Download Print this page

Philips SC527X User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

User manual
EN
Príručka užívateľa
SK
3
25
SC527X

Advertisement

loading

  Also See for Philips SC527X

  Summary of Contents for Philips SC527X

 • Page 1 SC527X User manual Príručka užívateľa...
 • Page 3: Table Of Contents

  Table of contents Cleaning and maintenance Introduction Storage General description Replacement Important Environment Preparing for use Guarantee and support Using the appliance Troubleshooting...
 • Page 4: Introduction

  VisaPure Essential combines gentle rotating and vibrating Thank you for choosing to buy Philips VisaPure Essential. movements to cleanse deeply, remove impurities and Before you get started, we hope you will register your make-up to leave skin feeling soft and fresh.
 • Page 5: General Description

  2 General Additional brush heads for different skin types and purposes are available separately. description (Fig. 1) Ready to get started? Use VisaPure Essential twice daily to enjoy soft, cleansed skin and reveal your natural radiance. We hope you and your skin will enjoy using VisaPure Essential.
 • Page 6: Important

  Brush head. Your VisaPure Essential comes with one The types of brush heads included depend on the or more of the following brush heads: VisaPure Essential type purchased. • Normal brush head • Sensitive brush head • Extra sensitive brush head 3 Important •...
 • Page 7 3.2 Warning • Only use the appliance in combination • Fully charge the appliance at least every with the adapter supplied. 3 months to sustain battery lifetime. • Do not use the appliance, • This appliance can be used by children an attachment or the adapter if it is aged from 8 years and above and damaged or broken to avoid injuries.
 • Page 8 3.3 Caution • This appliance is developed and Children shall not play with the intended for cleansing facial skin on appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by cheeks, forehead and chin (including children without supervision. the area between eyes and ears and •...
 • Page 9 • For hygienic reasons, we advise you • Do not use the appliance on chapped to not share the appliance with other skin, open wounds, or when you suffer from skin diseases or skin irritations, people. • Do not clean the appliance with water such as sunburn, skin infection, etc.
 • Page 10 3.4 General • Do not use the appliance with self- • Please note that the condition of the made cleansers or cleansers containing skin varies throughout the year. harsh chemicals or rough particles. Facial skin can get dryer during the •...
 • Page 11: Preparing For Use

  Insert the small plug in the socket of the charging 3.5 Electromagnetic fields (EMF) stand (1), put the adapter in the wall socket (2), This Philips appliance complies with all applicable remove the protection cap and put the appliance in standards and regulations regarding exposure to the charging stand (Fig. 2).
 • Page 12: Using The Appliance

  5 Using the appliance The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging. When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously (Fig. 3). Make sure the appliance is fully charged before you use it for the first time. 4.1.1 Battery-low indication • When the battery is almost empty, the charging light Note: flashes amber for 15 seconds.
 • Page 13 VisaPure Essential type purchased. months 5.1.1 Normal brush head 5.1.3 Extra sensitive brush head • 17000 soft bristles for deep skin cleansing • Philips’ softest bristles for ultra gentle cleansing • For all skin types • For extra sensitive skin • •...
 • Page 14 5.1.4 Exfoliation brush head 5.1.6 Anti-blemish brush head • Dual layer bristles to remove dead skin cells • Flexible, long and thin bristles are very gentle on acne • For all skin types prone skin • • For weekly use For acne prone skin •...
 • Page 15 5.2 Daily facial cleansing with 5.2.2 Skin zones VisaPure Essential • The face can be divided into three zones: right cheek, left cheek and T-zone. The cheek zones include the 5.2.1 Speed settings chin, the area between nose and upper lip and the You can choose between two different speed settings area between eyes and ears.
 • Page 16 Push the brush head onto the connection pin until it 5.2.3 Skin Zone timer When you switch on the appliance, it works for three locks into position with a click (Fig. 6). periods of 20 seconds. Between these periods, there is a Moisten the brush head with water or liquid cleanser short pause to indicate that you have to move the brush or apply the cleanser directly on your skin before you head to another skin zone.
 • Page 17: Cleaning And Maintenance

