Download Print this page

Volvo V70 Användarmanual

Volvo v70, v70 r & xc70
Hide thumbs

Advertisement

VOLVO
V70, V70 R
&
XC70
WEB EDITION
2004

Advertisement

loading

  Also See for Volvo V70

  Summary of Contents for Volvo V70

 • Page 1 VOLVO V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2004...
 • Page 3: Table Of Contents

  Specifikationer ning som inte finns på din bil. Audio De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Telefon © Volvo Personvagnar AB Register...
 • Page 4 Instrumentpanel – vänsterstyrd Temperaturmätare ....26 Display ........30 Hastighetsmätare ....26 Varvtalsmätare ....... 26 Vägmätare ......26 Automatisk växellåda .... 26 Klocka ........26 Trippmätare ......26 Varningssymboler ....27 Yttertemperaturmätare ... 26 Bränslemätare ......26 Aktivt chassi FOUR-C..32, 96 Varningsblinkers ..
 • Page 5 Instrumentpanel – högerstyrd Temperaturmätare ....26 Display ........30 Hastighetsmätare ....26 Varvtalsmätare ....... 26 Vägmätare ......26 Automatisk växellåda .... 26 Trippmätare ......26 Klocka ........26 Varningssymboler ....27 Yttertemperaturmätare ... 26 Bränslemätare ......26 Aktivt chassi FOUR-C..32, 96 Varningsblinkers ..
 • Page 6 Interiör – vänsterstyrd Dörrar och Lås ......78 Larm ........83 Fönsterhissar ......41 Handskfack .... 63 Reglage yttre backspeglar ..42 Manuell inställning av framstolar ..58 Elektrisk inställning av framstolar ..60 Stoluppvärmning ........39 Rengöring av klädsel ......129 Manuell växellåda ....
 • Page 7 Interiör – högerstyrd Dörrar och Lås ......78 Larm ........83 Fönsterhissar ......41 Reglage yttre backspeglar ..42 Handskfack .... 63 Manuell växellåda ....91 Automatisk växellåda ..92 Handbroms ......40 Strömställare i mittkonsol ..31 8502703m Manuell inställning av framstolar ..58 Elektrisk inställning av framstolar ..
 • Page 8 Exteriör Tvättning av kaross ....128 Rostskydd ........ 126 Lackbättring ......127 Taklucka ...... 43 Byte av torkarblad ...... 140 8000256M Byte av helljuslampa ....119 Tanklock ........88 Byte av halvljuslampa ....118 Tankning ........88 Byte av positions/parkeringsljus 121 Ekonomisk körning ....
 • Page 9: Säkerhet

  Säkerhet Bilbälten Krockkuddar Sidokrockkuddar Krockgardin WHIPS Bromssystemet Stabilitetssystemet Barnsäkerhet...
 • Page 10 Ett kraftigt Volvo-verkstad utföra detta arbete. "klick" indikerar att bältet är låst. Bältet är normalt inte spärrat och du kan röra dig obehindrat.
 • Page 11: Krockkudde

  SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde) 8802099m 8802092M 8801907e 8801919d Krockkudden sitter i rattens centrum märkt Krockkudden ligger ovanför handskfacket Sidokrockkuddarna är monterade i med SRS märkt med SRS framstolarnas ryggramar SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde) VARNING! För att ytterligare öka den inre säkerheten är din bil utrustad med Krockkudde (SRS) är avsedd att vara ett tillägg till - inte ersätt- krockkudde (SRS) som ett komplement till det ordinarie trepunktsbältet.
 • Page 12 Krocksituationer kan därför uppstå, då endast en av krockkuddarna utlöses. 8801896d 1. Gasgenerator 3. Sensor Volvo Dual-Stage Airbag 2. Krockkudde 4. Bältessträckare (Tvåstegs-krockkuddar) SRS-systemet högerstyrd Om en kollision är mindre kraftig men ändå så kraftig att det finns risk för personskador, utlöses krockkuddarna till drygt hälften av sin totala...
 • Page 13 SIPS-bag SIPS-bagsystemet vänsterstyrd SIPS-bagsystemet (sidokrockkuddarna) Detta system består av gasgenerator (3), sensorer av elektrisk typ, ledning (2) och sidokrockkudde (1). Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorerna, som i sin tur aktiverar gasgeneratorn med följd att sidokrockkudden blåses upp. Kudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar på...
 • Page 14 Det årtal och den månad, som anges på dekalen i dörrstolpen/arna, är kombinationsinstrumentet finns en varningslampa. Denna lampa tänds den tidpunkt då du ska kontakta din Volvo-verkstad för särskild inspek- då tändningsnyckeln vrids till läge I, II eller III. Lampan släcks då...
 • Page 15 SIPS-bag sittkomfort och med ryggen mot • Extra klädslar får aldrig användas på ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara framstolarna om de inte är Volvo fastspänt. original klädslar eller av Volvo • Se till att passageraren håller fötterna godkända klädslar för SIPS-bag.
 • Page 16 SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde) 8801909e 8801908e Krockkudde och barnstol hör inte ihop! Uppblåst SIPS-bag Barnstol och krockkudde Placera aldrig ett barn i framsätet, om din bil är SIPS-bag utrustad med krockkudde på passagerarsidan Allvarliga personskador kan uppstå på barnet SIPS-bag-systemet är ett elektriskt system, (med barn menas person där kroppslängden är om barnstolen eller barnkudden placeras i...
 • Page 17 IC (krockgardinen) 8802259m 8802260n IC-systemet (krockgardinen) VARNING! IC-systemet (Inflatable Curtain) (krockgardinen) skyddar huvudet mot • Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstol islag i bilens insida. Krockgardinen skyddar också mot föremål som bilen krockat med. IC-systemet skyddar både de åkande i framsätet och par eller i sidopanelerna.
 • Page 18 WHIPS-systemet skyddsegenskaper kan ha gått förlorade. Låt en systemet fungerar även om du har placerat en bakåtvänd barnstol i auktoriserad Volvo-verkstad kontrollera systemet även efter mindre baksätet med stöd mot framstolens ryggstöd. påkörningsolyckor bakifrån. Gör aldrig några ändringar eller...
 • Page 19 Om krockkuddarna har löst ut rekommenderar vi följande: • Bärga bilen till en Volvo-verkstad. Även om bilen är körbar efter en olycka skall du inte köra med utlösta krockkuddar. • Låt en auktoriserad Volvo-verkstad sköta byte av komponenter...
 • Page 20: Bromsar

  Om bromsarna belastas mycket hårt bilen till närmaste auktoriserade Volvo- Detta är helt normalt. Vid körning i alperna eller på andra vägar med verkstad för kontroll av bromssystemet.
 • Page 21 Stabilitetssystemet Stabilitets- och Antisladdfunktion – AYC (Active Yaw Control, AYC) OBS! När EBA-funktionen aktiveras sjunker dragkraftssystem Antisladdfunktionen åstadkommer automatisk bromspedalen samtidigt som bilen har STC/DSTC* bromsning på ett eller flera av bilens hjul. Detta maximal bromsverkan. Fullfölj inbromsningen STC-systemet (Stability and Traction Control) för att stabilisera bilen om en sladd uppstår.
 • Page 22 Stabilitetssystemet Stabilitets- och dragkrafts- Vägfriktionssystem RFD (tillval) blivit normal. system STC/DSTC (forts) RFD-systemet (Road Friction Detection), är ett Varningssymbolen lyser med gult fast avancerat system för uppskattning av sken och texten “ANTI_SLADD systemet automatiskt aktiverat friktionen mellan däck och vägbana. SERV.ERFORDRAS”...
 • Page 23 öppning ningar sitter rätt och är tillräckligt starka. av bälteslåset. • Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är De minsta barnen bör sitta i bakåtvända stolar. konstruerade för och utprovade av Volvo. Dessa ger barn upp till 3 år ett fullgott skydd.
 • Page 24 Bälteskudde för ytterplatser (tillval) 8502798a 8802126a 8502778a Ytterplats – Uppfällning Ytterplats – Nedfällning 1. Dra i handtaget så att bälteskudden 1. Dra i handtaget. höjer sig. 2. För sätet nedåt och tryck tills det går i lås. 2. Fatta kudden med båda händerna och för den bakåt.
 • Page 25 Du kan med förtroende vända dig till din Volvo-återförsäljare, när du vill ha information om de nyaste lösningarna inom barnsäkerhet. Volvos barnsäkerhetspro- dukter är speciellt anpassade för din bil. De...
 • Page 26 Placering av barn i bilen Vikt / Ålder Framsäte, alternativ* Baksäte ytterplatser, alternativ Baksäte mittplats, alternativ <10 kg 1. Bakåtvänd barnstol, fästes med 1. Bakåtvänd barnstol, fästes med 1. Bakåtvänd barnstol, fästes med (0-9 månader) säkerhetsbälte. säkerhetsbälte och stödben. säkerhetsbälte, stödben och fästband. L: Typgodkännande nr E5 03160 L: Typgodkännande nr E5 03160 L: Typgodkännande nr E5 03135...
 • Page 27 Instrument, strömställare och reglage Kombinationsinstrumentet Kontroll och varningslampor Meddelande i display Strömställare i mittkonsolen Färddator Konstantfarthållare Strålkastare, Dimljus Ljushöjdsreglering, instrumentbelysning Tändnings- och rattlås, Rattinställning Körriktningsvisare Vindrutetorkare/spolare Varningsblinkers, Eluppvärmd bakruta, Eluppvärmda framstolar Parkeringsbroms, Eluttag Elektriska fönsterhissar Backspegel Taklucka Laminerade sidorutor i fram- och baksätet (tillval)
 • Page 28: Temperaturmätare

