Silvercrest PNA-M4310T User Manual And Service Information

Mobile navigation system
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

MOBILA NAVIGERINGSSYSTEMET
MOBILE NAVIGATION SYSTEM
Bruksanvisning
SE
och serviceinformation
User manual
GB
and service information
PNA-M4310T

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest PNA-M4310T

 • Page 1 MOBILA NAVIGERINGSSYSTEMET MOBILE NAVIGATION SYSTEM Bruksanvisning och serviceinformation User manual and service information PNA-M4310T...
 • Page 3: Paketinnehåll

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Navigationsenhet PNA-M4310T En detaljerad beskrivning över hur programvaran för navigationsenheten används finns på medföljande DVD-skiva. Paketinnehåll Navigationsenhet PNA-M4310T Bilhållare Adapterplatta för bilmontering Penna USB-kabel Hörlurar Kabel för billaddare Nätadapter (modellen varierar efter region) TMC-antenn Väska (visas inte på bild) DVD-skiva med programvara (visas inte på...
 • Page 4: Table Of Contents

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Ladda batteriet ..............10 Innehållsförteckning Uppladdning i bilen ............11 Uppladdning via ett vägguttag ........12 Paketinnehåll............... 1 Uppladdning via en dator..........13 Bilmontering ..............14 Viktiga säkerhetsinstruktioner .......... 4 TMC-anslutning............... 16 Driftsmiljö ................4 Ansluta en extern GPS-antenn........16 Strömförsörjning..............
 • Page 5 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Huvudmenyn ..............24 Volym ................46 Touch Lock ..............47 Navigering ............... 25 Ljudutmatning .............. 48 Första inställningen ............25 Skärm................48 Huvudmenyn Navigera ............ 27 Språk ................49 Hastighetsvarning............31 Datum & tid ..............49 Manuell inmatning ............
 • Page 6: Viktiga Säkerhetsinstruktioner

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Se alltid till att Viktiga säkerhetsinstruktioner det är fri luftcirkulation (placera inte enheten på hyllor, på en tjock matta, på en säng eller någonstans där Innan du använder denna enhet för första gången ska ventilationsfacken täpps till och lämna minst 10 cm följande noteringar i denna handbok läsas, även om du är...
 • Page 7: Strömförsörjning

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska enheten får inte utsätts för kraftiga stötar och vibrationer. strömförsörjningen om det finns risk för storm och endast medföljande hörlurar av modell EE-640V-41EN åsknedslag. [sidan 1, objekt 6] får användas tillsammans med denna Laddningsbart batteri navigationsenhet.
 • Page 8: Vård Och Underhåll

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska adapterkontakter eller förlängningssladdar som inte uppfyller alltid de potentiella riskerna. Små delar kan utgöra en de aktuella säkerhetsföreskrifterna i ditt land och ändra inte kvävningsrisk. Förvara emballaget oåtkomligt för barn för att nätkablar eller elinstallationer på egen hand.
 • Page 9: Rf-Gränssnitt

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska RF-gränssnitt signalerna orsakar, som en följd av obehörig modifiering av denna enhet. Dessutom ansvarar inte Targa för Denna navigationsenhet har två RF-komponenter. En FM- ersättning av kablar eller enheter som inte specifikt sändare används för att skicka kortvågssignaler till din godkänts av Targa GmbH.
 • Page 10: Överensstämmelse

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Överensstämmelse Denna enhet har testats och godkänts att överensstämma med grundläggande och andra relevanta krav gällande EMC-direktivet 2004/108/EG, lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och R&TTE-direktivet 99/5/EC. Kassering av gamla enheter Om produkten är märkt med en överkryssad papperskorg lyder den under EU-direktivet 2002/96/EC.
 • Page 11: Inledning

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Inledning Sammanfattning På/Av-knapp Anslutning för extern GPS-antenn Bluetooth-indikator Strömindikator Bildskärm Mikrofon Minneskortfack Hörlurar och TMC-anslutning Mini-USB och laddare Huvudströmbrytare Högtalare...
 • Page 12: Ladda Batteriet

  Tack för att du valt denna högkapacitetsprodukt från Navigationsenheten har en pekskärm och behöver därför inte SilverCrest. Med navigationsenheten PNA-M4310T kan du knappar och kontroller. Du kan utföra inställningar genom att navigera med exakthet till din destination och också använda peka på...
 • Page 13: Uppladdning I Bilen

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Uppladdningsprocessen startar automatiskt och Uppladdning i bilen laddningsindikatorn [sidan 9, objekt 4] lyser orange. Anslut Mini-USB-kontakten på billaddaren [sidan 1, När laddningen är klar lyser statusindikatorn grön. objekt 7] i uttaget [sidan 9, objekt 9] på din För att skydda din enhet från plötsliga...
 • Page 14: Uppladdning Via Ett Vägguttag

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Uppladdning via ett vägguttag Anslut Mini-USB-kontakten på nätkabeln [sidan 1, objekt 8] i uttaget [sidan 9, objekt 9] på din navigationsenhet. Anslut nätkabeln till vägguttaget. Nätadapterns utförande varierar beroende på region. Därför kan det hända att bilden inte skildrar Uppladdningsprocessen startar automatiskt och medföljande nätadapter.
 • Page 15: Uppladdning Via En Dator

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Uppladdning via en dator Uppladdningsprocessen startar automatiskt och Anslut Mini-USB-kontakten på USB-kabeln [sidan 1, laddningsindikatorn [sidan 9, objekt 4] lyser orange. objekt 5] i uttaget [sidan 9, objekt 9] på din Samtidigt identifierar och ansluter datorn en navigationsenhet.
 • Page 16: Bilmontering

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Bilmontering Installera navigationsenheten i bilhållaren genom att först För att få en bra GPS-signal måste navigationsenheten montera medföljande adapterplatta [sidan 1, objekt 3] på placeras utan hinder upp mot himlen. Välj en passande plats bilhållaren (se bild, pil 1).
 • Page 17 Navigation Device PNA-M4310T Svenska När du låst fast bilhållaren på plats kan du fästa navigationsenheten på adapterplattan. Adapterplattans hakar måste passa i motsvarande hål på navigationsenheten (se bild, pil 3). Skruva ur bilhållarens skruvar för att ändra navigationsenhetens läge och dra sedan åt skruvarna i rätt läge (se bild, pil 4 och 5).
 • Page 18: Tmc-Anslutning

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska TMC-anslutning Ansluta en extern GPS-antenn Din navigationsenhet har en inbyggd TMC-mottagare Du kan vid behov ansluten en vanlig extern GPS-antenn till (trafikmeddelanden). Den kan ta emot FM-signaler och din navigationsenhet. Detta kan behövas när enheten sändningar...
 • Page 19: Första Inställningen

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Första inställningen Vid första inställningen av din navigationsenhet kan du ställa Ladda batteriet helt innan enheten används för första in användarspråk samt aktuellt datum och tid. gången. För att göra det måste huvudströmbrytaren stå i läget På.
 • Page 20: Inställning Av Språk På Skärmen

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Inställning av språk på skärmen En dialogruta för inställning av användarspråk visas. Välj ett Ställ sedan in aktuellt datum och tid. språk genom att peka på det. Visningen växlar omedelbart till det nya språket. Ställa in datum Peka på...
 • Page 21: Ställa In Tid

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Fortsätt genom att peka på knappen: Ställa in tid Huvudmenyn visas (mer information finner du på sidan 24 – Huvudmenyn). Peka på ikonen: Välj mellan formatet 12 Timmar eller 24 Timmar genom att peka på motsvarande knapp.
 • Page 22: Stänga Av/På Din Enhet

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Stänga Av/På din enhet Stänga Av till Viloläge Stänga av med hjälp av huvudströmbrytaren Tryck ner och håll inne knappen På/Av [sidan 9, Skjut huvudströmbrytaren [sidan 9, objekt 10] till objekt 1] under ca. tre sekunder tills enheten stängs läget...
 • Page 23: Starta Med Hjälp Av Huvudströmbrytaren

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Starta med hjälp av huvudströmbrytaren När du startat enheten via huvudströmbrytaren finns endast Skjut huvudströmbrytaren [sidan 9, objekt 10] på det användarspråk och tidsformat (12 Timmar eller 24 enheten till läget På. Statusindikatorn [sidan 9, Timmar)
 • Page 24: Starta Från Viloläge

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Starta från viloläge Låsa knappar Om du stängde av enheten genom att trycka på knappen I fabriksinställningen är knapplåset aktiverat. Om du inte På/Av [sidan 9, objekt 1] befinner den sig i viloläge. Gör trycker på någon knapp under några minuter är skärmen låst enligt följande för att starta den:...
 • Page 25: Sätta I Ett Minneskort

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Sätta i ett minneskort Navigationsenheten kan läsa SD- och MMC-minneskort. Mata ut ett minneskort När du installerat ett minneskort identifierar enheten det Tryck försiktigt på det inmatade kortet. Minneskortet automatiskt och ger dig åtkomst till de musik-, video- och spärras...
 • Page 26: Huvudmenyn

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Huvudmenyn Via huvudmenyn kan du använda din navigationsenhets alla Navigering (fr o m sidan 25) funktioner. Navigering och ruttplanering, inställning av navigeringsalternativ och spara favoritdestinationer. Handsfree (fr o m sidan 35) Bluetooth-anslutning till en mobiltelefon och inställning av handsfree-läget.
 • Page 27: Navigering