  6 Cleaning and After 20 seconds, the appliance briefly pauses to let you know that you have to move to the other maintenance cheek (Fig. 9). After 20 seconds, the appliance briefly pauses to let you know that you have to move the appliance to the forehead. Gently move the brush head from left Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or to right (Fig.
 • Page 18 6.2 Cleaning the adapter and the Rinse the handle and the brush head under the tap charging stand with warm water (max. 40ºC / 104ºF) (Fig. 11). Clean the back of the brush head and the connection pin of the appliance under the tap at least once a Danger: week (Fig.
 • Page 19: Storage

  Never put the protection cap on the brush head if where you purchased your Philips beauty appliance. the brush head is still wet. If you have any difficulties obtaining replacement brush heads, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
 • Page 20: Environment

  You find its contact details in the worldwide guarantee • This symbol means that the product contains a leaflet. You can also visit www.philips.com/support. built-in rechargeable battery covered by European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste. Follow the instructions in section ‘Removing the 9 Environment rechargeable battery’ to remove the battery (Fig. 18).
 • Page 21 9.1 Removing the rechargeable Warning: battery before discarding the Do not attempt to replace the rechargeable battery. appliance Remove the appliance from the charging stand, switch on the appliance and let it operate until it Warning: switches off after one minute. Repeat this action until Do not reconnect the appliance to the mains after you the rechargeable battery is empty.
 • Page 22: Guarantee And Support

  If you are unable worldwide guarantee leaflet. to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.
 • Page 23 If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. When the light on the appliance still does not light up or when the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or the nearest Philips Service Centre.
 • Page 24 Check if the charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is charging. If it does not light up or if the appliance still does not work, take it to your Philips dealer or the nearest Philips Service Centre.
 • Page 25 Obsah Čistenie a údržba Úvod Odkladanie Opis zariadenia Výmena Dôležité Životné prostredie Príprava na použitie Záruka a podpora Používanie zariadenia 11 Riešenie problémov...
 • Page 26: Úvod

  1 Úvod každodenne rýchlo a jednoducho dosiahnuť pocit čistej a žiarivej pleti. Kefka VisaPure Essential kombinuje rotačné a vibračné pohyby, vďaka ktorým do hĺbky vyčistí pleť, Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre nákup kefky VisaPure odstráni nečistoty a make-up a zanechá pleť jemnú a Essential od spoločnosti Philips. Skôr než začnete s jej sviežu. Kefku VisaPure Essential môžete tiež používať používaním, dúfame, že si ju zaregistrujte na v kombinácii so svojím súčasným čistiacim prípravkom. www.philips.sk a získate tak možnosť využívať Zároveň zlepšuje absorpciu prípravkov na ošetrovanie produktovú podporu a ponuky navrhnuté špeciálne pre vás. pleti použitých po nej, ako napríklad vášho obľúbeného Čo je vlastne kefka VisaPure Essential a ako môže hydratačného krému. Účinok tohto nového spôsobu pomôcť vašej pleti? Čistenie je kľúčovou súčasťou čistenia si všimnete ihneď – vaša pleť bude hladšia a každodennej starostlivosti o pleť, tradičné metódy však žiarivejšia.
 • Page 27: Opis Zariadenia