  Kombinationsinstrumentet 3800838m Temperaturmätare genom ett kort tryck på knappen. manuellt läge visas aktuell manuell växel. Visar temperaturen i motorns kylsystem. Om Indikering för konstantfarthållare temperaturen blir onormalt hög och visaren går Se sidan 34. 11. Yttertemperaturmätare in i det röda fältet, visas ett meddelande i Visar yttertemperaturen.
 • Page 29: Varningssymboler

  • Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och lamporna forfarande är tända, kan du under Om BROMS och ABS varningssymboler- stor försiktighet köra bilen vidare till närmaste auktoriserad Volvo-verkstad för kontroll av na samtidigt är tända, finns risk för att bromssystemet.
 • Page 30 än vad vägbanans 3800839m • Om varningssymbolen förblir tänd, kör till friktion tillåter. en auktoriserad Volvo-verkstad för kontroll - Kör försiktigt! av systemet. Reducerad dragkraftsfunktion Symbolen tänds och lyser med fast sken då...
 • Page 31 Om lampan tänds under körning är under körning, har ett fel upptäckts i att parkeringsbromsen är åtdragen, det antagligen ett fel i det elektriska SRS-systemet. Kör till en Volvo-verkstad för inte hur hårt. Kontrollera genom att dra i systemet. Uppsök en Volvo-verkstad. kontroll.
 • Page 32: Display

  Meddelande i display Meddelande i display När en varnings- eller kontrollsymbol tänds, får du samtidigt också ett meddelande i displayen. När du läst och förstått meddelandet, kan du trycka på READ-knappen (A). Läst meddelande raderas då från displayen och läggs i bilens minneslista. Meddelanden om fel ligger kvar i minneslistan tills du åtgärdat berörda fel.
 • Page 33: Strömställare I Mittkonsol

  Strömställare i mittkonsolen 3602791m 1. Används ej 3. Extraljus (tillval) Reducera systemet om du måste använda ett Använd denna knapp, när du vill tända eller hjul av annan dimension än de övriga hjulen. När motorn startas om, är STC/DSTC- 2. Infällbara yttre backspeglar (tillval) släcka bilens extraljus.
 • Page 34 Strömställare i mittkonsolen Comfort 6. Avstängning av blockerat låsläge och larmsensorer Använd denna knapp du när du av någon anledning vill stänga av funktionen blockerat låsläge (blockerat låsläge innebär att dörrarna Sport inte kan öppnas från insidan när de är låsta). Använd också...
 • Page 35: Färddator

  Färddator (tillval) Aktuell bränsleförbrukning Fortlöpande information om den aktuella bränsleförbrukningen. Beräkningen av bränsleförbrukningen sker varje sekund. Siffran i displayen uppdateras med ett par sekunders mellanrum. När bilen står still visar displayen ”----”. OBS! Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts. Medelbränsleförbrukning Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan senaste nollställning (RESET).
 • Page 36: Konstantfarthållare

  Konstantfarthållare (tillval) Tillfällig urkoppling Urkoppling Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur Tryck på CRUISE för att stänga av konstant- konstantfarthållaren. farthållaren. “CRUISE” slocknar i kombina- tionsinstrumentet. Tidigare inställd hastighet kopplas ur när bromspedalen eller kopplingspedalen trampas Konstantfarthållaren kopplas automatiskt ur ned.
 • Page 37: Hel/Halvljus

  (samt positionsljus/parkeringsljus fram och automatisk ljushöjdsreglering. halvljus bak, nummerskyltbelysning och instrumentbe- lysning) tända. Inför färd till vissa länder kan din Volvo- C – Instrumentbelysning verkstad hjälpa dig att koppla bort det OBS! Du måste alltid vrida ljusomkopplaren För reglaget uppåt – starkare belysning automatiska halvljuset.
 • Page 38: Rattinställning

  Tändnings- och rattlås, Rattinställning Tändnings- och rattlås 0 – Låsläge Rattlåset låser ratten om du tar ur nyckeln. I – Mellanläge, "radioläge" Vissa elkomponenter kan kopplas in. Motorns elsystem är inte inkopplat. II – Körläge Nyckelns läge under körning. Bilens hela elsystem är inkopplat.
 • Page 39 Nu tänds halvljuset, positionsljus/parkeringsljus, nummerskyltbelys- ningen, sidomarkeringslamporna och lamporna i de yttre backspeglar- na. Dessa lampor förblir tända i 30, 60, eller 90 sekunder. Önskad tidsinställning för din bil kan göras av auktoriserad Volvo-verkstad. 3601913d Körriktningsvisare, hel-/halvljusomkoppling och helljus "blink"...
 • Page 40 Regnsensor (tillval) * Denna funktion – intervalltorkning vid Regnsensorn ersätter intervallfunktionen. backning – kan stängas av. Uppsök din Volvo- Vindrutetorkarna ökar eller minskar hastighet verkstad. automatiskt genom att sensorn känner av...
 • Page 41: Varningsblinkers

  Varningsblinkers, Eluppvärmd bakruta, Eluppvärmda framstolar 8702787d 8702784d Framstolarnas värmeströmställare 8702783d 3602314M Varningsblinkers Eluppvärmda backspeglar Eluppvärmda framstolar Eluppvärmd bakruta Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna Om du vill ha värme i framstolen(arna), gör du så här: blinkar) ska användas då du är tvungen att Använd eluppvärmningen för att få...
 • Page 42: Handbroms

  Parkeringsbroms, eluttag/uttag för cigarrettändare 5500067m 3601943e 3601974d Parkeringsbromsspak Eluttag i framsätet Eluttag i baksätet Eluttag/uttag för Parkeringsbroms Eluttag/uttag för cigarettändare i baksätet (tillval) (handbroms) cigarettändare Locket skall alltid sitta i uttaget, om inte uttaget Spaken är placerad mellan framstolarna. Locket skall alltid sitta i uttaget, om inte används som strömkälla eller som cigarettända- Parkeringsbromsen verkar på...
 • Page 43: Fönsterhissar

  Elektriska fönsterhissar Du kan öppna och stänga fönstren i framsätet på två sätt. 1. Tryck strömställaren lätt neråt eller dra den lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ned så länge du vidrör strömställarna. 2. Tryck strömställaren helt nedåt eller dra den helt uppåt, och släpp sedan.
 • Page 44 Backspeglar Lagring av speglarnas inställning i fjärrkontrollen När du öppnar bilen med en av fjärrkontrolle- rna och ändrar speglarnas inställning sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen. Nästa gång du låser upp bilen med samma fjärrkontroll och öppnar förardörren inom två minuter intar speglarna de sparade positionerna.
 • Page 45: Taklucka

  Taklucka Manuell manövrering Öppna: Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (3). Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så länge reglaget hålls i denna position. Stäng: Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (2). Luckan rör sig mot stängt läge så länge reglaget hålls i denna position.
 • Page 46 Solskärm, Laminerade sidorutor i fram- och baksätet (tillval) 8301256d Klämskydd Solskärm Laminerade sidorutor i fram- och baksätet OBS! Takluckan har ett klämskydd som Till takluckan hör också en inre, manuellt skjutbar solskärm. När du öppnar takluckan, utlöses om luckan blockeras av något föremål. Upplys dina passagerare i baksätet om förs solskärmen automatiskt bakåt.
 • Page 47: Klimatstyrning

