Beko BKK 2111 IN User Manual

Beko BKK 2111 IN User Manual

Samovar

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Samovar
User Manual
Semaver
Kullanma Kılavuzu
BKK 2111 IN
01M-8690842008177-4215-01

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 2111 IN

 • Page 1 Samovar User Manual Semaver Kullanma Kılavuzu BKK 2111 IN 01M-8690842008177-4215-01...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ......4 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product .
 • Page 4: Important Instructions For

  Important instructions for safety and environment 1.1 General safety Keep the instruction manual for future use. Should • a third party be given the appliance, please ensure the instruction manual is included. Never use the appliance in the bath, shower or •...
 • Page 5 Important instructions for safety and environment When you want to pour the water boiled in the • appliance to another vessel, switch off and pull out the plug first then remove the upper circle and hold the appliance from both handles and pour the water to the tap side taking care as the water shall be hot.
 • Page 6 Important instructions for safety and environment Pull out the power plug after use. Do not disconnect • the plug by pulling on the cable. Never use the appliance if it or the power cord is • visibly damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced •...
 • Page 7 Important instructions for safety and environment This appliance can be used by children aged from • 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 8: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.2 Compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Regulation and disposal of the appliance. This product do not include any hazardous and/or prohibited materials defined in the Waste Electrical and Electronic Equipment Regulation issued by the Ministry of Environment and Urban Planning.
 • Page 9: Your Samovar

  Your samovar 2.1 Overview 1. Pilot light 7. Boiling switch 2. Tap 8. Handles 3. Water level indicator 9. Kettle compartment 4. Teapot 10. Main switch 5. Teapot lid 11. Drip bowl 6. Teapot filter Values stated on the product labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory condi- tions in accordance with the relevant standards.
 • Page 10: Technical Data

  Your samovar 2.2 Technical data This product conforms to the European directives 2004/108/EC, 2006/95/ 2009/125/EC 2011/65/EU. Mains voltage: 220 - 240V~, 50/60 Hz Power drawn (Boiling): 2000 W Power drawn (Keeping at boiling point): 200 W Technical and design modifications reserved. 10 / 29 EN Samovar / User Manual...
 • Page 11: General Information Before Use

  General Information before Use • Samovar is a practical appliance WARNING: designed for brewing tea in Do not turn on the the conventional sense. It boils main switch without water in a short time when it water in the kettle or is operated and then it returns when the water level to keeping the water in boiling...
 • Page 12: Operation

  General Information before Use • As the heating is at minimum • To pour the boiled water to while keeping the appliance another vessel, switch off and pull boiling, available amount of out the plug first then re move the water is kept ready for a long upper circle and hold the appliance time without being vaporized...
 • Page 13: Heating Water

  Operation 8. Brew the tea with boiled water 2. While pouring the boiled water and replace the teapot. to another vessel, bring the main 9. Add water to kettle if required. switch to (0) position, take the Turn on the boiling switch again mains plug from the outlet and if you have added water.
 • Page 14: Cleaning And Care

  Cleaning and care 5.1 Cleaning and care 5.2 Storage 1. Pull the plug out before cleaning. • If you do not plan to use the 2. Never submerge the appliance appliance for a long period of in water. time, please store it carefully. 3.
 • Page 15: Likely Problems And Solutions

  Likely Problems and Solutions Problems Likely Reason Solutions Does not boil Kettle, boiling switch, Contact an authorized water on-off switch or con- service. ducting contacts may be faulty. Boiling switch and on- Bring the boiling switch off switch is not “on”. and on-off switch to “on”.
 • Page 16 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 17 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 18-21 1.1 Genel güvenlik ......18 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması...
 • Page 18: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına • uygundur. Bu cihaz sadece ev kullanımı...
 • Page 19 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve • zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
 • Page 20 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya fişine • dokunmayın. Cihazı maksimum çizgisinin üzerinde doldurmayın. • Kaynayan su dışarı sıçrayabilir. Cihazı minimum çizgisinin altında doldurmayın. • Su kaynarken cihazın kapağını açmayın. • Cihazın kapağını, sıcak buhar üzerinize gelmeyecek •...
 • Page 21: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın. • Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların • ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü...
 • Page 22: Semaveriniz

  Semaveriniz 2.1 Genel bakış 1. Kaynatma gösterge ışığı 8. Tutma yeri 2. Musluk 9. Su ısıtıcı bölümü 3. Su seviye göstergesi 10. Açma / kapama düğmesi 4. Demlik 11. Damlama tepsisi 5. Demlik kapağı 6. Filtre 7. Kaynatma / sıcak tutma düğmesi Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı...
 • Page 23: Teknik Veriler

  Semaveriniz 2.2 Teknik veriler Bu ürün, 2004/108/ EC, 2006/95/ EC, 2009/125/ EC ve 2011/65/EU Avrupa direktiflerine uygundur. Güç kaynağı: 220 - 240 V~, 50/60 Hz Güç (Kaynatma): 2000 W Güç (Kaynar tutma): 200 W Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.
 • Page 24: Kullanım

  Kullanım 3.1 İlk kullanım Çay filtresinde (6) bulunan çayı sudan 1. Cihazı sadece su ile çalıştırın geçirip, akıtırsanız, (bkz. 3.2). daha lezzetli bir çay 2. Daha sonra sıcak suyu dökerek elde edebilirsiniz. içini tekrar suyla çalkalayın. Demlikte (4) su bı- 3.
 • Page 25: Cihazı Kapatma

  Kullanım 3.3 Cihazı kapatma 10. Su kaynadıktan sonra kaynatma gösterge ışığı (1) 1. Kullanım sona erdiğinde cihazın otomatik olarak sıcak tutma açma / kapama düğmesini (10) ( ) konumuna geçer. aşağı doğru hafifçe bastırarak - Kaynatma gösterge ışığı (1) kapalı (0) konumuna getirin. yeşil yanar.
 • Page 26: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik 4. Çözeltiyi birkaç saat ısıtıcının içerisinde tutun. UYARI: Cihazı te- 5. Daha sonra dökün ve ısıtıcının mizlemek için benzin, içerisini iyice durulayın. solvent, aşındırıcı 6. Su ısıtıcı bölümünü temiz suyla temizleyiciler, metal doldurun ve suyu kaynatın. nesneler veya sert 7.
 • Page 27: Saklama

  Temizlik ve bakım 4.2 Saklama • Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın. • Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun. • Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. • Cihazı ve kablosunu, çocukların ulaşamayacağı...
 • Page 28: Sorunlar Ve Çözümler

  Sorunlar ve çözümler Sorunlar Olası Nedenler Çözümler Su kaynatmıyor Isıtıcı (9), kaynatma Yetkili servise başvurun. düğmesi (7), Açma / kapama düğmesi (10) veya enerji iletim kontakları bozulmuş olabilir. Kaynatma (10) ve açma / Kaynatma (7) açma / kapama kapama düğmesi (10) “I” düğmesini "I"...
 • Page 29: Tüketici Hizmetleri

  Tüketici Hizmetleri Aşağıdaki önerilere uymanızı Değerli Müşterimiz, rica ederiz. Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini hizmet vermektedir. Beko Çağrı Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu Merkezi 2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına tuşlamadan...
 • Page 31 Kullanım Hataları ve Garanti ile Ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı...
 • Page 32 Markası: Arçelik A.Ş. Beko Cinsi: Semaver Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Adresi: Sütlüce / İSTANBUL Modeli: BKK 2111 IN Telefonu: Bandrol ve Seri No: (0-216) 585 8 888 Faks: Garanti Süresi: (0-216) 423 23 53 2 YIL web adresi: Azami Tamir Süresi:...

Table of Contents