  2 Opis zariadenia (Obr. 1) Používajte kefku VisaPure Essential dvakrát denne, aby ste dosiahli efekt jemnej a čistej pleti a prirodzene ju rozžiarili. Veríme, že používanie kefky VisaPure Essential bude príjemné pre vás aj vašu pleť. 1 Rukoväť 2 Kontrolné svetlo nabíjania s indikátorom takmer vybitej batérie 3 Indikátor rýchlosti • Prvá rýchlosť: jemné čistenie • Druhá rýchlosť: hĺbkové čistenie • Vypnutie 4 Vypínač Konektor 6 Nabíjacie kolíky 7 Okraj zabraňujúci rolovaniu...
 • Page 28 8 Kefkový nástavec. Kefka VisaPure Essential sa dodáva s Typy kefkových nástavcov dodané so zariadením závisia jedným alebo viacerými z týchto kefkových nástavcov: od zakúpeného typu kefky VisaPure Essential. • Kefkový nástavec na normálnu pleť • Kefkový nástavec na citlivú pleť • Kefkový nástavec na mimoriadne citlivú pleť 3 Dôležité • Kefkový nástavec proti nedokonalostiam • Exfoliačný kefkový nástavec • Kefkový nástavec na hĺbkové čistenie Pred použitím zariadenia si pozorne 9 Nabíjací podstavec prečítajte tento návod na použitie a 10 Konektor zariadenia 11 Odvodňovací otvor uschovajte si ho na použitie v budúcnosti. 12 Ochranný kryt 13 Malá zástrčka 3.1 Nebezpečenstvo 14 Adaptér • Adaptér udržiavajte v suchu. 15 Cestovné puzdro (len určité modely)
 • Page 29 3.2 Varovanie • Zariadenie smiete pripojiť do siete len • Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť prostredníctvom dodaného adaptéra. za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli • Zariadenie, nástavec ani adaptér spôsobiť nebezpečnú situáciu. nepoužívajte, ak sú poškodené • Zariadenie nabíjajte aspoň raz za alebo zlomené, aby sa predišlo riziku 3 mesiace, aby ste udržali životnosť poranenia. batérie. • Ak je adaptér poškodený, nechajte • Toto zariadenie môžu používať deti ho vymeniť za niektorý z originálnych staršie ako 8 rokov a tiež osoby, typov, aby ste predišli nebezpečným ktoré majú obmedzené telesné, situáciám.
 • Page 30 znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo predmety obsahujúce kovy, aby nedošlo im bolo vysvetlené bezpečné používanie ku skratu. tohto zariadenia a za predpokladu, 3.3 Výstraha že rozumejú príslušným rizikám. • Toto zariadenie je vyvinuté a určené na Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani čistenie pleti tváre na lícach, vykonávať údržbu tohto zariadenia. čele a brade (vrátane oblasti medzi • Toto zariadenie NIE JE hračka. očami a ušami a medzi nosom a hornou Zariadenie odkladajte mimo dosahu perou, nie však oblasti okolo očí), detí mladších ako 8 rokov. ako aj na krku a v dekolte. Zariadenie • Do zásuvky na pripojenie koncovky nepoužívajte na iné účely. napájania zariadenia nevkladajte...
 • Page 31 • Zariadenie nepoužívajte viac ako • Zariadenie nabíjajte, používajte a dvakrát denne. skladujte pri teplotách 10 °C/50 °F • Z hygienických dôvodov odporúčame, až 40 °C/104 °F. • Zariadenie nepoužívajte na popraskanú aby jedno zariadenie používala výhradne jedna osoba. pleť, otvorené rany, ani v prípade, • Zariadenie nikdy nečistite vodou, že trpíte kožnými chorobami alebo ktorej teplota je vyššia ako teplota vody podráždením pleti, ako je napr. spálenie, v sprche (max. 40 °C/104 °F). infekcia pleti a pod. • Zariadenie ani žiadne jeho časti Ak si práve u lekára alebo dermatológa nedávajte do umývačky riadu.
 • Page 32 poraďte sa so svojím lekárom alebo Ak nezaznamenáte žiadne podráždenie dermatológom. pleti, môžete začať používať aj • Zariadenie nepoužívajte, ak beriete lieky nastavenie 2. na báze steroidov. 3.4 Všeobecné informácie • Zariadenie nepoužívajte s vlastnoručne • Upozorňujeme, že stav pleti sa v vyrobenými čistiacimi prípravkami alebo priebehu roka mení. V zime je pleť tváre prípravkami, ktoré obsahujú agresívne suchšia. V takomto prípade môžete chemikálie alebo hrubé častice. skrátiť čas čistenia alebo jeho frekvenciu, • Ak máte citlivú pleť, pri prvých v závislosti od potrieb pleti. použitiach zariadenia vyberte nastavenie 1.
 • Page 33: Príprava Na Použitie

  3.5 Elektromagnetické polia (EMF) • Pravidelné čistenie zariadenia zaručuje Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým optimálne výsledky a dlhšiu životnosť. príslušným normám a smerniciam týkajúcich sa • Zariadenie vyhovuje medzinárodným elektromagnetických polí. bezpečnostným predpisom IEC a môžete ho bezpečne používať vo vani 4 Príprava na použitie alebo v sprche a čistiť ho pod tečúcou vodou. • Zariadenie je vybavené automatickým 4.1 Nabíjanie zariadenia voličom napätia, ktorý sa automaticky prispôsobí napätiu v sieti v rozsahu Nabíjanie zariadenia trvá približne 6 hodín. Zariadenie s úplne nabitou batériou umožňuje až 100 až 240 voltov. 30 minút čistenia bez pripojenia do siete. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
 • Page 34: Používanie Zariadenia

  5 Používanie zariadenia Malú zástrčku zapojte do zásuvky nabíjacieho podstavca (1), adaptér zapojte do elektrickej zásuvky (2), zložte ochranný kryt a zariadenie zasuňte do nabíjacieho podstavca (Obr. 2). Pred prvým použitím sa uistite, že sú batérie zariadenia Blikajúce biele kontrolné svetlo nabíjania znamená, úplne nabité. že sa zariadenie nabíja. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolné svetlo nabíjania nepretržite svieti na Upozornenie: bielo (Obr. 3). Zariadenie možno používať nad umývadlom, v sprche alebo vo vani. 4.1.1 Indikácia slabej batérie • Keď je batéria takmer vybitá, kontrolné svetlo nabíjania bliká 15 sekúnd na žlto. V batérii je ešte stále dostatok energie na kompletné ošetrenie (Obr. 4). Pri nabíjaní...
 • Page 35 5.1 Kefkové nástavce 5.1.2 Kefkový nástavec na citlivú pleť • Kefka VisaPure Essential sa dodáva s jedným alebo Ultra mäkké štetiny pre účinnejšie jemné čistenie viacerými z nižšie uvedených kefkových nástavcov. • Na citlivú pleť Môžete si vybrať, ktorý kefkový nástavec najlepšie • Na každodenné používanie • vyhovuje vašej pleti. Pre dokonalý výsledok meňte kefku každé tri mesiace Typy kefkových nástavcov dodané so zariadením závisia od zakúpeného typu kefky VisaPure Essential. 5.1.3 Kefkový nástavec na mimoriadne citlivú pleť • S najmäkšími štetinkami od spoločnosti Philips na ultra jemné čistenie 5.1.1 Kefkový nástavec na normálnu pleť • 17 000 mäkkých štetín na hĺbkové čistenie pleti • Na mimoriadne citlivú pleť • • Na všetky typy pleti Na každodenné používanie • • Na každodenné používanie Pre dokonalý výsledok meňte kefku každé tri mesiace • Pre dokonalý výsledok meňte kefku každé tri mesiace...
 • Page 36 5.1.4 Exfoliačný kefkový nástavec 5.1.6 Kefkový nástavec proti nedokonalostiam • Dvojitá vrstva štetín odstraňuje odumreté bunky pleti • Pružné, dlhé a tenké štetiny sú veľmi šetrné k pleti • Na všetky typy pleti náchylnej na akné • • Na používanie raz do týždňa Na pleť náchylnú na akné • Pre dokonalý výsledok meňte kefku každých šesť • Hygienické a bezpečné, vhodné na každodenné mesiacov používanie • Pre dokonalý výsledok meňte kefku každé tri mesiace 5.1.5 Kefkový nástavec na hĺbkové čistenie • Kefkový nástavec na hĺbkové čistenie prispieva k Upozornenie: obmedzeniu upchávania pórov, a zároveň znižuje ich Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ako napr. viditeľnosť. škrabky a peelingy. • Na všetky typy pleti •...
 • Page 37 5.2 Každodenné čistenie tváre s 5.2.2 Zóny pleti kefkou VisaPure Essential • Tvár môžeme rozdeliť na tri zóny: pravé líce, ľavé líce a T zóna. Do oblasti líc patrí aj brada, 5.2.1 Nastavenie rýchlosti oblasť medzi nosom a hornou perou a oblasť medzi V závislosti od vašich osobných preferencií si môžete očami a ušami. Krk a dekolt môžeme tiež rozdeliť na vybrať medzi dvomi rôznymi nastaveniami rýchlosti. tri zóny (Obr. 5). • Prvá rýchlosť, „jemné čistenie“, slúži na jemné a šetrné čistenie. Upozornenie: • Druhá rýchlosť, „hĺbkové čistenie“, slúži na príjemné Zariadenie nepoužívajte na citlivú pleť okolo očí.
 • Page 38 5.2.3 Časovač pre zóny pleti 5.2.5 Postup čistenia Činnosť zariadenie po zapnutí je rozdelená na tri fázy po 20 sekúnd. Medzi jednotlivými fázami je krátka D Upozornenie: pauza, ktorá signalizuje, že je potrebné presunúť kefkový Zariadenie môžete používať dvakrát denne. nástavec do ďalšej zóny pleti. Zatlačte kefkový nástavec na konektor, až kým sa cvaknutím nezaistí v správnej polohe (Obr. 6). Navlhčite kefkový nástavec vodou alebo tekutým 5.2.4 Automatické vypínanie Zariadenie sa automaticky vypne po jednej minúte, čistiacim prostriedkom, prípadne tento prostriedok aby sa predišlo nadmernému používaniu. naneste priamo na pleť ešte pred použitím zariadenia. Zariadenie nikdy nepoužívajte so suchým kefkovým nástavcom – mohlo by dôjsť k podráždeniu pleti. Priložte kefkový nástavec na pokožku.
 • Page 39: Čistenie A Údržba

  Jedným stlačením vypínača zapnite zariadenie. Upozornenie: Zariadenie začne pracovať rýchlosťou 1. Odporúčame vám, aby ste nečistili pridlho a Ak chcete prejsť na rýchlosť 2, stlačte tlačidlo dvakrát. neprekračovali 20 sekúnd v jednej zóne. Zariadenie vypnete tromi stlačeniami tlačidla alebo počkajte, kým sa vypne automaticky (Obr. 7). Kefkovým nástavcom jemne pohybujte po pleti 6 Čistenie a údržba od nosa k uchu (Obr. 8). Nezatláčajte na kefkový nástavec veľmi silno, aby bolo ošetrenie príjemné. Po 20 sekundách zariadenie na chvíľu zastane, čím signalizuje, že ho máte presunúť na druhé Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, líce (Obr. 9). drsné čistiace prípravky ani agresívne kvapaliny ako Po 20 sekundách zariadenie na chvíľu zastane, čím benzín alebo acetón. signalizuje, že ho máte presunúť na čelo. Kefkovým nástavcom jemne pohybujte zľava doprava (Obr.
 • Page 40 6.1 Čistenie zariadenia a kefkového 6.2 Čistenie adaptéra a nabíjacieho nástavca podstavca Zariadenie aj kefkový nástavec po každom použití dôkladne umyte vodou, aby ste zabezpečili optimálny Nebezpečenstvo: výkon. Predtým, ako začnete s čistením, vypnite Adaptér vždy udržiavajte v suchu. Nikdy ho zariadenie. neoplachujte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte Rukoväť a kefkový nástavec opláchnite pod tečúcou do vody. teplou vodou (max. 40 °C/104 °F) (Obr. 11). Pred čistením sa uistite, že je adaptér odpojený od Aspoň raz do týždňa opláchnite tečúcou vodou napájania.
 • Page 41: Odkladanie

  7 Odkladanie 8 Výmena • Zariadenie odkladajte do nabíjacieho podstavca s 8.1 Výmena kefkového nástavca pripevneným kefkovým nástavcom (Obr. 15). • Pri cestovaní: pri prenášaní zariadenia nasaďte na Opotrebované vlákna môžu spôsobiť podráždenie pleti. suchý kefkový nástavec ochranný kryt, aby ste predišli Preto je potrebné kefkový nástavec vymieňať každé poškodeniu vlákien (Obr. 16). 3 mesiace alebo v prípade deformácie či poškodenia vlákien aj skôr. Náhradné a doplnkové kefkové nástavce sú dostupné na našej webovej lokalite www.philips.sk Upozornenie: alebo v predajni, v ktorej ste zakúpili zariadenie na Ochranný kryt nikdy nenasadzujte na vlhký kefkový starostlivosť o ženskú krásu značky Philips. nástavec.
 • Page 42: Životné Prostredie