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Navigering Första inställningen När enheten levereras finns kartorna redan inlagda i den. Peka på Navigering i huvudmenyn för att starta När du startar enheten för första gången tar det några navigeringen. minuter för initiering. När du använder enheten igen tar detta Du kan bli tillfrågad att välja den röst du vill höra för...
 • Page 28 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Välj därefter din tidszon. Peka vid behov på ▲ eller Ett varningsmeddelande visas och upplyser dig om ▼ för att bläddra i listan och peka på det alternativ användning av navigationsenheten under körning. som önskas för att markera det.
 • Page 29: Huvudmenyn Navigera

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Huvudmenyn Navigera Huvudmenyn Navigera visas och låter dig ange alla Peka på alternativet Hitta adress för att ange en ny inställningar och parametrar. destination. Följande skärmbild visas: Peka på Land och välj landet för destinationen i listan genom att peka på...
 • Page 30 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Följande specialknappar finns dessutom tillgängliga: Växlar mellan stora och små bokstäver Mellanslag Ett tangentbord visas på skärmen där du väljer alla Raderar det senaste tecknet bokstäver och siffror. När du anger tecknen via tangentbordet på skärmen, blir de tecken gråtonade som inte ger något resultat för de städer som finns...
 • Page 31 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Ange därefter gatunumret. För att göra det pekar du I följande alternativ startar du navigeringen genom på Nummer anger gatunumret att peka på Navigera. tangentbordet på skärmen. Det är möjligt att gatunummer ute på landsbygden eller i nybyggnationer inte finns registrerade i databasen.
 • Page 32 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Navigeringsfönstret Ikoner för GPS-signalens styrka, batterinivå och TMC- signalens styrka Zooma ut (kartan i större skala) Avstånd till nästa manöver Rutt Nuvarande position med Nuvarande hastighet indikering för körriktning Beräknad ankomsttid Zooma in (kartan i mindre skala) Avstånd till din destination...
 • Page 33: Hastighetsvarning

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Hastighetsvarning Din navigationsenhets karta innehåller information om hastighetsbegränsningar. Din enhet kan därför göra dig uppmärksam på om du överskrider maximal tillåten hastighet på en viss vägsträcka. Vänligen notera att denna funktion har konstruerats som en hjälpfunktion. Gällande trafikregler har alltid prioritet över instruktionerna från din...
 • Page 34 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Aktivera varningsfunktionen för hastighetsbegränsning: Varningen ges när du överskrider hastighetsbegränsningen med 5 km/h. Peka på kryssrutan Aktivera varning. Varningen ges när du överskrider kryssmarkering visas i kryssrutan. hastighetsbegränsningen med 10 km/h. Du kan också aktivera en akustisk varning förutom Här kan du ange ett anpassat...
 • Page 35 Navigation Device PNA-M4310T Svenska När varningsfunktionen för hastighetsbegränsning är Om du aktiverat den akustiska varningen också hörs en aktiverad visas en ikon som föreställer en trafikskylt i det upprepad varningssignal när överskrider högra hörnet längst ner på skärmen. hastighetsbegränsningen. Varningsfunktionen för hastighetsbegränsning fungerar endast när du navigerar till en destination.
 • Page 36: Manuell Inmatning

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Manuell inmatning I menyn Hastighetsbegränsningar (se bild på sidan 31) pekar du på följande knapp: Använd den numeriska knappsatsen för att ange ett toleransvärde för varningsfunktionen för hastighetsbegränsning. Följande skärmbild visas: Peka på för att radera det sista tecknet om du anger fel.
 • Page 37: Handsfree

  Peka på ikonen Handsfree i huvudmenyn för att öppna [sidan 9, objekt 3] blinkar blå. följande meny: Meddelandet Starta parning från bluetoothtelefon. Nyckeln är: 0000 visas på skärmen. mobiltelefon identifierar visar navigationsenhet som PNA-M4310T. Ange nyckeln 0000 på din mobiltelefon när du blir ombedd att göra så.
 • Page 38 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Om din mobiltelefon stödjer återställning av Följande alternativ är tillgängliga: automatisk anslutning kan du aktivera den funktionen. Om så är fallet ansluter båda enheterna Acceptera samtal automatiskt när de befinner sig inom samma Peka på denna knapp för att svara på...
 • Page 39: Ringa

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Den ihopparade mobiltelefonen slår numret och samtalet kan Ringa övervakas från din navigationsenhet. Peka på alternativet Ringa i menyn Handsfree för att öppna Övervakning av ett samtal sker på samma sätt som för ett följande meny: inkommande samtal (se föregående sida).
 • Page 40: Senaste Samtalet

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Senaste samtalet Lista över parade enheter Denna meny ger dig en överblick över ringda samtal, Listan över parade enheter visar alla enheter som parats accepterade samtal och missade samtal. Du kan om du vill ihop med namn och motsvarande maskinvaruadress.
 • Page 41: Resesats

