable 45 - 60 In a mould flan Quiches 50 - 60 In a mould Lasagne 180 -...
 • Page 15 ENGLISH Conventional True Fan Cook- Cooking Cooking TYPE OF time Notes DISH Shelf Temp Shelf po- Temp [min] position [°C] sition [°C] Hare 150 - 200 Cut in pieces Pheasant 90 - 120 Whole FISH Conventional True Fan Cook- Cooking Cooking TYPE OF time...
 • Page 16: Turbo Grilling

  16 www.aeg.com 9.7 Turbo Grilling Beef Shelf posi- Temperature TYPE OF DISH Quantity Time [min] tion [°C] Roast beef or fil- per cm of 1 or 2 5 - 6 190 - 200 let, rare thickness Roast beef or fil-...
 • Page 17 ENGLISH TYPE OF Quantity Shelf posi- Temperature Time [min] DISH tion [°C] Chicken , half 400 - 500 g 1 or 2 190 - 210 35 - 50 each Chicken, pou- 1 - 1.5 kg 1 or 2 190 - 210 50 - 70 lard Duck...
 • Page 18: Care And Cleaning

  18 www.aeg.com 10. CARE AND CLEANING WARNING! 10.1 Cleaning the door gasket Refer to the Safety chapters. • Regularly do a check of the door gas- ket. The door gasket is around the • Clean the front of the appliance with a frame of the oven cavity.
 • Page 19 ENGLISH Pull the rear shelf support rail away from the side wall and remove it. Installing the shelf supports 10.4 Oven lamp Install the shelf supports in the opposite WARNING! sequence. Be careful when you change the oven lamp. There is a risk of elec- The rounded ends of the shelf trical shock.
 • Page 20 20 www.aeg.com Removing the oven door and the glass panel Fully open the door and identify the hinge to the right side of the door. Push the tightening component until it pulls back. Hold the pushed component with one hand. Use a screwdriver with the other hand to lift and turn the right side hinge lever.
 • Page 21 ENGLISH Lift and turn the lever on the left hinge. Close the oven door to the first opening position (halfway). Then pull forward and remove the door from its seat. Put the door on a soft cloth on a sta- ble surface.
 • Page 22: What To Do If

  22 www.aeg.com Turn the two fasteners by 90° and remove them from their seats. 90° Carefully lift (step 1) and remove (step 2) the glass panels one by one. Start from the top panel. Clean the glass panels with water and soap.
 • Page 23: Installation

  ENGLISH Problem Possible cause Remedy The oven does not heat The clock is not set. Set the clock. The oven does not heat The necessary settings Make sure that the set- are not set. tings are correct. The oven does not heat The fuse in the fuse box Do a check of the fuse.
 • Page 24: Electrical Installation

  24 www.aeg.com 12.2 Electrical installation WARNING! Only a qualified person must do the electrical installation. min. 550 The manufacturer is not responsi- ble if you do not follow the safety precautions from the chapter min. 560 "Safety Information". This appliance is supplied with a main plug and a main cable.
 • Page 25 12. ÜZEMBE HELYEZÉS ........... 48 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben...
 • Page 26: BiztonsÁgi InformÁciÓk

  26 www.aeg.com 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan ol‐ vassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzem‐ be helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érde‐ kében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
 • Page 27: BiztonsÁgi ElŐÍrÁsok

  MAGYAR emeket. Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt. • A készülék tisztításához ne használjon gőzölős taka‐ rítógépet. • A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból. • Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóesz‐ közt a sütőajtó...
 • Page 28 28 www.aeg.com 2.2 Használat • Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell el‐ VIGYÁZAT végeznie. Sérülés-, égés-, áramütés- és • A készüléket kötelező földelni. robbanásveszély. • Ellenőrizze, hogy az adattáblán sze‐ replő elektromos adatok megfelelnek- • A készüléket háztartási környezetben e a háztartási hálózati áram paraméte‐...
 • Page 29 MAGYAR – A főzés befejezése után ne tárolja a használjon. Ne használjon súrolószert, nedves edényeket vagy az ételt a ké‐ súrolószivacsot, oldószert vagy fém szülékben. tárgyat. • Amennyiben tűzhelytisztító aeroszolt – A tartozékok kivételekor vagy ber‐ használ, tartsa be a tisztítószer cso‐ akásakor óvatosan járjon el.
 • Page 30: TermÉkleÍrÁs