  9 Životné prostredie Ak máte so získaním náhradných kefkových nástavcov akýkoľvek problém, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. • Kontaktné údaje nájdete v celosvetovo platnom Tento symbol na výrobku znamená, že sa na záručnom liste. Taktiež môžete navštíviť webovú lokalitu daný výrobok vzťahuje Európska smernica www.philips.sk/c-m/consumer-support. 2012/19/EÚ. (Obr. 17) • Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, ktorú na základe Smernice EÚ č. 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Ak chcete vybrať batériu, postupujte podľa pokynov v časti „Vyberanie nabíjateľnej batérie“ (Obr. 18).
 • Page 43 • Informujte sa o lokálnom systéme separovaného 9.1 Vyberanie nabíjateľnej batérie zberu odpadu pre elektrické a elektronické zariadenia pred likvidáciou zariadenia a nabíjateľné batérie. Postupujte podľa miestnych Zariadenie vyberte z nabíjacieho podstavca, zapnite predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné ho a nechajte ho zapnuté, až kým sa po jednej batérie s bežným komunálnym odpadom. minúte nevypne. Tento úkon opakujte, až kým sa Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných nabíjateľná batéria úplne nevybije. batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom Zasuňte malý skrutkovač s plochou hlavou medzi na životné prostredie a ľudské zdravie. strieborný krúžok a okraj zabraňujúci rolovaniu a uvoľnite hornú časť zariadenia. Potom ju spoločne s priečinkom na batériu opatrne vytiahnite z tela zariadenia (Obr.
 • Page 44: Záruka A Podpora

  Varovanie: 11 Riešenie problémov Nepokúšajte sa vymeniť nabíjateľnú batériu. Varovanie: Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, Ak ste nabíjateľnú batériu vybrali, nepokúšajte sa ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadenia. zariadenie opäť pripojiť do siete. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, navštívte webovú stránku http://www.philips.sk/c-m/consumer-support, na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, alebo 10 Záruka a podpora kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku http://www.philips.sk/c-m/consumer-support alebo si preštudujte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
 • Page 45 že trpíte kožnými chorobami alebo podráždením pleti, ako je napr. ťažká forma akné, spálenie, na použitie na infekcia pleti a pod. Zariadenie nepoužívajte, ak beriete lieky na báze steroidov. moju pleť. Batéria zariadenia Uistite sa, že je zásuvka, ku ktorej pripájate zariadenie, pod prúdom. Skontrolujte, či napätie sa nenabíja. uvedené na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti. Skontrolujte, či prípojné konektory zariadenia riadne dosadajú na kontaktné body nabíjacieho podstavca. Ak používate zásuvku v skrinke v kúpeľni, je pravdepodobné, že na jej aktiváciu budete musieť zapnúť svetlo. Ak sa svetlo na zariadení ani tak nerozsvieti alebo ak sa zariadenie stále nenabíja, zaneste ho k predajcovi výrobkov značky Philips alebo do najbližšieho servisného strediska výrobkov značky Philips.
 • Page 46 Problém Riešenie Zariadenie už Skontrolujte, či ste správne stlačili vypínač. Zariadenie nabíjajte podľa pokynov uvedených v tomto nefunguje. návode na použitie. Skontrolujte, či nie je prerušená dodávka elektrickej energie a či je zásuvka pod prúdom. Skontrolujte, či kontrolné svetlo nabíjania na zariadení svieti, aby ste sa uistili, že sa zariadenie nabíja. Ak sa svetelný indikátor nerozsvieti alebo ak zariadenie stále nefunguje, zaneste ho k predajcovi výrobkov značky Philips alebo do najbližšieho servisného strediska výrobkov značky Philips.
 • Page 47 40 °C 104 °F...
 • Page 48 © 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V. Document order number: 4222.100.3903.1 03/2015...

This manual is also suitable for:

Sc526 seriesSc5265/12