  Klimatstyrning Luftdistribution Goda råd Automatisk klimatanläggning ECC Manuell klimatanläggning med luftkonditionering AC Parkeringsvärmare...
 • Page 48 Luftdistribution 8703156M 8702835d 8703155M Ventilationsmunstycke i instrumentpanelen Ventilationsmunstycke i dörrstolpe Ventilationsmunstycken i Luftdistribution Ventilationsmunstycken i instrumentpanelen dörrstolparna Den inkommande luften fördelas genom 14 olika munstycken placerade på olika Öppet Öppet ställen i din bil. Stängt Stängt Riktning av luftströmmen i sidled Riktning av luftströmmen i sidled Riktning av luftströmmen i höjdled Riktning av luftströmmen i höjdled...
 • Page 49 (spalten mellan huv och din bil, när det är mycket varmt ute, kan du vindruta). Din Volvo-verkstad har de instrument och de med fördel i början på din färd "vädra" din bil verktyg som behövs för eventuell felsökning genom att en stund öppna fönster och taklucka.
 • Page 50: Automatisk Klimatanläggning Ecc

  Automatisk klimatanläggning ECC Återcirkulation/Interiört luftkvalitetsystem Defroster framruta och (Interior Air Quality System) sidorutor Defroster bakruta och sidospeglar Återcirkulation AUTO Kupétemperatursensor AC av/på Stolvärme höger sida 8703249d Temperatur vänster sida Temperatur höger sida Fläkt Stolvärme vänster sida Skymningsgivare* Luftfördelning * Reglerar automatiskt all instrumentbelysning.
 • Page 51 Automatisk klimatanläggning ECC med Interiört luftkvalitetsystem (tillval) Multifilter med Tänk på att: • Som regel alltid ha luftkvalitetsensorn luftkvalitetsensor (tillval) inkopplad. Vissa bilar är utrustade med ett s.k. Multifilter • I kallt klimat är återcirkulationen begrän- och luftkvalitetsensor. Multifiltret avskiljer sad för att undvika imbildning.
 • Page 52 Automatisk klimatanläggning ECC (tillval) AUTO Defroster – framruta och sidorutor AUTO-funktionen reglerar automatiskt klimat- anläggningen så att vald temperatur uppnås. Använd denna knapp för att snabbt få bort imma Automatiken styr värme, luftkonditionering, och is från framrutan och sidorutorna. Luft fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
 • Page 53 Automatisk klimatanläggning ECC – manuella inställningar AC ON/OFF Återcirkulation När ON-dioden lyser, styrs luftkonditioneringen av (se även sidan 49) systemets automatik. På detta sätt kyls inkomman- Bästa nedkylning i varmt de luft ner och avfuktas lagom. När AC OFF valts klimat får du genom att välja och OFF-dioden lyser, är luftkonditioneringen AUTO-funktionen.
 • Page 54 Manuell klimatanläggning med luftkonditionering AC Återcirkulation Med timerfunktionen minskar du risken för is, imma och dålig luft. Gör så här för att aktivera den: tryck på i mer än 3 sekunder. Dioden Återcirkulation tillsammans med din luftkonditio- blinkar i 5 sekunder. Nu återcirkulerar luften i bilen under 3-12 minuter neringsanläggning ger snabbare nedkylning i beroende på...
 • Page 55 Manuell klimatanläggning med luftkonditionering AC Här är några kompletterande Använd de prickmarkerade luftfördelningslägena mellan de olika symbolerna råd och upplysningar: för att ytterligare finjustera luftfördelningen för bättre komfort • Du måste vrida på fläktvredet (från 0-läge) om du vill koppla in luftkonditioneringen. Använd...
 • Page 56 Parkeringsvärmare (tillval) 3602296d Bilen måste stå utomhus Direktstart av värmare Parkering i backe Avstängning direktstartad värmare...
 • Page 57 Parkeringsvärmare (tillval) Inställning av TIMER 1 alt. 2 Meddelande i teckenfönstret Batteri och bränsle Viktigt! Bilens klocka/timer Avstängning timerstartad värmare...
 • Page 59: Interiör

  Interiör Stolar Innerbelysning Förvaringsplatser Baksäte och lastutrymme Lastning Lastnät Insynskydd, Extrasäte i bagagerummet Reservhjul Extrahandtag (XC70)
 • Page 60 Framstolar Höjdinställning Förar- och passagerarstolens framkant kan ställas in i sju olika höjdlägen och bakkanten i nio lägen. Den främre spaken (A): Inställning av stolens framkant. Den bakre spaken (B): Inställning av stolens bakkant. Svankstödet För att lättare kunna manövrera ratten för svankstödet, kan du med fördel skjuta stolen bakåt! Ryggstödets lutning...
 • Page 61 Fällning stol fram 8501727A Fällning av passagerarstol i framsätet Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt till horisontellt läge för att kunna få plats med lång last. Gör så här för att fälla fram ryggstödet: • Skjut stolen så långt bak som möjligt. •...
 • Page 62 Elmanövrerad stol (tillval) Stol med minnesfunktion (tillval) Tre lägen kan lagras. Efter inställning av stolen Är din Volvo försedd med elektriskt manövre- hålls knappen MEM (H) intryckt, samtidigt rade stolar kan du med de två strömställarna som knappen E trycks in. Med minnesknappar- vid sidan av stolen ställa in:...
 • Page 63 0-läge. automatiken åter in. Allmänbelysningen tänds och förblir tänd i 10 De från fabriken inprogrammerade tiderna 30 minuter: sekunder respektive 10 minuter kan ändras. • När någon av dörrarna är öppen. Kontakta din Volvo-verkstad.
 • Page 64 Förvaringsplatser i fram- och baksäte Askkopp (tillval) Gör så här om du vill tömma dina askkoppar: Framsätet: Öppna askkoppen och dra ut insatsen. Baksätet: Som ovan. Mugghållare (tillval) Vissa modeller är utrustade med mugghållare för de åkande i fram- och baksätet. Du kan dessutom använda mittkonsolens förvaringsplats för cd-skivor o.
 • Page 65: Handskfack

  Förvaringsplatser 8503933m 8901649m Mugghållare (tillval) Mugghållare i tunnelfack Förvaring i handskfacket • Tryck på hållaren för att öppna. för baksätet (tillval) I handskfacket har du möjlighet att förvara • Justera hållaren genom att pressa hållarens pennor, bensin- och kreditkort m.m. Denna mugghållare finns enbart som tillval armar inåt.
 • Page 66 Förvaringsplatser i framsätet 8503126m 8503128m Pennhållare på Kavajhållare instrumentpanel Använd kavajhållaren för normalt tunga kläder.
 • Page 67 Skräpkorg, Fällbart bord i baksätet Fällbart bord (tillval) OBS! • Det finns inga speciella soppåsar till Dra i bandet och fäll hållaren – använd vanliga plastpåsar. • Glasflaskor bör du av säkerhetsskäl aldrig bordsdelen framåt. använda på någon plats i bilen! 8503131m Om du vill vika ut bordsdelen helt och...
 • Page 68 Baksäte och lastutrymme 8503344m 8503021m 8503022m Fällning av nackskydd Förlängning av lastutrymme Mittplatsens nackstöd (V70) Mittplatsens nackstöd (XC70) Baksätet är delbart och delarna kan fällas var Sänk mittplatsens nackstöd om det är uppdra- (Modeller med 3-delat baksäte) för sig. get. Tryck på lösgöringsknappen bakom det 1.
 • Page 69 Baksäte och lastutrymme 8503020m 8503341m A. Spärren i stängt läge Mittplatsens ryggstöd (XC70 med 3-delat B. Spärren i öppet läge baksäte) Fällning av ryggstödet Avdelare med förvaringsfickor (XC70 – tillbehör) Tryck ryggstödets spärr bakåt och fäll ryggstö- För att fälla ner mittplatsens ryggstöd (utan att det framåt.
 • Page 70 • Sätt tillbaka ryggstödet genom att trycka nedre delen över stången tills det låses i läge. Kontakta din Volvoåterförsäljare för informa- tion om tillbehörsutrustning som kan placeras mellan ryggstödet och sittdynans yttre delar. VARNING! (XC70 med 3-delat baksäte) •...
 • Page 71 Baksäte och lastutrymme 8503125m 8501274A 8503150m Borttagning av sittdyna A. Spärren i stängt läge B. Spärren i öppet läge (2- eller 3-delat baksäte) Baksätets rygglägen OBS! Se till att hålen i plastskoningarna på Sittdynan kan enkelt tas bort. Du får då ett ryggstödets överdel hakar i krokarna på...
 • Page 72 Lastutrymmet 3903052m 8901657m 3501056m Lastutrymmesbelysning Hållare för matkassar (tillval) Eluttag i lastutrymme (tillval) En extra taklampa finns längst bak i last- Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller Fäll ned locket, när du vill använda eluttaget. utrymmet. spänn fast dina matkassar med hjälp av Eluttaget fungerar oberoende av om tändning- spännband eller hållare.
 • Page 73 Lastning 8502786m 8502788m 8501266A VARNING! Lastning i lastutrymmet • Lasta inte för tung last längst fram mot Tänk på följande när du lastar: Bilbälten och krockkuddar ger förare och • Placera lasten intill ryggstödet. framstolarna. Då trycks det nedfällda passagerare ett gott skydd, framförallt vid •...
 • Page 74: Lastnät

