Download  Print this page

Przed Rozpoczęciem - Danfoss TP4 User & Installation Instructions Manual

Electronic programmable room thermostat.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Przed rozpoczęciem
PL
Po pokrywą baterii znajdują się
przyciski służące do programowania
urządzenia.
Równocześnie naciśnij przycisk + i
PM
– ORAZ
i
.
O
Spowoduje
to
ponowne
wprowadzenie wstępnie ustawionych
programów oraz ustawienie czasu
na godzinę 12.00 w poniedziałek
(MO) i ustawienie temperatury na
16°C.
70

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Danfoss TP4

This manual is also suitable for:

Tp5

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: