Download Print this page

Asennus- Ja Käyttöohje - Siemens 2ND3 004 Installation And Operating Instructions Manual

Small convector
Hide thumbs

Advertisement

FI
2ND3 004 Pienoislämmitin
Hyvä asiakkaamme,
lue jäljempänä esitetyt ohjeet
huolellisesti lävitse ennen laitteen
käyttöönottoa. Saat niistä tärkeää
tietoa turvallisuutta ja laitteen käyttöä
koskevista kysymyksistä.
Laite soveltuu ainoastaan seinäasennuksiin.
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET:
Ä
ÄYKSET:
Laitetta saa käyttää ainoastaan
sisätilojen lämmittämiseen käyttöohjeissa
esitettyjä määräyksiä noudattaen. Kakiki
muunlainen käytto on kielletty! Laitteen
takuu ja takuuvelvoitteemme raukeavat,
jos laitetta käytetään väärin tai väärään
tarkoitukseen tai laiminlyödään laitteen
turvallisuusmääräykset!
Emme vastaa jäätymisvahingoista, jotka
johtuvat sisätiloihin nähden liian pienestä
lämmitystehosta, sisätilojen huonosta
eristyksestä, laitteen virheellisestä käytöstä
tai voimankäytöstä tai ulkopuolisista
toimintaan vaikuttavista tekijöistä (esim.
sähkökatkoista).
Liitä laitteet vain vaihtovirtaverkkoon – jännite
on esitetty mallikilvessä!
Älä koske koskaan laitteen jännitteellisiin
osiin! Hengenvaara!
Älä koske laitteeseen koskaan märin käsin!
Hengenvaara!
Laite tippuvedenpitävä, joten sitä saa
käyttää kylpyhuoneessa, ei kuitenkaan
kylpyammeen, suihkun, vesihanojen tai pesu-
tai uimaaltaiden välittömässä läheisyydessä
(kuva 3).
Laite on sijoitettava siten, että kukaan ei
pysty käyttämään laitteen käyttölaitteita
kylpyammeesta, suihkusta tai vesialtaasta tai
–säiliöstä käsin!
Älä säilytä tai käytä helposti syttyviä aineita
tai sumutteita laitteen lähistöllä! Palonvaara!
Älä käytä laitetta helposti syttyviä aineksia
sisältävässä ympäristössä (esim. syttyvien
kaasujen tai sumutetölkkien läheisyydessä)!
Räjähdys- ja palonvaara!
Huom! Laitteen aukkoihin ei saa työntää
vieraita esineitä! Loukkaantumis- (sähköisku)
ja laitteen vaurioitumisvaara!
Huom! Laitteen etusuojus kuumenee
käytössä voimakkaasti! Siksi laite on
sijoitettava siten, että kukaan ei voi koskea
siihen vahingossa. Palovamman vaara! Laite
jäähtyy päältä kytkettynä vasta vähitellen.
Laitteen suojaverkon päällä ei saa
kuivata vaatekappaleita, pyyheliinoja tai
vastaavanlaisia tarvikkeita! Ylikuumenemis-
ja palonvaara!
Lapset ja lääkkeiden tai alkoholin
vaikutuksen alaiset henkilöt saavat käyttää
laitetta vain valvonnan alaisina! Huolehdi
siitä, että lapset eivät pääse leikkimään
sähkölaitteilla!
Laite ei sovellu käytettäväksi
kotieläinsuojissa!
Käyttöohjeet kuuluvat laitteeseen, ja ne on
säilytettävä huolellisesti! Laitteen vaihtaessa
omistajaa on käyttöohjeet luovutettava
laitteen mukaan!
Pistokkein varustellut laitteet eivät sovellu
kiinteisiin johdotuksiin!
Laitetta käytettäessä sen pistorasiaan
on päästävä aina käsiksi esteittä, jotta
laitteen pistoke voidaan tarvittaessa irrottaa
pistorasiasta mahdollisimman nopeasti!
Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos
laite tai sen verkkojohto on vaurioitunut.
Loukkaantumisvaara!
Jos laite on vioittunut niin vakavasti, että
sen sähkölaitteiden osia on näkyvissä, laite
on irrotettava heti verkosta ja toimitettava
tarkastettavaksi joko alan myyntipisteeseen
tai asiakaspalveluumme! Muiden kuin
valtuutettujen sähköasentajien suorittamista
korjauksista voi aiheutua käyttäjille
huomattavaa vaaraa!
Laite ei sovellu vaatehuoneiden
lämmittämiseen.
Pakkaus:
Tarkasta heti kun laite on purettu
pakkauksestaan, ettei laite ole kärsinyt
kuljetusvaurioita ja että kaikki siihen kuuluvat
osat ja tarvikkeet on toimitettu laitteen
mukaan!
