Download  Print this page

Husqvarna WB48S Operator's Manual

Wb48s; wb48se; wb53se lawn mower
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Operator's manual Brugsanvisning Manuel d'utilisation
Istruzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones Bedienungsanweisung
WB48S WB48S e WB53S e
G G G G B B B B ( ( ( ( 2 2 2 2 - - - - 1 1 1 1 8 8 8 8 ) ) ) )
Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.
D D D D K K K K ( ( ( ( 1 1 1 1 9 9 9 9 - - - - 3 3 3 3 5 5 5 5
Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.
F F F F R R R R ( ( ( ( 3 3 3 3 6 6 6 6 - - - - 5 5 5 5 4 4 4 4 ) ) ) )
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
I I I I T T T T ( ( ( ( 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - - 7 7 7 7 1 1 1 1 ) ) ) )
Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen
N N N N L L L L ( ( ( ( 7 7 7 7 2 2 2 2 - - - - 8 8 8 8 9 9 9 9 ) ) ) )
E E E E S S S S ( ( ( ( 9 9 9 9 0 0 0 0 - - - - 1 1 1 1 0 0 0 0 6 6 6 6 ) ) ) )
D D D D E E E E ( ( ( ( 1 1 1 1 0 0 0 0 7 7 7 7 - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 ) ) ) )

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna WB48S

  Related Manuals for Husqvarna WB48S

  Summary of Contents for Husqvarna WB48S

 • Page 1 Manual de instrucciones Bedienungsanweisung WB48S WB48S e WB53S e G G G G B B B B ( ( ( ( 2 2 2 2 - - - - 1 1 1 1 8 8 8 8 ) ) ) ) Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
 • Page 2: Key To Symbols

  WARNING! Long-term inhalation of the engine's exhaust fumes can represent a health hazard. Husqvarna AB has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS Contents KEY TO SYMBOLS Key to symbols ............. 2 Explanation of warning levels ....... 2 Steps before using a new lawn mower ....2 CONTENTS Contents ............... 3 WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? ......4 What is what on the lawn mower? ......
 • Page 4: What Is What

  WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? WB48S Handle / handlebar 12 Air filter Engine brake handle 13 Fuel tap Clutch lever 14 Cutting height control Starter handle 15 Lower handlebar Oil tank 16 Spring washer Belt guard 17 Cutter bolt Muffler...
 • Page 5: What Is What On The Lawn Mower

  WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? WB48S e, WB53S e Handle / handlebar 13 Lower handlebar Engine brake handle 14 Cutting height control Clutch lever 15 Fuel tap Starter handle 16 Air filter Oil tank 17 Cutting cover Muffler...
 • Page 6: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS Personal protection Bef ore use: Check that the engine brake works correctly and is undamaged. See the instructions under the heading WARNING! You must use personal Checking the braking effect. protection whenever you use the machine. Check that all handles and controls are undamaged and free of oil.
 • Page 7: General Working Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS 2If you spill fuel or engine oil on yourself or your suddenly. Take great care when working on sloping clothes. Change your clothes. ground. 3If the machine is leaking fuel. Check regularly for • The lawn mower should not be used on inclines leaks from the fuel cap and fuel lines.
 • Page 8: Machine's Safety Equipment

  SAFETY INSTRUCTIONS and lower to an appropriate height. If the grass is Machine′s safety equipment really long, drive slowly and mow twice if necessary. This section describes the machine′s safety equipment, its purpose, and how checks and maintenance should be carried out to ensure that it operates correctly.
 • Page 9: Cutting Equipment

  Also check that the cutter bolt is undamaged and that the engine shaft is not bent. WB48S e och WB53S e This model also has 4 vibration dampers fitted on the handlebar unit to further reduce vibrations.
 • Page 10: Assembly

  ASSEMBLY Fitting the handlebar • Adjust the wire using the adjuster screw. Unscrew the screw clockwise or counter clockwise to extend or Take care not to damage the cables and wires when you shorten the wire. fold up the handlebar. The upper part of the handlebar is attached with a sturdy handle nut on the baffle plate.
 • Page 11: Assembling The Mulcher Plugs

  ASSEMBLY • Make sure the cutter centres correctly on the shaft. • To avoid vibrations, place the mower cutter so that the cutter bracket marking can be seen on the sides of the cutter. • Fit the washer and tighten the bolt correctly. The bolt should be tightened with a torque of 45-60 Nm.
 • Page 12: Fuel Handling

  Check the oil level before starting the lawn mower. A too low oil level can cause serious damage to the engine. • For the best result and function use HUSQVARNA four-stroke oil. • If HUSQVARNA four-stroke oil is not available, you may use another four-stroke oil of good quality.
 • Page 13: Starting And Stopping

  STARTING AND STOPPING Starting and stopping Stopping • Stop the engine by releasing the engine brake handle. WARNING! Note the following before The drive is also disengaged when you release the starting: brake handle. By releasing the brake lever a bit only the drive will be disengaged.
 • Page 14: Maintenance

  MAINTENANCE Maintenance The spark plug should be replaced after about a month in operation or earlier if necessary. CAUTION! Always use the recommended spark plug WARNING! Make sure the cutting type! Use of the wrong spark plug can damage the piston/ attachment has stopped before cleaning, cylinder.
 • Page 15: Changing The Oil

  MAINTENANCE Changing the oil Drive and gearbox The engine oil should be changed the first time after 5 Ensure the wheels and wheel axles are clean and free hours running time. from leaves, grass, etc. It is also important to keep clean around the drive gearbox.
 • Page 16: Cleaning

  MAINTENANCE • Adjust the belt by moving the ball-bearing up or down. Cleaning Do not use a high pressure washer to clean the machine. Never flush water directly on the engine. When cleaning under the cutting hood, turn the machine with the spark plug upwards.
 • Page 17: Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data WB48S WB48S e WB53S e Engine Engine manufacturer Honda Honda Honda Cylinder displacement, cm Speed, rpm 2900 2900 2900 Nominal engine output, kW (see note 1) Ignition system Spark plug NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES...
 • Page 18: Ec-Declaration Of Conformity

  (Applies to Europe only) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declares under sole responsibility that the lawn mowers Husqvarna WB48S, WB48S e and WB53S e from the serial numbers 13XXXXX and onwards comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE: of May 17, 2006 ”relating to machinery”...
 • Page 19: Symbolforklaring Symbolforklaring

  ADVARSEL! Langvarig indånding af motorens udstødningsgas kan være sundhedsskadelig. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. – Danish...
 • Page 20: Indhold Indhold

  INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ........... 19 Forklaring til advarselsniveauer ......19 Forberedelser, inden en ny plæneklipper tages i brug ............... 19 INDHOLD Indhold ..............20 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? ......21 Hvad er hvad på plæneklipperen? ......22 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig beskyttelse ..........
 • Page 21: Hvad Er Hvad

  HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? WB48S Håndtag / styr 12 Luftfilter Motorbremsebøjle 13 Benzinhane Koblingsgreb 14 Klippehøjdeindstilling Starthåndtag 15 Nederste styr Olietank 16 Fjederskive Remafskærmning 17 Knivbolt Lyddæmper 18 Kniv/skæreudstyr Tændrør 19 Knivfæste Brændstoftank 20 Brugsanvisning 10 Håndtag vinkeljustering...
 • Page 22: Hvad Er Hvad På Plæneklipperen

  HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? WB48S e, WB53S e Håndtag / styr 13 Nederste styr Motorbremsebøjle 14 Klippehøjdeindstilling Koblingsgreb 15 Benzinhane Starthåndtag 16 Luftfilter Olietank 17 Klippeskjold Lyddæmper 18 Fjederskive Tændrør 19 Knivbolt Remafskærmning 20 Kniv/skæreudstyr Brændstoftank 21 Knivfæste...
 • Page 23: Sikkerhedsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig beskyttelse Før hver anvendelse: Kontrollér, at motorbremsen fungerer ordentligt og er intakt. Se instruktionerne under overskriften Kontrol af ADVARSEL! Ved enhver anvendelse af bremsevirkning. maskinen skal der bruges personligt beskyttelsesudstyr. Kontrollér, at samtlige håndtag og betjeningsgreb er intakte og fri for olie. •...
 • Page 24: Generelle Arbejdsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 1Hvis du har spildt brændstof eller motorolie på i dårligt vejr er trættende og kan skabe farlige maskinen. Aftør al spildt væske, og lad situationer, f.eks. ved glat underlag. benzinresterne fordampe. • Sørg for, at du kan gå og stå sikkert. Kig efter 2Hvis du har spildt brændstof eller motorolie på...
 • Page 25: Maskinens Sikkerhedsudstyr

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Maskinens sikkerhedsudstyr klippehøjde. Kontrollér derefter resultatet, og gå ned til den passende højde Hvis græsset er meget højt, skal I dette afsnit forklares mere om maskinens du køre langsomt og eventuelt slå plænen to gange. sikkerhedsdetaljer, hvilken funktion de har, samt hvordan kontrol og vedligeholdelse skal udføres for at sikre, at de fungerer.
 • Page 26 Kontrollér også, at knivbolten er hel, og at motorakslen skæreudstyret og maskinens håndtagsenhed. ikke er bøjet. WB48S e och WB53S e Denne model har desuden 4 vibrationsdæmper monteret på håndtagsenheden for yderligere at mindske vibrationerne. Kontrollér, at håndtaget og vibrationsisolatorerne ikke er beskadigede.
 • Page 27: Montering

  MONTERING Montering af styr • Juster kablet ved hjælp af justeringsskruen. Drej skruen i urets retning eller imod urets retning for at Pas på ikke at beskadige wirer og kabler, når du folder gøre kablet længere eller kortere. styret sammen. Den øverste del af styret er fastgjort med en robust håndtagsmøtrik på...
 • Page 28: Montage Af Findelingsblænderne

  MONTERING Montering Montage af findelingsblænderne • Placer kniven med friktionsskiven imod knivbeslaget. • Fjern tændkablet fra tændrøret. • Placer klipperen med tændrøret opad, når maskinen serviceres. • Sæt styrestifterne ind i hullerne på klippeskjoldet. • Sørg for, at kniven centreres korrekt på akslen. •...
 • Page 29: Brændstofhåndtering

  Tør rent rundt om tankdækslet. Rengør benzin- og • Anvend HUSQVARNA firetaktsolie for at opnå det olietanken jævnligt. Brændstoffiltret skal udskiftes mindst bedste resultat og den bedste funktion. én gang om året. Urenheder i tankene forårsager driftsforstyrrelser.
 • Page 30: Start Og Stop

  START OG STOP Start og stop Stop • Motoren standses ved at slippe motorbremsebøjlen. ADVARSEL! Inden start skal du være Drevet deaktiveres også, når bremsehåndtaget opmærksom på følgende: slippes. Drevet kan udkobles ved at løsne bremsehåndtaget en smule. • Luk benzinhanen. Start aldrig plæneklipperen, medmindre kniv og alle afskærmninger er monteret.
 • Page 31: Vedligeholdelse

  VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse BEMÆRK! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. Lyddæmper ADVARSEL! Inden rengøring, reparation eller inspektion skal du kontrollere, at Lyddæmperen er beregnet til at dæmpe lydniveauet og til skæreudstyret er standset helt. Fjern at lede udstødningsgasserne væk fra brugeren. tændrørskablet fra tændrøret.
 • Page 32: Drev Og Gearkasse

  VEDLIGEHOLDELSE • Skru oliepåfyldningslåget af. Udskiftning og justering af V-remmen • Afmonter afskærmningen ved at skrue skruerne af. Anbring en egnet beholder til opsamling af olien. • Aftap olien ved at hælde motoren, så olien løber ud gennem påfyldningsrøret. • Fjern navkapslen på...
 • Page 33: Rengøring

  VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning og justering af Fejlfinding midterremmen Hvis motoren ikke starter, skal du kontrollere følgende: Midterremmen kører imellem motorakslen og • Udskift brændstoffet med nyt, rent brændstof. gearkassen. • Kontrollér, at brændstofventilen er åben. • Afmonter kniven. (kun ved udskiftning af remmen) •...
 • Page 34: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data WB48S WB48S e WB53S e Motor Motorproducent Honda Honda Honda Cylindervolumen, cm Omdrejningstal, rpm 2900 2900 2900 Nominel motoreffekt, kW (se anm. 1) Tændingssystem Tændrør NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES Elektrodeafstand, mm...
 • Page 35: Ef-Overensstemmelseserklæring

  (Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer hermed, at motorplæneklipperne Husqvarna WB48S, WB48S e og WB53S e fra og med serienummer 13XXXXXX og fremad opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: af den 17. maj 2006 "angående maskiner" 2006/42/EF af den 15.
 • Page 36: Explication Des Symboles Explication Des Symboles

  EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine: Explication des niveaux d'avertissement AVERTISSEMENT! La machine utilisée de manière imprudente ou Il existe trois niveaux d'avertissement. inadéquate peut devenir un outil dangereux, pouvant causer des AVERTISSEMENT! blessures graves voire mortelles à l’utilisateur et aux autres personnes AVERTISSEMENT! Symbole utilisé...
 • Page 37: Mesures À Prendre Avant D'utiliser Une Tondeuse Neuve

  AVERTISSEMENT! Une inhalation prolongée des gaz d'échappement du moteur peut constituer un danger pour la santé. Husqvarna AB travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d’en modifier, entre autres, la conception et l’aspect sans préavis.
 • Page 38: Sommaire

  SOMMAIRE Sommaire EXPLICATION DES SYMBOLES Explication des symboles ........36 Explication des niveaux d'avertissement ....36 Mesures à prendre avant d'utiliser une tondeuse neuve ..............37 SOMMAIRE Sommaire ............. 38 QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? ..39 Quels sont les composants de la tondeuse ? ..
 • Page 39: Quels Sont Les Composants

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? WB48S Poignée / guidon 12 Filtre à air Étrier du frein moteur 13 Robinet à essence Levier d'embrayage 14 Commande de la hauteur de coupe Poignée de lanceur 15 Guidon inférieur...
 • Page 40: Quels Sont Les Composants De La Tondeuse

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? WB48S e, WB53S e Poignée / guidon 13 Guidon inférieur Étrier du frein moteur 14 Commande de la hauteur de coupe Levier d'embrayage 15 Robinet à essence Poignée de lanceur 16 Filtre à...
 • Page 41: Instructions De Sécurité

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Protection personnelle • Ne jamais utiliser une machine qui n’est pas en parfait état de marche. Appliquer les instructions de maintenance et d’entretien ainsi que les contrôles de AVERTISSEMENT! Lorsque la machine sécurité indiqués dans ce manuel d’utilisation. est utilisée, un équipement de protection Certaines mesures de maintenance et d’entretien personnelle doit être utilisé.
 • Page 42: Méthodes De Travail

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Sécurité carburant Méthodes de travail (Remplissage/Remisage) AVERTISSEMENT! Cette section concerne les mesures élémentaires de AVERTISSEMENT! Le carburant et les sécurité à respecter en travaillant avec la vapeurs de carburant sont extrêmement tondeuse. Aucune information ne peut inflammables. Observer la plus grande néanmoins remplacer l'expérience et le prudence lors de la manipulation du savoir-faire d'un professionnel.
 • Page 43 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ • L'étrier de frein ne doit jamais être fixé de façon particulièrement haute, conduire lentement et, si permanente dans la poignée lorsque la machine est nécessaire, tondre deux fois. en marche. • Ne jamais courir avec la machine lorsqu'elle est en marche.
 • Page 44: Équipement De Sécurité De La Machine

  (fissure ou l’unité que constituent les poignées. autre). WB48S e och WB53S e Ce modèle dispose également Le carter de protection est conçu pour minimiser le risque de 4 amortisseurs montés sur la poignée pour réduire de blessures par écrasement et pour rattraper une...
 • Page 45 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Silencieux Le silencieux est conçu pour réduire au maximum le niveau sonore et détourner les gaz d’échappement loin de l’utilisateur. AVERTISSEMENT! Les gaz d’échappement du moteur sont très chauds et peuvent contenir des étincelles pouvant provoquer un incendie.
 • Page 46: Montage

  MONTAGE Montage du guidon le sens inverse pour respectivement rallonger ou raccourcir le câble. Observer la plus grande prudence en repliant le guidon afin de ne pas endommager les câbles et fils. La partie supérieure du guidon est fixée au moyen d'un solide écrou sur la plaque articulée.
 • Page 47: Assemblage Des Obturateurs Pour Le Broyage

  MONTAGE • Veiller à ce que le couteau soit bien centré sur l'axe. • Pour éviter les vibrations, il convient de placer le couteau de façon à ce que le marquage de l'attache soit visible sur les côtés du couteau. •...
 • Page 48: Manipulation Du Carburant

  Remplacer le filtre à carburant au moins une fois par an. Des impuretés dans les réservoirs sont à l'origine de • Si l'huile quatre temps HUSQVARNA n'est pas mauvais fonctionnement. disponible, utiliser une autre huile quatre temps de haute qualité. Contacter le concessionnaire pour le Toujours éloigner la machine d’une distance d’environ 3...
 • Page 49: Démarrage Et Arrêt

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Démarrage et arrêt Entraînement Pour utiliser l'entraînement, pousser le levier AVERTISSEMENT! Contrôler les points d'embrayage vers l'avant. suivants avant la mise en marche: Ne pas démarrer la tondeuse si le couteau et tous les carters ne sont pas montés.
 • Page 50: Entretien

  ENTRETIEN Entretien électrodes est de 0,7-0,8 mm. Remplacer la bougie une fois par mois ou plus souvent si nécessaire. REMARQUE! Toujours utiliser le type de bougie AVERTISSEMENT! Avant de commencer recommandé! Une bougie incorrecte peut endommager les travaux de nettoyage, de réparation le piston/le cylindre.
 • Page 51: Entraînement Et Boîte De Vitesses

  ENTRETIEN • Dévisser le couvercle de remplissage d'huile. Remplacement et réglage de la courroie trapézoïdale • Retirer le carter de protection en desserrant les vis. Placer un réservoir approprié pour récolter l'huile. • Vidanger l'huile en inclinant le moteur afin que l'huile s'écoule par le tube de remplissage.
 • Page 52: Nettoyage

  ENTRETIEN Remplacement et réglage de la courroie Recherche de pannes intermédiaire. Si le moteur ne démarre pas, vérifier les points suivants : La courroie intermédiaire court entre l'arbre du moteur et • Changer l'essence contre de l'essence propre la boîte de vitesses. nouvelle.
 • Page 53: Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques WB48S WB48S e WB53S e Moteur Fabricant du moteur Honda Honda Honda Cylindrée, cm Régime, rpm 2900 2900 2900 Puissance nominale moteur, en kW (voir remarque Système d’allumage Bougie NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES Écartement des électrodes, mm...
 • Page 54: Déclaration Ce De Conformité

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél.: +46-36-146500, déclarons que les tondeuses à gazon à moteur Husqvarna WB48S, WB48S e et WB53S e à partir des numéros de série 13XXXXX et ultérieurement sont conformes aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL: du 17 mai 2006 ”directive machines”...
 • Page 55: Simbologia Simbologia

  SIMBOLOGIA I simboli sulla macchina: Spiegazione dei livelli di avvertenza AVVERTENZA! Se utilizzata in modo improprio o non corretto, la macchina Le avvertenze sono suddivise in tre livelli. può essere un attrezzo pericoloso in grado di provocare gravi lesioni o AVVERTENZA! morte dell’operatore , o di altre persone.
 • Page 56: Interventi Prima Di Usare Un Nuovo Rasaerba

  Manutenzione ............67 pericolosa per la salute. Filtro dell’aria ............67 Candela ..............67 La Husqvarna AB procede costantemente allo sviluppo Marmitta ..............67 dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di apportare, Coltello ..............67 senza alcun preavviso, modifiche riguardanti fra l’altro la forma e l’aspetto esteriore.
 • Page 57: Che Cosa C'è

  CHE COSA C’È? Che cosa c'è nel rasaerba? WB48S Impugnatura /manubrio 12 Filtro dell’aria Manopola del freno del motore 13 Rubinetto benzina Leva della frizione 14 Regolazione dell'altezza di taglio Maniglia di avviamento 15 Manubrio inferiore Serbatoio dell'olio 16 Rondella elastica...
 • Page 58: Che Cosa C'è Nel Rasaerba

  CHE COSA C’È? Che cosa c'è nel rasaerba? WB48S e, WB53S e Impugnatura /manubrio 13 Manubrio inferiore Manopola del freno del motore 14 Regolazione dell'altezza di taglio Leva della frizione 15 Rubinetto benzina Maniglia di avviamento 16 Filtro dell’aria Serbatoio dell'olio...
 • Page 59: Norme Di Sicurezza

  NORME DI SICUREZZA Protezione personale Ad ogni utilizzo: Controllare che il freno del motore funzioni adeguatamente e che non sia danneggiato. Vedi AVVERTENZA! Lavorando con la istruzioni alla voce Controllo dell'effetto frenante. macchina usare sempre protezione personale. Controllare che tutte le impugnature e i comandi siano integri e privi di olio.
 • Page 60: Istruzioni Generali Di Lavoro

  NORME DI SICUREZZA 2Se avete versato del carburante o dell'olio per comporta situazioni di rischio, come ad esempio il motore su voi stessi o sugli abiti: Cambiate gli abiti. terreno scivoloso. 3Se vi sono perdite di carburante nella macchina. • Accertarsi di poter camminare e lavorare in posizione Controllare con regolarità...
 • Page 61: Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina

  NORME DI SICUREZZA Dispositivi di sicurezza della cattivo equilibrio e forti vibrazioni, il che comporta un grave rischio che il coltello si stacchi. macchina In caso di collisione con un oggetto o all’insorgere di vibrazioni fermare la macchina. Togliere il cavo di In questo capitolo vengono presentati i dispositivi di accensione dalla candela.
 • Page 62 Controllare inoltre che il bullone del coltello sia integro e taglio e impugnature. che l'albero motore non sia piegato. WB48S e och WB53S e Questo modello dispone anche di 4 smorzatori inseriti nel corpo della maniglia per ridurre ulteriormente le vibrazioni Controllare che le impugnature e gli elementi antivibrazioni non siano danneggiati.
 • Page 63: Montaggio

  MONTAGGIO Montaggio del manubrio • Per regolare il cavo, usare la vite di regolazione. Girare la vite in senso orario o antiorario per allungare Richiudendo il manubrio, fare attenzione a a non o accorciare il cavo. danneggiare cavi e fili. La parte superiore del manubrio è...
 • Page 64: Montaggio Delle Prese Del Mulcher

  MONTAGGIO Montaggio Montaggio delle prese del mulcher • Mettere il tagliente con la rondella di frizione contro la staffa del tagliente. • Se corpi estranei rimangono impigliati nelle lame mentre l’utensile di taglio è in funzione, spegnere il motore ed attendere che l’utensile di taglio si sia arrestato completamente prima di pulire le lame.
 • Page 65: Operazioni Con Il Carburante

  HUSQVARNA per motori a quattro tempi. Spostare sempre la macchina di almeno 3 metri dal luogo • In assenza di olio HUSQVARNA per motori a quattro del rifornimento prima della messa in moto. tempi usare un altro olio di buona qualità. Per la scelta dell’olio consultare il rivenditoredi fiducia.
 • Page 66: Avviamento E Arresto

  AVVIAMENTO E ARRESTO Avviamento e arresto Arresto • Il motore si arresta rilasciando la manopola del freno AVVERTENZA! Prima dell’avviamento del motore. La marcia si disinserisce anche quando si osservare quanto segue: rilascia la manopola del freno È possibile sganciare solo la ruota motrice rilasciando leggermente la leva del freno.
 • Page 67: Manutenzione

  MANUTENZIONE Manutenzione Marmitta La marmitta è dimensionata in modo da diminuire la AVVERTENZA! Accertarsi sempre che il rumorosità e per allontanare i gas di scarico gruppo di taglio si sia fermato prima di dall’operatore. I gas di scarico sono caldi e possono eseguire pulizia, riparazioni o controlli.
 • Page 68: Trasmissione E Scatola Del Cambio

  MANUTENZIONE • Svitare il tappo del serbatoio dell'olio. Sostituzione e regolazione della cinghia trapezoidale • Togliere la scocca di protezione svitando le viti. Usare un recipiente idoneo per raccogliere il lubrificante. • Far uscire l'olio facendolo scolare dal tubo di rifornimento dopo aver inclinato il motore.
 • Page 69: Pulizia

  MANUTENZIONE Sostituzione e regolazione della cinghia Ricerca dei guasti centrale Se il motore non parte, verificare quanto segue: La cinghia centrale scorre fra l'albero motore e la • sostituire il carburante con carburante nuovo e pulito; trasmissione. • controllare che la valvola del carburante sia aperta; •...
 • Page 70: Caratteristiche Tecniche

  CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche WB48S WB48S e WB53S e Motore Produttore del motore Honda Honda Honda Cilindrata, cm Regime, rpm 2900 2900 2900 Potenza nominale motore, kW (vedi nota 1) 2,1 Sistema di accensione Candela NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES Distanza all’elettrodo, mm...
 • Page 71: Caratteristiche Tecniche

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara con la presente che i rasaerba a motore Husqvarna WB48S, WB48Se e WB53S e a partire dal numero di serie 13XXXXX in poi, sono conformi alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO: del 17 maggio 2006 "sulle macchine"...
 • Page 72: Verklaring Van De Symbolen Verklaring Van De Symbolen

  VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine: Toelichting op de waarschuwingsniveaus WAARSCHUWING! Wanneer de machine onjuist of slordig wordt De waarschuwingen zijn onderverdeeld in drie niveaus. gebruikt, kan het een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of WAARSCHUWING! overlijden van de gebruiker of anderen kan veroorzaken.
 • Page 73: Maatregelen Voor Het Gebruik Van Een Nieuwe Grasmaaier

  Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van haar producten en houdt zich dan ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in o.a. vorm en uiterlijk door te voeren.
 • Page 74: Inhoud Inhoud

  INHOUD Inhoud VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Verklaring van de symbolen ........72 Toelichting op de waarschuwingsniveaus ..... 72 Maatregelen voor het gebruik van een nieuwe grasmaaier ............73 INHOUD Inhoud ..............74 WAT IS WAT? Wat is wat op de grasmaaier? ......75 Wat is wat op de grasmaaier? ......
 • Page 75: Wat Is Wat

  WAT IS WAT? Wat is wat op de grasmaaier? WB48S Handgreep/stuur 12 Luchtfilter Motorrembeugel 13 Benzinekraan Koppelingshendel 14 Maaihoogtehendel Starthendel 15 Onderste stuur Olietank 16 Veerring Riembescherming 17 Mesbout Geluiddemper 18 Mes/snijuitrusting Bougie 19 Meshouder Brandstoftank 20 Gebruiksaanwijzing 10 Handvat hoekafstelling...
 • Page 76: Wat Is Wat Op De Grasmaaier

  WAT IS WAT? Wat is wat op de grasmaaier? WB48S e, WB53S e Handgreep/stuur 13 Onderste stuur Motorrembeugel 14 Maaihoogtehendel Koppelingshendel 15 Benzinekraan Starthendel 16 Luchtfilter Olietank 17 Maaikap Geluiddemper 18 Veerring Bougie 19 Mesbout Riembescherming 20 Mes/snijuitrusting Brandstoftank 21 Meshouder...
 • Page 77: Veiligheidsinstructies

  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Persoonlijke bescherming opgeleide en gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd. Zie de instructies in het hoofdstuk Onderhoud. WAARSCHUWING! Bij al het gebruik van Voor ieder gebruik: de machine moet persoonlijke bescherming worden gebruikt. Controleer of de motorrem goed werkt en onbeschadigd is. Zie de instructies onder de kop Controle van de remwerking.
 • Page 78: Algemene Werkinstructies

  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES • Verplaats de machine ten minste 3 m van de • Gebruik de machine alleen bij daglicht of tijdens tankplaats voor u de motor start. andere goed verlichte omstandigheden. • Start de machine nooit: • Til de grasmaaier nooit op en draag deze niet wanneer de motor is gestart.
 • Page 79: Veiligheidsuitrusting Van De Machine

  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES moet optillen, moet u eerst de motor stoppen en de • Breng de hendel naar links en dan naar achteren om ontstekingskabel van de bougie halen. een lagere maaihoogte te krijgen. • Voorkom dat het mes tegen vreemde voorwerpen slaat zoals stenen, wortels of iets dergelijks.
 • Page 80 Let goed op dat u altijd een goed snijuitrusting op de handvateenheid van de machine. geslepen en correct gebalanceerd mes hebt. WB48S e och WB53S e Dit model wordt ook geleverd Controleer ook of de mesbout heel en de motoras niet met 4 trillingsdempers gemonteerd op de krom is.
 • Page 81: Monteren

  MONTEREN Stuur monteren • Stel de kabel af met behulp van de stelschroef. Draai de schroef rechtsom of linksom om de kabel te Wanneer u het stuur inklapt, moet u voorzichtig zijn om verlengen dan wel in te korten. geen leidingen en kabels te beschadigen. Het bovendeel van het stuur wordt met een sterke handgreepmoer vastgezet aan de scharnierende plaat.
 • Page 82: Montage Van De Mulchpluggen

  MONTEREN Montage van de mulchpluggen • Haal de bougiekabel van de bougie. • Plaats de maaier met de bougie omhoog wanneer u onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoert. • Breng de zoekpennen aan in de gaten in het maaideksel. Monteren • Plaats het mes met de glijring tegen de meshouder aan.
 • Page 83: Brandstofhantering

  Verontreinigingen in de tanks veroorzaken storingen in de aan de motor veroorzaken. werking. • Gebruik HUSQVARNA viertaktolie voor het beste Verplaats de heggenschaar altijd ca. 3 m van de plaats resultaat en werking. waar u de tank bijgevuld heeft, voordat u de motor start.
 • Page 84: Starten En Stoppen

  STARTEN EN STOPPEN Starten en stoppen Stoppen • De motor wordt gestopt door de motorrembeugel los WAARSCHUWING! Voor het starten moet te laten. De aandrijving wordt ook uitgeschakeld, als u rekening houden met de volgende men de rembeugel loslaat. Alleen de aandrijving kan punten: worden uitgeschakeld door de remhendel iets omhoog te lichten.
 • Page 85: Onderhoud

  ONDERHOUD Onderhoud N.B.! Gebruik steeds het correcte bougietype! Andere types kunnen de zuiger/cilinder beschadigen. Geluiddemper WAARSCHUWING! Vóór reinigen, repareren of inspecteren moet u erop De geluiddemper is ontworpen om het geluid van de letten dat de snijuitrusting gestopt is. machine te reduceren, en om de uitlaatgassen van de Haal de startkabel van de bougie.
 • Page 86: Aandrijving En Versnellingsbak

  ONDERHOUD • Schroef het olievuldeksel eraf. Vervanging en afstelling van V-snaar. • Verwijder de beschermkap door de bouten weg te schroeven. Plaats een geschikt vat om de olie in op te vangen. • Tap de olie af door de motor te kantelen zodat de olie uit de vulbuis loopt.
 • Page 87: Schoonmaken

  ONDERHOUD Vervanging en afstelling van tussenriem. • Vervang de benzine door schone benzine. • Controleer of de benzinekraan open staat. De tussenriem loopt tussen de motoras en de versnellingsbak. • Controleer of de motorrem goed werkt en onbeschadigd is. • Verwijder het mes.
 • Page 88: Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens WB48S WB48S e WB53S e Motor Motorfabrikant Honda Honda Honda Cilinderinhoud, cm Toerental, rpm 2900 2900 2900 Nominaal uitgangsvermogen motor, kW (zie opmerking 1) Ontstekingssysteem Bougie NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES Elektrodenafstand, mm...
 • Page 89: Technische Gegevens

  (Alleen geldig voor Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaart hiermee dat de motormaaiers Husqvarna WB48S, WB48S e en WB53S e vanaf serienummer 13XXXXX en verder overeenkomen met de voorschriften in de RICHTLIJNEN VAN DE RAAD: van 17 mei 2006 "betreffende machines" 2006/42/EG van 15 december 2004 ”betreffende elektromagnetische compatibiliteit”...
 • Page 90: Aclaración De Los Símbolos Aclaración De Los Símbolos

  ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos en la máquina: Explicación de los niveles de advertencia ¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, Las advertencias se clasifican en tres niveles. puede ser una herramienta peligrosa que puede causar daños graves e ¡ATENCIÓN! incluso la muerte al usuario y a otras personas.
 • Page 91: Preparativos Para El Empleo De Un Cortacésped Nuevo

  Filtro de aire ............102 riesgos para la salud. Bujía ..............102 Silenciador ............102 Husqvarna AB trabaja constantemente para perfeccionar Cuchilla ..............102 sus productos y se reserva, por lo tanto, el derecho a introducir modificaciones en la construcción y el diseño Cambio de aceite ..........
 • Page 92: Qué Es Qué

  ¿QUÉ ES QUÉ? Componentes del cortacésped? WB48S Empuñadura / manillar 12 Filtro de aire Horquilla del freno de motor 13 Grifo de gasolina Palanca de embrague 14 Palanca de ajuste de la altura de corte Empuñadura de arranque 15 Manillar inferior Depósito de aceite...
 • Page 93: Componentes Del Cortacésped

  ¿QUÉ ES QUÉ? Componentes del cortacésped? WB48S e, WB53S e Empuñadura / manillar 13 Manillar inferior Horquilla de freno de motor 14 Palanca de ajuste de la altura de corte Palanca de embrague 15 Grifo de gasolina Empuñadura de arranque 16 Filtro de aire Depósito de aceite...
 • Page 94: Instrucciones De Seguridad

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Protección personal Antes de utilizar la máquina: Controle que el freno de motor funciona bien y está intacto. Vea las instrucciones del apartado "Control ¡ATENCIÓN! Siempre que se usa la del efecto de frenado". máquina debe emplearse equipo de protección personal.
 • Page 95: Instrucciones Generales De Trabajo

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1Si ha derramado combustible o aceite de motor en la • No levante ni lleve nunca el cortacésped con el motor máquina. Limpie todos los derrames y deje evaporar en marcha. Si es necesario levantar el cortacésped, los restos de gasolina.
 • Page 96: Equipo De Seguridad De La Máquina

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD • Evite que la cuchilla toque en objetos extraños como Equipo de seguridad de la piedras, raíces y similares. Ello puede dañar el filo de máquina la cuchilla y doblar el eje del motor. Un eje doblado crea desequilibrio y vibraciones fuertes, con el riesgo En este capítulo se describen los componentes de consiguiente de que se suelte la cuchilla.
 • Page 97 ¡No toque el máquina. silenciador si está caliente! WB48S e och WB53S e Este modelo dispone también de cuatro amortiguadores de vibraciones, instalados en el Nunca utilice una máquina que tenga un silenciador mango para reducir en mayor medida las vibraciones.
 • Page 98: Montaje

  MONTAJE Montaje del manillar agujas del reloj o en el contrario para ampliar o reducir el cable. Al abatir el manillar proceda con cuidado para no dañar los cables. La parte superior del manillar se fija con una sólida tuerca de mango en la placa deflectora.
 • Page 99: Montaje De Los Enchufes Para Trituradora

  MONTAJE Montaje Montaje de los enchufes para trituradora • Coloque la cortadora con la arandela de fricción contra el soporte de la cortadora. • Desconecte el cable de encendido de la bujía. • Coloque la cortadora con la bujía hacia arriba al realizar el mantenimiento de la máquina.
 • Page 100: Manipulacion Del Combustible

  HUSQVARNA para motores de cuatro tiempos. Aparte siempre la máquina unos 3 metros del lugar • Si no se dispone de aceite HUSQVARNA para donde cargó de combustible antes de arrancar. motores de cuatro tiempos, puede usarse otro aceite para motores de cuatro tiempos de calidad alta.
 • Page 101: Arranque Y Parada

  ARRANQUE Y PARADA Arranque y parada Parada • El motor se para al soltar la horquilla de freno de ¡ATENCIÓN! Antes de arrancar, observe motor. El motor se desactiva al soltar la palanca del lo siguiente: freno. Solo puede desacoplarse el motor soltando un poco la palanca de freno.
 • Page 102: Mantenimiento

  MANTENIMIENTO Mantenimiento debe cambiarse aproximadamente después de un mes de funcionamiento o más a menudo si es necesario. ¡NOTA! ¡Utilice siempre el tipo de bujía recomendado! ¡ATENCIÓN! Antes de la limpieza, Una bujía incorrecta puede arruinar el pistón y el cilindro. reparación o inspección, cerciórese de que el equipo de corte se haya detenido.
 • Page 103: Transmisión Y Reductor

  MANTENIMIENTO • Quite el tapón de llenado de aceite. Cambio y ajuste de la correa trapezoidal • Desmonte la cubierta protectora, quitando los tornillos. Coloque un recipiente adecuado para recoger el aceite. • Incline el motor y vacíe el aceite por el tubo de llenado.
 • Page 104: Limpieza

  MANTENIMIENTO Cambio y ajuste de la correa central Localización de averías La correa central se encuentra entre el eje del motor y la Si el motor no arranca, lleve a cabo las siguientes caja de cambios. comprobaciones: • Desmontar la cuchilla. (solo al cambiar la correa) •...
 • Page 105: Datos Técnicos

  DATOS TECNICOS Datos técnicos WB48S WB48S e WB53S e Motor Fabricante del motor Honda Honda Honda Cilindrada, cm Velocidad, r/min 2900 2900 2900 Potencia nominal del motor, kW (véase la nota 1) Sistema de encendido Bujía NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES...
 • Page 106: Datos Tecnicos

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, teléfono +46-36-146500, declara por la presente que los cortacéspedes a motor Husqvarna WB48S, WB48S e y WB53S e, a partir del número de serie 13XXXXX cumplen con las disposiciones de las DIRECTIVAS DEL CONSEJO: 2006/42/CE «relativa a máquinas»...
 • Page 107: Symbolerklärung Symbolerklärung

  SYMBOLERKLÄRUNG Symbolerklärung Erläuterung der W<arnstufen WARNUNG! Das Gerät kann falsch Es bestehen drei unterschiedliche Warnstufen. oder nachlässig angewendet WARNUNG! gefährlich sein und zu schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen WARNUNG! Nichtbeachtung der führen. Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen bzw.
 • Page 108: Maßnahmen Vor Gebrauch Eines Neuen Rasenmähers

  Messer ..............120 Gesundheit mit sich bringen. Ölwechsel ............. 121 Antrieb und Getriebe ..........121 Die Husqvarna AB arbeitet ständig an der Reinigung .............. 122 Weiterentwicklung ihrer Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung, Fehlersuche ............122 z.
 • Page 109: Was Ist Was

  WAS IST WAS? Was ist was am Rasenmäher? WB48S Griff/Führungsholm 12 Luftfilter Motorbremsbügel 13 Benzinhahn Kupplungshebel 14 Schnitthöhenhebel Starthandgriff 15 Unterer Führungsholm Öltank 16 Federscheibe Riemenschutz 17 Messerbolzen Schalldämpfer 18 Messer/Schneidausrüstung Zündkerze 19 Messerbefestigung Kraftstofftank 20 Bedienungsanweisung 10 Handgriff Winkeleinstellung...
 • Page 110: Was Ist Was Am Rasenmäher

  WAS IST WAS? Was ist was am Rasenmäher? WB48S e, WB53S e Griff/Führungsholm 13 Unterer Führungsholm Motorbremsbügel 14 Schnitthöhenhebel Kupplungshebel 15 Benzinhahn Starthandgriff 16 Luftfilter Öltank 17 Mähdeck Schalldämpfer 18 Federscheibe Zündkerze 19 Messerbolzen Riemenschutz 20 Messer/Schneidausrüstung Kraftstofftank 21 Messerbefestigung...
 • Page 111: Sicherheitsvorschriften

  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Persönlicher Schutz • Nur Zubehörteile verwenden, die in dieser Bedienungsanweisung empfohlen werden. Siehe die Anweisungen unter den Überschriften WARNUNG! Beim Gebrauch der Schneidausrüstung und Technische Daten. Maschine ist stets eine persönliche • Niemals mit einem defekten Gerät arbeiten. Die Schutzausrüstung zu verwenden.
 • Page 112: Sicherer Umgang Mit Kraftstoff

  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Sicherer Umgang mit Kraftstoff Allgemeine Arbeitsvorschriften (Tanken/Aufbewahrung) WARNUNG! Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden WARNUNG! Kraftstoff und Sicherheitsvorschriften bei der Arbeit mit Kraftstoffdämpfe sind äußerst einem Rasenmäher. Diese Informationen feuergefährlich. Beim Umgang mit können natürlich in keiner Weise die Kraftstoff und Motoröl vorsichtig sein. Ausbildung und langjährige Erfahrung An Feuer- und Explosionsgefahr sowie eines Fachmanns ersetzen.
 • Page 113 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN • Der Bremsbügel darf niemals dauerhaft im Handgriff Gras besonders lang, langsam fahren und eventuell verankert sein, wenn die Maschine in Betrieb ist. zweimal mähen. • Niemals mit der laufenden Maschine rennen. Stets mit dem Rasenmäher gehen. Die o. g. Punkte befolgen, jedoch nie einen Rasenmäher •...
 • Page 114: Sicherheitsausrüstung Des Gerätes

  Mähdeck und Schutzabdeckung und dem Handgriffsystem des Gerätes. Das Mähdeck soll Vibrationen reduzieren und die Gefahr WB48S e och WB53S e Dieses Model ist an der von Schnittverletzungen mindern. Überprüfen, dass das Handgriffeinheit zudem mit 4 Vibrationsdämpfern Mähdeck intakt ist und keine sichtbaren Defekte, z. B.
 • Page 115 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Schalldämpfer Der Schalldämpfer soll den Geräuschpegel so weit wie möglich senken und die Abgase des Motors vom Anwender fernhalten. WARNUNG! Die Motorabgase sind heiß und können Funken enthalten, die einen Brand verursachen können. Aus diesem Grunde sollte das Gerät niemals im Innenbereich oder in der Nähe von feuergefährlichen Stoffen gestartet werden! Während und kurze Zeit nach...
 • Page 116: Montage

  MONTAGE Montage des Lenkers Uhrzeigersinn lösen, um das Kupplungsseil zu verlängern oder zu kürzen. Beim Einklappen des Führungsholms vorsichtig vorgehen, um Kabel und Regelzüge nicht zu beschädigen. Das Oberteil des Lenkers wird mit einer starken Griffmutter an der Drehplatte befestigt. Die Unterlegscheibe zwischen der Platte und der Griffmutter nicht vergessen.
 • Page 117: Montage Der Mulchkeile

  MONTAGE Montage Montage der Mulchkeile • Messer mit der Reibscheibe am Messerhalter • Das Zündkerzenkabel von der Zündkerze abziehen. positionieren. • Beim Warten der Maschine den Mäher mit der Zündkerze nach oben platzieren. • Stecken Sie die Führungsstifte in die Löcher auf der Schneidwerkabdeckung.
 • Page 118: Umgang Mit Kraftstoff Kraftstoff

  HUSQVARNA-Viertaktöl erzielt. Verunreinigungen in den Tanks verursachen Betriebsstörungen. • Wenn kein HUSQVARNA-Viertaktöl zur Verfügung steht, kann ein anderes, qualitativ hochwertiges Das Gerät vor dem Starten immer ca. 3 m von der Viertaktöl verwendet werden. Sprechen Sie mit Ihrem Auftankstelle entfernen.
 • Page 119: Starten Und Stoppen

  STARTEN UND STOPPEN Starten und stoppen Stoppen • Zum Abstellen des Motors den Motorbremsbügel WARNUNG! Vor dem Start ist Folgendes loslassen. Auch der Antrieb wird durch Loslassen des zu beachten: Bremshebels abgeschaltet. Der Antrieb kann allein ausgekuppelt werden, indem der Bremshebel etwas gelöst wird.
 • Page 120: Wartung

  WARTUNG Wartung zuerst die Zündkerze prüfen, bevor andere Maßnahmen eingeleitet werden. Ist die Zündkerze verschmutzt, so ist sie zu reinigen; gleichzeitig ist zu prüfen, ob der WARNUNG! Vor Reinigung, Reparatur Elektrodenabstand 0,7-0,8 mm beträgt. Die Zündkerze ist oder Inspektion müssen Sie darauf nach ungefähr einem Monat in Betrieb oder bei Bedarf achten, dass die Schneidausrüstung öfter auszuwechseln.
 • Page 121: Ölwechsel

  WARTUNG Ölwechsel Antrieb und Getriebe Das Motoröl ist erstmalig nach 5 Betriebsstunden zu Sicherstellen, dass Räder und Radachsen sauber und wechseln. frei von Laub, Gras usw. sind.Es ist zudem wichtig, dass der Bereich um das Getriebe des Antriebs sauber Das Motoröl ist jährlich und alle 25 Betriebsstunden zu gehalten wird.
 • Page 122: Reinigung

  Prüfen Sie den Luftfilter, und wechseln Sie ihn bei Bedarf aus. • Lässt sich der Motor nach diesen Maßnahmen immer noch nicht starten, Kontakt mit einer Husqvarna- • Den Riemen gegen einen neuen austauschen und die Vertragswerkstatt aufnehmen. Einstellschrauben etwas anziehen. (Nur bei einem •...
 • Page 123: Tägliche Wartung

  WARTUNG Nachstehend folgen einige allgemeine Wartungsanweisungen. Tägliche Wartung Prüfen, dass der Motorbremsbügel sicher funktioniert. Rasenmäher sauber bürsten und Laub, Gras usw. entfernen. Den Lufteinlass der Startvorrichtung reinigen. Startvorrichtung und Startseil kontrollieren. Ölstand prüfen. Luftfilter reinigen. Bei Bedarf austauschen. Schrauben und Muttern nachziehen. Die Schneidausrüstung kontrollieren.
 • Page 124: Technische Daten

  TECHNISCHE DATEN Technische Daten WB48S WB48S e WB53S e Motor Maschinenbauer Honda Honda Honda Hubraum, cm Drehzahl, rpm 2900 2900 2900 Nennleistung des Motors, kW (siehe Anmerkung 1) 2,1 Zündanlage Zündkerze NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES NGK - BPR6ES...
 • Page 125: Eg-Konformitätserklärung

  (nur für Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500, erklärt hiermit, dass die Motorrasenmäher Husqvarna WB48S, WB48S e und WB53S e ab der Seriennummer 13XXXXX den Vorschriften folgender RICHTLINIEN DES RATES entsprechen: vom 17. Mai 2006 „Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 15.
 • Page 132 1155096-10 Originale instruktioner Original instructions Instructions d'origine Istruzioni originali Originele instructies Instrucciones originales Originalanweisungen ´®z+W)]¶09¨ ´®z+W)]¶09¨ 2013-02-25...

This manual is also suitable for:

Wb48seWb53seWb48s eWb53s e