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Resesats I denna meny kan du spela upp musik-, video- och bildfiler. Peka på Minneskort för att visa innehållet och För att göra det sätter du i ett minneskort som innehåller titlarna på det minneskort som finns i facket (om motsvarande filer i minneskortfacket [sidan 9, objekt 8] eller sådant finns).
 • Page 42 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Uppspelning av musik Återgå (uppspelning fortsätter, se också sidan 45, Samtidig Aktuell titel/totalt antal titlar användning) Filnamn för aktuell titel Höja volym Artist för aktuell titel Visa volymen Album Sänka volymen Statusfält och uppspelningstid Ljud av Föregående spår (håll denna...
 • Page 43: Video

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Video Välj alternativet Video i menyn Resesats. En tabell som visar alla tillgängliga videoklipp som finns på flash-minnet visas (se bilden till höger). Om det finns ett minneskort i facket, visas också alternativet Minneskort. Peka på knappen ▲ eller ▼ för att bläddra i listan.
 • Page 44 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Videoavspelning Nuvarande och total uppspelningstid Återgå (uppspelningen Ikon för driftstatus stoppas) Peka på denna knapp för att gå till början av videofilen. Visar volymkontrollen. Ljud av Håll ner denna knapp för att snabbspola aktuell video bakåt.
 • Page 45: Foto

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Foto Följande alternativ är tillgängliga: Välj alternativet Foto i menyn Resesats. Peka på en förhandsgranskningsbild för att visa den En tabell som visar alla tillgängliga bilder som finns på flash- i helskärmsläge (se bilden till höger).
 • Page 46 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Följande alternativ är tillgängliga: Knapparna har följande betydelse: Peka på knappen ◄ eller ► för att bläddra genom alla tillgängliga bilder. Starta bildspel Startar automatisk uppspelning av aktuella Peka på för att återgå till översikten. bilder och växlar till nästa bild vid inställt Peka på...
 • Page 47: Samtidig Användning

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Rotera Ljud av Peka på denna knapp flera gånger för att varje Aktiverar eller avaktiverar ljudet (endast gång rotera bilden 90 grader medurs. tillgängligt om uppspelning av musik redan startats, se till höger). Zooma in Samtidig användning Peka på...
 • Page 48: Inställningar

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Inställningar Volym I denna meny kan du utföra olika inställningar för att anpassa Denna meny är endast tillgänglig när du ställt in enheten efter dina önskemål. funktionen Ljudutmatning till Högtalare (se sidan 48 - Ljudutmatning). Volym, se till höger.
 • Page 49: Touch Lock

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Touch Lock Detta lås kan ställas in antingen manuellt eller automatiskt. När knapplåset aktiverats visas meddelandet Låst! Tryck på Alternativet Manuell aktiverar knapplåset omedelbart, knappen för att låsa upp. Peka sedan på knappen: alternativet Auto låser knapparna när du inte tryckt på någon knapp under minst 5 minuter.
 • Page 50: Ljudutmatning

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Skärm Ljudutmatning I denna meny kan du ställa in bildskärmens ljusstyrka i sex Välj alternativet Högtalare om du vill mata ut ljudet via den nivåer, aktivera energisparläge och kalibrera bildskärmen. inbyggda högtalaren. Välj FM-sändare för att använda den inbyggda FM-sändaren för att skicka ljudet till din bilradio.
 • Page 51: Språk

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Kalibrering Datum & tid Ställa in datum Peka på ikonen: Peka på ikonen: Peka på för att bekräfta en ny kalibrering eller avbryt processen genom att peka på Peka på eller för att välja aktuellt år, månad och dag.
 • Page 52: Effektstatus

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Effektstatus Systeminfo Detta alternativ visar det inbyggda batteriets aktuella I denna meny hittar du information om versionsnummer, effektnivå. enhetens serienummer och minnesstatus. Grundinställning Med detta alternativ kan du återställa din enhet till Undermeny för Enheter grundinställningarna. Alla inställningar raderas och enheten Här...
 • Page 53: Uppgradera Den Fasta Programvaran

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Uppgradera den fasta programvaran När ny fast programvara släpps kan du ladda upp den på enheten. Kopiera den nya fasta programvaran till ett Ta aldrig ut minnneskortet eller stäng av enheten när minneskort och sätt i kortet i minneskortfacket [sidan 9, uppgraderingen pågår.
 • Page 54: Avancerat

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Avancerat Anslut Mini-USB-kontakten på USB-kabeln [sidan 1, Ansluta till en dator objekt 5] i uttaget [sidan 9, objekt 9] på din Du kan använda din dator för att komma åt det interna navigationsenhet. flashminnet på din navigationsenhet för att uppgradera kartor Anslut därefter den andra änden av USB-kabeln till...
 • Page 55 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Mapparna har följande betydelse: Operativsystemet identifierar navigationsenhetens flashminne som en borttagbar media och visar det under Den här datorn. Audio Spara musikfiler. Cities Kartor för navigering MobileNavigator Programfiler för navigering Photo Spara bildfiler. Video Spara videofiler.
 • Page 56: Dvd-Skivan

  Installation av programvaran Innan du installerar programvaran på din navigationsenhet måste du ansluta den till datorn via USB-kabeln [sidan 1, objekt 5]. Se sidan 52 för mer information om anslutning till en dator. Klicka på “Programvara PNA-M4310T”. Välj därefter ditt språk.
 • Page 57 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Klicka på ”OK”. Fortsätt att följa hjälpen genom att klicka på “Nästa >”. Ett fönster med innehållet visas. Välj det alternativ du vill installera genom att placera en kryssmarkering i motsvarande fält. Om du vill ta bort ett visst innehåll från enheten tar du bort motsvarande kryssmarkering.
 • Page 58 Navigation Device PNA-M4310T Svenska Välj därefter önskat språk för körinstruktionerna. Välj “Swedish” för att få körinstruktionerna på Swedish. För att göra det flyttar du bläddringslisten nedåt eller klickar på (se markeringen) tills du ser det språk som önskas. Kom ihåg att navigeringsprogrammet följer allmänna språkinställningar för...
 • Page 59: Användarhandbok

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Användarhandbok För kunna läsa navigationsprogrammets 10. När installtionsförfarandet är slutfört visas ® användarhandbok behöver du Adobe Acrobat Reader . Du diaogrutan Klar. Klicka sedan på knappen "Slutför". måste installera detta gratisprogram nu om du inte redan 11.
 • Page 60: Licens

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Licens I navigationsmenyn Allmänna inställningar kan du se serienummer för kartorna och dess innehåll. En tabell med allt innehåll som finns installerat I huvudmenyn Navigera (se bild på sidan 27), pekar visas. Peka på önskat innehåll för att visa du på...
 • Page 61: Tekniska Specifikationer

  Navigation Device PNA-M4310T Svenska Tekniska specifikationer Navigationsenhet: Billaddare: Modell: PNA-M4310T Modell: Silvercrest TCP10050BC Processor: Samsung 400 MHz-processor Inmatning: 8~24V likström, 0,9 A Minne: 64MB RAM-minne, Utmatning: 5V likström, 1,0 A max. 2GB NAND Flash-enhet Säkring: T2AL / 250V Kortläsare: SD- och MMC-kort upp till 2GB ®...
 • Page 62: Garantiinformation

  Tack så mycket för Ditt beslut att köpa en SILVERCREST produkt. Var god läs igenom bifogad dokumentation resp. online-hjälp noga innan Du börjar använda Din SILVERCREST produkt. Om det skulle uppstå problem, som inte kan lösas på detta sätt, var god vänd Dig då till vår hotline.
 • Page 63: Package Contents

  Navigation Device PNA-M4310T English Navigation Device PNA-M4310T A detailed description on how to use the navigation software can be found on the included DVD. Package contents Navigation Device PNA-M4310T Car mount Adapter plate for car mount Stylus USB cable Earphones...
 • Page 64 Navigation Device PNA-M4310T English Recharging in the Car..........71 Table of Contents Recharging from a Power Outlet ......... 72 Package contents ............. 61 Recharging from a Computer ........73 Car mount ............... 74 Important Safety Instructions .......... 64 TMC Connector............... 76 Operating Environment ...........
 • Page 65 Navigation Device PNA-M4310T English Navigation................ 85 Audio Output .............. 108 First-Time Setup ............85 Display ............... 108 Language ..............109 The Navigation Main Menu..........87 Date and time............. 109 Speed Warning..............91 Power Status.............. 110 Manual Input ..............94 Factory Defaults............110 Hands-free...............
 • Page 66: Important Safety Instructions

  Navigation Device PNA-M4310T English Always make sure that Important Safety Instructions there is free circulation of air (do not place the device on shelves, on a thick carpet, on a bed, or anywhere that Before you use this device for the first time, please read the...
 • Page 67: Power Supply

  KSAA0500100W1EU, the supplied car charger cable centre. Under very rare conditions, sparks may appear at the Silvercrest TCP10050BC or the supplied USB cable to avoid contacts causing any explosive and/or inflammable gases to overheating, deformation of housing, fire, electric shock, ignite.
 • Page 68: Maintenance And Care

  Navigation Device PNA-M4310T English tie it together with other cords. All cables should be If the housing is opened, your life is in danger due to electric positioned so that nobody can trip over them or be shock. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use obstructed by them.
 • Page 69: Rf Interface

  Navigation Device PNA-M4310T English relates to CE Conformity, relevant norms and standards. Any The transmitted RF signals can cause interference with changes to the equipment other than the recommended hearing aids. changes by the manufacturer may lead to the result that Do not place the device with the wireless adapter turned these directives are not met any more.
 • Page 70: Conformity

  Navigation Device PNA-M4310T English Conformity This device has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low-voltage Directive 2006/95/EC and the R&TTE Directive 99/5/EC. Disposal of Old Devices If the product is labelled with a struck-out waste bin, it is subject to the European Guideline 2002/96/EC.
 • Page 71: Introduction

  Navigation Device PNA-M4310T English Introduction Summary On/Off button Connector for external GPS antenna Bluetooth indicator Power indicator Display Microphone Memory card slot Earphones and TMC connector Mini-USB and charger connector Main power switch Speaker...
 • Page 72: Charging The Battery

  Navigation Device PNA-M4310T English Thank you for choosing this high-end SilverCrest product. The navigation device features a touchscreen and therefore The navigation device PNA-M4310T enables accurate needs no further buttons or controls. You can perform any navigation to your destination and also comfortable hands-...
 • Page 73: Recharging In The Car

  Navigation Device PNA-M4310T English The charging process starts automatically, and the Recharging in the Car charger indicator [page 69, item 4] lights orange. Plug the Mini-USB connector of the car charger When the charging process is completed, the status cable [page 61, item 7] into the receptacle [page 69, indicator will light green.
 • Page 74: Recharging From A Power Outlet

  Navigation Device PNA-M4310T English Recharging from a Power Outlet Plug the Mini-USB connector of the power adapter cable [page 61, item 8] into the receptacle [page 69, item 9] of your navigation device. The power adapter design varies according to the region.
 • Page 75: Recharging From A Computer

  Navigation Device PNA-M4310T English Recharging from a Computer The charging process starts automatically, and the Plug the Mini-USB connector of the USB cable charger indicator [page 69, item 4] lights orange. At [page 61, item 5] into the receptacle [page 69, item the same time the computer will detect and connect 9] of your navigation device.
 • Page 76: Car Mount

  Navigation Device PNA-M4310T English Car mount To install the navigation device on its car mount, first install In order to obtain good GPS signal reception the navigation the supplied adapter plate [page 61, item 3] on the car mount device must be placed so it has an obstacle-free sight to the (see figure, arrow 1).
 • Page 77 Navigation Device PNA-M4310T English Once the car mount has been fixed in place you can insert the navigation device into the adapter plate. The noses on the adapter plate must fit into the corresponding holes of the navigation device (see figure, arrow 3). Loosen the screws of...
 • Page 78: Tmc Connector

  Navigation Device PNA-M4310T English TMC Connector Connecting an External GPS Antenna Your navigation device features a built-in TMC receiver If required, you can connect a conventional external GPS (Traffic Message Control). It can receive FM radio signals antenna to your navigation device. This might be necessary and read broadcast up-to-date traffic jam information.
 • Page 79: First-Time Setup

  Navigation Device PNA-M4310T English First-Time Setup Upon first setup of your navigation device you can set the user interface language as well as the current date and time. Prior to using the device for the first time, charge the battery completely. To do so, you must toggle the Slide the main power switch [page 69, item 10] of the main power switch to On.
 • Page 80: Setting The Display Language

  Navigation Device PNA-M4310T English Setting the Display Language A dialog box for setting the user interface language will Then set the current date and time. appear. Select a language by tapping on it. The display will toggle to the new language immediately.
 • Page 81: Setting The Time

  Navigation Device PNA-M4310T English Setting the Time To proceed tap the button: The main menu appears (for more information, see page 84 – The Main Menu). Tap the icon: Choose between the 12 Hours or 24 Hours format by tapping the corresponding button.
 • Page 82: Powering The Device On/Off

  Navigation Device PNA-M4310T English Powering the Device On/Off Powering Off to Standby Mode Powering Off Using the Main Power Switch Press and hold the On/Off button [page 69, item 1] To power the device off completely, slide the main for approx. three seconds until the device powers power switch [page 69, item 10] into the Off off.
 • Page 83: Powering On Using The Main Power Switch

  Navigation Device PNA-M4310T English Powering On Using the Main Power Switch Slide the main power switch [page 69, item 10] of After powering the device on via the main power switch, only the device into the On position. The status indicator the chosen user interface language and the time format (12 [page 69, item 4] lights green.
 • Page 84: Powering On From Standby Mode

  Navigation Device PNA-M4310T English Powering On from Standby Mode Button Lock If you powered the device off by pressing the On/Off button In the factory-default configuration the button lock is enabled. [page 69, item 1] it will be in standby mode. To power it on,...
 • Page 85: Inserting A Memory Card

  Navigation Device PNA-M4310T English Inserting a Memory Card Removing a Memory Card The navigation device can read SD and MMC memory cards. Carefully press against the inserted card. It will unlock and the memory card will be slightly pushed After you insert a memory card the device will detect it out by a spring mechanism.
 • Page 86: The Main Menu

  Navigation Device PNA-M4310T English The Main Menu The main menu gives you access to the different functions of your navigation device. Navigation (from page 85) Navigation and route planning, Navigation options settings and saving of favourite destinations. Hands-free (from page 95) Bluetooth connection to a mobile phone and setup of the hands-free mode.
 • Page 87: Navigation

  Navigation Device PNA-M4310T English First-Time Setup Navigation Upon delivery the device has the required maps already In the main menu tap on Navigation to start installed. Only when launching the device for the first time navigation. will it take a few minutes for initialising. On any further use Depending on the available voices you may be this procedure will only take a few seconds.
 • Page 88 Navigation Device PNA-M4310T English If only one voice is available it will be selected automatically and the selection dialogue will not pop A warning message will appear alerting you about the use of the navigation device whilst driving. Tap the checkbox that appears before the option Hide at startup to suppress the message when starting the Next select your time zone.
 • Page 89: The Navigation Main Menu

  Navigation Device PNA-M4310T English The Navigation Main Menu To enter a new destination, tap the Find Address option. The following screen will appear: The Navigation main menu will appear allowing you to enter all further settings and parameters. Tap Country and select the country of your destination from the list by tapping on it.
 • Page 90 Navigation Device PNA-M4310T English In addition the following special buttons are available: Toggles between capital and small letters Space An on-screen keyboard will be displayed where you can select all letters and digits. While entering the Deletes the last entered character...
 • Page 91 Navigation Device PNA-M4310T English Next enter the street number. To do this, tap No. and enter the street number via the on-screen In the following selection you launch the navigation keyboard. by tapping Navigate. It is possible that the street number of out- of-town areas or new urbanisations is not registered in the database.
 • Page 92 Navigation Device PNA-M4310T English The Navigation Window Icons for GPS signal strength, battery level and TMC signal strength Zoom out (larger scale of the map) Distance to the next Route manoeuvre Present position with driving Current speed direction indication Estimated Time of Arrival...
 • Page 93: Speed Warning

  Navigation Device PNA-M4310T English Speed Warning The map of your navigation device includes information about road speed limits. This allows the device to alert you when exceeding the maximum allowed speed on a specific road section. Please note that this function has been designed as a helping feature.
 • Page 94 Navigation Device PNA-M4310T English To enable the speed limit warning: Triggers the warning when exceeding the speed limit by 5 km/h. Tap the Enable Warner checkbox. A checkmark will appear in the checkbox. Triggers the warning when exceeding In addition to the optical warning you can also the speed limit by 10 km/h.
 • Page 95 Navigation Device PNA-M4310T English While the speed limit warning is enabled, an icon If you have enabled the acoustic warning too, a repeated representing a traffic sign appears in the lower right corner of warning signal will sound when exceeding the speed limit.
 • Page 96: Manual Input

  Navigation Device PNA-M4310T English Manual Input From the Speed Limits menu (see figure on page 91), tap the following button: Use the numeric keypad to enter a tolerance value for the speed limit warning. If you make a mistake, tap...
 • Page 97: Hands-Free

  Navigation Device PNA-M4310T English Hands-free Setting Up a Connection In this menu you may use your navigation device as a hands- Prepare your mobile phone for pairing. For more ® free kit for the most common mobile phones with Bluetooth information, consult the User's Manual of your support.
 • Page 98 Navigation Device PNA-M4310T English The following options are available: If your mobile phone supports automatic connection restore, you can enable it. In this case, both devices will interconnect automatically when they are within Accept call their reception range with the Bluetooth component Tap this button to accept the incoming call.
 • Page 99: Dial

  Navigation Device PNA-M4310T English Dial From the Hands-free menu tap the Dial option to open the The paired mobile phone will start calling and the call can be following menu: controlled from your navigation device. Controlling a call is made in the same way as for an incoming call (see previous page).
 • Page 100: Last Calls

  Navigation Device PNA-M4310T English Last Calls Paired List This menu gives you an overview on any dialled, accepted The paired devices list shows all devices that have been and missed calls. If required you can highlight a number from paired with their name and the corresponding hardware one of the phonebooks by tapping on it and start the calls by address.
 • Page 101: Travel Kit

  Navigation Device PNA-M4310T English Travel Kit From this menu you can playback audio, video and picture Tap on a title to start playback. files. To do this, insert a memory card containing the to return to the Travel Kit selection.
 • Page 102 Navigation Device PNA-M4310T English Music Playback Current title/total number of Return (playback continues, titles see also page 105, Simultaneous Use) File name of current title Increase Volume Artist of current title Volume display The album Reduce Volume Status bar and playback time...
 • Page 103: Video

  Navigation Device PNA-M4310T English Video From the Travel Kit menu select the Video option. A table showing all available videos stored in the flash memory will appear (see figure on the right). If there is a memory card inserted, additionally the Memory Card option will appear.
 • Page 104 Navigation Device PNA-M4310T English Video Playback Current and total playback time Operating status icon Return (playback stops) Tap this button to go to the beginning of the video file. Displays the volume control. Hold this button to fast reverse Mute the current video.
 • Page 105: Photo

  Navigation Device PNA-M4310T English Photo From the Travel Kit menu select the Photo option. The following options are available: A table showing all available pictures stored in the flash Tap on a preview picture to show it in full-screen memory will appear (see figure below). If there is a memory mode (see figure on the right).
 • Page 106 Navigation Device PNA-M4310T English The following options are available: Tap the ◄ or ► button to navigate through all The buttons have the following meaning: available pictures. Start slide show to return to the overview. Starts the automatic picture playback from the...
 • Page 107: Simultaneous Use

  Navigation Device PNA-M4310T English Rotate Mute Tap this button multiple times to rotate the Disables or enables the sound (only available picture by 90 degrees each time clockwise. if the music playback has been started previously, see on the right).
 • Page 108: Settings

  Navigation Device PNA-M4310T English Settings Volume In this menu you can perform different presets to customize the device to your individual needs. This menu is available only if you have set the Audio Output function to Speaker (see page 108 - Audio Output).
 • Page 109: Touch Lock

  Navigation Device PNA-M4310T English Touch Lock This lock can be set either manually or automatically. The Once the button lock has been enabled the message option Manual activates an immediate button lock, the option Locked! Press the button to unlock. will appear. Then tap Auto locks the buttons when you haven’t pressed any button...
 • Page 110: Audio Output

  Navigation Device PNA-M4310T English Display Audio Output In this menu you can set the display brightness in six levels, Select the Speaker option if you want to output the sound via enable a power-saving mode and calibrate the display. the built-in speaker. Select FM Transmitter to use the built-in FM transmitter to send the sound to your car radio.
 • Page 111: Language

  Navigation Device PNA-M4310T English Calibration Date and time Setting the Date Tap the icon: Tap the icon: to confirm a new calibration or cancel this process by tapping Tap ▲ or ▼ to select the current year, month and day.
 • Page 112: Power Status

  Navigation Device PNA-M4310T English Power Status System Info This option shows you the current level of the built-in battery. In this menu you will find information on version numbers, the device serial number and the memory status. Factory Defaults Devices submenu With this option you can restore the factory-default settings of your device.
 • Page 113: Upgrading The Firmware

  Navigation Device PNA-M4310T English Upgrading the Firmware When new firmware is released you can upload it to the device. Copy the new firmware onto a memory card and While the upgrade is running never remove the insert the card into the memory card slot [page 69, item 7].
 • Page 114: Advanced

  Navigation Device PNA-M4310T English Advanced Plug the Mini-USB connector of the USB cable Connecting to a Computer [page 61, item 5] into the receptacle [page 69, item You can use your computer to access the internal flash 9] of your navigation device.
 • Page 115 Navigation Device PNA-M4310T English The folders have the following meaning: The operating system will detect the flash memory of the navigation device as a removable media and will show it under My Computer. Audio To save any music files. Cities...
 • Page 116: The Dvd

  Before you can install the software on your navigation device you must connect it to the computer via the USB cable [page 61, item 5]. For more information about connecting to a computer, please see page 112. Click on “Software PNA-M4310T”. Next select your language.
 • Page 117 Navigation Device PNA-M4310T English Click “OK”. Continue following the wizard by clicking “Next >”. A window, showing different components will appear. Select the desired components to install by placing a checkmark in the corresponding fields. If you want to remove a particular component from the device, remove the corresponding checkmark.
 • Page 118 Navigation Device PNA-M4310T English Next select the desired language for the driving Select “english” to output the driving instructions in instructions. English. To do so, move the scroll bar downwards or click ▼ (see the mark) until you can see the desired Please always bear in mind that the navigation language.
 • Page 119: The User's Manual

  Navigation Device PNA-M4310T English The User’s Manual To be able to read the navigation software User’s Manual 10. As soon as the installation process is complete a ® you will need Adobe Acrobat Reader . If you haven’t dialog box Finished will appear. Then click the installed this free programme yet, you will have to install it “Finish”...
 • Page 120: Licensing

  Navigation Device PNA-M4310T English Licensing In the General Settings of the navigation menu you can view A table with all installed contents will appear. Tap the serial number of the maps and map contents. the desired entry to show the serial number of the corresponding contents.
 • Page 121: Technical Specifications

  Navigation Device PNA-M4310T English Technical Specifications Navigation Device: Car charger: Model: PNA-M4310T Model: Silvercrest TCP10050BC Processor: Samsung 400 MHz processor Input: 8~24VDC, 0.9A Memory: 64MB RAM, Output: 5VDC, 1.0A max. 2GB NAND Flash drive Fuse: T2AL / 250V Card reader: SD and MMC cards up to 2GB ®...
 • Page 122: Details Of Guarantee

  Thank you for purchasing a SILVERCREST product. Please carefully read through the enclosed documentation or online help before putting your SILVERCREST product into service. If you have a problem, which can’t be solved in this way, please contact our hotline.
 • Page 124 TARGA GmbH Lange Wende 41 D-59494 Soest Germany CE declaration of conformity: www.silvercrest.cc www.silvercrest.cc...

Table of Contents