Download Print this page

JVC CA-UXP55 Přiručka K Obsluze

Jvc micro component system instructions
Hide thumbs

Advertisement

MICRO COMPONENT SYSTEM
MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM
SYSTEM MUZYCZNY MIKRO
MIKROKOMPONENS RENDSZER
CИCTEMA MИKPOKOMПOHEHTOB
UX-P55
STANDBY/ON
DIMMER
DISPLAY
SLEEP
MD/AUX
PROG
RANDOM
REPEAT
SOUND
AUTO
FM/AM
MODE
PRESET
FM MODE
TAPE
CD
CD
CANCEL
MULTI KEY
SET
DISPLAY
PTY
MODE
/EON
AHB
VOLUME
PRO
RM-SUXP5R REMOTE CONTROL
SP-UXP55
—Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55
STANDBY/ON
M I C R O
C O M P O N E N T
STANDBY
/
ON
AHB PRO
CD
TAPE
/
DIRECT OPERATING
FUNCTION
SOUND
A U T O R E V E R S E
PHONES
CA-UXP55
INSTRUCTIONS
PŘĺRUČKA K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSLUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
ИHCTPYKЦИЯ ПO ЭKCПЛУATAЦИИ
COMPACT
DIGITAL AUDIO
C D - R / R W P L A Y B A C K
S Y S T E M
U X · P 5 5
CLOCK
FM/AM
MD/AUX
VOLUME
TIMER
REV .MODE
REC
REC
REC
SP-UXP55
For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial No.
which are located either on the rear, bot-
tom or side of the cabinet. Retain this
information for future reference.
Model No.
Serial No.
GVT0105-009A
[EV]

Advertisement

loading

  Also See for JVC CA-UXP55

  Related Manuals for JVC CA-UXP55

  Summary of Contents for JVC CA-UXP55

 • Page 1 MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER CИCTEMA MИKPOKOMПOHEHTOB UX-P55 —Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55 STANDBY/ON DIMMER DISPLAY SLEEP MD/AUX PROG RANDOM REPEAT SOUND AUTO FM/AM MODE PRESET FM MODE TAPE CANCEL MULTI KEY DISPLAY MODE /EON...
 • Page 2 – 1 –...
 • Page 3 – 2 –...
 • Page 4 STANDBY/ON M I C R O STANDBY/ON AHB PRO DIRECT OPERATING FUNCTION SOUND PHONES COMPACT DIGITAL AUDIO C D - R / R W P L A Y B A C K C O M P O N E N T S Y S T E M U X - P 5 5 TAPE...
 • Page 5 [ DAILY REC SLEEP ] CLOCK PRGM RANDOM Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj. Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj. Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj. Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj. Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj. ¢...
 • Page 6 STANDBY/ON DIMMER DISPLAY SLEEP MD/AUX PROG RANDOM REPEAT SOUND AUTO FM/AM PRESET FM MODE MODE TAPE CANCEL MULTI KEY DISPLAY MODE /EON VOLUME RM-SUXP5R REMOTE CONTROL Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj. Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj. Stisknutím tohoto tlačítka také...
 • Page 7 Ω Ω Ω – 6 –...
 • Page 8 ANTENNA AM EXT AM LOOP COAXIAL RIGHT LEFT SPEAKER IMPEDANCE MIN 6 – 7 – MAIN SPEAKERS...
 • Page 9 – 8 – OPTICAL DIGITAL...
 • Page 10 STANDBY/ON STANDBY/ON STANDBY CLOCK ¢ CLOCK ¢ CLOCK CLOCK TAPE – 9 – CLOCK CLOCK DISPLAY CLOCK MD/AUX FM/AM...
 • Page 11 – VOLUME VOLUME DIMMER ROCK CLASSIC JAZZ FLAT – 10 – BASS SOUND MODE SOUND SOUND...
 • Page 12 ¢ ¢ FM/AM ¢ FM MODE FM/AM AUTO PRESET – 11 – MULTI KEY FM/AM MULTI KEY...
 • Page 13 Å “ “ “ DISPLAY “ MODE “ “ “ “ “ Á, Â, Ã, À, Ä – 12 – /EON ¢ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “...
 • Page 14 ¢ RDSEON TA NEWS: INFO: OFF: /EON /EON – 13 – « « « «...
 • Page 15 Přehrávání z CD (CD/CD-R/CD-RW) Obecné poznámky Přehrávání CD-R nebo CD-RW Přehrávání celého CD—Normální přehrávání Základní úkony s CD Zastavit na chvíli přehrávání Přesun na jinou stopu ¢ 4 ¢ K nalezení určitého místa na stopě počas přehrávání ¢ – 14 – MULTI KEY ¢...
 • Page 16 Programování pořadí přehrávání stop —Naprogramované přehrávání PRGM MULTI KEY PRGM Kontrola obsahu programu Změna programu PROG – 15 – PROG CANCEL...
 • Page 17 Přehrávání namátkou—Nahodilé přehrávání RANDOM Opakování stop—Opakované přehrávání RANDOM Zákaz vysunutí disku—Zámek talíře ¢ REPEAT – 16 – STANDBY STANDBY...
 • Page 18 Přehrávání kazet Přehrávání kazet ¢ Přehrávání obou stran—Zpětný režim TAPE – 17 – REV.MODE...
 • Page 19 REV.MODE – 18 –...
 • Page 20 REV.MODE – 19 –...
 • Page 21 [ DAILY ¢ ¢ [ DAILY ¢ ¢ ¢ DAILY TUNER DAILY TAPE DAILY TUNER TUNER TIMER DAILY DAILY TAPE – 20 – TIMER TIMER TIMER ¢ TUNER DAILY...
 • Page 22 ¢ TIMER STANDBY/ON STANDBY – 21 – SLEEP...
 • Page 23 NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M EASY M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATION M OLDIES FOLK M DOCUMENT TRAFFIC – 22 –...
 • Page 24 – 23 –...
 • Page 25 Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Design a vlastnosti mohou být změněny bez upozornění. – 24 –...
 • Page 26 MEMO...
 • Page 27 MEMO...
 • Page 28 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED CZ, PL, HU, RU 0303MWMMDWJEM © 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED...

This manual is also suitable for:

Sp-uxp55Ux-p55