  30 www.aeg.com 3. TERMÉKLEÍRÁS Grill Sütőlámpa Ventilátor Hátsó fali fűtőelem Polcvezető sín, eltávolítható Adattábla Polcszintek 3.1 Sütő tartozékai • Huzalpolc Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sü‐ tőedényekhez. • Sütő tálca Kezelőpanel Tortákhoz és süteményekhez. Sütőfunkciók szabályozógombja • Grillező / sütőedény Bekapcsolás-visszajelző Sütemények és húsok sütéséhez, illet‐...
 • Page 31: Napi HasznÁlat

  MAGYAR 4.3 Előmelegítés Hagyja tíz percig működni a készülé‐ ket. Üres készülékkel végezzen előmelegí‐ Állítsa be a funkciót és a maxi‐ tést, hogy kiégesse a visszamaradt zsírt. mális hőmérsékletet. Állítsa be a funkciót és a maxi‐ Hagyja tíz percig működni a készülé‐ mális hőmérsékletet.
 • Page 32: ÓrafunkciÓk

  32 www.aeg.com Sütőfunkció Alkalmazás Nagyobb húsdarabok elkészítéséhez. A grillező Infrasütés elem és a sütőventilátor egyszerre üzemel és kerin‐ geti a forró levegőt az étel körül. Hőlégbefú‐ Többféle étel egyszerre való sütése azonos hőmér‐ vás, nagy sékleten, a sütő több szintjén anélkül, hogy az egyik hőfok...
 • Page 33: TartozÉkok HasznÁlata

  MAGYAR Nyomja meg többször a Kiválasztó ző villogni kezd, és két percig hang‐ gombot, amíg a kívánt óra funkció jelzés hallható. visszajelzője villogni nem kezd. Az Időtartam és a Befejezés funkciók használatakor a sütő automatikusan kikapcsol. A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg egy gombot.
 • Page 34: TovÁbbi FunkciÓk

  34 www.aeg.com Helyezze a huzalpolcot a teleszkó‐ pos sütősínekre, majd óvatosan tol‐ ja be a sütő belsejébe. °C Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellen‐ őrizze, hogy a teleszkópos sütősíne‐ ket ütközésig a helyükre tolta-e. Későbbi használatra őrizze a te‐ FIGYELEM leszkópos sütősínek szerelési út‐...
 • Page 35 MAGYAR • A sütőben öt polcszint található. A • Ha egyszerre két sütő tálcát használ, polcszintek számozása a sütő aljától legyen egy üres szint közöttük. felfelé történik. 9.3 Húsok és halak sütése • A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegőt, és a •...
 • Page 36 36 www.aeg.com Hőlégbefúvás, Alsó + felső sütés nagy hőfok Sütési ÉTEL TÍPU‐ Megjegyzé‐ idő Hő‐ Hő‐ Polcma‐ Polcma‐ [perc] mérs. mérs. gasság gasság [°C] [°C] Almatorta 2 (bal és 80 - 100 Két darab 20 (almás pite) jobb) cm-es sütő‐...
 • Page 37 MAGYAR Hőlégbefúvás, Alsó + felső sütés nagy hőfok Sütési ÉTEL TÍPU‐ Megjegyzé‐ idő Hő‐ Hő‐ Polcma‐ Polcma‐ [perc] mérs. mérs. gasság gasság [°C] [°C] Molnárka 12 - 20 Sütő tálcán Képviselő‐ 25 - 35 Sütő tálcán fánk – egy szinten Képviselő‐...
 • Page 38 38 www.aeg.com TÉSZTAFÉLÉK Alsó + felső sü‐ Hőlégbefúvás, tés nagy hőfok ÉTEL TÍPU‐ Sütési Megjegyzé‐ Hő‐ Hő‐ idő [perc] Polcma‐ Polcma‐ mérs. mérs. gasság gasság [°C] [°C] Vajastészta- 40 - 50 Formában kosárka Zöldséges 45 - 60 Formában pite Quiche 50 - 60 Formában...
 • Page 39 MAGYAR Hőlégbefúvás, Alsó + felső sütés nagy hőfok ÉTEL TÍPU‐ Sütési Megjegyzé‐ Hő‐ Hő‐ idő [perc] Polcma‐ Polcma‐ mérs. mérs. gasság gasság [°C] [°C] Pulyka 210 - egészben Kacsa 120 - egészben Liba 150 - egészben Nyúlhús 60 - 80 feldarabolva Vadnyúl 150 -...
 • Page 40 40 www.aeg.com Mennyiség Grill Sütési idő [perc] ÉTEL TÍPUSA Darab Polcma‐ Hő‐ Első ol‐ Második gasság mérs. oldal [°C] Csirke (félbe 1000 maxi‐ 30 - 35 25 - 30 vágva) mális Kebab maxi‐ 10 - 15 10 - 12 mális Csirkemell maxi‐...
 • Page 41 MAGYAR Borjú ÉTEL TÍPUSA Mennyiség Polcmagas‐ Hőmérséklet Idő [perc] ság [°C] Borjú roston 1 kg 1 vagy 2 160 - 180 90 - 120 Borjúcsülök 1,5 - 2 kg 1 vagy 2 160 - 180 120 - 150 Bárány ÉTEL TÍPUSA Mennyiség Polcmagas‐...
 • Page 42: ÁpolÁs És TisztÍtÁs

  42 www.aeg.com Polcmagasság Hőmérséklet ÉTEL TÍPUSA Idő [óra] [°C] 1 szint 2 szint Fűszernövény 40 - 50 2 - 3 GYÜMÖLCS Polcmagasság Hőmérséklet ÉTEL TÍPUSA Idő [óra] [°C] 1 szint 2 szint Szilva 60 - 70 8 - 10 Sárgabarack...
 • Page 43 MAGYAR VIGYÁZAT VIGYÁZAT Legyen óvatos, amikor kiveszi a Karbantartás előtt győződjön polctartókat. A katalitikus pane‐ meg arról, hogy a készülék le‐ lek nincsenek rögzítve a sütő fa‐ hűlt. Égésveszély! lához, és kidőlhetnek, amikor a polctartókat eltávolítja. A vezetősínek levétele Húzza el a polctartó sín elejét az ol‐ dalfaltól.
 • Page 44 44 www.aeg.com 10.4 Sütőlámpa Tisztítsa meg az üveg lámpaburkola‐ tot. VIGYÁZAT Cserélje ki a sütő izzóját egy megfe‐ Legyen óvatos, amikor a sütő‐ lelő, 300 °C-ig hőálló sütőizzóra. lámpát cseréli. Áramütés veszé‐ Használjon az eredetivel megegyező lye áll fenn. típusú sütőlámpa izzót.
 • Page 45 MAGYAR A benyomott alkatrészt tartsa az egyik kezével. A másik kezével egy csavarhúzó segítségével emelje fel és fordítsa el a jobb oldali zsanér‐ kart. Keresse meg az ajtó bal oldalán lé‐ vő zsanért. Emelje meg és fordítsa el a bal ol‐ dali zsanéron lévő...
 • Page 46 46 www.aeg.com Csukja vissza a sütőajtót az első nyitási pozícióig (félig). Ezután húz‐ za előre és emelje ki az ajtót a he‐ lyéről. Helyezze az ajtót egy stabil felületre leterített puha ruhára. Oldja ki a reteszelőrendszert az üveglapok kiszereléséhez. A két rögzítőt forgassa el 90°-kal, majd húzza ki azokat a helyükről.
 • Page 47: Mit Tegyek, Ha

  MAGYAR Az üveglapokat egyenként, óvato‐ san emelje fel (1. lépés), és távolít‐ sa el (2. lépés). A felső üveglappal kezdje. Tisztítsa meg az üveglapokat mosó‐ szeres vízzel. Óvatosan szárítsa meg az ajtó üveglapjait. A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
 • Page 48: Üzembe HelyezÉs

  48 www.aeg.com Jelenség Lehetséges ok Javítási mód Nem működik a sütőlám‐ Hibás a sütőlámpa. Cserélje ki a sütőlámpát. A kijelzőn a következő Áramkimaradás volt. Állítsa be az órát. látható: 12.00 Gőz- és páralecsapódás Az ételt túl sokáig hagyta A sütés befejezése után észlelhető...
 • Page 49 MAGYAR 12.3 Kábel Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez használható vezetéktípusok: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F A vezeték szükséges keresztmetszete az összteljesítmény (lásd az adattáblán) és az alábbi táblázat alapján állapítható meg: Összteljesít‐ Vezeték kereszt‐...
 • Page 50 50 www.aeg.com...
 • Page 51 MAGYAR...
 • Page 52 www.aeg.com/shop...

This manual also for:

Be3003021

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: