Electrolux EDH3386PDW User Manual

Tumble dryer
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

EDH3386PDW
................................................ .............................................
NL DROOGAUTOMAAT
EN TUMBLE DRYER
FR SÈCHE-LINGE
DE WÄSCHETROCKNER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
17
31
46

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EDH3386PDW

 • Page 1 ..................... EDH3386PDW NL DROOGAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING EN TUMBLE DRYER USER MANUAL FR SÈCHE-LINGE NOTICE D'UTILISATION DE WÄSCHETROCKNER BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. TECHNISCHE GEGEVENS ..........15 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees zorgvuldig de meegeleverde instruc- • Installeer het apparaat niet achter een ties voor installatie en gebruik van het ap- vergrendelbare deur, een schuifdeur of paraat. De fabrikant is niet verantwoorde- een deur met een scharnier aan de te- lijk voor letsel en schade veroorzaakt door genovergestelde zijde, waardoor de een foutieve installatie.
 • Page 4 • Gebruik het apparaat niet zonder een Aansluiting op het filter. Reinig het pluisfilter voor of na elk elektriciteitsnet gebruik. WAARSCHUWING! • Veeg eventuele pluisjes die zich rondom Gevaar voor brand en elektrische het apparaat hebben opgehoopt, weg. schokken.
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS • Schakel het apparaat uit en trek de • Verwijder de deurgreep om te voorko- stekker uit het stopcontact voordat u men dat kinderen en huisdieren opge- onderhoudshandelingen verricht. sloten raken in het apparaat. • Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
 • Page 6: Bedieningspaneel

  3. BEDIENINGSPANEEL Programmaknop Aanraaktoets Zoemer Display Wol Belading tiptoets Aanraaktoets Tijd Aanraaktoets Start/Pauze Aanraaktoets Startuitstel Toets aan/uit Raak de tiptoetsen met uw vinger aan in het gebied met het sym- bool of de naam van de optie. Draag geen handschoenen bij het aanraken van het bedieningspa- neel.
 • Page 7: Programmatabel

  NEDERLANDS 4. PROGRAMMATABEL Programma’s Type lading / lading (max.) / textielmarkering Katoen stoffen Extra Droog Droogtegraad: extra droog. / 8kg / Sterkdroog Droogtegraad: intensief droog. / 8kg / Droogtegraad: kastdroog. / 8kg / Kastdroog Droogtegraad: geschikt voor strijken. / 8kg / Strijkdroog Synthetica stoffen Extra Droog...
 • Page 8: Options (Opties)

  5. OPTIONS (OPTIES) 5.1 Tijd 5.2 Wol Belading Deze optie is van toepassing op het pro- Deze optie is alleen van toepassing voor gramma Tijd en het programma Wol (al- het programma Wol . Als u het wasgoed leen met het droogrek).
 • Page 9: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS zelfde aanraaktoetsen ingedrukt tot- 2. Druk tegelijkertijd op aanraaktoets (A) dat het lampje voor het kinderslot uit en (B) totdat een van de volgende indi- gaat. catielampjes gaat branden. • (laag <300 μS/cm) 6.2 Waterhardheid en geleiding • (gemiddeld 300-600 μS/ De hardheid van water varieert in verschil- •...
 • Page 10: Aanwijzingen En Tips

  10 www.electrolux.com • Het indicatielampje 7.4 Aan het einde van het gaat uit. programma. • Gaat het indicatielampje Start/Pauze uit. Als het wasprogramma is voltooid: 1. Druk op de aan-/uittoets om het appa- • Is met tussenpozen een geluidssignaal raat te deactiveren.
 • Page 11: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS Was- Beschrijving voor- schrif Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Stel het pro- gramma met de standaard temperatuur in. Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Stel het pro- gramma met een lage temperatuur in. Wasgoed dat niet in de droogautomaat kan worden gedroogd. 9.
 • Page 12 12 www.electrolux.com 9.2 Waterreservoir legen U kunt het water uit het waterre- 9.3 Reiniging van de servoir gebruiken als alternatief condensator voor gedistilleerd water (bijv. voor een stoomstrijkijzer). Verwijder De frequentie waarmee de filters voordat u het water gebruikt, eerst gereinigd moeten worden, is af- eventuele vuilrestjes met een filter.
 • Page 13 NEDERLANDS...
 • Page 14: Probleemoplossing

  14 www.electrolux.com 1) Verwijder indien nodig om de 6 maanden de pluizen uit het vak van de warmtewisselaar. U kunt hiervoor een stofzuiger gebruiken. schoonmaakmiddelen. Gebruik geen 9.4 De trommel reinigen schuurmiddelen, schuursponsjes of op- Maak de trommel schoon met een vochti- losmiddelen.
 • Page 15: Technische Gegevens

  NEDERLANDS Storing Mogelijke oplossing Op het display verschijnt een lange Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programmaduur. programma. Zorg dat het filter schoon is. Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat.
 • Page 16 16 www.electrolux.com Gewicht van het apparaat 50 kg Wasgoed: max. gewicht 8 kg Type gebruik Huishoudelijk Omgevingstemperatuur Minuten 5 °C Vulgewichten 35 °C kWh/cyclus 2,1 kWh Energieverbruik 121,6 kWh Jaarlijks energieverbruik Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik Modus aan 0,48 W Modus uit 0,48 W 1) In overeenstemming met EN 61121.
 • Page 17 11. TECHNICAL DATA ............29 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 18: Safety Instructions

  18 www.electrolux.com SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • Always be careful when you move the pliance, carefully read the supplied in- appliance because it is heavy. Always structions. The manufacturer is not re- wear safety gloves.
 • Page 19: Care And Cleaning

  ENGLISH Should the appliance power supply ca- • Do not dry items in the appliance if in- ble need to be replaced, this must be dustrial chemicals have been used for carried out by our Service Centre. cleaning. • Connect the mains plug to the mains •...
 • Page 20: Product Description

  20 www.electrolux.com agent which is free from fluoro-chloro- Compressor hydrocarbons. This system must stay WARNING! tight. The damage of the system can Risk of damage of the appliance. cause a leakage. • The compressor and its system in the tumble dryer is filled with the special 2.
 • Page 21: Programme Table

  ENGLISH Zoemer (Buzzer) touchpad Start/Pauze (Start/Pause) touch- Wol Belading (Wool Load) touch- On/Off button Touch the touchpads with your finger in the area with the symbol or the name of the option. Do not wear gloves when you op- erate with the control panel. Make sure that the control panel is always clean and dry.
 • Page 22: Options

  22 www.electrolux.com Programmes Type of load / Load (max.) / Fabric mark Extra Droog (Ex- Drying level: extra dry. / 3,5kg / tra Dry) Kastdroog (Cup- Drying level: cupboard dry. / 3,5kg / board Dry) Strijkdroog (Iron Drying level: applicable for iron. / 3,5kg / Dry) To dry cotton and synthetic fabrics, uses low temperature.
 • Page 23: Settings

  ENGLISH • Tijd (Time Drying) programme: You dried press the Wol Belading (Wool can set the programme duration, from Load) touchpad again and again to in- a minimum of 10 minutes to a maxi- crease the programme duration. mum of 2 hours. The setting of the du- ration is related to the quantity of laun- 5.3 Zoemer (Buzzer) dry in the appliance.
 • Page 24: Daily Use

  24 www.electrolux.com • 6.2 Water hardness and (low <300 μS/cm) conductivity • (moderate 300-600 μS/cm) • (high >600 μS/cm) Water hardness is different for different lo- 3. Press the touchpad (E) again and cations. Water hardness has an effect on...
 • Page 25: Hints And Tips

  ENGLISH • The indicator 7.4 At the end of the goes off. programme • Start/Pauze (Start/Pause) indicator goes off. When the programme is completed, 1. Press the on/off button to deactivate • An intermittent acoustic signal oper- the appliance. ates. 2.
 • Page 26: Care And Cleaning

  26 www.electrolux.com 9. CARE AND CLEANING 9.1 Cleaning the filter 9.2 Draining the water container...
 • Page 27 ENGLISH You can use the water from the 9.3 Cleaning the condenser water container as an alternative The frequency to clean the filters to distilled water (e.g. for steam is related to the laundry type and ironing). Before you use the water, its quantity.
 • Page 28: Troubleshooting

  28 www.electrolux.com 1) If necessary, one time for each 6 months, remove the fluff from the heat exchanger compartment. You can use a vacuum cleaner. abrasive products, abrasive cleaning pads 9.4 Cleaning the drum or solvents. Clean the drum with a moist cloth. Only Dry the appliance with a soft cloth.
 • Page 29: Technical Data

  ENGLISH Problem Possible solution Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box. The programme does not start. Press Start/Pauze (Start/Pause) . Make sure that the appliance door is closed. The appliance door does not close. Make sure that the installation of the filter is correct.
 • Page 30: Environment Concerns

  30 www.electrolux.com Max. depth 1090 mm (with the appliance door open) Max. width 950 mm (with the appliance door open) Electrical connection Voltage 230 V Frequency 50 Hz Fuse Total power 900 W Drum volume 118 l Weight of the appliance 50 kg Laundry: max.
 • Page 31 11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ........44 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Page 32: Instructions De Sécurité

  32 www.electrolux.com INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, ambiante est inférieure à 5 °C ou supé- lisez soigneusement les instructions four- rieure à 35 °C. nies. Le fabricant ne peut être tenu pour • L'appareil ne doit pas être installé der- responsable des dommages et blessures rière une porte à...
 • Page 33 FRANÇAIS • Si vous utilisez un assouplissant ou des Branchement électrique produits similaires, respectez les ins- AVERTISSEMENT tructions figurant sur l'emballage. Risque d'incendie ou d'électrocu- • N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Net- tion. toyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
 • Page 34: Description De L'appareil

  34 www.electrolux.com • Débranchez l'appareil de l'alimentation 1.4 Entretien et nettoyage électrique. AVERTISSEMENT • Coupez le câble d'alimentation au ras Risque de blessure corporelle ou de l'appareil et mettez-le au rebut. de dommages matériels. • Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les...
 • Page 35: Bandeau De Commande

  FRANÇAIS 3. BANDEAU DE COMMANDE Sélecteur de programme Touche Alarme Affichage Touche Chargement Laine Touche Minuterie Touche Départ/Pause Touche Départ Différé Touche Marche/Arrêt Appuyez sur les touches, dans la zone portant le symbole ou le nom de l'option. Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez le bandeau de com- mande.
 • Page 36: Tableau Des Programmes

  36 www.electrolux.com 4. TABLEAU DES PROGRAMMES Type de charge / Charge (max.) / Étiquette d'entre- Programmes tien des textiles Textiles Coton Extra Sec Degré de séchage : extra sec. / 8 kg / Très Sec Degré de séchage : très sec. / 8 kg / Degré...
 • Page 37: Options

  FRANÇAIS 5. OPTIONS 5.1 Minuterie 5.2 Chargement Laine Cette option est compatible avec les pro- Cette option est uniquement compatible grammes Minuterie et Laine (uniquement avec le programme Laine . Pour un meil- avec le panier spécial de séchage). leur séchage du linge, appuyez à plu- sieurs reprises sur la touche Charge- Nous vous recommandons de ré-...
 • Page 38: Utilisation Quotidienne

  38 www.electrolux.com ductivité et le fonctionnement du capteur 6.1 Fonction Sécurité enfants de conductivité de l'appareil. Si vous con- Cette option empêche les enfants de jou- naissez la valeur de conductivité de votre er avec l'appareil pendant le déroulement eau, vous pouvez régler le capteur afin d'un programme.
 • Page 39: Conseils

  FRANÇAIS que l'écran indique la durée de départ Vous pouvez retirer le linge avant la fin de différé souhaitée. la phase anti-froissage. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de • Vous pouvez différer le départ d'un ne retirer le linge que lorsque la phase est programme d'un minimum de terminée ou presque.
 • Page 40: Entretien Et Nettoyage

  40 www.electrolux.com Éti- Description quet- d'en- tre- tien textile Linge adapté au sèche-linge. Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une tem- pérature standard. Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une bas- se température. Linge non adapté au sèche-linge.
 • Page 41 FRANÇAIS 9.2 Vidange du bac d'eau de condensation Vous pouvez utiliser l'eau du bac 9.3 Nettoyage du condenseur d'eau de condensation comme La fréquence de nettoyage des fil- eau distillée (par exemple pour les tres dépend du type et de la fers à...
 • Page 42 42 www.electrolux.com...
 • Page 43: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS 1) Si nécessaire, une fois tous les 6 mois, retirez les peluches du compartiment du condenseur thermique. Vous pouvez utiliser un aspirateur. lavage neutres. N'utilisez pas de produits 9.4 Nettoyage du tambour abrasifs, de tampons à récurer ni de sol- Nettoyez le tambour avec un chiffon hu- vants.
 • Page 44: Caractéristiques Techniques

  44 www.electrolux.com Problème Solution possible L'affichage indique une durée du Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme. programme longue. Assurez-vous que le filtre est propre. Le linge est trop mouillé. Essorez une nou- velle fois le linge dans le lave-linge.
 • Page 45 FRANÇAIS Poids de l'appareil 50 kg Linge : poids max. 8 kg Type d'utilisation Domestique Température ambiante Min. 5 °C Max. 35 °C kWh/cycle 2,1 kWh Consommation énergétique Consommation énergétique 121,6 kWh annuelle Classe d'efficacité énergétique Consommation électrique Mode « Veille » 0,48 W Mode «...
 • Page 46 11. TECHNISCHE DATEN ........... . 60 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 47: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Ge- dem die Temperatur unter 5 °C absin- brauch des Geräts zuerst die Gebrauchs- ken oder auf über 35 °C steigen kann. anleitung. Der Hersteller übernimmt keine • Das Gerät darf nicht hinter einer ver- Verantwortung für Verletzungen und Be- schließbaren Tür, einer Schiebetür oder schädigungen durch unsachgemäße...
 • Page 48: Elektrischer Anschluss

  48 www.electrolux.com wenn es an seinen endgültigen Platz me zugeführt, um Wäschestücke vor gestellt wird. Richten Sie es gegebe- Beschädigung zu schützen. nenfalls mit den Schraubfüßen waage- Wenn die Trockentrommel vor dem En- recht aus. de des Trockengangs angehalten wer-...
 • Page 49: Gerätebeschreibung

  DEUTSCH • Setzen oder stellen Sie sich niemals auf • Trennen Sie das Gerät von der Strom- die geöffnete Gerätetür. versorgung. • Beachten Sie die maximale Beladungs- • Schneiden Sie das Netzkabel ab und menge von 8 kg (siehe Kapitel „Pro- entsorgen Sie es.
 • Page 50: Bedienfeld

  50 www.electrolux.com Die Einfülltür kann vom Benutzer an der gegenüberliegenden Seite angebracht werden. So kann die Wäsche in einigen Fällen einfacher eingelegt und entnommen werden (siehe separate Broschüre). 3. BEDIENFELD Programmwahlschalter Touchpad „ Zoemer (Summer) “ Display Touchpad „ Wol Belading (Wolle) “...
 • Page 51: Programmtabelle

  DEUTSCH Anzeigen Beschreibung Abkühlphase Knitterschutzphase Zeitvorwahl Programmdauer Dauer des zeitgesteuerten Trocknens Dauer der Zeitvorwahl 4. PROGRAMMTABELLE Programme Art der Beladung / Max. Beladung / Pflegesymbol Katoen (Koch-/Buntwäsche) Textilien Extra Droog Trockengrad: Extra Trocken. / 8 kg / (Extra Trocken) Sterkdroog Trockengrad: Starktrocken.
 • Page 52: Optionen

  52 www.electrolux.com Programme Art der Beladung / Max. Beladung / Pflegesymbol Wolltextilien. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Ab- schluss des Programms aus der Trommel. / 1 kg Sanftes Trocknen von waschbaren Wolltextilien und Sport- Wol (Wolle) schuhen (Nur mit dem Trockenkorb - Näheres entnehmen Sie der separaten Gebrauchsanleitung für den Trocken-...
 • Page 53: Einstellungen

  DEUTSCH Das Signal ist standardmäßig aktiviert. Mit 5.3 Zoemer (Summer) dieser Funktion können Sie den Ton ein- Wenn die Funktion „Summer“ eingestellt oder ausschalten. ist, wird in den folgenden Fällen ein Signal Die Option „ Zoemer (Summer) “ ausgegeben: kann für alle Programme einge- •...
 • Page 54: Täglicher Gebrauch

  54 www.electrolux.com Einstellen des Leitfähigkeitssensors • (mittel, 300-600 μS/cm) 1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um • (hoch, > 600 μS/cm) das Gerät einzuschalten. 3. Berühren Sie das Touchpad „E“ wie- 2. Halten Sie die Touchpads „A“ und „B“ derholt, bis die richtige Leitfähigkeits- gleichzeitig gedrückt, bis eine der fol-...
 • Page 55: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH • Die Anzeige „ 1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um “ leuchtet auf. das Gerät auszuschalten. • Die Kontrolllampe Start/Pauze (Start/ 2. Öffnen Sie die Gerätetür. Pause) leuchtet. Der Gerätebetrieb wird ca. weitere 30 Mi- 3. Entnehmen Sie die Wäsche. nuten in der Knitterschutzphase fortge- 4.
 • Page 56: Reinigung Und Pflege

  56 www.electrolux.com Textil- Beschreibung eti- kett Textilien, die für Wäschetrockner nicht geeignet sind. 9. REINIGUNG UND PFLEGE 9.1 Reinigen des Filters 9.2 Leeren des Wasserbehälters...
 • Page 57 DEUTSCH Das Wasser aus dem Wasserbe- 9.3 Reinigen des hälter kann als destilliertes Wasser Wärmetauschers (z. B. zum Dampfbügeln) verwen- det werden. Bevor Sie das Was- Das Reinigungsintervall für die Fil- ser weiterverwenden, sollten Sie ter hängt vom Wäschetyp und der das Kondensat filtern, um -menge ab.
 • Page 58 58 www.electrolux.com 1) Entfernen Sie, je nach Bedarf, alle 6 Monate die Flusen aus dem Wärmetauscherfach. Hierfür können Sie einen Staubsauger benutzen. Trocknen Sie die Trommel mit einem wei- 9.4 Reinigen der Trommel chen Tuch ab. Reinigen Sie die Trommel mit einem feuchten Tuch.
 • Page 59: Fehlersuche

  DEUTSCH Neutralreiniger. Benutzen Sie keine 9.6 Reinigen der Scheuermittel, scheuernde Reinigungs- Lüftungsschlitze schwämmchen oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Benutzen Sie einen Staubsauger, um Flu- Tuch trocken. sen aus den Lüftungsschlitzen zu entfer- nen. 10. FEHLERSUCHE 10.1 Problem Mögliche Abhilfe Das Gerät lässt sich nicht einschal-...
 • Page 60: Technische Daten

  60 www.electrolux.com Problem Mögliche Abhilfe Vergewissern Sie sich, dass die gewählten Zusatzoptionen für das eingestellte Pro- gramm geeignet sind. Im Display wird „E51)“ angezeigt. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Starten Sie ein neues Programm. Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
 • Page 61 DEUTSCH Bei ausgeschaltetem 0,48 W Gerät 1) Gemäß EN 61121; bei einer Ladung von 8 kg Baumwolle und einer Drehzahl von 1000 U/ min. 2) Ungefähre Wertangabe für ein 4-Personenhaushalt bei ordnungsgemäßer Verwendung des Geräts. 12. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol elektronische Geräte.
 • Page 62 62 www.electrolux.com...
 • Page 63 DEUTSCH...
 • Page 64 www.electrolux.com/shop...

Table of Contents