  8504154m Röd färgmarkering – olåst läge Grön färgmarkering – låst läge 8503129m Skyddsgaller XC70 Nylonlastnät V70 (2-delat baksäte) Gör så här för att ta bort skyddsgallret: • Fäll fram ryggstöden. Lastnätet är tillverkat av stark nylonväv, som kan • Tryck in och vrid vredet (1), med en Torx- rullas ut från ryggen på...
 • Page 75 (Modeller med 3-delat baksäte) • Haka fast andra ändan av stången i om barn sitter i tillvalsextrasätet som kan Volvo XC70 kan utrustas med ett lastnät takfästet på den motsatta sidan. monteras i lastutrymmet. tillverkat av stark nylonväv, som kan fästas in i •...
 • Page 76 Insynsskydd, Extrasäte i lastutrymmet VARNING! Om din bil är utrustad med ett extrasäte, måste bakluckan vara försedd med en låscylinder. Upplåsning från utsidan kan nu ske på vanligt sätt (nyckel i förardörren och/ eller med fjärrkontrollen) samt genom att använda nyckeln i bakluckans låscylinder. VARNING! När extrasätet används, måste baksätets båda ryggstöd vara i uppfällt läge, skyddsnätet...
 • Page 77: Reservhjul

  Reservhjul Domkraft Verktygspåse bogserögla Fäst- anordning Varningstriangel (annorlunda placering för bilar Reservhjul med extrasäte) 7700281m 8503191m Reservhjul, verktyg, domkraft Reservhjul, verktyg, domkraft - bilar med bashögtalare (tillval) Reservhjulet med domkraft och verktygspåse finner du under golvet i bagageutrymmet. Gör så här om du vill ta ut reservhjulet. Domkraften och verktygspåsen finner du i ett fack ovanför reservhjulet.
 • Page 78 Extrahandtag (XC70) 8802452m Extrahandtag Volvo XC70 är utrustad med ett extrahandtag på passagerarens sida av mittfacket. Detta handtag ger extra stöd vid färd på t. ex. grusvägar mm.
 • Page 79: Lås Och Larm

  Lås och Larm Elektronisk startspärr, Fjärrkontrollen Låsning och upplåsning Byte av batteri i fjärrkontrollen När det är mörkt ute, Blockerat låsläge Barnsäkerhetsspärr Larm...
 • Page 80: Dörrar Och Lås

  Förvara 5. Lås 6. Hopfällning/öppning av nyckel. etiketten på en säker plats. Ta med etiketten till din Volvo-återförsäljare om du vill beställa nya 2. Baklucka nycklar. Maximalt sex fjärrkontroller/nycklar Ett tryck på knapp (2) låser enbart upp kan programmeras och användas.
 • Page 81 Låsning och upplåsning 4. Trygghetsbelysning Gör så här när du närmar dig din bil: Tryck på den gula knappen (4) på din fjärrkontroll. Nu tänds innerbelysningen, positions-/ parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och lamporna i de yttre backspeglarna (tillval). Är släpvagn kopplad till bilen tänds även belysning på...
 • Page 82: Baklucka

  Låsning/upplåsning av • Lämna batteriet till din Volvo-verkstad så bakluckan med fjärrkontroll att det blir omhändertaget på ett För att låsa upp enbart bakluckan: Tryck på miljövänligt sätt.
 • Page 83 När det är mörkt ute, Blockerat låsläge När det är mörkt ute Blockerat låsläge Trygghetsbelysning Din bil har ett särskilt blockerat låsläge, vilket Gör så här när du närmar dig din bil: betyder att dörrarna inte kan öppnas från • Tryck på den gula knappen i din fjärr- insidan, om de är låsta.
 • Page 84 Barnsäkerhetsspärr 3602377m 8301617m 8301235d Reglage för barnsäkerhetsspärr Elektrisk barnsäkerhetsspärr Reglage för barnsäkerhetsspärr höger bakdörr vänster bakdörr Manuell barnsäkerhetsspärr - Elektrisk barnsäkerhetsspärr VARNING! bakre sidodörrar - bakre sidodörrar (tillval) Kom ihåg att vid en olycka kan baksätes- Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i Använd knappen i mittkonsolen för att passagerarna inte öppna de bakre bakkanten på...
 • Page 85: Larm

  Larm Frånkoppling av utlöst larm Larmsystemet (tillval) Om larmet ljuder och du vill koppla ifrån det trycker du på UNLOCK- När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar. knappen på fjärrkontrollen. En bekräftande signal ges genom att körrikt- Larmet löser ut om... •...
 • Page 86 Larm Statusbeskrivning med hjälp av indikeringslampan En indikeringslampa (diod) överst på instrumentpanelen ger en beskriv- ning av larmsystemets status: • Lampan släckt: Larmet är frånkopplat. 3602415d • Lampan blinkar en gång per sekund: Larmet är inkopplat. • Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling av larmet och fram till dess att tändningen slås på: Larmet har varit utlöst.
 • Page 87 4. Öppna bakluckan. Larmet skall nu ljuda och blinka. 6. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen. 5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen. Om alarmsystemet inte fungerar korrekt så låt din auktoriserade Volvo- verkstad undersöka bilen.
 • Page 89 Start, Körning, Växling Bränsletanklucka, Start av motor Ekonomisk körning Manuell växellåda Automatväxellåda Geartronic All Wheel Drive Aktivt chassi, FOUR-C Bogsering – allmän information Hjälpstart Körning med släpvagn Draganordning Delbar dragkrok...
 • Page 90: Tanklock

  Bränsletanklucka, Start av motor Så här startar du motorn OBS! Vid låsning av bilen från utsidan låses tankluckan med 10 minuters fördröjning. (Diesel) 1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen). Så här startar du motorn 2. Automatväxellåda: Växelväljaren i läge P (Bensin) eller N.
 • Page 91 Om motorn inte startar eller misständer ska närmaste För att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än Volvo-verkstad kontaktas! normalt, om motorn startats vid låga temperaturer. Vid körning med kall motor växlar växellådan vid ett högre varvtal.
 • Page 92: Ekonomisk Körning

  Ekonomisk körning, Några viktiga tips! Du som kör med släpvagn – Köregenskaper och däck Kör förutseende här är några "specialtips" Däcken betyder mycket för bilens köregen- Att köra ekonomiskt är att köra förutseende, skaper. Både däcktyp, dimension och lufttryck mjukt och att anpassa körsättet och hastigheten •...
 • Page 93: Manuell Växellåda

  Manuell växellåda M 56 M 56 4302395n 4301589e 4303288m Växellägen 5-växlad Backväxelspärr Växellägen 6-växlad Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje Lägg in backväxeln, när bilen står stilla För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska de växling. Ta bort foten från kopplingspedalen eller vid mycket låg fart! högsta växlarna användas så...
 • Page 94 Automatväxellåda N – Neutralläge L – Lågväxelläge Välj läge L om du vill köra på 1:an eller 2:an. N-läget är neutralläge, motorn kan startas, Läge L ger bästa motorbroms vid t.ex. ingen växel är ilagd. Dra åt parkeringsbromsen bergskörning. då bilen står stilla med väljarspaken i läge N. Nedväxlingsskydd D –...
 • Page 95 Automatväxellåda "Kick-down" Då du trampar gaspedalen helt i botten – förbi det normala fullgasläget – sker automatiskt en omedelbar nedväxling till lägre växel s. k. "kick-down"-nedväxling. När du når maxhas- tigheten för den växeln eller om du släpper gaspedalen ur "kick-down"-läget, sker uppväxling automatiskt.
 • Page 96 Geartronic (tillval) D – Körläge D är det normala körläget. Upp- och nedväx- ling mellan växellådans alla växlar sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska stå stilla då du väljer läge D från läge R. Växelväljarens manuella lägen Om du vill komma från automatläge D till de manuella lägena, trycker du spaken till vänster.
 • Page 97 Geartronic "Kick-down" – Automatväxling Då du trampar gaspedalen helt i botten – förbi det normala fullgasläget – sker automatiskt en omedelbar nedväxling till lägre växel s. k. "kick-down"-nedväxling. När du når maxhas- tigheten för den växeln eller om du släpper gaspedalen ur "kick-down"-läget, sker uppväxling automatiskt.
 • Page 98 All Wheel Drive (fyrhjulsdrift), Aktivt chassi, FOUR-C AWD – All Wheel Drive (tillval) Viktigt! Fyrhjulsdriften i din Volvo är alltid inkopplad och motsvarar mycket högt ställda krav på Comfort tekniska lösningar. Rätt använd ger fyrhjulsdrift föraren större möjligheter att lösa situationer i olika sorters väglag jämfört med...
 • Page 99 Bogsering – allmän information Bogseröglan* Bogseröglan finner du bagageutrymmet i verktygspåsen. Vid bogsering måste du själv skruva fast bogseröglan. Uttag och täcklock för bogseröglan finner du på respektive stötfångares högra sida. Gör så här när du vill frilägga täcklocket: A. Lossa underkanten på täcklocket med ett mynt.
 • Page 100 Hjälpstart Lyftögla – dieselmotor VARNING! (under motorkåpan till Tänk på att batterierna, speciellt hjälpstart- höger i motorrummet) batteriet, innehåller knallgas, som är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om du sätter dit hjälpstartkablarna felaktigt, räcker för att batteriet skall explodera och förorsaka skador både på...
 • Page 101 Körning med släpvagn Körning med släpvagn – automatväxellåda • Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ. Hos din Volvo- • När du parkerar i backar bör du dra åt parkeringsbromsen innan du återförsäljare kan du få reda på vilka draganordningar du kan lägger växelväljaren i P läge.
 • Page 102 Körning med släpvagn OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de som Volvo Personvagnar AB tillåter. Tänk på att nationella fordonsbestäm- melser kan begränsa släpvagnsvikt och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara certifierade för högre dragvikter än vad bilen får dra. 0300202M Högsta tillåtna släpvagnsvikt...
 • Page 103 OBS! Din bil kan ha en draganordning med en 13-polig elkontakt, vilken du måste koppla till ett släp med en 7-polig elkontakt. Använd i så fall endast Volvo original adapter kabel. Se till att kabeln inte släpar i marken. 3701780d VARNING! Om din bil är försedd med Volvos...
 • Page 104 Draganordning Infästningspunkter under bilen 8902084m 8902085m Avstånd A ovan: V70/V70 AWD: 1084 mm XC70: 1122 mm Max. kultryck: 75kg...
 • Page 105 Delbar dragkrok – montering av kuldel Ta bort skyddskåpan. Sätt i nyckeln och vrid den medsols till upplåst Ta kuldel och vrid handtaget medurs till spärrat läge. läge. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Skjut på kuldelen till låst läge. Kontrollera att signalstiftet (B) är i innerläge.
 • Page 106 Delbar dragkrok – demontering av kuldel Sätt i nyckeln och vrid denna medsols till Vrid handtaget medurs till spärrat läge. Dra av kuldelen från kopplingstappen. upplåst läge. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Skjut på skyddskåpan enligt bilden. Ta ur nyckeln ur låset.
 • Page 107 Last på taket – takreling (rails) och lasthållare 8901878m 8901672m 8901671d Lasthållarens placering Ditsättning av lasthållare Lasthållarens kåpa Se till så att lasthållaren placeras i rätt riktning Se till så att lasthållare skjuts ut ordentligt mot Använd lämpligtvis momentnyckelns ändtapp på...
 • Page 108 • För att undvika skador på din bil och för att uppnå största säkerhet vid färd rekommen- derar vi, att du endast använder de lasthållare som Volvo har utvecklat just för din bil. • Kontrollera regelbundet att lasthållarna och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband!
 • Page 109: Hjul Och Däck

  Hjul och däck Allmänt om hjul och däck Däcktryck Slitage, Reservhjul Byte av hjul...
 • Page 110: Däck

  Använd alltid vinterdäck på alla fyra hjulen! registreringsbevis. Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck OBS! Rådgör med din Volvoåterförsäljare vilken fälg och däcktyp som passar och dubbdäck som får avvika på dimension om dessa, samt hastighetsklass, just din bil.
 • Page 111 Tänk på att däcktrycket kan variera beroende på yttertemperaturen. Kontrollera därför däcktrycket utomhus när däcken är kalla. VARNING! De enda godkända "specialfälgarna" till Volvo är de fälgar som har testats av Volvo och som ingår i "Volvo original tillbehör" sortiment.
 • Page 112 Hjul och Däck Däck med slitagevarnare Reservhjulet "Temporary Spare" Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs Reservhjulet "Temporary Spare" skall endast användas under den korta över slitbanan som har ca 1,6 mm mindre tid det tar att få det ordinarie däcket reparerat eller utbytt. mönsterdjup än däcket i övrigt (på...
 • Page 113 Byte av hjul 7700333m 7700318m Stick in hylsnyckeln och vrid Lossa hjulskruvarna Dra hjulkapseln rakt ut (stålfälg) • Bilar med stålfälg har en löstagbar hjulsida. Bänd bort hjulsidan med Reservhjulet ligger under plastbaljan i lastutrymmet. hjälp av en kraftig mejsel eller liknande. Om inte sådan finns kan Kom ihåg att sätta ut varningstriangeln.
 • Page 114: Hjulbyte

  Byte av hjul VARNING! • Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraften! • Bilen och domkraften ska stå på ett fast horisontellt underlag. • Bilens originaldomkraft ska användas vid hjulbyte. Vid allt annat arbete på bilen ska verkstadsdomkraft användas och pallbockar ställas under den del av bilen som är upplyft.
 • Page 115 Säkringar, glödlampsbyte Säkringar Glödlampsbyte...
 • Page 116 överbelastats och bränts och du bör då uppsöka din Volvo-verkstad för av. Titta i säkringsförteckningen för att kontroll. lokalisera berörd säkring. Dra ut säkringen och titta från sidan om den böjda tråden är...
 • Page 117 Säkringar Relä-/säkringscentral i Säkringstång motorrummet I säkringsboxen i motorrummet finner du 24 säkringspositioner. Var noga med att ersätta Hel säkring avbränd säkring med ny säkring med samma färg och amperebeteckning. Trasig säkring Säkringar Ampere 1. Parkeringsvärmare (tillval) ..............25 3702167m 2.
 • Page 118: Säkringscentral I Kupén

  Säkringar Säkringscentral i kupén Säkringarna är placerade innanför luckan på instrumentpanelens gavel. Var noga med att ersätta avbränd säkring med ny säkring med samma färg och amperebeteckning. Ampere 1. Huvudljus (halvljus), Bi-Xenon (tillval) ........15 2. Huvudljus (helljus) ................. 20 3.
 • Page 119 Säkringar Relä-/säkringscentral i lastutrymmet Säkringarna är placerade bakom klädseln på vänstra sidan. Var noga med att ersätta avbränd säkring med ny säkring med samma färg och ampere- beteckning. Säkringstång Hel säkring Trasig säkring 3701925m Säkringar Ampere 1. Bakre elektronikmodul (REM), belysning (lastutrymme) .... 10 11.
 • Page 120: Glödlampsbyte

  Glödlampsbyte 3500534d 3500535d 3500536d • Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning Byte av halvljus- och hel- Halvljuslampa (H7) åt vänster så att den fastnar i sitt fäste (2). • Släck belysningen och vrid tändnings- ljuslampa* (gäller ej Bi-Xenon) • Tryck tillbaka kontakten (3). nyckeln till läge 0! Båda strålkastarnas glödlampor byts från •...
 • Page 121 Volvo-verkstad. Halvljuslampa - H 7 OBS! Bi Xenon-lampor innehåller en liten del kvicksilver och måste därför tas om hand 3501078m på rätt sätt. Rådfråga din Volvo-återförsäljare eller Volvoverkstad. Helljuslampa - HB 3 Helljuslampa (HB3) • Släck belysningen och vrid tändnings- nyckeln till läge 0!
 • Page 122 Glödlampsbyte PY 21 W PY 21 W 3501114m 3602423m • Kontrollera att packningen till spolarbehål- Byte av glödlampa i främre Byte av glödlampa i främre laren mellan påfyllningsrör och behållare vänstra hörn högra hörn sitter rätt. • Släck belysningen och vrid tändnings- •...
 • Page 123 Glödlampsbyte 5 W W 2.1x9.5 d 55W H 1** 5 W W 2.1x9.5 d 3501079m 3500894d 3500889d Byte av glödlampa för Byte av dimstrålkastare fram Byte av sidoblinklykta • Öppna framdörren till hälften. positions-/parkeringsljus OBS! Vidrör aldrig strålkastarglaset direkt • Stoppa in handen bakom framskärmen och med fingrarna.
 • Page 124 • Tryck tillbaka högtalargallret. 3501707m Högt placerat bromsljus Lamporna är av en särskild typ. Vi rekommenderar att du anlitar din Volvo- verkstad för byte. Körriktningslampa 21 W BAU 15 s (gul) Bromsljus 21 W BA 15 s...
 • Page 125 Glödlampsbyte 12V 1,2W 5W W2,1x9,5d 3500998m 3501378m Stick in skruvmejseln och bänd försiktigt Byte av Byte av lampa till make up- nummerskyltbelysning spegel • Släck belysningen och vrid tändnings- • Stick in en skruvmejsel och bänd nyckeln till läge 0! försiktigt, tills glaset lossnar •...
 • Page 126 Glödlampsbyte 5 W SV 8,5 3500871d 3500887e 3501410r Takbelysning med Läslampor bak Byte av instegsbelysning – läslampor fram framsätet Lamporna är av en särskild typ. Vi rekommen- derar att du anlitar din Volvoverkstad för byte. Instegsbelysning har du under Lamporna är av en särskild typ. Vi rekommen- instrumentpanel-en på...
 • Page 127 Skötsel och Service Rostskydd Kontroll och bättring av lackskador Tvättning Service Miljöomsorg, Bränsleförbrukning Motorrummet Dieselmotor Motorolja, Kylvätska Bromsvätska, Servostyrning, Spolarvätska Batteriskötsel Byte av torkarblad...
 • Page 128: Rostskydd

  Om du däremot gör en motortvätt med s.k. aromatiska lösningsmedel, t.ex. lacknafta, kristallolja (speciellt sådana som inte innehåller emulgatorer), bör vaxskyddet förnyas efter tvätten. Din Volvo-återförsäljare tillhanda- håller sådana vaxer.
 • Page 129 8100503A sticka (bild 2). • När grundfärgen torkat lägger du på ytlack MADE IN VOLVO CAR CORP. SWEDEN Maskera eventuellt med pensel. • Se till att färgen är väl omrörd och lägg därefter på...
 • Page 130 är varm på grund av att den har utsatts för solljus eller genom att motorn fortfarande är varm. Solljus och värme kan ge bestående skador. Rådgör med din Volvo-verkstad. • Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn.
 • Page 131: Rengöring Av Klädsel

  För smutsiga textilklädslar rekommenderas speciellt rengöringsmedel Tvättautomatens borstar kommer inte åt perfekt på alla ställen. som finns hos din Volvo-återförsäljare. Andra kemikalier kan äventyra Under bilens första månader rekommenderar vi att du handtvättar din bil. klädselns brandhärdighetsegenskaper.
 • Page 132: Volvo Service

  AB Volvo Personvagnars föreskrifter gjordes strax Service- & Garantiboken. innan den överlämnades till dig. För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör du följa Volvos • Serviceprogram, som finns specificerat i Garanti- och Serviceboken. Vi •...
 • Page 133 Volvo Service VARNING! Bilens tändsystem har mycket hög effekt! Livsfarlig spänning råder i tändsystemet! Vidrör inte tändstift, tändkablar eller tändspole då motorn går eller tändningen är tillkopplad! Tändningen ska vara avstängd vid: • Anslutning av motortester. • Byte av delar i tändsystemet som tändstift, tändspole, tänd- fördelare, tändledningar o.s.v.
 • Page 134 Volvos originaldelar samt att underhålla tänd- och bränslesys- Automat 10,6 - 10,8 254 - 258 tem och andra åtgärder som direkt minskar avgasutsläppen. Vidare vill vi också betona Volvo-verkstadens miljövänlighet när det gäller hantering B5244S Manuell 9,2 - 9,3 220 - 221...
 • Page 135 Motorhuv, motorrum Dra i handtaget... 8200092d 8200095d ...tryck upp och öppna 2000276m Motorhuven öppnas Motorrum Dra i låshandtaget längst till vänster eller höger Expansionstank, kylsystem under instrumentpanelen. Du hör när låset Servostyrningens oljebehållare släpper. För in handen mitt på huvens framkant Spolarvätskebehållare och tryck upp säkerhetsspärrens handtag.
 • Page 136 Diesel Bränslesystem Avtappning av kondensvatten i bränslefilter Dieselmotorer är känsliga för föroreningar. Använd endast dieselbräns- I bränslefiltret separeras kondensvatten från bränslet, som i annat fall len från välkända oljebolag. Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet. kan orsaka motorstörningar. Avtappning av bränslefiltret bör ske enligt De större oljebolagen har även ett speciellt dieselbränsle avsett för gällande serviceintervaller i din Service och Garantibok samt vid vinterbruk.
 • Page 137 Detta gäller oavsett om oljan är av typ mineral, delsyntet eller helsyntet. Använd inte extra oljetillsatser. De kan skada motorn. Till bensinturbo-/dieselmotorer rekommenderas Castrols® helsyntetiska motorolja. Volvo rekommenderar Castrols® oljeprodukter. * Oljor med viskositet 0W-30 och 0W-40 måste uppfylla Byte av olja och oljefilter ACEA A3 (bensinmotorer).
 • Page 138 Kylvätskan R-version Komplettera aldrig med endast rent vatten! Använd hela året en V70-R är dessutom utrustad med ett system som i kombiinstrumentets blandning av hälften Volvos kylvätska och hälften vatten. display meddelar föraren när motoroljenivån är för låg. OBS! Vissa av motorns komponenter är tillverkade av en aluminium- Vid orange varningstriangel och varningsmeddelande "LÅG OLJENIVÅ...
 • Page 139 Bromsvätska, Servostyrning, Spolarvätska 5200345m 3601948d Servostyrning Vätskebehållare för broms Spolarvätskebehållare och koppling Nivån ska ligga mellan MIN- och Spolarvätskebehållare MAX-märkena. Broms och koppling har samma behållare. Vindrute-, bakrute- och strålkastarspolarna har Oljekvalitet: Styrservoolja av typ Pentosin Nivån ska ligga mellan MIN- och samma vätskebehållare.
 • Page 140 Batteriskötsel aldrig över nivåmarkeringen (A)! Symboler • Använd inte vanligt kranvatten. Använd destillerat eller avjoniserat vatten (batteri- vatten). • Om du av någon anledning laddat ditt batteri, måste du efter laddningen kontrol- Använd skyddsglasögon. lera vätskenivån och vid behov fylla på vatten.
 • Page 141 Batteriskötsel • Lossa pluskabeln och lyft bort Viktigt! plastlocket från pluspolen. • Lossa evakueringsslangen för knallgas från batteriet. • Lossa muttern från den nedre konsolen och ta bort konsolen. • Luft ur det gamla batteriet. • Sätt dit det nya batteriet. •...
 • Page 142: Byte Av Torkarblad

  Byte av torkarblad Byte av vindrutetorkarblad Fäll ut torkararmen och håll torkarbladet i 45° mot torkararmen. Tryck in låsfjädern på torkarbladet. Tryck hela torkarbladet nedåt så att armens Byte av bakrutetorkarblad ögla helt passerar genom hålet i torkarblad- Fäll torkararmen bakåt. Dra loss torkarbladet fästet.
 • Page 143: Specifikationer

  Specifikationer Typbeteckningar Mått och vikter, Volymuppgifter Smörjmedel Kraftöverföring Elsystem Motorspecifikationer...
 • Page 144 Specifikationer Typbeteckningar Vid alla kontakter om din bil med återför- säljaren och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om du vet bilens typbeteckning, chassinummer och motornum- mer. 1 Typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer Instansade i motorrummet nedanför vindrutan.
 • Page 145 Manuell (6-växlad) ............... 2,0 liter Dataskylt med viktangivelser på plåten i motorrummet Automat ................7,2 liter 1. Max totalvikt MADE IN VOLVO CAR CORP. SWEDEN 2. Max tågvikt (bil+släp) Servostyrning ................0,9 liter 3. Max framaxeltryck Servostyrning R-version ............. 1,1 liter 4.
 • Page 146 Smörjmedel Servostyrning Motor Oljekvalitet: Styrservoolja av typ Pentosin CHF 11S Bensinmotorer: ACEA A1 Olja med kvalitetsbeteckningen ACEA A3 kan också användas. eller motsvarande Observera att samma olja kan uppfylla både ACEA A1 och ACEA B1. Volym: ca 0,9 liter Detta gäller oavsett om oljan är av typ mineral, delsyntet eller helsyntet. Viktigt! Dieselmotorer: ACEA B4 Observera att samma olja kan uppfylla ACEA A3, ACEA B3 och ACEA B4.
 • Page 147 Kraftöverföring Bensin Kraftöverföring – Automatväxellåda 5-stegad elektroniskt styrd automatväxellåda, bestående av hydraulisk Motorn kan köras på oktantalen 91, 95 och 98 RON. • 98 RON rekommenderas för maximal effekt och lägsta bränsle- momentomvandlare med planetväxellåda. förbrukning. Kraftöverföring – Manuell växellåda •...
 • Page 148 Elsystem Elsystem Glödlampor Effekt Sockel Strålkastare Bi Xenon 35 W 12-volt system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt Helljus 60 W system där chassi och motorstomme används som ledare. Minuspol Halvljus 55 W ansluten till chassit. Dimstrålkastare 55 W Batteri Positionsljus, fram W 2.1x9.5 d Spänning 12 V...
 • Page 149 Motorspecifikationer Motor B5204T5* B5234T3* B5234T7* B5244S* B5244S2* B5254T2* (170 hk) (140 hk) 2.5T FWD/AWD/XC Effekt** [kW/rps] 132/88 184/87 147/83 125/100 103/75 154/83 [hk/rpm] 180/5300 250/5200 200/5000 170/6000 140/4500 210/5000 Vridmoment** [Nm/rps] 240/37-88 330/42-87 285/33-83 225/75 220/55 320/25-75 [kpm/rpm] 24,5/2200-5300 33,7/2400-5200 29,1/2000-5000 23,0/4500 22,5/3300...
 • Page 150 Motorspecifikationer Motor B5254T4* D5244T D5244T2 D5244T3 B5244SG B5244SG2 2.4D 2.4D CNG (gas) LPG (gas) Effekt** [kW/rps] 220/92 120/67 96/67 85/67 103/97 103/85 [hk/rpm] 300/5500 163/4000 130/4000 116/4000 140/5800 140/5100 Vridmoment** [Nm/rps] 400/31-95 340/29-50 280/29-50 280/29-50 192/75 214/75 [kpm/rpm] 40,7/1850-5700 34,7/1750-3000 28,6/1750-3000 28,6/1750-3000 19,6/4500...
 • Page 151: Audio

  Audio (tillval) Översikt HU-403 Översikt HU-603 Översikt HU-803 Radiofunktioner Kassettbandspelare Cd-spelare Dolby Surround Pro Logic Tekniska data – Audio...
 • Page 152 Audio system HU-403 DOLBYBNR HU-403 3903063m Till/från - Tryck Radio - Stationssökning upp/ned 13. Bandriktningsväljare Volym - Vrid Kassett - Val av nästa/föregående spår 14. Kassettlucka Ratt för att välja: Radio - Manuell stationsinställning 15. Kassettutkast Lagrade radiostationer Kassett - Snabbspolning framåt/bakåt Cd-växlare (tillval) Display Ratt för att välja:...
 • Page 153 Audio system HU-603 COMPACT DIGITALAUDIO DOLBYBNR HU-603 3903064m Till/från - Ttryck Radio - Stationssökning upp/ned 14. Bas - Tryck och vrid Volym - Vrid Kassett - Val av nästa/föregående spår Diskant - Tryck, dra och vrid Ratt för att välja: Cd - Val av nästa/föregående spår 15.
 • Page 154 Audio system HU-803 11 10 COMPACT DOLBYSURROUND DIGITALAUDIO HU-803 3903065m Till/från - Tryck Ratt för att välja: 12. 3-kanals stereo Volym - Vrid Radio 13. Cd-lucka Bas - Tryck och vrid 14. Cd-slumpval Diskant - Tryck, dra och vrid Cd-växlare (tillval) 15.
 • Page 155 Radio HU-403/-603/-803 Volymkontroll TP/PTY/NEWS Om ett kassettband eller en cd-skiva spelas när radion tar emot ett trafikmeddelande, nyheter eller någon programtyp, bryts respektive funktion och meddelandet hörs med den volym som valts för trafikinformation, nyheter eller programtyp. Volymen justeras med volymkon- trollen.
 • Page 156 Radio HU-403/-603/-803 3901855d 3901858d 3901856d Fader – Balans fram/bak Frekvensbandsväljare Ställ in basen genom att trycka ut ratten och Ställ in lämplig balans mellan de främre och Vrid SOURCE-ratten för att ställa in FM eller vrida den åt vänster respektive höger. bakre högtalarna genom att trycka på...
 • Page 157 Radio HU-403/-603/-803 3901855d 3901859d 3901873d Scanning Knappsats i ratten A – Stationsinställning Tryck på SOURCE-ratten för att starta Om du har knappsats i ratten, tryck på höger Tryck på vänstra knappen för att välja lägre sökning. När radion hittat en station, stannar respektive vänster pil för att välja förprogram- frekvenser och på...
 • Page 158 Radio HU-403/-603/-803 3901854d 3901860d Programmering av stationer AUTO – Automatisk 2. Vrid 1-20/DISC-ratten om du vill byta till en annan av de automatiskt förinställda förinställning av stationer stationerna. 1. Ställ in önskad frekvens. Denna funktion söker och lagrar automatiskt Vid varje vridning ställs en ny station in upp till 10 starka AM- eller FM-stationer i ett (A0 - A9).
 • Page 159 Trafikinformation/Nyheter HU-403/-603/-803 3901860d 3901860d 3901860d Trafikinformation (TP) sändaren. när det sänds skall du trycka på NEWS- • Om du inte vill lyssna på ett pågående knappen. Då avbryts mottagningen av det En kort tryckning på TP-knappen (mindre än 2 trafikmeddelande, tryck på TP-knappen. aktuella programmet.
 • Page 160 Programtyper HU-403/-603/-803 Programtyper Visas Nyheter Nyheter Aktualiteter Aktuellt Information Info Sport Sport Utbildning Utbildn 6. För att återgå till standby läge, tryck PTY Teater Teater en gång till. Ev cd- eller kasettspelning Kultur och Konst Kultur återuptas och pågår tills vald programtyp Vetenskap Vetenskp åter sänds.
 • Page 161 Avancerad Användarfunktion (Advanced User Mode) − Avancerad Användarfunktion Funktionslista över AUM ASC (Active Sound Control) ON/OFF (aktiv volymkontroll) – ASC-funktionen • Med radion avstängd, tryck och håll anpassar automatiskt radions volym efter − Volym-ratten nedtryckt i minst 5 sekunder SET TO DEFAULT (Se vänsterspalten). bilens hasighet.
 • Page 162 Kassettdäck HU-403/-603 DOLBYBNR 3901873d 3901857d 3901859d 3901876d Kassettlucka A – Snabbspolning Kassettutkast Skjut in kassetten i kassettluckan med bandet Om du trycker på knappen stannar bandet och Bandet snabbspolas framåt med och bakåt vänt åt höger. I displayen visas TAPE Side A. kassetten matas ut.
 • Page 163 Cd-spelare HU-603 3901862d 3901859d 3901873d A – Snabbspolning Slumpval Cd-spelare Tryck på RND för att koppla in slumpvals- Skjut in en cd-skiva. Om du redan gjort detta, Tryck på eller för att söka inom ett spår. välj cd genom att vrida på SOURCE-ratten. funktionen.
 • Page 164 Extern cd-växlare 3901859d 3901875d Cd-växlare A – Snabbspolning Slumpval Vrid SOURCE-ratten för att aktivera Cd- Tryck på RND (för HU-603 och 803) för att Tryck på eller för att söka inom ett spår. växlarläget. Cd-växlaren återupptar spelningen koppla in slumpvalsfunktionen. Om du har av den skiva och det spår som senast spelades.
 • Page 165 Intern cd-växlare HU-803 3901854d 3901859d Val av skivnummer Intern cd-växlare Slumpval Vrid på 1-20/DISC-ratten. Nummer på skiva HU-803 innehåller en intern 4-skivors cd- Tryck på RND för att koppla in slumpvals- och spår visas i displayen. funktionen. Från en slumpvis vald skiva spelas växlare.
 • Page 166 Dolby Surround Pro Logic HU-803 3901878d 3901877d Dolby Surround Pro Logic De flesta skivor är i dag inspelade så att Dolby Surround Pro Logic vokalisten/solisten kommer att höras rakt Mode* Dolby Surround Pro Logic tillsammans med framifrån och orkestern kommer att höras över en centerhögtalare mitt på...
 • Page 167 Dolby Surround Pro Logic HU-803 3902419d 3902419d 3901877d 3-kanals stereo Centerkanalens volym Bakhögtalarnas effektnivå (omgivningsljud) För att välja 3-kanals stereo tryck på 3-CH. I Ställ in centerkanalens volym genom att trycka displayen visas "3 ch". Tryck på OFF för att ut ratten och vrida den åt höger eller vänster.
 • Page 168 Tekniska data – Audio HU-403 Alarm Uteffekt: 4 x 25 W “Alarm!“ visas i radions display när ett larmmeddelande sänds ut. Utgångsimpedans: 4 Ohm Funktionen används för att varsko bilister om allvarliga olyckor och Driftspänning: 12 V, negativ jord katastrofer, t.ex. broras eller kärnkraftsolyckor. Radio Frekvensomfång: U (FM) 87,5 - 108 MHz...
 • Page 169: Telefon

  Telefon (tillval) Telefonsystemet Komma igång Samtalsfunktioner Funktioner i minnet Menyfunktioner Övrig information...
 • Page 170 Telefon Telefonsystemet 1. Knappsats i mittkonsolen 6. Mikrofon Allmänna regler Med knappsatsen i mittkonsolen kan du styra Mikrofonen är inbyggd i den inre backspegeln. • Sätt trafiksäkerheten främst! Om alla telefonsystemets funktioner. du som förare måste använda telefon- 7. Högtalare luren i armstödet, parkera först på...
 • Page 171 Telefon 3903012m...
 • Page 172 Telefon Komma igång 3903019m 3902219d 3903022m SIM-kort Slå på och av systemet Aktivt läge Telefonen kan endast användas tillsammans För att slå på systemet: Vrid bilens tändnings- En förutsättning för att kunna använda med ett giltligt SIM-kort (Subscriber Identity nyckel till läge I. Tryck på knappen som är telefonsystemets funktioner är att telefonen är i Module).
 • Page 173 Telefon Samtalsfunktioner 3902219d 3902220d 3800670d Display Ring upp och ta emot samtal Avsluta ett samtal I displayen visas den aktuella funktionen, För att ringa upp: Slå numret och tryck på För att avsluta ett samtal, tryck på i rattens exempelvis menyalternativ, meddelanden, i knappsatsen i ratten eller mittkonsolen (eller eller mittkonsolens knappsats eller lägg på...
 • Page 174 Telefon Samtalsfunktioner (forts) Snabbuppringning Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan kopplas till en snabbuppringningsknapp (0-9). Gör så här: 1. Gå till aktivitetsläge. Bläddra med till Redigera minne (Meny 3) och tryck 2. Bläddra till Snabbuppringning (Meny 3.4) och tryck 3.
 • Page 175 Telefon Då du har valt Sammankoppla och har två Funktioner under pågående pågående samtal är följande funktioner samtal tillgängliga (bläddra med pilarna): Under ett pågående samtal är följande Sekretess/ funktioner tillgängliga (bläddra med pilarna): Sekretess av Sekretessläge Sekretess/ Lur/Handsfree Använd luren eller Sekretess av Sekretessläge hands free...
 • Page 176 Telefon Funktioner i minnet Telefonnummer och namn kan lagras i Skriva namn (eller meddelande) telefonens eget minne eller i SIM-kortets Tryck på den knapp som är märkt med önskat minne. tecken: en gång för knappens första tecken, två gånger för det andra osv. För att ange mellan- När du tar emot ett samtal och den uppringan- rum tryck på...
 • Page 177 Telefon Menyfunktioner Med menyfunktionen kan du kontrollera, Trafiksäkerhet ändra inställningar och programmera in nya Menysystemet är av säkerhetsskäl inte tillgäng- funktioner i ditt system. De olika menyalterna- ligt i hastigheter över 8 km/h. Du kan endast tiven visas i displayen. avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
 • Page 178 Telefon Huvudmenyer/undermenyer 1. Samtalsreg. 3. Redig. minne 5. Inställningar Miss. samtal 3.1 Lägg till 3.2 Sök 3.2.1 Redigera 3.2.2 Radera 5.3.1 English UK 1.4.1 Alla 3.2.3 Kopiera 5.3.2 English US 1.4.2 Missade 3.2.4 Flytta 5.3.3 Svenska 1.4.3 Mottagna Kopiera alla 5.3.4 Dansk 1.4.4...
 • Page 179 Telefon Meny 1. Samtalsregister Meny 2. Meddelanden Meny 3. Redigera minne 1.1 Missade samtal: Här visas en lista med 2.1 Läs: Här kan du läsa inkomna textmedde- 3.1 Lägg till: Du har här möjlighet att lagra landen. Du kan sedan välja att radera läst namn och telefonnummer i telefonens eller missade samtal.
 • Page 180 Telefon 5.5 Ändra koder: Ändra PIN-koden eller Meny 4. Samtalsfunktioner Meny 5. Inställningar telefonkoden. 4.1 Sänd nummer: Välj om ditt eget nummer 5.1 Fabriksinställning: Funktion för att ska visas eller ej för den du ringer upp. återgå till systemets fabriksinställningar. 5.5.1 PIN-kod Kontakta din nätoperatör för permanent dolt 5.5.2 Telefonkod (använd 1234 innan...
 • Page 181 Telefon Övrig information Specifikationer Uteffekt SIM-kort litet Minnesplatser 255* SMS (Short Message Service) Data/Fax Dualband Ja (900/1800) * 255 minnesplatser i telefonens minne. Antal minnesplatser på SIM-kort varierar beroende på abonnemang. IMEI-nummer 3902239d 3903022m För att spärra telefonen måste nätoperatören underrättas om telefonens IMEI-nummer.
 • Page 182 Bakluckan ..........80 Byte av hjul ......... 110, 111 Bakrutetorkarblad ....... 140 Byte av olja och oljefilter ....135 ABS ............18 Baksätets rygglägen ......69 Bälteskudde för ytterplatser ....22 AC ............52 Barn i bilen ..........21 Bältespåminnare ........42 AC - ON/OFF ........
 • Page 183 Frånkoppling av larm ......83 HU-803 ..........152 Funktionsväljare ........52 Huvudnyckel ......... 78 EBA ............20 Fyrhjulsdrift .......... 96 Hållare för matkassar ......70 ECC ............48 Fällbart bord .......... 65 Ekonomisk körning ....... 90 Fällning av ryggstödet ......67 Elektrisk barnsäkerhetsspärr ....
 • Page 184 Motorolja ..........135 Parkeringsvärmare ........ 54 Lastnät ........... 72 Motorrum ..........133 Pennhållare på instrumentpanel .... 64 Lastnät – V70 ........72 Mugghållare ........62, 63 Placering av barn i bilen ....... 24 Lastnät – XC70 ........73 Multifilter ..........49 Positionsljus fram .......
 • Page 185 Smörjmedel ......... 144 Torkarblad ........... 140 Snökedjor ..........108 Torkarblad, byte ........140 R – Backning ........92, 94 Solskärm ..........44 Trafikinformation ........ 157 Radio ........... 149 Specialfälgar ........108 Trafiksäkerhet ........175 Rails ............. 105 Speglar ........... 42 Trygghetsbelysning .......
 • Page 186 Växelväljarspärr – Geartronic ....95 Växelväljarspärr ......93, 95 Växlingsspärr ........89 W – Vinter ........93, 95 WHIPS ..........16 WHIPS och barnstol ......16 Yttre backspeglar ........42 Å Återcirkulation ....... 51, 52...
 • Page 187 Volvo-verkstad innan du installerar tillbehör, som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet. Inspelning av fordonsdata En eller flera datorer i din Volvo personbil har möjlighet att spela in detaljerad information. Denna information, som är avsedd att användas i forskningsyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i vissa av bilens system, kan innehålla uppgifter såsom;...
 • Page 188 Det här bör du kontrollera regelbundet: Däcktryck 1. Spolarvätska: Se till att behållaren alltid är välfylld. På vintern med frostskydd! Se sidan 137. 2. Servostyrning: Nivån skall ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna. Se sidan 137. 7700242d Glödlampor 3. Kylvätskan: Nivån skall ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på...

This manual is also suitable for:

Xc702004 v702004 v70 r2004 xc70