Download Print this page

IBM USB2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM
Drive
User's Guide

Advertisement

loading

  Related Manuals for IBM USB2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive

  Summary of Contents for IBM USB2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive

 • Page 1 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive User’s Guide...
 • Page 3 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive User’s Guide...
 • Page 4 Note Before using this information and the product it supports, read Príloha B, “Servis a podpora”, Príloha C, “Vyhlásenie IBM o obmedzenej záruke Z125-4753-08 04/2004”,, and Príloha E, “Notices”. First Edition (November 2004) © Copyright International Business Machines Corporation 2004. Všetky práva vyhradené.
 • Page 5: Table Of Contents

  Telefonická technická podpora . . B-1 Kapitola 3. Vlastnosti ..3-1 Príloha C. Vyhlásenie IBM o Kapitola 4. Príprava na používanie obmedzenej záruke Z125-4753-08 Combo jednotky ..4-1 04/2004 .
 • Page 6 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 7: Safety

  Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften. Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet. Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança. Antes de instalar este producto lea la información de seguridad. © Copyright IBM Corp. 2004...
 • Page 8 Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten. IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 9: General Safety Guidelines

  Always observe the following precautions to reduce the risk of injury and property damage. Service Do not attempt to service a product yourself unless instructed to do so by the IBM Support Center. Use only an IBM authorized service provider who is approved to repair your particular product.
 • Page 10: Plugs And Outlets

  In addition many mobile products such as Thinkpad notebook PCs utilize a rechargeable battery pack to provide system power when in portable mode. Batteries supplied by IBM for use with your product have been tested for compatibility and should only be replaced with IBM approved parts.
 • Page 11: Cd And Dvd Drive Safety

  v Do not operate your computer or charge the battery near flammable materials or in explosive environments. v Ventilation slots, fans and/or heat sinks are provided with the product for safety, comfort, and reliable operation. These features might inadvertently become blocked by placing the product on a bed, sofa, carpet, or other flexible surface.
 • Page 12 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 13: About This Book

  Thank you for purchasing this IBM product. Please take a few moments to register your product and provide us with information that will help IBM to better serve you in the future. Your feedback is valuable to us in developing products and services that are important to you, as well as in developing better ways to communicate with you.
 • Page 14 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 15: Kapitola 1. Rýchla Inštalácia Combo Jednotky

  Opis produktu Jednotka IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM je jednotkou DVD-ROM typu Slimline s možnosťou záznamu CD, ktorá sa dá rýchlo a jednoducho pripojiť k počítaču IBM ThinkPad. Táto jednotka je zariadením USB 2.0 a vyžaduje pripojenie k jednému alebo dvom portom USB 2.0.
 • Page 16: Hardvérové A Softvérové Požiadavky

  2 Indikátory napájania/činnosti v Zelený: Jednotka je zapnutá. v Pomaly blikajúci žltý: Čítanie údajov v Rýchlo blikajúci žltý: Rozpoznávanie média. 3 Indikátor zápisu v Žltý: Zápis údajov. 4 Vypínač napájania [POWER] 5 Tlačidlo otvorenia [OPEN] IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 17: Operačné Konfigurácie

  6 Podnos 7 Šošovka 8 Ochranný kryt šošovky 9 Konektor rozhrania USB 10 Páčka núdzového vysunutia Operačné konfigurácie Táto časť poskytuje informácie o operačných konfiguráciách Combo jednotky. 1) Pre operácie čítania použite kábel P/N 73P4522. Pripojte jednotku k jednému štandardnému portu systému USB 2.0. 2) Pre operácie čítania/zápisu použite USB kábel typu ″Y″...
 • Page 18 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 19: Kapitola 2. Pripojenie Combo Jednotky K Počítaču Thinkpad Pomocou Kábla

  1 Kábel USB 2.0 typu ″Y″, (P/N 73P4517) 2 počítač ThinkPad 3 Combo jednotka Obrázok 2-1. Pre operácie čítania/zápisu. 1 Štandardný USB kábel (P/N 73P4522) 2 počítač ThinkPad 3 Combo jednotka Obrázok 2-2. Pre operácie čítania. © Copyright IBM Corp. 2004...
 • Page 20 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 21: Kapitola 3. Vlastnosti

  Kapitola 3. Vlastnosti Nasledujúci zoznam uvádza vlastnosti jednotky IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM: v Jednoduché pripojenie Keďže tento produkt používa vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0, je možné vykonať jeho pripojenie alebo odpojenie aj pri zapnutom počítači. Podporované sú dokové a portové replikátory IBM s vlastným napájaním.
 • Page 22 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 23: Kapitola 4. Príprava Na Používanie Combo Jednotky

  3. Ak chcete nainštalovať softvér záznamu CD-R/CD-RW alebo softvér čítania DVD, vložte do jednotky CD IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive Software and User’s Guide Super CD, ktoré bolo dodané spolu s produktom. 4. Dvakrát kliknite na vybratú aplikáciu a postupujte podľa zobrazených inštrukcií.
 • Page 24 Pri vyberaní média z vypnutej jednotky posuňte páčku núdzového vysunutia otvorenia, čím otvoríte vrchný kryt jednotky. Upozornenie: Pri použití páčky núdzového otvorenia sa uistite, že je vypnuté napájanie. Ak je jednotka zapnutá, použite namiesto páčky núdzového otvorenia tlačidlo otvorenia. IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 25: Kapitola 5. Inštalácia A Odstránenie Combo Jednotky Vo Windows 2000 A Windows Xp

  Nepotrebujete vykonávať žiadne špeciálne kroky súvisiace s jej inštaláciou alebo odinštalovaním. Upozornenie: v Táto jednotka bude rozpoznaná správcom zariadení systému Windows ako ″IBM CDRW/DVD UJDB753 USB Device″. v V operačných systémoch Windows 2000, Service Pack 4 alebo novší musí byť táto jednotka nainštalovaná.
 • Page 26: Windows Xp

  1. Stlačte tlačidlo otvorenia jednotky, aby sa automaticky otvoril vrchný kryt. 2. Disk opatrne vytiahnite z podnosu za jeho okraje tak, že budete súčasne tlačiť na stredovú príchytku podnosu. 3. Opatrne zatvorte vrchný kryt. Skontrolujte, či je vrchný kryt zafixovaný v zatvorenej polohe. IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 27: Prehrávanie Diskov Audio Cd

  Prehrávanie diskov audio CD Na prehrávanie audio CD diskov v tejto jednotke použite aplikáciu Windows Media Player alebo iný softvér slúžiaci na prehrávanie diskov audio CD, ako napríklad Microsoft CD Player. Spôsob ovládania sa môže v jednotlivých aplikáciách a verziách týchto aplikácií líšiť. Podrobnosti nájdete v návode na používanie vášho počítača alebo softvéru.
 • Page 28 Poznámka: Uvedené okná sa môžu od vašich odlišovať v závislosti od verzie vášho operačného systému. Podrobnosti nájdete v návode na používanie vášho počítača alebo operačného systému. IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 29: Windows Xp

  Windows XP V aplikácii Windows Media Player nájdete po kliknutí na záložku CD Audio v okne vlastností začiarkovacie políčko Digital Playback. Pozrite si nasledujúci obrázok. Ďalej nájdete začiarkovacie políčko Enable Digital Music CD with this CD-ROM vo vlastnostiach Combo jednotky v programe Device Manager, ako ukazuje nasledujúci obrázok. Ak pre digitálne prehrávanie neexistuje vo vašom prehrávacom softvéri žiadna položka nastavenia, vyskúšajte vyššie uvedené...
 • Page 30 Poznámka: Uvedené okná sa môžu od vašich odlišovať v závislosti od verzie vášho operačného systému. Podrobnosti nájdete v návode na používanie vášho počítača alebo operačného systému. IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 31: Kapitola 6. Aplikačný Softvér

  DVD. Hudobné disky, vytvorené pomocou IBM RecordNow, je možné prehrávať na každom CD prehrávači, či už doma, v aute alebo cez jednotku CD-ROM vášho počítača. IBM RecordNow tiež uľahčuje vytváranie diskov s údajmi, ktoré je možné čítať na každej vhodnej čítačke diskov CD alebo DVD.
 • Page 32 Intervideo WinDVD Tento softvér vám umožňuje prehrávať na počítači videá DVD alebo prehrávať videosúbory z jednotky pevného disku. Poznámka: Niektoré grafické adaptéry, napríklad FIREGL, Intergraph a 3dLabs nepodporujú prehrávanie videa DVD. IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 33: Kapitola 7. Použitie Combo Jednotky

  Pri manipulácii chytajte disk len za okraje alebo stredový otvor. v Nedotýkajte sa povrchu disku. v Aby ste odstránili prach alebo odtlačky prstov, utrite disk od stredu k okraju mäkkou látkou, ktorá nezanecháva vlákna. Upozornenie: Utieranie disku krúživým pohybom môže spôsobiť stratu údajov. © Copyright IBM Corp. 2004...
 • Page 34: Starostlivosť O Combo Jednotku

  údajom na oboch stranách disku, musíte disk vybrať z jednotky, obrátiť ho a znova vložiť do jednotky. Odporúčania pre manipuláciu s diskom S vybratým diskom narábajte opatrne. Drobné nečistoty, častice prachu, odtlačky prstov, škvrny alebo škrabance môžu zhoršiť nahrávanie na tento disk aj jeho prehrávanie. Na IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 35 odstránenie prachu a drobných nečistôt použite sadu na čistenie diskov CD. Na utieranie disku použite mäkkú a suchú handričku. Na čistenie povrchu disku nepoužívajte rozpúšťadlá. Keď na disk nalepíte nálepku, píšte len na jej potlačenú stranu alebo na kazetu a použite fixku s mäkkým hrotom.
 • Page 36: Používanie Jednotky S Diskami Cd A Dvd

  Používanie softvéru pre DVD prehrávač Táto časť opisuje spôsob používania a prispôsobovania softvéru pre DVD prehrávač. Aktuálne informácie o softvéri na prehrávanie DVD nájdete v súbore Readme na CD IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive Software and User’s Guide Super CD.
 • Page 37: Inštalácia Aplikácie Windvd A Pozeranie Dvd Filmov

  Inštalácia aplikácie WinDVD a pozeranie DVD filmov Ak chcete nainštalovať WinDVD, prejdite do časti ″Software″ na IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive Software and User’s Guide Super CD. Keď nainštalujete Combo jednotku a softvér WinDVD, môžete pozerať filmy DVD. Najprv si ale musíte nastaviť...
 • Page 38: Spustenie Windvd

  4. Kliknutím na InterVideo WinDVD otvorte okno prehrávača DVD. Ďalšie informácie o používaní DVD prehrávača obsahujú pomocné informácie WinDVD na IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive Software and User’s Guide Super CD. Ak si chcete pozrieť DVD film na televíznom prijímači, pozrite si online informácie dodávané...
 • Page 39: Zálohovanie Cd

  Zálohovanie CD Aby ste mohli kopírovať komerčné CD, musíte vlastniť autorské práva alebo získať povolenie od vlastníka autorských práv. Ak nie ste vlastníkom autorských práv, ani ste nezískali povolenie od ich majiteľa, môže sa stať, že porušíte zákon o autorských právach a budete musieť...
 • Page 40 3. Ak môžete čítať z CD-RW disku v zapisovacej jednotke, ale nie v inej MR jednotke, presvedčte sa, či je na vašom počítači nainštalovaný program UDF Reader. 4. Nevykonávajte zápis pri nižšej rýchlosti ako 1x, pokiaľ si to váš počítač nevyžaduje. IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 41: Príloha A. Špecifikácie Produktu

  15% až 85% (nekondenzujúca) 1. Údaje popisu produktu reprezentujú dizajnérske ciele spoločnosti IBM a sú poskytnuté pre porovnávacie účely; aktuálne výsledky sa môžu na základe mnohých faktorov odlišovať. Tieto údaje o produkte neustanovujú záruku. Údaje sa môžu zmeniť bez oznámenia.
 • Page 42 Max. 1X DVD+R Max. 4X DVD+RW Max. 4X CD-ROM Max. 20X CD-R Max. 20x CD-RW Max. 20X CD-DA (DAE) Max. 20X Rýchlosti zápisu: Médium Všetky režimy napájania CD-R Max. 8X CD-RW Max. 8X IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 43: Príloha B. Servis A Podpora

  Telefonická technická podpora Podpora pri inštalácii a konfigurácii cez IBM Support Center bude stiahnutá alebo dostupná za poplatok, podľa uváženia IBM, 90 dní po stiahnutí komponentu z trhu. Ďalšie ponuky podpory, vrátane asistencie pri inštalácii, sú dostupné za nominálny poplatok.
 • Page 44 PC: 852-8205-0333 Kolumbia 980-912-3021 Filipíny (63) 2-995-2225 Kostarika 284-3911 Portugalsko 21-892-7147 Dánsko 45 20 82 00 Rusko 095-940-2000 Dominikánska republika 566-4755 Singapur (65) 1-800-840-9911 alebo 566-5161 klapka 8201 Bez poplatku v Dominikánskej republike: 1-200-1929 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 45 Guatemala 335-8490 Turecko 00-800-446-32-041 Honduras Tegucigalpa a Sand Spojené kráľovstvo 0-1475-555 055 Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 India 1600-44-6666 Spojené štáty 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) Indonézia (62) 21-523-8535 Uruguaj 000-411-005-6649 Írsko 01-815-9202 Venezuela 0-800-100-2011 Taliansko 02-7031-6101 Vietnam Hočiminovo mesto: (84)
 • Page 46 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 47: Príloha C. Vyhlásenie Ibm O Obmedzenej Záruke Z125-4753-08 04/2004

  Na čo sa vzťahuje táto záruka IBM zaručuje, že každý Počítač 1) je bez chýb v materiáli a spracovaní a 2) vyhovuje oficiálne publikovaným špecifikáciám IBM (″Špecifikácie″), ktoré sú k dispozícii na požiadanie.
 • Page 48 Ak počítač počas záručnej lehoty nefunguje tak, ako je uvedené v záruke, obráťte sa na spoločnosť IBM alebo na vášho predajcu, ktorí vám poskytnú záručný servis. Ak ste počítač nezaregistrovali v spoločnosti IBM, budete musieť predložiť doklad o kúpe, ktorý dokazuje váš...
 • Page 49 údaje. Obmedzenie zodpovednosti Spoločnosť IBM zodpovedá za stratu alebo poškodenie vášho počítača, len ak je tento 1) v držbe IBM alebo sa nachádza 2) v stave tranzitu, v prípadoch, keď IBM hradí dopravu.
 • Page 50: Časť 2 - Podmienky Pre Jednotlivé Krajiny

  NEMUSÍ TÝKAŤ. Platný zákon Vy ako zákazník i spoločnosť IBM spoločne súhlasíte s uplatňovaním zákonov štátu, v ktorom ste získali počítač, pričom tieto zákony sa používajú pri výklade a uplatňovaní práv, povinností a záväzkov zákazníka i spoločnosti IBM ktoré vznikli alebo akýmkoľvek spôsobom súvisia s predmetom tohto vyhlásenia o obmedzenej záruke bez ohľadu na konflikt...
 • Page 51 Karakas. SEVERNÁ AMERIKA Ako žiadať o záručný servis: K tejto časti sa pridáva nasledujúci text: IBM poskytuje záručný servis v Kanade alebo v Spojených štátoch na telefónnom čísle 1-800-IBM-SERV (426-7378). KANADA Obmedzenie zodpovednosti: Nasledujúci text nahrádza bod 1 tejto časti: 1.
 • Page 52 IBM; a 2. na iné skutočné škody vzniknuté v dôsledku nečinnosti IBM podľa tohto vyhlásenia o obmedzenej záruke alebo v priamej súvislosti s ním, sumu, ktorú ste zaplatili za daný...
 • Page 53 1993 alebo z iných právnych noriem, ktoré nemožno zrušiť alebo obmedziť. Zákon Consumer Guarantees Act 1993 sa nepoužije s ohľadom na tovary, ktoré poskytuje IBM, ak požadujete tovar pre také účely podnikania, ako je to definované v zákone. Obmedzenie zodpovednosti: K tejto časti sa pridáva nasledujúci odsek: V prípadoch, keď...
 • Page 54 Ak si zakúpite Počítač v niektorej z vyššie uvedených krajín Západnej Európy, môžete získať záručný servis na Počítač v ktorejkoľvek z týchto krajín buď od (1) predajcu IBM, ktorý je oprávnený vykonávať záručný servis alebo (2) od IBM za predpokladu, že Počítač bol ohlásený...
 • Page 55 50 km od poskytovateľa servisu, ktorý má povolenie IBM. Náklady na dopravu počítača, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti nad 50 km od schváleného poskytovateľa servisu IBM, znáša zákazník. Platný zákon: Fráza "zákony krajiny, v ktorej ste získali Počítač" sa nahrádza textom: 1) ″zákony Rakúska″...
 • Page 56 že predaj počítačov bol oznámený a počítače sa predávajú v týchto štátoch. Ako žiadať o záručný servis: K tejto časti sa pridáva nasledujúci text: V prípade žiadosti o záručný servis IBM v štátoch EÚ si pozrite telefónny zoznam v časti 3 - Informácie o záruke.
 • Page 57 Na čo sa vzťahuje táto záruka: Nasledujúci text nahradzuje prvú vetu prvého odseku tejto časti: Záruka na počítač IBM sa vzťahuje na funkčnosť počítača pri jeho normálnom používaní a na súlad počítača s jeho špecifikáciami. K tejto časti sa pridávajú nasledujúce odseky: U zákazníkov, ktorí...
 • Page 58 Obmedzenie zodpovednosti: Nasledujúci text nahradzuje druhú vetu prvého odseku tejto časti: V takýchto prípadoch bez ohľadu na to, z akého titulu máte nárok na náhradu škody od IBM, IBM zodpovedá za škodu maximálne do výšky: (body 1 a 2 zostávajú nezmenené).
 • Page 59 Na účely tejto časti pojem ″porušenie″ znamená akýkoľvek úkon, vyhlásenie, vynechanie alebo zanedbanie zo strany IBM v súvislosti alebo vo vzťahu k predmetu tohto vyhlásenia o obmedzenej záruke, z ktorého spoločnosti IBM vyplýva voči vám právna zodpovednosť zo zmluvy alebo na základe porušenia príslušnej právnej úpravy. Niekoľko porušení, ktoré...
 • Page 60: Časť 3 - Informácie O Záruke

  POZNÁMKA: Pojem ″región″ označuje oblasť Hongkongu alebo Macau, Špeciálny administratívny región Hongkong v Číne. Záručná lehota 1 rok na diely a 1 rok na prácu znamená, že IBM zabezpečuje záručný servis bez nároku na úhradu náhradných dielov a práce počas záručnej lehoty v trvaní jedného roka.
 • Page 61: Typy Záručného Servisu

  žiadosť zákazníka CRU vrstvy 1, zákazník bude musieť túto inštaláciu uhradiť. Zákazník si môže nainštalovať CRU vrstvy 2 sám alebo o to môže požiadať IBM, ktorá vykoná inštaláciu bez ďalšieho poplatku v závislosti od typu záruky pre váš počítač.
 • Page 62: Telefónny Zoznam S Celosvetovou Pôsobnosťou

  Tento typ záručného servisu je kombináciou typu 1 a 4 (pozrite vyššie). Ak sú uvedené typy záručného servisu 5, 6 alebo 7, IBM určí, ktorý typ záručného servisu sa hodí pre danú opravu. * Tento typ servisu sa v niektorých krajinách volá ThinkPad EasyServ alebo EasyServ.
 • Page 63 Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 India 1600-44-6666 Spojené štáty 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) Indonézia (62) 21-523-8535 Uruguaj 000-411-005-6649 Írsko 01-815-9202 Venezuela 0-800-100-2011 Taliansko 02-7031-6101 Vietnam Hočiminovo mesto: (84) 8-829-5160 Hanoj: (84) 4-843-6675 C-17 Príloha C. Vyhlásenie IBM o obmedzenej záruke Z125-4753-08 04/2004...
 • Page 64 Poznámka: * Na týchto číslach sa ozve odpoveď v japonskom jazyku. Ak chcete počuť telefónnu podporu v anglickom jazyku, počkajte na ukončenie japončiny a ozve sa vám operátor. Požiadajte o ″anglickú podporu″ a váš hovor bude presmerovaný na anglicky hovoriaceho operátora. C-18 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 65: Príloha D. Guarantee Supplement For Mexico

  All software programs pre-loaded in the equipment shall only have a thirty- (30) day guarantee for installation defects from the date of purchase. IBM is not responsible for the information in such software programs and/or any additional software programs installed by you or installed after purchase of the product.
 • Page 66 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 67: Príloha E. Notices

  Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM product, and use of those Web sites is at your own risk.
 • Page 68: Trademarks

  Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
 • Page 69 In solch einem FA11 ist der Abstand bzw. die Abschirmungzu der industriellen Störquelle zu vergröβern.” Anmerkung: Um die Einhaltung des EMVG sicherzustellen sind die Geräte, wie in den IBM Handbüchern angegeben, zu installieren und zu betreiben. European Union - emission directive...
 • Page 70 États membres en matière de compatibilité électromagnétique. IBM ne peut accepter aucune responsabilité pour le manquement aux exigences de protection résultant d’une modification non recommandée du produit, y compris l’installation de cartes autres que les cartes IBM.
 • Page 71 Japanese statement of compliance for products less than or equal to 20 A per phase Príloha E. Notices...
 • Page 72 IBM USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive: User’s Guide...
 • Page 74 Identifikačné číslo: 73P4518 Vytlačené v USA (1P) P/N: 73P4518...

This manual is also suitable for:

Usb 2.0 cd-rw/dvd-rom drive