Älä heitä alkuperäispakkausta! Voit tarvita
sitä säilytykseen tai kuljetusvaurioiden
välttämiseksi laitteen kuljetusten yhteydessä!
Hävitä pakkausmateriaali paikallisia
jätehuoltomääräyksiä noudattaen!
Lapset voivat saada muovipusseista
hengenvaarallisia leikkikaluja!
Käytt yttöpaikka:
paikka:
Laite saadaan ottaa käyttöön vain silloin, kun
se on asennnettu seinään vaakasuoraan
tasoon.
Laite on sijoitettava vähintään 50 cm:
in päähän syttyvistä esineistä, seinistä
tai muista rakenteista! Laitteen on
pystyttävä imemään ja puhaltamaan ilmaa
esteettömästi!
Älä sijoita laitetta koskaan seinäpistorasian
alle!
Verkkojohto:
Verkkojohto:
Sijoita verkkojohto siten, ettei kukaan voi
kompastua siihen tai astua sen päälle! Käytä
ainoastaan laitteen tehoon mitoitettua, esim.
VDEhyväksyttyä jatkojohtoa!
Verkkojohto ei saa päästä kosketuksiin
laitteen kuumiin osiin!
Älä irrota pistoketta koskaan pistorasiasta
vetämällä johtoa! Älä siirrä laitetta koskaan
verkkojohdosta vetäen äläkä kanna laitetta
johdosta!
Älä kierrä verkkojohtoa laitteen ympärille!
Laitetta ei saa käyttää verkkojohto laitteen
ympärille kiedottuna! Tämä koskee etenkin
kelausrummun käyttöä.
Johto ei saa jäädä puristuksiin, eikä johtoa
saa vetää terävien reunojen yli eikä kuumien
keittolevyjen tai avotulen yläpuolitse!
Käytt yttövihjeit
vihjeitä:
Laite voi käryttää hieman, kun se kytketään
käyttöön ensi kertaa tai sitä on käytetty
pidempään ilman lämmitystoimintoa.
- 7 -
Asennus- ja käyttöohje
Seinäasennus:
Noudata ehdottomasti esitettyjä
vähimmäisetäisyyksiä (kuvat 2 ja 3).
Laitetta asennettaessa on varottava
näkymättömissä olevia johtoja. Tästä syystä
ei seinärasioiden ylä- tai alapuolelle saa
porata reikiä. Ota laite käyttöön vasta
sitten, kun se on asennettu täysin valmiiksi
paikoilleen.
Merkkivalo:
Merkkivalossa palaa valo lämmitystoiminnon
ollessa kytkettynä.
Pakkassuojaustoiminto:
Pakkassuojaustoiminto:
Siirrä termostaattikatkaisin T merkin kohdalle
(kuva 7).
Lämpötilan pudotessa alle +5°C...+8°C, een
laite kytkeytyy päälle automaattisesti.
Säädä termostaattikatkaisimesta tarvittaessa
vastaavasti korkeampi arvo.
Ylikuumenemissuoja:
Ylikuumenemissuoja:
Laitteen rakenteellinen ylikuumenemissuoja
kytkee laitteen häiriöissä automaattisesti
päältä! Pistoke on irrotettava pistorasiasta ja
siirrettävä säätimet asentoon "Päältä/AUS/0"!
Laite on lyhyen jäähtymisvaiheen kuluttua jälleen
toimivalmiina! Kysy neuvoa myyntipisteistä, jos
laite ylikuumenee heti uudelleen!
Puhdistus:
Kytke laite ensin päältä ja irrota sen pistoke
pistorasiasta! Älä käytä koskaan hiertäviä tai
syövyttäviä puhdistusaineita!
Puhdista laitteen kotelo kostealla kankaalla,
pölynimurilla tai pölyharjalla.
Älä upota laitetta koskaan veteen!
Hengenvaara!
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, se
on suojattava tarpeettomalta pölyltä ja
likaantumiselta.
Romutus:
Loppuun kuluneet laitteet on hävitettävä
paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen!
ASIAKASPALVELU:
Ainoastaan valtuutetut asentajat saavat avata
ja korjata laitteen! Käänny siksi aina alan
korjaamon puoleen! Huom! Takuu raukeaa,
jos laitetta korjaillaan epäammattimaisesti.
Virheelliset korjaukset voivat vaarantaa
laitteen käyttäjät vakavasti!
Tekniset tiedot:
Nimellisjännite:
230V...240V ~
Nimellisteho:
300 W
Mitat (KxLxS):
24 x 26 x 10 cm
Kytkentälämpötila:
+5ºC...+8ºC
Häiriönpoistoluokitus: EN 55104, EN 55014,
EN 60555, CE
Suojausluokka:
II
Pakkassuoja:
On
Merkkivalo:
On
Paino :
1,2 kg
Takuu:
2 vuotta
Oikeudet rakenne- tai mallimuutoksiin
pidätetään teknistä jatkokehitystä
silmälläpitäen.

Hide quick links:

Advertisement

loading